THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG QUÝ TỴ 2013

Cập nhật 2013-09-09 01:05:54

(Tin Tây Ninh ngày 7/9/2013 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 29/8/2013 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ 2013 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”,  được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Quý Tỵ (dl. ngày 19 và 20/9/2013).
Tiếp theo, vào ngày 6/9/2013, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ 2013” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, điều hành chung toàn thể các hoạt động cho ngày Đại Lễ. Hội Thánh cũng đưa ra “Bảng Phân Phối Vị Trí Đơn Vị trưng bày lễ phẩm tại Báo Ân Từ cho ngày Đại Lễ” và “Danh sách các đơn vị chưng quả phẩm”.
 
Theo các thông báo trên, năm nay sẽ có 99 đơn vị chưng trong 89 căn quả phẩm. Đặc biệt, lần đầu tiên, sẽ có 1 gian hàng trưng quả phẩm của đồng đạo hải ngoại. Hy vọng năm nay đồng đạo về tham dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung đông hơn năm ngoái.