• LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN HƯNG - TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN HƯNG - TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 26/5/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh -  Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 12-4 Mậu Tuất (Dl. 26-5-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Tân Hưng-Tân Phú chứng lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương,  Ông Hồ Đức Hải Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh và 15 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Châu, xã Tân Hưng, xã Tân Phú cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG SANH VÀ QUÝ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2018

  LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG SANH VÀ QUÝ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2018

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/5/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV) Trong 02 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4 Mậu Tuất (Dl. 23 - 24/5/2017) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện thành công mỹ mãn “Chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Mậu Tuất – 201 8 ” , gồm có các mục :

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ TRẤN AN PHÚ HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ TRẤN AN PHÚ HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

  (Tin An Giang ngày 12/5/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 27-3 Mậu Tuất (Dl. 12-5-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn An Phú, huyện An Phú tỉnh An Giang chứng lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phòng PA.88 tỉnh An Giang và 06 Cán bộ, Viên chức huyện An Phú, Thị trấn An Phú cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH ĐIỀN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH ĐIỀN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 09/05/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24 tháng 3 Mậu Tuất (Dl. 09-5-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Ninh Điền cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

  TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

   (Tin Lâm Đồng ngày 17/03 Năm Mậu Tuất ( Dl : 02/05/2018  ) – Tường thuật  và  Hình ảnh của Lê Cường Caodaitv) Vào lúc 09 giờ sáng ngày 17 tháng 03 năm Mậu Tuất (DL. 02-05-2018), Giáo Sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP.HCM đã hướng dẫn một Phái Đoàn gồm Chức Sắc, Chức Việc của Ban Đại Diện TP.HCM đến thăm và tặng 150 phần quà cho đồng bào, đồng đạo nghèo, tại Thánh Thất Ban Nghi Lễ Huyện Cát Tiên, Thôn Cát Điền,  xã Phước Cát 1, huyện Huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

  (Tin Lâm Đồng ngày 3/5/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 18 tháng 3 Mậu Tuất (Dl.3-5-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Đổ Minh Thế Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tín ngưỡng Tôn giáo huyện Đức Trọng và 09 Cán bộ, Viên chức huyện Đức Trọng, xã Hiệp Thạnh, thôn Bồng Lai cùng đến dự...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ VANG QUỚI TÂY-VANG QUỚI ĐÔNG H. BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ VANG QUỚI TÂY-VANG QUỚI ĐÔNG H. BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre ngày 27/4/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 3 Mậu Tuất (Dl.27-4-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thánh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Vang Quới Tây-Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2018

  LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2018

  (Tin Tây Ninh, ngày 25/4/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV) Sáng nay ngày 10 tháng 3 Mậu Tuất (Dl.25-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Báo Quốc Từ tọa lạc tại Thị trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh dự Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương, do BCQ Họ Đạo Liên xã Thị Trấn Hòa Thành-Long Thành Bắc được Hội Thánh ủy nhiệm tổ chức theo thông lệ hàng năm.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHÚ THẠNH HUYỆN NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHÚ THẠNH HUYỆN NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI

  (Tin Biên Hòa Đồng Nai ngày 22/4/2018 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 07-3 Mậu Tuất (Dl. Chủ nhựt 22-4-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng Phật giáo và các Tôn giáo khác của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin T ây Ninh n gày 19/4/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 04 tháng 3 Mậu Tuất (Dl. Thứ Năm 19-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH.

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH.

  (Tin Tây Ninh ngày 14/4/2018 -  Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 29 tháng 2 Mậu Tuất (Dl. Thứ Bảy 14-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN TỈNH CÀ MAU

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN TỈNH CÀ MAU

  (Tin Cà Mau, ngày 10/04/2018 – Tường thuật của Phối sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 25-2 Mậu Tuất (Dl. 10-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Bà Trần thị Hồng Tâm Trưởng phòng Hành chánh Tổng hợp BTG tỉnh Cà Mau và 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Cà Mau, TP. Cà Mau, xã Tắc Vân cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRÀ VONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRÀ VONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 28/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc  08 giờ ngày 12-2 Mậu Tuất (Dl. 28/3/2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tóa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thái Bảo Phó Ban Tôn giáo Dân Tộc UBMTTQ tỉnh Tây Ninh và 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên, xã Trà Vong cùng Phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

  (Tin Đòng Tháp ngày 25/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09-02 Mậu Tuất (Dl. 25/3/2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Phía chính quyền địa phương, ông Châu văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp và 12 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng, Thị trấn Sa Rài cùng Phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO THỊ TRẤN TÂN BIÊN – THẠNH TÂY, TỈNH TÂY NINH

  TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO THỊ TRẤN TÂN BIÊN – THẠNH TÂY, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 18/3/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi) Vào lúc 10 giờ sáng ngày 02 tháng 02 năm Mậu Tuất (DL.18-03-2018), Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh đã hướng dẫn một Phái Đoàn gồm Chức Sắc, Chức Việc của Ban Đại Diện đến thăm và tặng 150 phần quà cho đồng bào, đồng đạo nghèo, tại Thánh Thất Họ Đạo Thị Trấn Tân Biên-Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC...

Cập nhật 2018-02-20 14:53:41

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/01/2018) Vào ngày 29/11 năm Đinh Dậu (dl. 15/01/2018), Hội Thánh ra Thông Tri cho toàn thể đồng đạo biết CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018 Theo chương trình, sáng ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018,...

[ Chi tiết ]
HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM...

Cập nhật 2017-11-13 11:59:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/11/2017) Thực hiện theo kế hoạch hành đạo năm Đinh Dậu - 2017, Hội Thánh vừa ban hành Huấn lịnh số 58/92-HT-HL ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) mở Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 và Chương trình số 05/92-HT-CT ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) ấn định chi tiết...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

Cập nhật 2017-08-26 00:44:12

Lời người dịch: *Nói về Oomoto: Tài liệu nầy do ông Yoshida Futura viết vào năm 1997 bằng Nhật ngữ (nên chỉ nói đến Đạo Cao Đài cho đến năm 1995) được đăng trong tạp chí Tôn giáo lớn ở Nhật trong những ngày gần đây. Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh có duyên may tìm được tài liệu bằng Anh ngữ nầy trong...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]