CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NHÂM THÌN 2012

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-09-08 07:10:27

XIn quý đồng đạo xem chương trình Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Nhâm Thìn 2012

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM THÌN 2012

ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-03-20 20:27:15

Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Nhâm Thìn – 2012” vừa được Hội Thánh ký ngày 10/03/2012 và ban hành ngày 12/03/2012. Đây là Thông Tri để tất cả các cơ sở Đạo trong và ngoài nước chuẩn  bị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở từ nay cho đến ngày 10/5/2012, nộp hồ sơ cầu phong, cầu thăng , bầu thành phần Đại biểu (Nghị viên, Phái viên) để đi dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh tổ chức vào ngày 16/10/2012, sau ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Nhâm Thìn khoảng 2 tuần lễ.

[ Chi tiết ]

THÔNG TIN V/V TÁI TỔ CHỨC CÁC KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TẠI HỘI THÁNH

THÔNG TIN V/V TÁI TỔ CHỨC CÁC KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TẠI HỘI THÁNH

Cập nhật 2012-02-15 10:07:24

Vào ngày 16-04-2011 vừa qua, Hội Thánh đã ban hành Huấn Lịnh số 131-86/HT-HL về việc tái tổ chức các Khóa Hạnh Đường để bồi dưỡng năng lực hành đạo cho Chức Sắc đang được Hội Thánh bổ dụng tại các địa phương. Giới học viên tham dự sẽ  gồm quý Chức Sắc nam, nữ, từ phẩm Lễ Sanh đến Giáo Hữu, và tương đương.

[ Chi tiết ]

THƠ CHÚC XUÂN NHÂM THÌN 2012 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

THƠ CHÚC XUÂN NHÂM THÌN 2012 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2012-02-15 10:03:33

Kính Hội Thánh

Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong

Kính Quý Chức Việc và Quý Đồng Đạo Nam, Nữ

Kính Quý Hiền,

Năm Tân Mão đã mãn, Xuân Nhâm Thìn (2012) lại về. Thay mặt Hội Thánh, với nhiệm vụ ưu ái thân tình, xin gửi đến quý Chức Sắc Thiên phong, quý Chức Việc và Toàn Đạo Nam, Nữ lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 34 bài viết, hiển thị trên 4 trang