• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 4)

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 4)

Cập nhật 2014-09-19 19:34:59


Bản tin số 4

 (Trên đất nước Hàn Quốc – Thủ đô Seoul) :

 
(Tin từ Seoul – Hàn quốc ngày 19/9/2014. Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực)
 
Hôm nay ngày Thứ Sáu 19-9-2014 nhằm ngày 26 tháng 8 Giáp Ngọ, Phái Đoàn Hội Thánh đã ở tại Seoul vào ngày thứ tư, cũng là ngày cuối của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Tôn giáo cho hòa bình.
 
Vào lúc 09 giờ 00, Đoàn đến Cổng Hòa bình Thế giới thuộc Công Viên Olympic Seoul để tham dự buổi “Đi bộ vì Hòa bình Thế giới”.
 
Nơi đây đã tề tựu khoảng 100.000 người, gồm 133 Hội Đoàn của 82 quốc gia đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tôn giáo vì Hòa bình các hôm trước.
 
Khởi đầu, Ông Man Hee Lee Chủ tịch Hội HWPL và Bà Nam Hee Kim Chủ tịch Hội IWPG đọc diễn văn phát động cuộc “Đi bộ vì Hòa bình Thế giới”.
 
Trong tiếng kèn trống truyền thống của Hàn Quốc, Ông Man Hee Lee và Bà Nam Hee Kim tiến lên dẫn đầu, tiếp theo là đoàn đi bộ, vai chen vai, vừa phất cờ, vừa hô khẩu hiệu : “Thế giới là một, nhơn loại là một, tôi yêu hòa bình”.
 
Đoàn diễn hành theo lộ trình quy định dài gần một cây số, và giải tán trong không khí nồng ấm của mùa Thu Seoul.
 
Sau 03 ngày hội nghị, các Đoàn Đại biểu Tôn giáo các nước chia tay trong tình cảm thân thiện.
 
Với tư cách là một diễn giả, đồng chủ tọa hội thảo cùng Ngài Shaykh Abdoul Rahman Khan, Chủ Tịch Hội Hồi Giáo Bắc Mỹ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã phát biểu nhấn mạnh : “Sau khi nghe 04 chính khách phát biểu về tình hình xung đột, đặt dấu hỏi về giải pháp hòa bình. Nhưng một điều đơn giản nguyên nhân của sự xung đột trên thế giới là do quyền lợi riêng tư mà ra. Sau hội nghị nầy, các tôn giáo còn nhiều việc phải làm, cần phải gắn kết cùng nhau, phải chân thật trong nội bộ, trước nhất cần phải giáo dục Tín đồ rồi sau mới ra xã hội”.
 
Qua phát biểu ngắn gọn nhưng súc tích, Ngài Đầu Sư đã gởi đến các Tôn giáo và các chính khách thế giới một thông điệp về tôn chỉ, mục đích cao đẹp của Tôn Giáo Cao Đài :“Nhìn nhận nhơn loại là anh em một nhà, kêu gọi mọi người trên thế giới hãy đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau vì hạnh phúc chung và sự phát triển phồn thịnh bền vững trong hòa bình”. Ngài Đầu Sư đã nhắc nhở : “Chỉ có sự chân thật thương yêu đoàn kết thì mới có thể giải quyết sự xung đột trên thế giới”.
 
Nhìn chung, Đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Tôn giáo cho Hòa bình tại Seoul Hàn quốc từ ngày 17 đến ngày 19-9-2014 đã thành công tốt đẹp.
 
 
 
Hòa Thương Thích Thiền Tâm (Phó Ban Trị Sự Thành Hội
Phật Giáo TP. HCM)  và Ngài Đầu Sư bước vào Công Viên Seoul
 
 
 
 
 
 
Đại biểu các Phái Đoàn bạn chụp hình kỷ niệm chung với Đoàn Cao Đài
 

Cô Gloria Kim (đứng giữa mặc áo dài) là hướng dẫn viên cho Đoàn Cao Đài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phái Đoàn Nhật Bản chụp chung hình kỷ niệm với Đoàn Cao Đài