• LỄ MINH THỆ CHO CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG NĂM QUÝ MÃO 2023

  LỄ MINH THỆ CHO CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG NĂM QUÝ MÃO 2023

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/2/2023 – Tường thuật và hình ảnh của Hữu Lợi và nhóm CaodaiTV) Cũng trong dịp Xuân Quý Mão nầy, đúng theo chu kỳ 05 năm Hội Thánh tổ chức Đại hội Nhơn sanh và Đại hội Hội Thánh tại Toà Thánh Tây Ninh. Hai kỳ Đại hội nói trên là sự kiện quan trọng của toàn Đạo nhằm ôn lại quá trình hành đạo trong 05 năm qua, định ra phương hướng hành đạo 05 năm tới, tổng hợp những nguyện vọng chánh đáng của nhơn sanh và thăng thưởng phẩm vị cho quý Chức sắc, Chức việc và đạo hữu công quả hội đủ điều kiện.

  [ Chi tiết ]
 • PHÁI ĐOÀN ĐẠI HỌC KANSAS VÀ OOMOTO GIÁO THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM QUÝ MÃO 2023

  PHÁI ĐOÀN ĐẠI HỌC KANSAS VÀ OOMOTO GIÁO THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM QUÝ MÃO 2023

  Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/2/2023 – Tường thuật của Thiên Ân – Hình ảnh của Hữu Lợi và Nhóm CaodaiTV Trước nhứt, chúng tôi xin nhắc lại là vào dịp Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Canh Tý 2020, vị Trưởng Huynh Giáo Hữu Thượng Cãnh Thanh, Cựu Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, đã mời 3 vị thân hữu ngoại quốc đến tham dự như : GS Joe Hobbs, Đại Học Missouri, Hoa Kỳ GS Michael Wesch, Đại Học Kansas State University, Hoa Kỳ, và gia đình Ông Patrick Scott, Phóng viên báo New York Times, Hoa Kỳ và gia đình (Xin vào trang nhà để xem chi tiết :...

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM NHÂM DẦN 2022

  ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin TTTN ngày 23/10/2022 – Tin tức và hình ảnh của Caodai TV) Thực hiện Chương trình hành đạo chu kỳ 05 năm (từ năm Đinh Dậu – 2017 đến năm Nhâm Dần - 2022) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã được tiến hành vào các ngày 21 và 23 tháng 10 Nhâm Dần (Dl. 14 và 16-11-2022) theo Chương trình Đại Hội đã được Hội Thánh ban hành. Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã diễn tiến và thành công tốt đẹp, đúng theo Chương trình: + Đại Hội Trù Bị được tổ chức tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (qui định làm việc 02 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tại Giảng...

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/09/2022 – Hình ảnh của CaodaiTV) Thực hiện theo Huấn lịnh số 41/97-HT-HL ngày 20/08 Nhâm Dần về khai Đại hội Nhơn sanh và Chương trình Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, Ban Tổ chức Đại hội gởi Thơ mời đến các Đại biểu đương nhiên, Nghị viên, Phái viên ở các Họ đạo, các Ban Nghi lễ địa phương về dự Đại hội Nhơn sanh tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Từ chiều ngày 28 tháng 8 Nhâm Dần, các Đại biểu Nhơn sanh từ các Họ đạo miền Bắc, miền Trung và một số Họ đạo miền Đông, miền Tây Nam phần và hải đảo, cũng như một số Họ đạo ở hải ngoại đã về đến Tòa Thánh. 

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

  (Tin Định Quán, Đồng Nai ngày 20/10/2022 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 25-09 Nhâm Dần (Dl. 20-10-2022), Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Họ đạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chứng Lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh thất của Họ đạo, cùng đi có vị Quyền Nữ Chánh Phối sư và chư Chức sắc nam, nữ tháp tùng. Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Hoàn – đại diện Phòng Nội vụ huyện Định Quán và quý cán bộ, viên chức huyện Định Quán, thị trấn Định Quán cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH ĐÃ MÃN NHIỆM VỤ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

  GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH ĐÃ MÃN NHIỆM VỤ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/7/2022 – Tường thuật của Phóng viên CaodaiTV) Như đã thông báo tại Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại năm Nhâm Dần tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 19/6/2022, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) đã đệ đơn xin Hội Thánh được từ chức nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại ngày 20/6/2022 như sau : “Sau gần 12 năm phục vụ cho Đạo và Hội Thánh, trân trọng kính trình xin Ngài Đầu Sư vui lòng cho Tiện đệ được từ nhiệm chức v ụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại . Lý do: vì sức khỏe, già yếu, không còn sinh lực và tinh thần để điều hành các công tác đạo sự tại hải...

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

  ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

  (Tin W a shington D.C USA , ngày 19/6/2022 – Tường thuật của Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng và hình ảnh Phó Trị Sự Lâm Huỳnh Ngọc Diễm Cao Đài TV) Thi hành Thông Tri của Hội Thánh số 09-97/HT.TT ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần (dl. 25/03/2022) về việc tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022, Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại đã tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại hải ngoại vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần (Dl 19/6/2022) tại Hội trường 1900 Gallows Road, Vienna, Virginia, một thành phố trong khu vực Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Tây Ninh, ngày 11/06/2022, Hình ảnh và tường thuật của Phó trị sự Đặng Trung Hiếu) Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 05 Nhâm Dần (Dl. 11/06/2022), Họ Đạo phường Long Thành Trung, Thị Xã Hòa Thành long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022. Về phía Chính quyền có sự tham dự của quý khách mời: - Ông Võ Hoàng Anh Duy - đại diện Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh Tây Ninh; - Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hoà Thành; Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Công an, Thị đội và một số cơ quan ban...

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TỔ NGHI LỄ TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

  ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TỔ NGHI LỄ TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

  (Tin Quảng Ninh, ngày 09/06/2022, Hình ảnh và tường thuật của Tổ nghi lễ Tp. Cẩm Phả) Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, lúc 9 giờ ngày 11 tháng 05 năm Nhâm Dần (Dl. 09/06/2022), Tổ Nghi Lễ Cao Đài TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở. Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý khách mời:   - Ông Trần Văn Thành – Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Quảng Ninh; - Ông Nguyễn Tiến Như – Phó Ban Dân vận Thành ủy Tp. Cẩm Phả; - Bà Đoàn Thị Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp. Cẩm Phả; Cùng một số đại biểu chính quyền Tp. Cẩm...

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  HỌ ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Hải Phòng, ngày 10/06/2022 – Hình ảnh và tường thuật của Caodai TV)) Vào lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 12 tháng 5 năm Nhâm Dần (Dl. 10/06/2022), Họ Đạo Tp. Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thánh Thất Tp. Hải Phòng. Về phía chính quyền có các vị khách mời đến tham dự như sau: - Ông Nguyễn Phúc Nguyên - Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ; - Ông Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.Hải Phòng; - Ông Nguyễn Anh Tú - Trưởng phòng Ban Tôn giáo Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy Tp. Hải Phòng. - Ông Ngô Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tôn giáo,...

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG LONG HOA-LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG LONG HOA-LONG THÀNH BẮC, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Tây Ninh, ngày 12/06/2022 - Tường thuật và hình ảnh của Cao Đài TV) Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào chiều ngày 12 tháng 05 năm Nhâm Dần (DL. 10/06/2022), Họ Đạo Liên phường Long Hoa – Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường – Thánh Thất Họ Đạo Liên Phường.  Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 150 vị. 

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HOÀ, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HOÀ, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Trảng Bàng, ngày 08/06/2022 -Tường thuật: PTS Nguyễn Minh Vương;  hình ảnh: Đặng Quốc Dương) Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào chiều ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Dần (DL. 08/06/2022), Họ Đạo phường An Hoà, Thị xã Trảng Bàng, Tĩnh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thánh Thất Họ Đạo. Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 100 vị.

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG 1-P.2-P.3, TP. TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG 1-P.2-P.3, TP. TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Tây Ninh, ngày 12/06/2022, Tường thuật và hình ảnh: Cao Đài TV) Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 13 g chiều ngày 09 tháng 05 năm Nhâm Dần (DL. 07/06/2022), Họ Đạo Liên Phường 1 – Phường 2 – Phường 3, Tp. Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 tại Thiên Phong Đường – Thánh Thất Họ Đạo.  Đến tham dự đại hội có quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đại diện chính quyền địa phương, quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ với số lượng ước tính 150 vị. 

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU CỦA HỌ ĐẠO HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU CỦA HỌ ĐẠO HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM

  (Tin Quàng Nam, ngày 10/6/2022 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12-5 Nhâm Dần (Dl.10-6-2022), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía Chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam và 12 Cán bộ, Viên chức tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, xã Đại Sơn, xã Đại Hồng,  xã Lộc Vĩnh, thôn Lam Phụng cùng phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • BAN NGHI LỄ PHƯỜNG HOÀNH BỒ, TP. HẠ LONG, QUẢNG NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  BAN NGHI LỄ PHƯỜNG HOÀNH BỒ, TP. HẠ LONG, QUẢNG NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

  (Tin Quảng Ninh, ngày 10/06/2022 - Tường thuật và hình ảnh của BNL Hoành Bồ) Ngày mùng 10 tháng 5 năm Nhâm Dần (DL: 8/6/2022), Ban Nghi Lễ phường Hoành Bồ, Tp. Hạ Long long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 theo chương trình Đại hội do Hội Thánh ban hành. Đến tham dự Đại hội, về phía đại diện Chính quyền có quý đại biểu: -Ông Nguyễn Đăng Kiên Trưởng Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; -Bà Vũ Thị Hồng Chinh - Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ đại diện cho Phòng Nội vụ-Tôn giáo Tp. Hạ Long và Ban dân vận Thành ủy Tp. Hạ Long; -Ông Nguyễn Hoàng Việt - đại diện cơ quan Công an Tp. Hạ Long

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN -2022

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ...

Cập nhật 2022-04-02 15:26:57

(Tin Hội Thánh Cao Đài TTTN– Ngày 02/04/2022) Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “ Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Nhâm Dần – 2012 ” vừa được Hội Thánh ký...

[ Chi tiết ]
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN - ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM NHÂM DẦN 2022

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN - ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC...

Cập nhật 2022-01-23 03:20:32

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/1/2022) Vào ngày 12 tháng 12 năm Tân Sửu (Dl. 14-01-2022), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ban hành Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán, Đại Lễ Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn năm Nhâm Dần 2022 tại Tòa Thánh Tây Ninh. Theo thông lệ hằng...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả

Kinh điển

Xem tất cả