LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO ĐỨC NGHĨA, PHƯỜNG PHÚ HÀI, PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN.

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO ĐỨC NGHĨA, PHƯỜNG PHÚ HÀI, PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN.

Cập nhật 2019-12-14 03:11:15

(Phan Thiết 13/12/2019 - Hình ảnh Lê Cường - Hữu Thọ - Văn Hoàng CaoDai TV)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 18-11 Kỷ Hợi (Dl.13-12-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, Ông Đỗ Hữu Bá – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Bà Phan Thị Thanh Mai – CT UBMTTQ Thành phố Phan Thiết, Thượng Tá Trần Đông Thành

[ Chi tiết ]

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NIÊN ĐẠO 94 VÀ MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO SÀI GÒN

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NIÊN ĐẠO 94 VÀ MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO SÀI GÒN

Cập nhật 2019-12-13 09:41:12

(Tin Saigon, 8/12/2019- Tường thuật của Trần Phú Vinh, hình ảnh của Hạ Vi)

Vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Hợi, Ban Cai Quản Họ Đạo Sài Gòn long trọng tổ chức buổi lễ Tổng Kết Chung Niên Đạo Sự Niên Đạo 94 và Mừng Kỷ Niệm 70 Năm Hình Thành Và Phát Triển tại Thiên Phong Đường Họ Đạo Sài Gòn.

Tham dự buổi lễ về phía đại biểu chánh quyền có:

- Ông Tham Vị Hào – Phó Trưởng Ban Dân Vận Quận Ủy Quận 5.

- Ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó Chủ Tịch UBMTTQVN Quận 5.

- Ông Lê Tấn Đức – Chuyên Viên Phòng Nội Vụ Quận 5.

- Ông Đỗ Đức Luân – Cán Bộ Công An Tp.HCM.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2019-12-04 22:23:56

(Tin Bến Tre ngày 03/12/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh))

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08 tháng 11 Kỷ Hợi (Dl.03-12-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền,  ông Nguyễn Phúc Linh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, xã An Hóa cùng đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

Cập nhật 2019-12-03 08:47:26

(Tin Trà Vinh, ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi (Dl 27/11/2019) – Hình ảnh của Tân Dân Hoàng Nguyễn)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 2-11-Kỷ Hợi (Dl. 27-11-2019), Thừa Ủy Nhiệm của Hội Thánh và của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Giáo Sư Thượng Khánh Thanh (Lê Văn Khánh), Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Trà Vinh dẫn đầu phái đoàn Ban Đại diện Hội Thánh đến Họ Đạo xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chứng dự lễ Khởi Công Xây Dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ  THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH QUỚI A, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH QUỚI A, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

Cập nhật 2019-11-24 05:42:39

(Tin Bạc Liêu ngày 22/11/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26-10 Kỷ Hợi (Del. 22-11-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bến Tre chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương,  ông Kim Miên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu và 10 Cán bộ Viên chức tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, xã Ninh Quới A cùng đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-11-17 09:31:25

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 10 Kỷ Hợi, dl.10/11/2019 – Hình ảnh do nhóm Caodai TV thực hiện gồm: Trí Lực – Nguyễn Hoàng – Hữu Lợi – Hồng Nhạn – Lê Cường – Nguyễn Luân – Xuân Đến)

Căn cứ Chương Trình Đại Lễ Kỷ Niệm 95 Năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã ban hành, Hội Thánh triển khai kế hoạch tổ chức, qua bảng phân công nhân sự Ban Tổ chức và nội qui Đại lễ, giao cho từng thành viên thực hiện theo chuyên trách.

Đến chiều ngày 13-10 Kỷ Hợi (Dl. 09-11-2019), các Viện, Ban, Bộ phận được phân công đã hoàn tất phần vụ của mình:

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

Cập nhật 2019-11-10 01:11:20

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/11/2019 – Hình ảnh của Nguyễn Hoàng Caodai TV)

Như thông lệ hằng năm, vào hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. 8 và 9/11/2019) , Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Bổi lễ gồm có các nghi thức như : Hòa tấu nhạc tại Giáo Tông Đường, cúng Tiểu đàn, Lễ rước bửu ảnh từ Đến Thánh đến Báo Ân Từ để cúng tế, khi lễ xong thì đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAVERFORD COLLEGE, TIỂU BANG PENNSYLVANIA, HOA KỲ

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAVERFORD COLLEGE, TIỂU BANG PENNSYLVANIA, HOA KỲ

Cập nhật 2019-11-09 07:13:37

(Tin Haverford, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 01/11/2019)

Sau hơn 8 tháng chuẩn bị, sáng nay ngày 01/11/2019 vào lúc 9g30, một ngày Hội Thảo về “Đời sống của người Việt Nam trước 1975” đã được tổ chức tại Trưởng Đại Học Haverford College, thuộc Thành phố Haverford, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh, Đầu Họ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP. Syracuse, New York, Hoa Kỳ, được mời đến thuyết trình tại buổi hội thảo với đề tài “Đời sống tinh thần của người Việt Nam trước 1975”

 

[ Chi tiết ]

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚCTHẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚCTHẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-11-06 03:12:12

(Tin Tây Ninh ngày 5/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)

Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh địa bàn rộng, tín đồ đông, bà con đồng đạo đến Thánh Thất rất xa không thuận việc đi lại và hành đạo. Có gia đình vị Đỗ Văn An và Nguyễn thị Mỹ Lệ ngụ tại địa phương đã tự nguyện hỷ hiến đất để cất Thánh Thất tạm. Vì nhu cầu thực tế địa phương, đã được Hội Thánh và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, cấp Quyết Định số: 1329/UBND – VHXH ngày 26/6/2019 cho phép tách Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu và thành lập mới Họ đạo xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

[ Chi tiết ]

LỄ TRAO TẶNG 05 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở XÃ LỘC NINH VÀ XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ TRAO TẶNG 05 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở XÃ LỘC NINH VÀ XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-11-01 06:10:12

(Tin Tây Ninh ngày 29/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)

Thể theo lời tường trình của Ban Cai Quản Họ Đạo xã Lộc Ninh và xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có 5 hộ nghèo không có nhà ở, hoạc có nhà nhưng tình trạng bi đát, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tại tỉnh Tây Ninh có thảo luận với Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại (BĐDHN) xin được yểm trợ xây cất 5 căn nhà tình thường với số tiền $ 12.500  (mười hai ngàn năm trăm Mỹ kim) do Họ Đạo Montreal, Canada, cống hiến để xây cất 5 căn nhà tình thương cho 5 gia đình nghèo khó ở Tây Ninh. Mỗi căn  trị giá $ 2.500 Mỹ kim.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Tổng cộng có 812 bài viết, hiển thị trên 82 trang