• LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG TÂN VẠN, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG TÂN VẠN, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

  (Tin Biên Hòa ngày 21/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường CaodaiTV) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 17-4 Kỷ Hợi (Dl. 21-5-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Tân Vạn Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Trưởng phòng PA02 Công An tỉnh Đồng Nai, ông Dương Ming Sang Phó Trưởng Phòng Nội Vu Tp.  Biên Hòa và 03 Cán Bộ Viên chức tỉnh Đồng Nai, Tp Biên Hòa, Phường Tân Vạn cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (CGTN) LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (CGTN) LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 19/5/2019 – Tin tức và hình ảnh: CaodaiTV) Vào lúc 9:30 sáng ngày 18/5/2019, phái đoàn làm phim phóng sự cho Đài Truyền Hình Toàn Cầu của Trung Quốc (CGTN – China Global Television Network) đã đến Tòa Thánh Tây Ninh để ghi hình làm phóng sự về Đạo Cao Đài để trình chiếu trong một Hội Nghị với chủ đề “Đối Thoại Giữa Các Nền Văn Minh Châu Á” (Dialogue among Asian civilizations) tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tháng 5/2019. Đài Truyền Hình Toàn Cầu của Trung Quốc (CGTN) là kênh Truyền Hình Quốc Tế phát bằng tiếng Anh của Đài Truyền Hình Trung Quốc, tiền thân là CCTV (China Central Television) News. Đây là kênh...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XẢ PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XẢ PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre, ngày 16/05/2019 – Tường thuật và Hình ảnh của Lê Cường CaodaiTv) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12-4 Kỷ Hợi (Dl. 16-5-2019), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Đại Huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh – Quyền Ngọc Chánh Phối Sư đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Họ Đạo Xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre.  Về phía Chính quyền địa phương có : Ông Nguyễn Hồng Quân  – Phó Trường Ban Tôn Giáo Tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Trưỡng Ban Dân Tộc Tôn Giáo – Ban Dân Vận Tỉnh Ủy – Tỉnh Bến Tre.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2019

  LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2019

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV) Trong 02 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4 Kỷ Hợi (Dl. 13 - 14/5/2019) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện thành công mỹ mãn “Chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Kỷ Hợi – 2019” , gồm có các mục : Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường. Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh. Lễ rước Bửu ảnh từ...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 08/05/2019) – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay – 04-4 Kỷ Hợi (Dl. 08-5-2019), Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu. Về phía chính quyền địa phương,  ông Võ Thành Công – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, ông Lý Trung Đông – Phó Ban Dân Vận Tỉnh ủy Tây Ninh và 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 16 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

  LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 16 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV) Sau 09 tuần khẩn trương học tập, 117 Học Viên Hạnh Đường Khóa 16 (gồm 1 vị Giáo Hữu, 57 vị Lễ Sanh Nam phái cùng với 59 vị Lễ Sanh Nữ phái) với sự hướng dẫn nhiệt tình của 03 vị Phối Sư Giảng Viên (Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Thượng Minh Thanh và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh) đã hoàn tất quá trình học tập đúng theo chương trình, và đã thi tốt nghiệp hoàn tất vào ngày 22-03 Kỷ Hợi - Dl.  26-04-2019 đạt điểm qui định 100%. Hôm nay, vào lúc 8 giờ sáng ngày 29-03 Kỷ Hợi (Dl. 03-05-2019), Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, đại diện cho Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 28/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24-3 Kỷ Hợi (Dl. 28-4-2019), Ngài Đầu Sư  Thương Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và  06 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Truông Mít cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HIỆP ĐỊNH, HÒA THÀNH, TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HIỆP ĐỊNH, HÒA THÀNH, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 23/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19-3 Kỷ Hợi (Dl. 23-4-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 06 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Hiệp Tân, ấp Hiệp Định cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP NINH - TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP NINH - TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngay 16/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường Caodai TV) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 3 Kỷ Hợi, Ngày Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Hà Nhật Linh – Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, Khu phố Hiệp Lễ cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2019

  LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2019

  (Tin Tây Ninh, ngày 14/4/2019 – Tường thuật của GS Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi) Sáng nay ngày 10 tháng 3 Kỷ Hợi (Dl.14-4-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Báo Quốc Từ tọa lạc tại Thị trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh dự Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương, do BCQ Họ Đạo Liên xã Thị Trấn Hòa Thành-Long Thành Bắc được Hội Thánh ủy nhiệm tổ chức theo thông lệ hàng năm.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU ẤP TUA HAI, XÃ ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU ẤP TUA HAI, XÃ ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 10/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 06-3 Kỷ Hợi (Dl. 10-4-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến Họ Đạo ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Hà Nhật Linh – Đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh và 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Đồng Khởi, ấp Tua Hai cùng Hội Thánh đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/4/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV) Vào lúc 10 giờ sáng ngày 09-4-2019, Ngài Vũ Đức Đam, Phó Thủ Tướng Chính Phủ CHXHCNVN, nhân chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh đã dành thời giờ cùng 19 thành viên Đoàn đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Thường Trực Hội Thánh gồm Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh, Qu. Thái, Ngọc và Nữ Chánh Phối Sư và các vị Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam nữ, 120 Học Viên nam, nữ khóa 16 Hạnh Đường, một số Giáo nhi, Lễ Sĩ, Nhac Tòa Thánh và Đội trống Sa Vâm cùng...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT VĨNH HỘI ĐÔNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

  (Tin An Giang ngày 7/4/2019 -Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 03-3 Kỷ Hợi (Dl. 07-4-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú tỉnh An Giang chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, ông Lê văn Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú và 10 Cán bộ, Viên chức huyện An Phú, xã Vĩnh Hội Đông cùng Hội Thánh đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH

  (Tin Trà Vinh ngày 26/3/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 21 tháng 02 năm Kỷ Hợi (Dl.26-3-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Đào văn Nhiêu, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Trà Vinh và 9 Cán bộ, Viên Chức tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP-ĐỨC ARTE LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP-ĐỨC ARTE LÀM PHÓNG SỰ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/3/2019 – Tin tức và hình ảnh: Caodai TV) Vào lúc 7g30 sáng ngày 24/3/2019 (19/2 Kỷ Hợi), Phái đoàn làm phim của Đài truyền hình ARTE đến Tòa Thánh Tây Ninh để quay phim giới thiệu về Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cho chương trình “Khám Phá, Văn Hóa và Du lịch trên thế giới” của Đài. Được biết Đài truyền hình ARTE (viết tắt của Association Relative à la Télévision Européenne) là một Đài truyền hình liên kết giữa Pháp và Đức, phát hình ở Pháp, Đức và Châu Âu (Vương Quốc Bỉ, Áo, Luxembourg, Phần Lan, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ý Đại Lợi), qua 6 ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Anh,...

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC...

Cập nhật 2018-02-20 14:53:41

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/01/2018) Vào ngày 29/11 năm Đinh Dậu (dl. 15/01/2018), Hội Thánh ra Thông Tri cho toàn thể đồng đạo biết CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018 Theo chương trình, sáng ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018,...

[ Chi tiết ]
HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM...

Cập nhật 2017-11-13 11:59:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/11/2017) Thực hiện theo kế hoạch hành đạo năm Đinh Dậu - 2017, Hội Thánh vừa ban hành Huấn lịnh số 58/92-HT-HL ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) mở Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 và Chương trình số 05/92-HT-CT ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) ấn định chi tiết...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
PHÁI ĐOÀN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN HOÀN THÀNH SỨ MẠNG LỊCH SỬ TRONG CÔNG CUỘC GIAO HẢO VỚI DUY TÂM THÁNH GIÁO (WEIXIN SHENGJIAO) Ở ĐÀI LOAN.

PHÁI ĐOÀN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN HOÀN THÀNH SỨ MẠNG LỊCH SỬ TRONG CÔNG CUỘC GIAO HẢO VỚI DUY TÂM THÁNH GIÁO (WEIXIN SHENGJIAO) Ở ĐÀI LOAN.

Cập nhật 2018-07-17 07:36:23

Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh (Washington DC 16/7/2018) I- Tầm quan trọng của chuyến viếng thăm Duy Tâm Thánh giáo ở Đài Loan của Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN từ ngày 17/6-24/6/18. Weixin Shengjiao (Duy Tâm Thánh giáo) ở Đài Loan đã gởi thư ngày 16/11/2017, của Hỗn Nguyên Thiền sư (Hunyuan Chanshi), người sáng...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]