LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-08-15 21:50:33

(Tin Tây Ninh ngày 15/8/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24 tháng 6 nhuận Đinh Dậu (Dl. 15-8-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 14 Cán bộ, Viên Chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Bàu Năng và ấp Ninh An cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN VẠN – THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN VẠN – THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2017-08-14 01:39:29

(Tin Biên Hòa ngày 11/8/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng 6 nhuận Đinh Dậu (Dl. 11-8-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tân Vạn, TP, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Dương Minh Sang, Phó Phòng Nội Vụ TP Biên Hòa cùng 04 Cán bộ, Viên chức Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Vạn cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG 4 THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG 4 THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

Cập nhật 2017-08-14 01:26:21

(Tin Gò Công ngày 3/8/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 6 nhuận năm ĐinhDậu (Dl.03-08-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường 4 Thị Xã Gò Công tỉnh Tiền Giang chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Quách Trung Sơn Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiến Giang và 15 Cán Bộ Viên chức tỉnh Tiền Giang, Thị xã Gò Công, Phường 4 TX Gò Công cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ THẠNH BÌNH THẠNH BẮC HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ THẠNH BÌNH THẠNH BẮC HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-07-31 00:09:14

(Tin Tây Ninh ngày 30/7/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 08 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu (Dl.30-7-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Thạnh Bình Thạnh Bắc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía Chính quyền, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 11 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, Huyện Tân Biên, xã Thạnh Bình và xã Thạnh Bắc cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH

Cập nhật 2017-07-27 22:29:51

(Tin Trà Vinh ngày 26/7/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng nhuận Đinh Dậu (Dl. 26-7-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị Trấn Tiểu Cần huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, ông Kim Sang, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh và 08 Cán bộ, Viên chức tỉnh Trà Vinh, huyện Tiểu Cần, Thị trấn Tiểu Cần cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ VĨNH HIỆP TP. NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ VĨNH HIỆP TP. NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA

Cập nhật 2017-07-21 00:04:27

(Tin Nha Trang ngày 19/7/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26 tháng 6 Đinh Dậu (Dl. 19-7-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Vĩnh Hiệp TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chứng lễ Khánh thành Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn văn Trí phụ trách Ban Tôn Giáo của UBND tỉnh Khánh Hòa và 07 Cán bộ, Viên chức tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, xã Vĩnh Hiệp cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KHU PHỐ NINH HÒA PHƯỜNG NINH THẠNH TP. TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KHU PHỐ NINH HÒA PHƯỜNG NINH THẠNH TP. TÂY NINH

Cập nhật 2017-07-14 11:06:25

(Tin Tây Ninh ngày 13/7/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng 6 Đinh Dậu (Dl. 13-7-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Khu phố Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2017-07-06 23:05:41

(Tin Kiên Giang ngày 5/7/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 6 Đinh Dậu (Dl. 05-7-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Hoàng Anh Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang và 04 Cán bộ, Viên chức huyện, xã cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI NHƠN SANH HẢI NGOẠI NĂM ĐINH DẬU 2017 TẠI THÀNH PHỐ GARDEN GROVE, CALIFORNIA

ĐẠI HỘI NHƠN SANH HẢI NGOẠI NĂM ĐINH DẬU 2017 TẠI THÀNH PHỐ GARDEN GROVE, CALIFORNIA

Cập nhật 2017-07-05 11:18:02

(Tin Garden Grove, California, ngày 2/7/2017 – Tường thuật của Lễ Sanh Thái Cơ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh và Đạo hữu Lê Đình Nhân)

Thi hành Thông Tri của Hội Thánh số 22-92/HT.TT ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu (dl. 16/02/2017) về việc Tổ Chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp Cơ Sở năm Đinh Dậu 2017, Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại đã tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại vào lúc 9 giờ sáng ngày 2/7/2017 tại Hotel Hyatt Regency Orange County, thuộc Thành phố Garden Grove, Nam California

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ AN HÓA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ AN HÓA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2017-06-28 23:18:10

(Tin Bến Tre ngày 27/06/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng 6 Đinh Dậu (Dl. 27-6-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã An Hóa huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Dương Phú Hưng - Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh, Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Trưởng BTG tỉnh và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, xã An Hóa cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Tổng cộng có 606 bài viết, hiển thị trên 61 trang