CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM ẤT MÙI (2015)

Cập nhật 2015-09-14 16:16:33

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/09/2015)
 
Vào ngày 27/08/2015 (âm lịch 14 tháng 7 Ất Mùi) , Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã phổ biến Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Ất Mùi 2015 trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Ất Mùi (dl. ngày 27 – 28/09/2015). Đặc biệt trong Đại Lễ năm nay, Hội Thánh được vinh dự tiếp đón các Phái Đoàn ngoại quốc như Oomoto Giáo, Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn (Tao Yuan) của Taiwan, Singapore và Malaysia.
 
Được biết đây là lần đầu tiên một vị Nữ Giáo Chủ Oomoto chính thức đến thăm Tòa Thánh Tây Ninh, còn những sự giao hảo các lần trước đến Tòa Thánh Tây Ninh của Oomoto chỉ là những vị đại diện mà thôi. Kỳ này, Bà Nữ Giáo Chủ hướng dẫn 50 vị Chức Sắc và Tín đồ viếng Tòa Thánh Tây Ninh và tham dự Đại Lễ Hội Yến.
 
Phái Đoàn Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn hay Tao Yuan tham dự Đại Lễ Hội Yến với trên 30 vị Chức Sắc và Tín đồ, đến từ Taiwan, Singapore và Malaysia.
 
Xin xem bản Chương Trình Đại Lễ Hội Yến sau đây.