• LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BÌNH HÒA,HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE

  LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BÌNH HÒA,HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre ngày 12/4/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 3 Giáp Thìn (Dl.12-4-2024), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh – Quyền Thái Chánh Phối Sư dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre chứng lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre và 14 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Giồng Trôm, Thị trấn Giồng Trôm, xã Bình Hòa, ấp Bình Tiên 2,  Đại biểu Đại diện Phật Giáo và Ban...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

  LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

  (Tin Vĩnh Long ngày 30/3/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thanh và  Mỹ Hạnh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 21-2 Giáp Thìn (Dl.30-3-2024) Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư, thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chứng lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, bà Trịnh thị Kim Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long và 16 Cán bộ Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, Thị trấn Vũng Liêm, quý Đại đức Giáo hội Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Ban...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO THI TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO THI TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

  (Tin Kiên Giang ngày 20-3-2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 11-2 Giáp Thìn (Dl.20-3-2024), Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh-Quyền Thái Chánh Phối Sư thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chứng lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO LIÊN ẤP PHƯỚC TÂN-GÒ NGÃI, XÃ PHƯỚC BÌNH, TX TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO LIÊN ẤP PHƯỚC TÂN-GÒ NGÃI, XÃ PHƯỚC BÌNH, TX TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Trảng Bàng, Tây Ninh ngày 17/3/2024 – Hình ảnh của Minh Hiếu và Châu Văn Thành) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08-2 Giáp Thìn (Dl.17-3-2024), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên ấp Phước Tân - Gò Ngãi, xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 13/3/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thành và Minh Hiếu)  Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Phối Sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh cùng đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 23 NĂM GIÁP THÌN 2024

  LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 23 NĂM GIÁP THÌN 2024

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/8/2023 – Tường thuật và hình ảnh bởi Lễ sanh Hương Thúy, Hữu Lợi) Ngày 02/02/Giáp Thìn (dl: 11/03/2024), Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 23  được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào lúc 07 giờ 30, 120 Học Viên Khóa 23 Hạnh Đường, gồm 60 Nam (57 vị Lễ sanh, 02 vị Giáo thiện, 01 vị Chánh trị sự tại Hải Ngoại) và 60 Nữ (01 vị Giáo hữu, 57 vị Lễ sanh, 02 vị Giáo thiện). Học viên cao tuổi nhất sinh năm 1947 (78 tuổi) Học viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1994 (31 tuổi) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN LÝ ĐÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN LÝ ĐÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Tiền Giang ngày 3/3/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thành, Minh Hiếu và Mỹ Hạnh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 23 tháng Giêng (Dl. 03-3-2024), Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh – Quyền Thái Chánh Phối Sư được ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Huỳnh văn Tân, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang và 15 Cán bộ, Viên Chức tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, xã Tân Lý Đông và các vị Đại diện Phật giáo, Ban Quý Tế...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO LIÊN XÃ SUỐI ĐÁ VÀ THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU - TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO LIÊN XÃ SUỐI ĐÁ VÀ THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU - TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 28/2/2024 - Hình ảnh của Minh Hiếu, tường thuật của Hồng Nhạn) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng Giáp Thìn (Dl; 28-02-2024), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Giáo Sư Thái Trung Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại tỉnh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo liên xã Suối Đá & Thị trấn Dương Minh Châu chứng lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ THƯỢNG NGUƠN, LỄ CẦU SÊU HỘI VÀ CHÈO HẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 TẠI TOÀ THÁNH TÂY NINH

  LỄ THƯỢNG NGUƠN, LỄ CẦU SÊU HỘI VÀ CHÈO HẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 TẠI TOÀ THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/2/2024 - Hình ảnh Hoàng Thanh, tường thuật Hữu Lợi) LỄ THƯỢNG NGƯƠN TẠI ĐỀN THÁNH VÀ BÁO ÂN TỪ Ngày Rằm tháng giêng năm Giáp Thìn (dl. 25/02/2024) Lúc Tý thời (0h00) ngày Rằm tháng giêng, Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn Thượng Ngươn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh dâng Sớ cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ của toàn Đạo, cập các đẳng vong hồn được siêu thăng cảnh Thiêng liêng hằng sống. Chức sắc, Chức việc và tín đồ dự cúng rất đông đảo. Đại Đàn kết thúc vào lúc 02 giờ rạng sáng. Được biết, tổng kết năm nay có...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỂN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM GIÁP THÌN 2024

  LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỂN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM GIÁP THÌN 2024

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh  ngày 25/2/2024 – Hình ảnh và Tường thuật của Hoàng Thanh, Hữu Lợi) Thực hiện Chương trình Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Đạo thứ 99 (Giáp Thìn 2024), vào lúc 19 giờ tối ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn (Dl. 24/02/2024), Hội Thánh đã có buổi cuối cùng quan sát 34 mô hình triển lãm và dự khán các màn trình diễn của một số gian triển lãm. Vào ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn (Dl. 25/02/2024), Hội Thánh tổ chức lễ Bế Mạc 34 mô hình triển lãm.

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM GIÁP THÌN – 2024

  ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM GIÁP THÌN – 2024

  (Tin Toà Thánh Tây Ninh ngày 18/2/2024 -  Hình ảnh và tường thuật bởi Hữu Lợi, Hoàng Thanh, Hoài Chung) MÙNG 8 THÁNG GIÊNG GIÁP THÌN (DL. 17/02/2024) Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 8 tháng Giêng Giáp Thìn (DL. 17/02/2024), Chức sắc Cửu Viện, Ban Đại diện Hội Thánh các tỉnh/thành phố trong nước và hải ngoại, Ban Cai quản các Họ Đạo, Chức Việc và đồng đạo  tề tựu tại sân Đại Đồng Xã trước Đền Thánh để tham dự buổi Lễ Khai Mạc 34 gian hàng triễn lãm. Tham dự buổi Lễ Khai mạc năm nay, về phía Chính quyền tỉnh Tây Ninh có Ngài Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Ông Trương Nhật Quang –...

  [ Chi tiết ]
 • ĐOÀN ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ GIMHAE TỈNH GYEONGSANG NAM, HÀN QUỐC THAM QUAN ĐỀN THÁNH

  ĐOÀN ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ GIMHAE TỈNH GYEONGSANG NAM, HÀN QUỐC THAM QUAN ĐỀN THÁNH

  (Tin Toà Thánh Tây Ninh, ngày 14/02/2024 - Tường thuật và hình ảnh bởi Hữu Lợi) Hồi 15 giờ ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn (dl:14/02/2024), nhân chuyến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Tây Ninh, đoàn các vị Đại biểu thành phố Gimhae, tỉnh Gyeosang Nam, Hàn Quốc đã đến tham quan Đền Thánh. Phái đoàn gồm 07 vị người Hàn Quốc, do ông Ahn, Kyong-won - Phó Thị trưởng Thành phố Gimhae làm Trưởng đoàn. Về phía chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng đi đại diện các Sở Ngoại vụ, Ban Tôn Giáo Dân Tộc - Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

  [ Chi tiết ]
 • TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM GIÁP THÌN 2024 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM GIÁP THÌN 2024 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 10/02/2024 – Hình ảnh và Tường thuật của Hoàng Thanh, Hữu Lợi) LỄ RƯỚC CHƯ THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT  - ĐÊM GIAO THỪA Vào lúc Tý thời (0h00) đêm ngày 30 tháng Chạp rạng ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn (Dl. 10/02/2024), Hội Thánh cử hành lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh để rước chư Thần, Thánh, Tiên, Phật sau những ngày triều thiên. Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh dâng Sớ Tân niên cầu nguyện. Lễ cúng kết thúc vào lúc 01 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày. NGÀY MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN 2024 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH Theo thông lệ hàng năm và...

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠO CAO ĐÀI HIỆN DIỆN TẠI TUẦN LỄ HÒA BÌNH QUỐC TẾ DO VIỆN ĐẠI HỌC DHAKA BANGLADESH TỔ CHỨC

  ĐẠO CAO ĐÀI HIỆN DIỆN TẠI TUẦN LỄ HÒA BÌNH QUỐC TẾ DO VIỆN ĐẠI HỌC DHAKA BANGLADESH TỔ CHỨC

  (Tin Dhaka, Bangladesh ngày 1/2/2024 – Tường thuật và hình ảnh của GS TS Mohammad Jahangir Alam) Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/2/2024, Đại học Dhaka ở Bangladesh trở nên sống động với tinh thần đoàn kết khi đánh dấu Tuần lễ Hòa hợp Liên tôn Quốc tế do Liên Hiệp Quốc tuyên bố. Chương trình được tổ chức tỉ mỉ là nỗ lực hợp tác giữa Trung tâm Đối thoại Liên Tôn và Liên văn hóa và Khoa Tôn giáo và Văn hóa Thế giới tại Đại học Dhaka. Năm nay, cũng giống như những năm trước, Khoa Tôn Giáo và Trung tâm đã phối hợp tổ chức một loạt sự kiện có tác động mạnh mẽ nhằm giải quyết các vấn đề đương đại liên quan đến sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO TP.SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN ĐẠO SỰ NĂM QUÝ MÃO 2023

  HỌ ĐẠO TP.SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN ĐẠO SỰ NĂM QUÝ MÃO 2023

  (Tin Sóc Trăng ngày 30/1/2024 - Hình ảnh và tường thuật bởi Nguyễn Thanh Huy ) Vào lúc 8g ngày 20.12.Quý Mão (dl: 30/1/2024) Họ đạo Thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết chung niên đạo sự niên đạo 98 - Quý Mão 2023, tại văn phòng Ban Cai Quản Họ đạo, số 52 đường 30/4 khóm 6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Về phía chính quyền có ông Triệu Hoàng Na - Trưởng Ban Tôn giáo, Dân tộc, UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng cùng 9 vị viên chức ban ngành của Thành Phố Sóc Trăng , phường 3, phóng viên Báo chí, Truyền hình đến tham dự và ghi hình, đưa tin. Quý chức sắc và chức việc trong tỉnh Sóc Trăng đến tham dự khoảng 200 vị

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC...

Cập nhật 2024-01-16 11:31:38

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM GIÁP THÌN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN 2024 XIN THÔNG BÁO CÙNG QUÝ ĐỒNG ĐẠO

[ Chi tiết ]
HỌ ĐẠO PHƯỜNG MỸ THẠNH - Tp. LONG XUYÊN TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO

HỌ ĐẠO PHƯỜNG MỸ THẠNH - Tp. LONG XUYÊN TẶNG QUÀ...

Cập nhật 2023-08-28 09:10:18

(Tin Long Xuyên ngày 27/8/2023 – Hình ảnh và tường thuật của Tạ Thanh Thịnh) Vào lúc 7h30 sáng ngày 12/7/Quý Mão  (Dl. 27/8/2022), tại Thánh thất Họ Đạo Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Cai Quản Họ Đạo đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cứu trợ đến đồng đạo và đồng bào hoàn...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả

Kinh điển

Xem tất cả