• LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU XÃ AN HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre ngày 03/12/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08 tháng 11 Kỷ Hợi (Dl.03-12-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền,  ông Nguyễn Phúc Linh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, xã An Hóa cùng đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

  (Tin Trà Vinh, ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi (Dl 27/11/2019) – Hình ảnh của Tân Dân Hoàng Nguyễn) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 2-11-Kỷ Hợi (Dl. 27-11-2019), Thừa Ủy Nhiệm của Hội Thánh và của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Giáo Sư Thượng Khánh Thanh (Lê Văn Khánh), Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Trà Vinh dẫn đầu phái đoàn Ban Đại diện Hội Thánh đến Họ Đạo xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chứng dự lễ Khởi Công Xây Dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH QUỚI A, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ NINH QUỚI A, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

  (Tin Bạc Liêu ngày 22/11/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26-10 Kỷ Hợi (Del. 22-11-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bến Tre chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương,  ông Kim Miên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu và 10 Cán bộ Viên chức tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, xã Ninh Quới A cùng đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 10 Kỷ Hợi, dl.10/11/2019 – Hình ảnh do nhóm Caodai TV thực hiện gồm: Trí Lực – Nguyễn Hoàng – Hữu Lợi – Hồng Nhạn – Lê Cường – Nguyễn Luân – Xuân Đến) Căn cứ Chương Trình Đại Lễ Kỷ Niệm 95 Năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã ban hành, Hội Thánh triển khai kế hoạch tổ chức, qua bảng phân công nhân sự Ban Tổ chức và nội qui Đại lễ, giao cho từng thành viên thực hiện theo chuyên trách. Đến chiều ngày 13-10 Kỷ Hợi (Dl. 09-11-2019), các Viện, Ban, Bộ phận được phân công đã hoàn tất phần vụ của mình:

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

  LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/11/2019 – Hình ảnh của Nguyễn Hoàng Caodai TV) Như thông lệ hằng năm, vào hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. 8 và 9/11/2019) , Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Bổi lễ gồm có các nghi thức như : Hòa tấu nhạc tại Giáo Tông Đường, cúng Tiểu đàn, Lễ rước bửu ảnh từ Đến Thánh đến Báo Ân Từ để cúng tế, khi lễ xong thì đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh.

  [ Chi tiết ]
 • THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAVERFORD COLLEGE, TIỂU BANG PENNSYLVANIA, HOA KỲ

  THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAVERFORD COLLEGE, TIỂU BANG PENNSYLVANIA, HOA KỲ

  (Tin Haverford, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 01/11/2019) Sau hơn 8 tháng chuẩn bị, sáng nay ngày 01/11/2019 vào lúc 9g30, một ngày Hội Thảo về “Đời sống của người Việt Nam trước 1975” đã được tổ chức tại Trưởng Đại Học Haverford College, thuộc Thành phố Haverford, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh, Đầu Họ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP. Syracuse, New York, Hoa Kỳ, được mời đến thuyết trình tại buổi hội thảo với đề tài “Đời sống tinh thần của người Việt Nam trước 1975”  

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚCTHẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚCTHẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 5/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV) Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh địa bàn rộng, tín đồ đông, bà con đồng đạo đến Thánh Thất rất xa không thuận việc đi lại và hành đạo. Có gia đình vị Đỗ Văn An và Nguyễn thị Mỹ Lệ ngụ tại địa phương đã tự nguyện hỷ hiến đất để cất Thánh Thất tạm. Vì nhu cầu thực tế địa phương, đã được Hội Thánh và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, cấp Quyết Định số: 1329/UBND – VHXH ngày 26/6/2019 cho phép tách Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu và thành lập mới Họ đạo...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ TRAO TẶNG 05 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở XÃ LỘC NINH VÀ XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ TRAO TẶNG 05 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở XÃ LỘC NINH VÀ XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 29/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV) Thể theo lời tường trình của Ban Cai Quản Họ Đạo xã Lộc Ninh và xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có 5 hộ nghèo không có nhà ở, hoạc có nhà nhưng tình trạng bi đát, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tại tỉnh Tây Ninh có thảo luận với Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại (BĐDHN) xin được yểm trợ xây cất 5 căn nhà tình thường với số tiền $ 12.500  (mười hai ngàn năm trăm Mỹ kim) do Họ Đạo Montreal, Canada, cống hiến để xây cất 5 căn nhà tình thương cho 5 gia đình nghèo khó ở Tây Ninh....

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TAM BÌNH, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TAM BÌNH, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Cai Lậy, Tiền Giang, ngày 31/10/2019) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04-10 Kỷ Hợi (Dl.31-10-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Bà Bùi thị Mai – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, Thượng Tá Lê Tấn Dũng Phó Trưởng phòng 4 Cục An ninh nội địa. Trung Tá Lê Hoàng Kích Trưởng phòng An ninh đối nội Công An tỉnh Tiền giang, Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 12 Cán bộ, Viên Chức tỉnh Tiền Giang, huyện...

  [ Chi tiết ]
 • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/10/2019) Hội Thánh vừa ra Thông Tri cho toàn đạo về Chương trình “ Mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ” được tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. Ngày Chủ Nhật 10/11/2019 và Thứ Hai 11/11/2019) tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Như đã ấn định, cứ mỗi 5 năm Hội Thánh tổ chức Lễ Hoằng Khai Đại Đạo rất trọng thể, cửa Chánh Môn được mỡ để tiếp đón quan khách. Tất cả các Họ Đạo toàn quốc đều cử đại diện về Tòa Thánh tham dự

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 18 HẠNH ĐƯỜNG NĂM KỶ HỢI – 2019

  LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 18 HẠNH ĐƯỜNG NĂM KỶ HỢI – 2019

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/10/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Hôm nay, ngày 27-9 Kỷ Hợi (Dl. 25-10-2019), Lễ Bế giảng khóa 18 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào lúc 07 giờ 30, 102 Học Viên Khóa 18 Hạnh Đường (gồm phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương năm Đinh Dậu – 2017), trong đó có 46 Nam và 56 Nữ, qui tụ từ 13 tỉnh, thành phố trong nước đã qua 9 tuần học tập nghiêm túc, dự thi tốt nghiệp vào các ngày 24, 25, 26 tháng 9 Kỷ Hợi - dương lịch nhằm các ngày 22, 23, 24 /10-2019) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

  (Tin Kiên Giang ngày 24/10/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26-9 Kỷ Hợi (Dl.24-10-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang và 06 Cán bộ, Viên chức huyện Giồng Riềng, Thị trấn Giồng Riềng cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG QUÀ TỪ THIỆN Ở XÃ THẠNH ĐÔNG, HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

  TẶNG QUÀ TỪ THIỆN Ở XÃ THẠNH ĐÔNG, HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

   (Tin Tây Ninh ngày 23/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi) Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi (dl. 23/10/2019), Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh cùng một số Chức Sắc của Ban Đại Diên và Ban Cai Quản Họ Đạo Xã Thạnh Đông, đã đến Họ Đạo này để trao tặng 200 phần quà cho đồng đạo và đồng bào nghèo cư ngụ tại đây. Các phần quà do Mạnh thường quân và đồng đạo ủng hộ

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT THỚI BÌNH, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT THỚI BÌNH, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

  (Tin Cà Mau 16/10/2019 ) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 18-9 Kỷ Hợi (Dl. 16-10-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Ngô Hòa Dựa, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau, ông Lê Minh Thoại, Trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Cà Mau và 11 Cán bộ, Viên chức tỉnh Cà Mau, huyện Thới Bình, xã Thới Bình, Ấp 4 xã Thới Bình, cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT PHÚ CƯỜNG-THẠNH LỘC, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT PHÚ CƯỜNG-THẠNH LỘC, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Cai Lậy ngày 10/10/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12-9 Kỷ Hợi (Dl.10-10-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Phú Cường - Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Như Khuê – Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tiền Giang và 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tiền Giang, huyện Cai Lậy, xã Phú  Cường, Thạnh Lộc cùng Hội Thánh đến tham dự.

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI...

Cập nhật 2019-10-29 10:44:26

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/10/2019) Hội Thánh vừa ra Thông Tri cho toàn đạo về Chương trình “ Mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ” được tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. Ngày Chủ Nhật 10/11/2019 và Thứ Hai 11/11/2019) tại Nội Ô Tòa...

[ Chi tiết ]
THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM KỶ HỢI 2019

THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ...

Cập nhật 2019-09-01 13:55:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 01 /9/201 9 ) Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 24/8/2019 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
KÝ SỰ BUỔI LỄ KHAI MẠC MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI TẠI ĐẠI HỌC MISSOURI, HOA KỲ

KÝ SỰ BUỔI LỄ KHAI MẠC MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI TẠI ĐẠI HỌC MISSOURI, HOA KỲ

Cập nhật 2019-09-07 10:08:11

Nhắc chuyện xưa. Ba lần Phái đoàn Cao Đài đến thuyết trình tại  Viện Đại Học Missouri (còn gọi là Mizzou) ,Thành Phố Columbia - Tiểu bang Missouri (Hoa kỳ). Lần đầu vào ngày 9/12/2012 , GSTS Joe Hobbs, Giám Đốc Phân Khoa Địa lý (gồm các bộ môn văn hóa, địa lý, chánh trị),của VĐH Mizzou mời Hội...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]