LỄ TRAO TẶNG 4 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở HUYỆN GÒ DẦU VÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ TRAO TẶNG 4 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở HUYỆN GÒ DẦU VÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-01-09 00:26:29

(Tin Tây Ninh ngày 5/1/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)

Thể theo lời tường trình của Ban Cai Quản Họ Đạo Huyện Gò Dầu và Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, có 4 gia đình Đạo nghèo khó không có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng tình trạng bi đát, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Tĩnh Tây Ninh có thảo luận với Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại (BĐDHN) xin được yểm trợ xây cất 4 căn nhà tình thương. Với số tiền 5.000 Mỹ kim do đồng đạo hải ngoại đóng góp, BĐDHN đã xin Hội Từ Thiện DUACT

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 15 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 15 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-01-05 21:42:29

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/1/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)

Sau 09 tuần khẩn trương học tập, 120/120 Học Viên Hạnh Đường Khóa 15 (gồm 60 vị Lễ Sanh Tân Phong Nam phái cùng với 59 vị Lễ Sanh và 01 vị Giáo Thiện Tân Phong Nữ phái) với sự hướng dẫn nhiệt tình của 03 vị Phối Sư Giảng Viên (Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Thượng Minh Thanh và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh) đã hoàn tất quá trình học tập đúng theo chương trình, và đã thi tốt nghiệp hoàn tất vào ngày 27-11 Mậu Tuất - Dl. Thứ Tư 02-01-2019 đạt điểm qui định 100%.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO TP. BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO TP. BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

Cập nhật 2019-01-01 00:21:45

(Tin Lâm Đồng ngày 30/12/2018 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV)

Vào lúc 08 giờ ngày 24-11 Mậu Tuất (Dl. 30-12-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Tp. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất.

Về phía chính quyền địa phương, ông Đường Anh Ngữ Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ.VN tỉnh Lâm Đồng và 07 Cán bộ Viên chức tỉnh Lâm Đồng,  Thành phố Bảo Lộc, Phường Lộc Sơn cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

Cập nhật 2018-12-29 23:44:29

(Tin Long An ngày 28/12/2018)

Vào lúc 08 giờ, ngày 22 tháng 11 năm Mậu Tuất (Dl. 28-12-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Huỳnh văn Thuần, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Long An, huyện Vĩnh Hưng, xã Thái Trị, Vĩnh Trị và Hưng Điền cùng Hội Thánh đến chứng dự.

Đồng đạo và khách thập phương ước khoảng 1000 người hành hương về dự lễ Khánh thành.

[ Chi tiết ]

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM MẬU TUẤT (2018) CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TÂY NINH

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM MẬU TUẤT (2018) CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-12-28 22:13:17

(Tin Tây Ninh ngày 26/12/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm Mậu Tuất (DL:26-12-2016) Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại  Tỉnh Tây Ninh chọn Thánh Thất Xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh làm địa điểm tổ chức Lễ Tổng Kết đạo sự trong năm Mậu Tuất (2018) của 76 Họ Đạo, cùng Trí Huệ Cung và  Trí Giác Cung. Mục đích buổi lễ là để tổng kết tất cả hoạt động đạo sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thực hiện theo đường lối hành đạo của Hội Thánh đề ra và phương châm “Tốt Đời - đẹp Đạo” .

[ Chi tiết ]

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO Ở  HUYỆN GÒ DẦU, VÀ XÃ LONG THÀNH TRUNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO Ở HUYỆN GÒ DẦU, VÀ XÃ LONG THÀNH TRUNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-12-28 11:17:38

(Tin Tây Ninh ngày 24/12/2018 - Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh. Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV).

Nhân dịp cuối năm 2018 chuẩn bị bước sang thềm năm mới 2019, vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tuất (DL:20-12-2018) tại Thánh Thất thị trấn Gò Dầu, Ban Cai Quản Họ Đạo tổ chức phát 250 phần quà cho bà con đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh khó khăn, do nhị vị mạnh thường quân ông Dương Ích Khánh và bà Mã Muội, người Việt góc Hoa ở Hoa Kỳ về nước giúp số quà nói trên thể hiện tình cảm “ Nhiểu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TIÊN THUẬN, HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TIÊN THUẬN, HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-12-16 16:19:10

(Tin Tây Ninh ngày 16/12/2018 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 10-11 Mậu Tuất (Dl.16-12-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Vương Hồng Ân, Trưởng phòng Dân tộc, Tôn giáo  Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Tây Ninh và 11 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, xã Tiên Thuận, ấp Rừng Dầu cùng Hội Thánh đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỘC HÒA, HUYỆN LONG HỒ, TĨNH VĨNH LONG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỘC HÒA, HUYỆN LONG HỒ, TĨNH VĨNH LONG

Cập nhật 2018-12-15 10:54:09

(Tin Vĩnh Long ngày 14/12/2018 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 8-11 Mậu Tuất (Dl.14-12-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Mai Song Toàn, Phó Trưởng Phòng Tôn Giáo - Ban Tôn Giáo tỉnh Vĩnh Long và 05 Cán Bô Viên Chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Long Hồ, xã Lộc Hòa cùng đến chứng dự.

[ Chi tiết ]

NHẠC LỄ CAO ĐÀI TẠI LIÊN HOAN ÂM NHẠC DÂN TỘC QUỐC TẾ 2018

NHẠC LỄ CAO ĐÀI TẠI LIÊN HOAN ÂM NHẠC DÂN TỘC QUỐC TẾ 2018

Cập nhật 2018-12-11 15:10:10

(Tin Saigon ngày 29/11/2018 – Tường thuật của An Tứ, Nhơn Quang – Hình ảnh của Hữu Lợi, Phú Vinh, Văn Hoàng)

Nhận được lời mời từ Ban tổ chức “Cuộc thi Độc tấu – Hòa tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Việt Nam và Liên Hoan Âm Nhạc Dân Tộc Quốc Tế”. Các anh em ban Nhạc thuộc Họ Đạo quận 5 – Sài Gòn và các Họ Đạo khác trong và ngoài thành phố đã tham gia và trình diễn Hoà tấu nhạc lễ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tại Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh, số 112 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM vào các ngày 27 và 29/11/2018 (âl. 21 và 23/10/Mậu Tuất). “Cuộc thi Độc tấu – Hòa tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Việt Nam và Liên Hoan Âm Nhạc Dân Tộc Quốc Tế” là chương trình  được tổ chức lần đầu tiên tại Nhạc Viện TP.HCM do Bộ Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch VN kết hợp

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-12-10 23:49:20

(Tin Tây Ninh ngày 9/12/2018 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày mùng 3 tháng 11 Mậu Tuất (Dl. 09-12-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã  Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Dương Hồng Ân, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân Vận tỉnh Tây Ninh và 09 Cán Bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu, xã Phước Đông, ấp Suối Cao A cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Tổng cộng có 732 bài viết, hiển thị trên 74 trang