CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

Cập nhật 2015-05-21 09:38:15

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/5/2015)

 Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Ất Mùi 2015.”

[ Chi tiết ]

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM ẤT MÙI 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM ẤT MÙI 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-01-29 00:06:33

   

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/01/2015)
 
Vào ngày mùng 3 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (dl. 22/01/2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa ban hành hai Thông Tri liên quan đến việc thành lập Ban Tổ Chức và Chương Trình của 3 buổi lễ lớn sắp đến tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đó là Lễ Tết Nguyên Đán – Đại Lễ Đức Chí Tôn – Lễ Thượng Ngươn cho năm Ất Mùi 2015.

[ Chi tiết ]

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ NỘI QUY ĐẠI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ NỘI QUY ĐẠI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cập nhật 2014-11-25 09:31:34

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/11/2014)
 
Căn cứ Vi Bằng số 14/80.HT.VB ngày 28 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ (dl. 20/11/2014)  phiên họp lệ của Hội Thánh, Cửu Viện, Đại Diện,Q. Đại Diện Hội Thánh các Tỉnh, Thành phố và Ban Cai Quản các Họ Đạo, tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh, thông qua Chương trình Đại Lễ Mừng Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 15 tháng 10 Bính Dần – 15 tháng 10 Giáp Ngọ (1926-2014) (theo chu kỳ 5 năm tổ chức trọng thể) , và thống nhất thành phần Ban Tổ Chức Đại Lễ như sau :

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cập nhật 2014-11-20 11:27:44

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 19/11/2014)
 
Hôm nay ngày 19/11/2014, trong phiên họp hằng tháng của Hội Thánh và các Ban Cai Quản toàn quốc, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã chính thức công bố Chương trình Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Giáp Ngọ (dl. Thứ Bảy 06/12/2014). Chương trình năm nay tổ chức long trọng hơn mọi năm, được tổ chức tại Đại Đồng Xã và có biểu diễn nghệ thuật Tứ Linh gồm có : Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, Lân Qui và Phụng. Ngoài ra còn có Đội Kèn Tây, Diễn Tấu Nhạc Đạo và Nhạc Múa Sắc Tộc.

[ Chi tiết ]

THÔNG TRI VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

THÔNG TRI VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

Cập nhật 2014-09-05 16:12:07

(Tin Tây Ninh ngày 2/9/2014 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 9/8/2014 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Giáp Ngọ 2014 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”,  được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Giáp Ngọ (dl. ngày 8 và 9/9/2014).
 
Tiếp theo, vào ngày 26/8/2014, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Giáp Ngọ 2014” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, điều hành chung toàn thể các hoạt động cho ngày Đại Lễ. Hội Thánh cũng đưa ra “Bảng Phân Phối Vị Trí Đơn Vị trưng bày lễ phẩm tại Báo Ân Từ cho ngày Đại Lễ” và “Danh sách các đơn vị chưng quả phẩm”.

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-01-18 21:54:29

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 18/1/2014 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
 
Ngày 3/1/2014 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã ra thông báo liên quan đến CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN và LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM GIÁP NGỌ 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH.
 
Theo Chương trình này thì các buổi lễ trên bắt đầu từ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ (dl. 30/1/2014) và kết thúc vào ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (dl. 15/02/2014).

[ Chi tiết ]

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG QUÝ TỴ 2013

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG QUÝ TỴ 2013

Cập nhật 2013-09-09 01:05:54

(Tin Tây Ninh ngày 7/9/2013 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 29/8/2013 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ 2013 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”,  được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Quý Tỵ (dl. ngày 19 và 20/9/2013).

Tiếp theo, vào ngày 6/9/2013, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ 2013”

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN – LỆ THƯỢNG NGƯƠN NĂM QUÝ TỴ 2013

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN – LỆ THƯỢNG NGƯƠN NĂM QUÝ TỴ 2013

Cập nhật 2013-01-26 12:50:56

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20/1/2013)

 
Như thường lệ hằng năm, Hội Thánh tổ chức rất long trọng ngày Lễ Vía Đức Chí Tôn (mùng 9 tháng Giêng) và ngày Lễ Thượng Ngươn (rằm tháng Giêng). Buổi lễ năm nay cũng có 25 gian hàng triển lãm tại Đại Đồng Xã, có múa Long Mã và múa Tứ Linh (Rồng nhan, Ngọc Kỳ Lân, Qui và Phụng). Đặc biệt vào mùng 12 tháng Giêng sẽ có buổi Lễ Minh Thệ các vị Chức Sắc vừa được tân thăng và tân phong trong kỳ Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh 2012 vừa qua.

Xin quý đồng đạo xem sau đây Chương trình Lễ Tết Nguyên Đán, Lễ Vía Đức Chí Tôn và Lễ Thượng Ngươn cho năm Quý Tỵ 2013 do Hội Thánh ban hành ngày 14/01/2013

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THƯ MỜI ĐẠI HỘI HỐI THÁNH NĂM NHÂM THÌN 2012

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THƯ MỜI ĐẠI HỘI HỐI THÁNH NĂM NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-11-19 01:24:18

(Tin Tây Ninh 17/11/2012 – Tường thuật của GS Ngọc Hồng Thanh) 

Tiếp theo Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn 2012 tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 9 năm Nhâm Thìn (dl. 18/10/2012), Hội Thánh vừa ra Thông Tri số 05/87/HT-PC ngày 16/11/2012 phổ biến chương trình Đại Hội Hội Thánh, sẽ được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 10 năm Nhìn Thìn (dl. ngày 3-4-5-6/12/2012) tại Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh. Mục đích của Đại Hội Thánh là : 
- Xem xét việc hành đạo của Hội Thánh trong 05 năm qua,
- Ấn định chương trình hành đạo 5 năm tới,
- Xem xét vi bằng của Đại Hội Nhơn Sanh dâng lên,
- Thông qua danh sách cầu phong, cầu thăng của Chức sắc, Chức việc và Tín đồ theo Luật Công cử.

[ Chi tiết ]

TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHƠN SANH NHÂM THÌN 2012

TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHƠN SANH NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-09-30 06:41:36

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/10/2012)

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa thì Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn 2012 sẽ được khai mạc trọng thể tại Giảng Đường Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Theo luật lệ của Đạo Cao Đài thì cứ 5 năm một lần, Hội Thánh tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh, kế tiếp là Đại Hội Hội Thánh.

Mục đích của Đại Hội Nhơn Sanh là :

1.     Nghe báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 5 năm qua và nghe chương trình hành đạo trong 5 năm tới.

2.     Nghe nguyện vọng của Nhơn Sanh đóng góp cho Đại Hội Hội Thánh nhằm phát huy mối Đạo

3.     Thông qua danh sách cầu phong và nghe danh sách cầu thăng

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 34 bài viết, hiển thị trên 4 trang