BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2015-07-06 01:26:39 | Đã xem 3222 lượt

Quyền Trưởng Ban Đại Diện - Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh)

Phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện :

1. Hiền Tài Võ Thanh Liêm

2. Hiền Tài Võ Hà Thu Giang

3. Hiền Tỷ Võ Kim Thoàn

Đọc thêm ...