• BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN CAI QUẢN HỌ ĐẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN CAI QUẢN HỌ ĐẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH

  (Tin Saigon ngày 28/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thành, tường thuật Thành Đức) Lúc 8 giờ sáng, ngày 21.04 Giáp Thìn (dl: 28/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo huyện Bình Chánh đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân Ban Cai Quản Họ Đạo huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 439/99 NCPS-HL ngày 01.04 Giáp Thìn của Hội Thánh bổ nhiệm:

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO LIÊN QUẬN 6,10,11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO LIÊN QUẬN 6,10,11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (Tin Saigo ngày 26/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thanh, tường thuật Thông sự Trần Ngọc Lợi) Lúc 8 giờ sáng, ngày 19.04 Giáp Thìn (dl: 26/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 6,10,11 đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân Cai Quản Họ Đạo liên quận 6,10,11, thành phố Hồ Chí Minh. Trước chánh điện, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 438/99 NCPS-HL ngày 01 tháng 4 năm Giáp Thìn của Hội Thánh bổ nhiệm:

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  (Tin Saigon ngày 23/5/2024 - T ường thuật bởi Thông sự Trần Ngọc Lợi và hình ảnh bởi Hữu Lợi) Lúc 8 giờ sáng, ngày 16.04 Giáp Thìn (dl: 23/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 5 - quận 8 đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Đặc trách Nữ phái và Thư ký Ban Đại diện Hội Thánh tại TP.HCM. Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc: Huấn lịnh số 48/99 N.CPS-HL ngày 16.03 Giáp Thìn (dl: 24/04/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm vị tân...

  [ Chi tiết ]
 • PHÁI ĐOÀN BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA TOÀ THÁNH VATICAN CHÀO THĂM BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TP.HCM

  PHÁI ĐOÀN BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA TOÀ THÁNH VATICAN CHÀO THĂM BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TP.HCM

  (Tin Saigon ngày 23/5/2024 - T ường thuật và hình ảnh bởi Thông sự Trần Ngọc Lợi) Vào lúc 15h30, ngày 16.04 Giáp Thìn (dl:.23/5/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 5 - quận 8, phái đoàn Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh Vatican - Giáo Hội Công Giáo Rôma và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến chào thăm Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tp.HCM, gồm có: Đức ông Indunil J. Kodithuwakku K, Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Toà Thánh Vatican Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri - Đặc trách Văn phòng Mục vụ Đối thoại Đại kết và Liên tôn Hội đồng Giám Mục Việt Nam.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ HOÀN CÔNG CỔNG TAM QUAN THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG

  LỄ HOÀN CÔNG CỔNG TAM QUAN THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG

  (Tin Kiên Giaang ngày 21/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của Lễ Sanh Thái Đạt Thanh) Sau thời gian kiến thiết xây dựng, lúc 8h sáng ngày 14.04 Giáp Thìn (dl: 21/05/2024) Họ Đạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ Hoàn công Cổng Tam Quan và khuôn viên hàng rào khu vực Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo. Qua báo cáo của Họ Đạo, tổng kết thu chi tài chánh cụ thể như sau: Tổng thu do đồng đạo đóng góp: 526.900.000vnd Tổng chi công trình: 769.962.000vnd Trội chi: 243.062.000vnd Tổng ngày công quả: 320 ngày công

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

  (Tin Long An ngày 19/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của Nhật Huy) Lúc 8 giờ sáng, ngày 12/04/Giáp Thìn (dl: 19/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo huyện Cần Giuộc đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Cai quản Đặc trách Nữ phái  Họ Đạo huyện Cần Giuộc Trước chánh điện, Giáo hữu Hương Hường - Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đặc trách Nữ phái tại tỉnh Long An đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 35/99 - N.CPS - HL ngày 15/2/Giáp Thìn (DL 24/3/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm vị:

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI HAI HỌ ĐẠO Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI HAI HỌ ĐẠO Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  (Tin Vũng Tàu ngày 14/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của CTS Nguyễn Công Khanh) Trong 2 ngày 14/5/2024 và 16/5/2024,  Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã Ban hành Huấn lịnh bổ nhiệm thành phần Ban Cai Quản tại 2 Họ Đạo, cụ thể như sau: Lúc 8 giờ sáng, ngày 07/04/Giáp Thìn (dl;14/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo phường Long Hương đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm thành phần Ban Cai quản Họ Đạo phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

  (Tin Phan Thiết, ngày 20/05/2024 - Tường thuật và hình ảnh bởi Tô Son và Văn Hiếu) Thực hiện theo Chỉ thị số 110/99.NCPS-CT của Hội Thánh, lúc 08 giờ sáng, ngày 12 tháng 04 năm Giáp Thìn (DL: 19/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo thành phố Phan Thiết, đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Tân Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại tỉnh Bình Thuận. Sau phần bái lễ Đức Chí Tôn, trước chánh điện, Giáo sư Thái Cảnh Thanh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 449/99-NCPS-HL, ngày 27 tháng 03 năm Giáp Thìn (DL: 05/05/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm:

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VÀ QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI - NĂM GIÁP THÌN 2024

  LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VÀ QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI - NĂM GIÁP THÌN 2024

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh  của Hữu Lợi và Hoàng Thanh Caodai TV) Theo thông lệ hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng 04 âl. (nhân ngày Đức Hộ Pháp đăng tiên vào năm 1959), Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm hội ngày quy thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, quý Thời quân và chư Thánh Hiệp Thiên Đài nhằm tưởng nhớ công ơn những bậc tiền nhân đã dày công với nền Đại Đạo. Năm nay, chương trình Lễ Kỷ niệm cũng được Hội Thánh tổ chức như thông lệ, với những diễn tiến chính như sau:

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ GIẢNG LỚP HẠNH ĐƯỜNG KHOÁ 23 NĂM GIÁP THÌN 2024

  LỄ BẾ GIẢNG LỚP HẠNH ĐƯỜNG KHOÁ 23 NĂM GIÁP THÌN 2024

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10/5/2024 – Hình ảnh của Hoàng Thanh) Vào sáng ngày 03 tháng 04 năm Giáp Thìn (Dl. 10-05-2024), Lễ Bế giảng Lớp Hạnh Đường Khoá 23 năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại Hạnh Đường, Nội Ô Toà Thánh, dưới sự chủ toạ của  Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh. Cùng đến chứng dự buổi lễ có Đại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Q. Thái Chánh Phối Sư, cùng 15 vị Chức sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản Văn Phòng Cửu viện nam nữ. Hiện diện tại buổi lễ có quý đại biểu chính quyền tỉnh Tây Ninh, Thị Xã  Hòa Thành và phường Long Hoa:

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MÃU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN, TỈNH CÀ MÀU

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MÃU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN, TỈNH CÀ MÀU

  (Tin Cà Mau, ngày 02/05/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24-3 Giáp Thìn (dl. 02-5-2024), thừa ủy nhiệm của  Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Lâm văn Đoàn, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh Cà Mau và 25 Cán Bộ, Viên Chức tỉnh Cà Mau, Thành phố Cà Mau, xã Tắc Vân,...

  [ Chi tiết ]
 • HỌ ĐẠO SAIGON LIÊN QUẬN 5 - 8 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

  HỌ ĐẠO SAIGON LIÊN QUẬN 5 - 8 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

  (Tin Saigon ngày 02/05/2024 - Tường thuật và hình ảnh bởi Tấn Phú) Sáng ngày 23/3/Giáp Thìn(Dl 02/05/2024), Họ Đạo Sài Gòn liên quận 5, quận 8 cùng UBND Phường 1, Quận 5, TP.HCM tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, mang tên: Giọt Hồng Đại Đạo – (Lần IV) năm 2024 tại Thánh Thất Sài Gòn (số 891, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, Tp. Hồ Chí Minh) Về phía Hội Chữ Thập Đỏ Phường 1 có sự hiện diện của: Bà Đặng Thị Thế Thủy – Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường 1, Quận 5 và các chuyên viên Y tế Quận 5.

  [ Chi tiết ]
 • BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  (Tin Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26/04/2024 - Tường thuật và hình ảnh bởi Khanh Ngô và Trung Nhân) Thực hiện theo Chỉ thị số 53/99.NCPS-CT và 59/99.NCPS-CT của Hội Thánh, lúc 08 giờ sáng, ngày 11 tháng 03 năm Giáp Thìn (DL: 19/04/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo thành phố Vũng Tàu, đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Tân Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phần nhân sự Ban Cai quản Họ đạo thành phố Vũng Tàu. Sau phần bái lễ Đức Chí Tôn, trước chánh điện, Giáo sư Ngọc Ân Thanh (Nguyễn Hoài Ân) đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 231/99-NCPS-HL, ngày 16 tháng 01 năm Giáp Thìn (DL: 25/02/2024)...

  [ Chi tiết ]
 • PHÁI ĐOÀN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THAM QUAN ĐỀN THÁNH

  PHÁI ĐOÀN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THAM QUAN ĐỀN THÁNH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/4/2024 – Hình ảnh của Hoàng Thanh) Hồi 08 giờ 30 phút ngày 20/03/Giáp Thìn (Dl. 28/04/2023), phái đoàn Văn phòng Chính phủ do ông Trần Anh Tiến – Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đến tham quan Đền Thánh. Phái đoàn gồm 65 vị, cùng đi có sự hướng dẫn của ông Trần Minh Nay–Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh và quý cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ SUỐI DÂY, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ SUỐI DÂY, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 27/4/2024 – Hình ảnh của Châu Văn Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 19-3 Giáp Thìn (dl.27-4-2024) được sự ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh Quyền Thái Chánh Phối Sư dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Suối Dây, huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng ban Tôn Giáo-Dân tộc tỉnh Tây Ninh và 12 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Châu, xã Suối Dây cùng phái đoàn Hội...

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC...

Cập nhật 2024-01-16 11:31:38

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM GIÁP THÌN 2024 - ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN 2024 XIN THÔNG BÁO CÙNG QUÝ ĐỒNG ĐẠO

[ Chi tiết ]
HỌ ĐẠO PHƯỜNG MỸ THẠNH - Tp. LONG XUYÊN TẶNG QUÀ CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO

HỌ ĐẠO PHƯỜNG MỸ THẠNH - Tp. LONG XUYÊN TẶNG QUÀ...

Cập nhật 2023-08-28 09:10:18

(Tin Long Xuyên ngày 27/8/2023 – Hình ảnh và tường thuật của Tạ Thanh Thịnh) Vào lúc 7h30 sáng ngày 12/7/Quý Mão  (Dl. 27/8/2022), tại Thánh thất Họ Đạo Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Cai Quản Họ Đạo đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cứu trợ đến đồng đạo và đồng bào hoàn...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả

Kinh điển

Xem tất cả