CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN – LỆ THƯỢNG NGƯƠN NĂM QUÝ TỴ 2013

Cập nhật 2013-01-26 12:50:56

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20/1/2013)

 
Như thường lệ hằng năm, Hội Thánh tổ chức rất long trọng ngày Lễ Vía Đức Chí Tôn (mùng 9 tháng Giêng) và ngày Lễ Thượng Ngươn (rằm tháng Giêng). Buổi lễ năm nay cũng có 25 gian hàng triển lãm tại Đại Đồng Xã, có múa Long Mã và múa Tứ Linh (Rồng nhan, Ngọc Kỳ Lân, Qui và Phụng). Đặc biệt vào mùng 12 tháng Giêng sẽ có buổi Lễ Minh Thệ các vị Chức Sắc vừa được tân thăng và tân phong trong kỳ Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh 2012 vừa qua.

Xin quý đồng đạo xem sau đây Chương trình Lễ Tết Nguyên Đán, Lễ Vía Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn cho năm Quý Tỵ 2013 do Hội Thánh ban hành ngày 14/01/2013