ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

Cập nhật 2015-07-28 00:20:32

Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh và Lễ Sanh Thái Xương Thanh sưu tầm (27/7/2015)
 
            Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN do Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn đã lần lượt trong 2 năm (2013-2014) đến các nước Á Châu như Nhật, Đài Loan, Singapore, Mã Lai để dự Đại Lễ của các tôn giáo như Oomoto giáo (Nhật), Tao Yuan hay Tiên Thiên Cưu giáo Hồng Vạn  (Đài Loan  và Singapore) và thăm Nhất Quán Đạo (Đài Loan), theo lời mời của các tôn giáo nầy. Để đáp lễ, Hội Thánh Cao Đài TTTN trong dịp Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2015, cũng sẽ mời Phái đoàn của các tôn giáo nói trên đến dự Đại Lễ nầy. Tuy đây là dịp để Đạo Cao Đài thắc chặc tình hữu nghị với các tôn giáo đó, nhưng thực chất là do thiêng liêng sắp đặt để các tôn giáo có cùng một phương thức tổ chức và giáo lý gần giống nhau cùng kết hợp lại với nhau, ứng với câu kinh: "Ánh Thái Dương giọi trước Phương Đông".
           Chúng tôi sẽ nói đến trước tiên trong loạt  bài nầy về Hội Tao Yuan hay Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn (TTCGHV), và trong 2 loạt bài khác sẽ nói về Nhất Quán Đạo và Oomoto giáo có tương quan như thế nào với Đạo Cao Đài. Trong loạt bài nầy, chúng tôi trình bài trong 3 bài:
           - Thiên cơ xoay chuyển để Đạo Cao Đài kết hợp với các tôn giáo cùng phương thức tổ chức và tương đồng về giáo lý, điền hình là Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn.
           - Tương quan giữa Đạo Cao Đài và Hội Tao Yuan hay Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn.
           - Bài cơ của Đức Thái Thượng Đạo Tổ ban cho Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN ở Đạo Viện Đại Lầu của Hội Tao Yuan (Đài Loan) là sứ mạng giao phó cho Đạo Cao Đài trong tương lai.
 
Bài I. THIÊN CƠ XOAY  CHUYỂN ĐàĐẾN LÚC ĐẠO CAO ĐÀI PHÁT TRIỂN RA   THẾ GIỚI.
 
            Khi sang Nhật tham dự Lễ Miroku của Oomoto giáo vào ngày 25/3/ Quý Tỵ tức 4/5/2013 DL, Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài và  Phái đoàn Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn (Hội Tao Yuan) Đài Loan mới có dịp gặp nhau, do sự giới thiệu của Oomoto giáo. Nhân đó,  Ngài Tổng Chủ Viện Tiên Thiên cứu giáo Hồng Vạn (Tao Yuan) Chen Chao Cheng (Trần Chí Thành) đã ngỏ lời mời Phái đoàn Hội Thánh sang dự Đại lễ Kỷ niệm Đệ Thất chu niên Phân Viện Đàn Tông và Lục thập tứ chu niên ngày thành lập Tổng chủ Viện của Tôn giáo nầy, sẽ tổ chức vào ngày 15/6 năm Quý Tỵ tức 22/7/2013 DL. Đây là Thiên cơ xoay chuyển cho Đạo Cao Đài và Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn (Hội Tao Yuan) gặp nhau, để kết hợp nhau, vì có tổ chức và giáo lý gần như tương đồng.
           Lần đầu tiên, Phái đoàn Hội Thánh do Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn, đã đến dự Đại lễ của Hội Tao Yuan Đài Loan theo lời mời nói trên. Phái đoàn Hội Thánh đã khởi hành vào 2 giờ sáng ngày 21/7/2013 (14 tháng 6 năm Quý Tỵ) và trở về nước ngày 28/7/ 13 (21 tháng 6 năm Quý Tỵ). Phái đoàn Hội Thánh đến Phi trường Đài Bắc vào 11giờ 30 sáng ngày 21/7/2013 đã được ông Chen Chao Cheng (Trần Chí Thành), Tổng chủ Viện Hội Tao Yuan cùng các vị chức sắc cao cấp của Hội tiếp đón trọng thể tại Phi trường, và giơ cao lá cờ màu trắng có chữ Vạn đỏ (Đạo kỳ Hội Tao Yuan), vẩy chào Phái đoàn Hội Thánh. Ngoài ra có 2 chức sắc đại diện của Nhất Quán Đạo như Ngài Lee Yu Chu Tổng Lý Sư Trưởng Nhất Quán Đạo cũng đã đến chào đoàn. Đặc biệt, trong ngày Đại lễ 22/7/13 (15 tháng 6 năm Quý Tỵ), chính ông Hứa Nhã Độ, Tổng Chủ Hội Tao Yuan (Tiên Thiên Cứu giáo Hồng Vạn) ở tận Đài Nam lên Đài Bắc tiếp Phái đoàn Hội Thánh, với lời xin lỗi là vì ở Đài Nam quá xa, nên không lên kịp lúc để tiếp rước Phái đoàn được (Đài Bắc là thủ phủ Đài Loan cách Đài Nam 200 km). Phái đoàn Hội Thánh đã được khoảng 300 chức sắc và Giáo chúng TTCGHV ở từ nội địa Đài Loan và khắp nơi trên thế giới tiếp đón. Trong ngày nầy, chính Ngài Tổng Chủ Hứa Nhã Độ đã mời Phái đoàn Hội Thánh đến tham quan Đàn cơ vào 15 giờ ngày nầy, do chính Ngài Tổng Chủ chủ trì có 2 vị đồng tử cầm cơ, 1 Vị xướng đọc Thánh văn, và các Vị hầu bút. Bài cơ bằng tiếng Trung Hoa (đã được dịch sang tiếng Việt sau khi Phái đoàn Hội Thánh về Việt Nam), sẽ được chúng tôi trình bày sau.
 
Xin bấm vào đây để đọc tiếp gallery/album/ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN.doc