BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2018-01-05 22:20:06 | Đã xem 9124 lượt

Trưởng Ban Đại Diện - Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh)

Phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện :

1. Hiền Tài Võ Thanh Liêm

2. Hiền Tài Võ Hà Thu Giang

3. Lễ Sanh Hương Thoàn (Võ Kim Thoàn)

4. Lễ Sanh Hương Phượng (Phan Hồ Ngọc Phượng)

5. Lễ Sanh Hương Bé (Nguyễn Thị Bé tự Sang)

Đọc thêm ...