THÔNG TRI VỀ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

Cập nhật 2014-09-05 16:12:07

(Tin Tây Ninh ngày 2/9/2014 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 9/8/2014 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Giáp Ngọ 2014 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”,  được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Giáp Ngọ (dl. ngày 8 và 9/9/2014).
 
Tiếp theo, vào ngày 26/8/2014, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Giáp Ngọ 2014” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, điều hành chung toàn thể các hoạt động cho ngày Đại Lễ. Hội Thánh cũng đưa ra “Bảng Phân Phối Vị Trí Đơn Vị trưng bày lễ phẩm tại Báo Ân Từ cho ngày Đại Lễ” và “Danh sách các đơn vị chưng quả phẩm”.
 
Theo các thông báo trên, năm nay có 102 đơn vị chưng trong 92 căn quả phẩm. Đặc biệt, gian hàng chưng quả phẩm của đồng đạo hải ngoại có 2 mẫu hình tượng trưng cho Âu Châu và Hoa Kỳ, đó là Tượng Nữ Thần Tự Do và Tháp Eiffel làm bằng mức và trái cây. Hy vọng năm nay đồng đạo về tham dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung đông hơn năm ngoái.