LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG TÂN VẠN, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG TÂN VẠN, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2019-05-22 23:03:55

(Tin Biên Hòa ngày 21/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường CaodaiTV)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 17-4 Kỷ Hợi (Dl. 21-5-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Tân Vạn Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Trưởng phòng PA02 Công An tỉnh Đồng Nai, ông Dương Ming Sang Phó Trưởng Phòng Nội Vu Tp.  Biên Hòa và 03 Cán Bộ Viên chức tỉnh Đồng Nai, Tp Biên Hòa, Phường Tân Vạn cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (CGTN) LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (CGTN) LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-05-20 10:40:02

(Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 19/5/2019 – Tin tức và hình ảnh: CaodaiTV)

Vào lúc 9:30 sáng ngày 18/5/2019, phái đoàn làm phim phóng sự cho Đài Truyền Hình Toàn Cầu của Trung Quốc (CGTN – China Global Television Network) đã đến Tòa Thánh Tây Ninh để ghi hình làm phóng sự về Đạo Cao Đài để trình chiếu trong một Hội Nghị với chủ đề “Đối Thoại Giữa Các Nền Văn Minh Châu Á” (Dialogue among Asian civilizations) tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tháng 5/2019.

Đài Truyền Hình Toàn Cầu của Trung Quốc (CGTN) là kênh Truyền Hình Quốc Tế phát bằng tiếng Anh của Đài Truyền Hình Trung Quốc, tiền thân là CCTV (China Central Television) News. Đây là kênh truyền hình có các chương trình tiếng Anh phát sóng toàn cầu, trên trang mạng và ứng dụng điện thoại.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XẢ PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XẢ PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2019-05-18 07:27:03

(Tin Bến Tre, ngày 16/05/2019 – Tường thuật và Hình ảnh của Lê Cường CaodaiTv)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12-4 Kỷ Hợi (Dl. 16-5-2019), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Đại Huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh – Quyền Ngọc Chánh Phối Sư đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Họ Đạo Xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. 

Về phía Chính quyền địa phương có :

Ông Nguyễn Hồng Quân  – Phó Trường Ban Tôn Giáo Tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Trưỡng Ban Dân Tộc Tôn Giáo – Ban Dân Vận Tỉnh Ủy – Tỉnh Bến Tre.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2019

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2019

Cập nhật 2019-05-15 23:27:11

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)

Trong 02 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4 Kỷ Hợi (Dl. 13 - 14/5/2019) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện thành công mỹ mãn “Chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Kỷ Hợi – 2019”, gồm có các mục :

 • Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường.
 • Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh.
 • Lễ rước Bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện ; cúng tế xong đưa Bửu ảnh trở về An vị nơi Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

Cập nhật 2019-05-09 08:09:22

(Tin Tây Ninh ngày 08/05/2019) – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay – 04-4 Kỷ Hợi (Dl. 08-5-2019), Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu.

Về phía chính quyền địa phương,  ông Võ Thành Công – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, ông Lý Trung Đông – Phó Ban Dân Vận Tỉnh ủy Tây Ninh và 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 16 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 16 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-05-04 23:08:07

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)

Sau 09 tuần khẩn trương học tập, 117 Học Viên Hạnh Đường Khóa 16 (gồm 1 vị Giáo Hữu, 57 vị Lễ Sanh Nam phái cùng với 59 vị Lễ Sanh Nữ phái) với sự hướng dẫn nhiệt tình của 03 vị Phối Sư Giảng Viên (Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Thượng Minh Thanh và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh) đã hoàn tất quá trình học tập đúng theo chương trình, và đã thi tốt nghiệp hoàn tất vào ngày 22-03 Kỷ Hợi - Dl.  26-04-2019 đạt điểm qui định 100%.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ sáng ngày 29-03 Kỷ Hợi (Dl. 03-05-2019), Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, đại diện cho Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-04-30 02:05:14

(Tin Tây Ninh ngày 28/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24-3 Kỷ Hợi (Dl. 28-4-2019), Ngài Đầu Sư  Thương Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và  06 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Truông Mít cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HIỆP ĐỊNH, HÒA THÀNH, TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HIỆP ĐỊNH, HÒA THÀNH, TÂY NINH

Cập nhật 2019-04-24 05:53:22

(Tin Tây Ninh ngày 23/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19-3 Kỷ Hợi (Dl. 23-4-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 06 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Hiệp Tân, ấp Hiệp Định cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP NINH - TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP NINH - TÂY NINH

Cập nhật 2019-04-18 23:28:35

(Tin Tây Ninh ngay 16/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 3 Kỷ Hợi, Ngày Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Hà Nhật Linh – Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, Khu phố Hiệp Lễ cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2019

LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2019

Cập nhật 2019-04-16 00:01:05

(Tin Tây Ninh, ngày 14/4/2019 – Tường thuật của GS Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi)

Sáng nay ngày 10 tháng 3 Kỷ Hợi (Dl.14-4-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Báo Quốc Từ tọa lạc tại Thị trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh dự Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương, do BCQ Họ Đạo Liên xã Thị Trấn Hòa Thành-Long Thành Bắc được Hội Thánh ủy nhiệm tổ chức theo thông lệ hàng năm.

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Tổng cộng có 762 bài viết, hiển thị trên 77 trang