PHÁI ĐOÀN HỌC GIẢ ĐẠI HÀN, ĐÀI LOAN, NHỰT VÀ HOA KỲ THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

PHÁI ĐOÀN HỌC GIẢ ĐẠI HÀN, ĐÀI LOAN, NHỰT VÀ HOA KỲ THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-01-01 21:04:53

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/12/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường và của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 10g30 ngày 12 tháng 11 năm Đinh Dậu (dl. 29/12/2017), một Phái Đoàn Học giả Đại Hàn, Đài Loan, Nhựt và Hoa kỳ đã đến chào thăm Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tại VP. Nam Đầu Sư Đường.

Cùng hiện diện tiếp đón Phái Đoàn còn có Đại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Q. Thái Chánh Phối Sư, Đại Huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Thượng Thống Lại Viện và Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Hải ngoại.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ AN HÒA, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ AN HÒA, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-12-31 17:28:47

(Tin Trảng Bàng, ngày 29/12/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi)

Vào lúc 08 giờ ngày 12 năm Đinh Dậu ( dl; 29-12-2017) Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, đã thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đến Họ Đạo xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chứng dự lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu.

Cùng tham dự buổi lễ, về phía Chánh Quyền địa phương có sự hiện diện của:

- Ông Trần Thanh Đồng đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ CẦU KHỞI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ CẦU KHỞI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-12-26 18:14:26

(Tin Tây Ninh ngày 26/12/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 11 Đinh Dậu (Dl. 26-12-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Cầu khởi đồng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HÒA, QUÂN NINH KIỀU TP. CẦN THƠ

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG AN HÒA, QUÂN NINH KIỀU TP. CẦN THƠ

Cập nhật 2017-12-23 09:31:59

(Tin Cần Thơ ngày 21/12/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 04 tháng 11 Đinh Dậu (Dl. 21-12-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường An Hòa, Thành phố Cần Thơ chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía địa phương, Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy BCH Quân Sự thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Thường, Phó Chủ tịch UBND Phường An Hòa cùng 10 Cán Bộ Viên chức Chính quyền đồng đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA QUÝ VỊ TÂN CHỨC SẮC HẢI NGOẠI

LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA QUÝ VỊ TÂN CHỨC SẮC HẢI NGOẠI

Cập nhật 2017-12-14 06:07:11

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/12/2017 – Ghi nhận của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường)

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 12-12-2017) Hội Thánh đặc cách tổ chức Lễ Ban Thiên Phục, Đạo Lịnh Ân phong và Minh thệ nhận Phẩm Vị cho quý vị Chức Sắc Hải Ngoại Tân phong tại Đền Thánh.

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh chủ trì buổi lễ, có sự hiện diện của quý vị Chức Sắc Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Đại Tỷ Q. Nữ Chánh Phối Sư Hương Đắt cùng một số  Chức Sắc Cữu Viện Nam, Nữ.

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-12-11 19:24:27

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10/12/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Thực hiện Chương trình hành đạo chu kỳ 05 năm (từ năm Nhâm Thìn - 2012 đến năm Đinh Dậu – 2017) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 đã được tiến hành vào ngày 20 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 07-12-2017) theo Chương trình Đại Hội đã được Hội Thánh ban hành vào ngày 20 tháng 9 Đinh Dậu (Dl. 08-11-2017) đúng theo qui định.

[ Chi tiết ]

LỄ HẠ NGUƠN VÀ MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 93 NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ HẠ NGUƠN VÀ MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 93 NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-12-03 15:29:51

(Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/12/2017 – Ghi nhận của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Thực hiện chương trình hành đạo năm Đinh Dậu (2017), Hội Thánh tiến hành Đàn lễ Hạ Nguơn và Kỷ niệm năm 93 Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, theo chương trình lễ như sau :

NGÀY 15 THÁNG 10 ĐINH DẬU (Dl. 02-12-2017)

00 giờ 00 (Tý Thời)   - Cúng Đại Đàn tại Đền Thánh

           - Hội Thánh ôn lại quá trình hành đạo năm Đinh Dậu – 2017

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ NĂM ĐINH DẬU 2017

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-12-01 20:15:51

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30/11/2017 – Ghi nhận của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Thực hiện theo Chương trình Cúng Lễ Kỷ niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, Quý Đầu Sư, Chức Sắc hàng Thánh nam, nữ năm Đinh Dậu - 2017.

Ngày 12-10 Đinh Dậu (Dl. 29-11-2017) :

- Lễ Viện đặt bàn nghi tại từng dưới Giáo Tông Đường.

- 19:00 giờ - Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Giáo Tông Đường.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH TIẾP TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI TP. HCM ĐẾN CHÀO THĂM

HỘI THÁNH TIẾP TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI TP. HCM ĐẾN CHÀO THĂM

Cập nhật 2017-11-28 18:23:10

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/11/2017 – Ghi nhận của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 09 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 28-11-2017), Ngài JUN-ICHI KAWAUE Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và hai vị Tùy Viên đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đã tiếp đón Ngài Tổng Lãnh Sự tại Văn phòng Hội Thánh (Nam Đầu Sư Đường).

Sau khi đôi bên chào hỏi xã giao, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của Tôn Giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Việt Nam và Hải ngoại, đặc biệt nói về mối liên hệ dài lâu của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh với Oomoto Giáo Nhật Bản.

[ Chi tiết ]

ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BẢO LỤT MIỀN TRUNG

ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BẢO LỤT MIỀN TRUNG

Cập nhật 2017-11-17 23:49:04

(Tin Tây Ninh ngày 14/11/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh)

Cơn bảo lũ số 12 nằm 2017 tại miền Trung trong tuần lễ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về sinh mạng con người, nhà cửa sập đổ, ruộng vườn ngập lụt, nhiều lòng bè nuôi thủy sản mất trắng, đường xá sạt lở, rất đông đồng bào không còn nhà ở.

“Lá lành đùm lá rách”, người tín đồ Cao Đài nhận thấy sót sa cho hoàn cảnh đồng bào bị lũ, cần sự hổ trợ của cộng đồng nhầm chia sẽ và an ủi phần nào về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với bà con ruột thịt bị thiệt hại nêu trên.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Tổng cộng có 645 bài viết, hiển thị trên 65 trang