KÝ SỰ BUỔI LỄ KHAI MẠC MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI TẠI ĐẠI HỌC MISSOURI, HOA KỲ

KÝ SỰ BUỔI LỄ KHAI MẠC MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI TẠI ĐẠI HỌC MISSOURI, HOA KỲ

Cập nhật 2019-09-07 10:08:11

Nhắc chuyện xưa.

Ba lần Phái đoàn Cao Đài đến thuyết trình tại  Viện Đại Học Missouri (còn gọi là Mizzou) ,Thành Phố Columbia - Tiểu bang Missouri (Hoa kỳ).

Lần đầu vào ngày 9/12/2012, GSTS Joe Hobbs, Giám Đốc Phân Khoa Địa lý (gồm các bộ môn văn hóa, địa lý, chánh trị),của VĐH Mizzou mời Hội Thánh và Ngài Đầu Sư  Thượng Tám Thanh đến VĐH Mizzou thuyết trình một nền tân tôn giáo ở Á Đông là Đạo Cao Đài và bàn việc cấp 1 học bổng cấp Thạc sĩ cho 1 Sinh viên Cao Đài. Lễ Sanh (lúc đó) Ngọc Cảnh Thanh , đại diện Ngài Đầu sư , hướng dẫn  Phái Đoàn Cao Đài gồm 3 người là Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh, Hiền Tỷ Vỏ Kim Thoàn (đại diện Nữ Phái ) và tôi, (lúc đó là) Phó Trị sự Hương Đạo Vùng Hoa Thạnh Đốn. Toàn là những Tín đồ quèn, nhưng hết lòng với niềm tin phát triển Đạo ra thế giới.

[ Chi tiết ]

PHÁI ĐOÀN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN HOÀN THÀNH SỨ MẠNG LỊCH SỬ TRONG CÔNG CUỘC GIAO HẢO VỚI DUY TÂM THÁNH GIÁO (WEIXIN SHENGJIAO) Ở ĐÀI LOAN.

PHÁI ĐOÀN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN HOÀN THÀNH SỨ MẠNG LỊCH SỬ TRONG CÔNG CUỘC GIAO HẢO VỚI DUY TÂM THÁNH GIÁO (WEIXIN SHENGJIAO) Ở ĐÀI LOAN.

Cập nhật 2018-07-17 07:36:23

Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh (Washington DC 16/7/2018)

I- Tầm quan trọng của chuyến viếng thăm Duy Tâm Thánh giáo ở Đài Loan của Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN từ ngày 17/6-24/6/18.

Weixin Shengjiao (Duy Tâm Thánh giáo) ở Đài Loan đã gởi thư ngày 16/11/2017, của Hỗn Nguyên Thiền sư (Hunyuan Chanshi), người sáng lập Hiệp Hội xúc tiến Hòa bình thế giới của tôn giáo Weixin (Weixin World Peace Promotion Association), chánh thức mời Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh sang dự Hội nghị các Tân Tôn giáo (CESNUR Conference) tại Đại Học Weixin, Thành phố Nam Đầu (Nantou), Đài Loan. Hội nghị nầy chủ trì bởi Hiệp Hội xúc tiến Hòa Bình Thế giới của tôn giáo Weixin Shengjiao tổ chức từ 17-23/6/2018 tại Đại Học Weixin, Đài Loan.

[ Chi tiết ]

LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

Cập nhật 2017-08-26 00:44:12

Lời người dịch:

*Nói về Oomoto: Tài liệu nầy do ông Yoshida Futura viết vào năm 1997 bằng Nhật ngữ (nên chỉ nói đến Đạo Cao Đài cho đến năm 1995) được đăng trong tạp chí Tôn giáo lớn ở Nhật trong những ngày gần đây. Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh có duyên may tìm được tài liệu bằng Anh ngữ nầy trong tạp chí nói trên, và càng may mắn hơn đúng dịp Vị Nữ giáo chủ Oomoto giáo viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh vào Lễ HYDT năm 2015, nhân kỷ niệm 80 năm ngày bang giao giữa Cao Đài và Oomoto.

 Bài nầy rất quan trọng giúp độc giả hiểu được mối bang giao giữa Cao Đài và Oomoto trong 60 năm (1935-1995) như thế nào và tại sao Oomoto rất trọng nể và luôn muốn bang giao với Cao Đài. Do đó, Dịch giả xin dịch ra Việt ngữ để cống hiến quí đồng đạo hiểu tính cách quan trọng của mối bang giao giữa Oomoto và Đạo Cao Đài trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

[ Chi tiết ]

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

Cập nhật 2016-06-24 00:00:51

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

CESNUR CONFERENCE – Seoul, Korea – July 5 – July 10, 2016

(Hoa Thịnh Đốn ngày 22/6/2016 - Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh)

Tổ chức CESNUR mà trụ sở chính đặt tại nước Ý, phối hợp với Viện Đại Học Daejin (Seoul, Korea)  đã mời Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đến thuyết trình về Đạo Cao Đài tại Hội nghị nầy. Hội nghị sẽ được tổ chức ở VĐH Daejin từ ngày 5 đến 10 tháng 7 năm 2016. Sở dĩ Hội Nghị CESNUR mời Đạo Cao Đài, là vì trước kia, lúc Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CQTGHN) còn hoạt động, HH Trần Quang Cảnh với tư cách là Hội Trưởng Hội Đồng Đại Diện CQTGHN đã 2 lần hướng dẫn Phái đoàn CQTGHN tham dự Hội nghị nầy vào những năm 1999 và 2000, nhưng sau đó mất liên lạc vì CQTGHN giải tán.

[ Chi tiết ]

THÀNH LẬP VÀ TÔN CHỈ CỦA OOMOTO GIÁO (Bài 2)

THÀNH LẬP VÀ TÔN CHỈ CỦA OOMOTO GIÁO (Bài 2)

Cập nhật 2015-09-08 10:29:48

Oomoto có nghĩa là "Cội nguồn lớn" (Great Source, Great Origin), còn được gọi là Oomoto-kyo (Religion of Oomoto), là một Giáo phái được thành lập năm 1892 bởi Bà Deguchi Nao (1836- 1918). Những vị Lãnh đạo tinh thần kế tiếp của Giáo hội Oomoto đều là Nữ, tuy nhiên Ông Deguchi Onisaburo (1871-1948), con rễ Bà Nao Deguchi, người đồng sáng lập Oomoto giáo, đã được coi là một bộ mặt quan trọng như là một vị Lảnh đạo tinh thần (seishi) của Oomoto giáo. Ông là vị Hội trưởng đầu tiên của "Nhân loại Ái Thiện Hội"( Aizenkai Jinrui)(dịch theo tiếng Anh có nghĩa là Universal Love and Brotherhood Association = ULBA), một cơ chế về Thế đạo của Giáo hội nầy.

[ Chi tiết ]

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO (Bài 1)

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO (Bài 1)

Cập nhật 2015-09-08 09:46:07

Vào dịp Lễ Hội Yến Diêu Trì năm 2015 nầy, Hội Thánh Cao Đài TTTN long trọng tiếp đón Phái Đoàn Giáo Hội Oomoto giáo (Nhật Bản) và các Phái Đoàn của Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn (Tao Yuan) của Đài Loan, Singapore, Mã Lai. Đây là bước ngoặc lịch sử của Đạo Cao Đài trong việc giao tiếp với quốc tế, và cũng chứng tỏ là những ứng hiện của Thiên cơ đã đến (chúng tôi sẽ nói sau ở Bài 2).

            Đặc biệt Phái Đoàn Giáo Hội Oomoto gồm 50 thành viên do chính Nữ Giáo chủ của Giáo Hội hướng dẫn (Bà Kurenai Deguchi), chứng tỏ Giáo Hội Oomoto rất tôn kính Đạo Cao Đài và cũng bày tò tấm lòng nhiệt tình và kính trọng đối với Hội Thánh TTTN. Đây là lần đầu tiên một vị Giáo Chủ Oomoto đến với Đạo Cao Đài, trong khi các lần trước chỉ là những vị Đại diện mà thôi.

[ Chi tiết ]

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

Cập nhật 2015-07-28 00:20:32

Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh và Lễ Sanh Thái Xương Thanh sưu tầm (27/7/2015) 

           Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN do Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn đã lần lượt trong 2 năm (2013-2014) đến các nước Á Châu như Nhật, Đài Loan, Singapore, Mã Lai để dự Đại Lễ của các tôn giáo như Oomoto giáo (Nhật), Tao Yuan hay Tiên Thiên Cưu giáo Hồng Vạn (Đài Loan và Singapore) và thăm Nhất Quán Đạo (Đài Loan), theo lời mời của các tôn giáo nầy. Để đáp lễ, Hội Thánh Cao Đài TTTN trong dịp Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2015, cũng sẽ mời Phái đoàn của các tôn giáo nói trên đến dự Đại Lễ nầy. Tuy đây là dịp để Đạo Cao Đài thắc chặc tình hữu nghị với các tôn giáo đó, nhưng thực chất là do thiêng liêng sắp đặt để các tôn giáo có cùng một phương thức tổ chức và giáo lý gần giống nhau cùng kết hợp lại với nhau, ứng với câu kinh: "Ánh Thái Dương giọi trước Phương Đông".

[ Chi tiết ]

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

Cập nhật 2012-05-17 09:17:35

CHÚ THÍCH

 1)Nhân tài trí thức trên Thế giới đã từng cộng tác với CQTGHN :

 • Giáo Sư Tiến Sĩ Kazi Islam, Khoa Trưởng Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới, thuộc VĐH Dhaka, Bangladesh.
 • GSTS Sergei Blagov thuộc VĐH Moscow – Nga .
 • GSTS Janet Hoskins, thuộc VĐH  Southern California – Hoa Kỳ
 • GSTS Christopher Hartney thuộc VĐH Sydney – Úc.
 • GSTS Jéremy Jammes, Lyon, Pháp.

 

[ Chi tiết ]

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 2)

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 2)

Cập nhật 2012-05-17 09:14:34

*** Tiếp tục sứ mạng truyền bá Đạo Cao Đài khắp Thế giới.

Trên đây chúng tôi đã ghi lại những công việc của CQTGHN đã làm trong 8 năm hoạt động, để quí đồng đạo  tường lãm. CQTGHN đang làm được nhiều việc hữu ích cho Đạo, thì lại tự tuyên bố ngưng hoạt động, khiến cho nhiều vị đồng đạo thắc mắc và tiếc rẽ. Sau nầy, chúng tôi mới hiểu là vì trên bước đường truyền giáo ở Hải ngoại, CQTGHN gặp phải một trở ngại lớn nhứt là cần phải trở về TTTN, để từ đó hướng dẫn cho rất nhiều người ngoại quốc muốn viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh để nghiên cứu về tôn giáo mới, nhưng rất tiếc là Hội Thánh hiện tại chưa có người để phụ trách việc này và khi đến TTTN, người nghiên cứu ở phương Tây cũng không phải dễ dàng nhận rõ yếu lý của Đạo nhà. Nhưng trở về với TTTN lại không phải là vấn đề đơn giản, xét về mặt tâm lý của một số đồng đạo.

 

 

[ Chi tiết ]

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 1)

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 1)

Cập nhật 2012-05-17 08:57:54

LTS – Nhân việc tân Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) nhận nhiệm vụ của Hội Thánh để phụ trách về vấn đề hải ngoại, HH. Hà Ngọc Duyên, nguyên Chủ Bút tờ Đặc San “Bản Tin Đại Đạo” xuất bản từ năm 1990 đến năm 2006, duyệt xét lại việc truyền bá Đạo Cao Đài cho người ngoại quốc trong 86 năm qua.

Bài viết được chia ra thành 3 bài (Bài 1, Bài 2 và Bài 3) để quý đồng đạo tiện theo dõi.

* Thời kỳ mạt pháp, Đạo Cao Đài xuất thế.                                                   

   Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy rằng: “Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ Độ…”  (Thánh Giáo ngày 27 tháng 6 năm Bính Dần – 4/8/1926- Thánh ngôn Hiệp tuyển- TNHT).

 

 

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 1
 • 2
 • Tổng cộng có 18 bài viết, hiển thị trên 2 trang