• PHÁI ĐOÀN ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF) ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  PHÁI ĐOÀN ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF) ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 12 giờ trưa nay, 27-8-2015 (âl. 14-7 Ất Mùi), Bà Đại Sứ Mary Ann Glendon dẫn đầu Đoàn Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (US Commission on International Religious Freedom - USCIRF) gồm 07 thành viên đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh xem đàn cúng trưa tại Đền Thánh, được Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện cùng Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh, Q. Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại hướng dẫn xem lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM HIỆP NINH TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM HIỆP NINH TỈNH TÂY NINH

   (Tin Tây Ninh ngày 25/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 7 Ất Mùi (Dl.25-8-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Lê văn Nghĩa, UV.Thường Trực Trưởng Ban Dân Tộc Tôn Giáo của UB.MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh và ông Trần Thanh Đồng Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THÂN CỬU NGHĨA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THÂN CỬU NGHĨA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Tiền Giang ngày 22/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 7 Ất Mùi (Dl.22-8-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất. Về phía chính quyền, Ông Trần văn Khuê, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, xã Thân Cửu Nghĩa cùng đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HỮU HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HỮU HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

  (Tin An Giang ngày 10/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Phú Hữu huyện An Phú tỉnh An Giang, vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 6 Ất Mùi (Dl. 10-8-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thánh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Phía Chính quyền địa phương, Ông Huỳnh Phương Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp Vụ I của Ban Tôn Giáo tỉnh An Giang dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh An Giang, , xã Phú Hữu gồm 07 vị cùng Đoàn Hội Thánh đến tham dự lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NINH XUÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NINH XUÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  (Tin Nha Trang ngày 4/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng 6 Ất Mùi (Dl. 04-8-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà , chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Ninh Xuân. Về phía Chính quyền địa phương do ông Trần văn Mãnh Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN và ông Nguyễn Hữu Dinh Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu phái đoàn Viên chức Tỉnh, Thị xã, Xã, Thôn gồm 07 vị cùng...

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÊM 1 VỊ LỄ SANH TẠI HẢI NGOẠI

  HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÊM 1 VỊ LỄ SANH TẠI HẢI NGOẠI

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 3/8/2015)  Ngày 28/7/2015 vừa qua, Văn Phòng Lại Viện ban hành Tờ Bổ Nhiệm vị Lễ Sanh Thái Vinh Thanh (Dương Hữu Vinh, sinh năm 1948) lãnh nhiệm vụ phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, do Quyền Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại (Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh) phân công.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (1955-2015)

   LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (1955-2015)

  (Tin Hà Nội ngày 30/7/2015) Thể theo lời mời của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh,  Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng Ông Trang văn Hải Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh đã đáp phi cơ ra Hà Nội tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ, ngày truyền thống ngành quản lý Nhà Nước về Tôn giáo (02-8-1955 – 02-8-2015), được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 30/7/2015 tại Hội Trường của Bộ Nội Vụ ở Hà Nội.

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

  ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

  Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh và Lễ Sanh Thái Xương Thanh sưu tầm (27/7/2015)              Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN do Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn đã lần lượt trong 2 năm (2013-2014) đến các nước Á Châu như Nhật, Đài Loan, Singapore, Mã Lai để dự Đại Lễ của các tôn giáo như Oomoto giáo (Nhật), Tao Yuan hay Tiên Thiên Cưu giáo Hồng Vạn (Đài Loan và Singapore) và thăm Nhất Quán Đạo (Đài Loan), theo lời mời của các tôn giáo nầy. Để đáp lễ, Hội Thánh Cao Đài TTTN trong dịp Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2015, cũng sẽ mời Phái đoàn của các tôn giáo nói trên đến dự Đại Lễ nầy. Tuy...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 19/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 04 tháng 6 Ất Mùi (dl. 19-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Về phía Chính quyền Ông Trang văn Hải Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Chà Là, ấp Ninh Hưng I gồm 13 vị đã cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 10/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh). Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 10-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân bình, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Về phía chính quyền địa phương, có các ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh, ông Huỳnh Quốc Ngân, Đại diện Phòng Nội Vu Thành phố, ông Nguyễn Thanh Minh Chủ tịch UBND xã Tân Bình, bà Giao thị Hồng Thuận PCT MTTQ xã Tân Bình cùng đến tham dự. Khoảng 1000 đồng đạo...

  [ Chi tiết ]
 • KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

  KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Hôm nay, ngày 21 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 06-7-2015), Hội Thánh tổ chức Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 12 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

  (Tin Cam Ranh, ngày 5/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 05-7-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo Phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. Phía chính quyền địa phương, Ông Hồ Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cam Ranh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức TP Cam Ranh, Phường Cam Lợi gồm 07 vị cùng đến tham dự. Đồng đạo trong, ngoài tỉnh và khách thập phương ước khoảng 1000 người đã hành hương về dự lễ khởi công ngôi Thánh Thất.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

  (Tin Hội An ngày 3/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)  Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 03-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo TP. Hội An tỉnh Quảng Nam. Về phía chính quyền địa phương, Ông Lê Hồng Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Hội An dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức Thành phố Hội An, Phường Cẩm Phô gồm 09 vị cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

  HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

  (Tin TP.HCM, ngày 2/7/2015 ) Thể theo lời mời của Bà Rena Bitter, Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM, lúc 6 giờ chiều ngày 1/7/2015 tại Trung Tâm GEM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dakao, TP.HCM, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đến tham dự buổi lễ tiếp tân đón mừng Ngày Lễ Độc Lập năm thứ 239 của Hoa Kỳ và đánh dấu Lễ kỷ niệm năm thứ 20 (1995-2015) của sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tháp tùng với Ngài Đầu Sư còn có Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP. HCM, cũng được mời tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỢI THUẬN HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỢI THUẬN HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 23/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)  Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 08 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 23-6-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
THÔNG TRI SỐ 2/90 CỦA HỘI THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM GIẢ MẠO TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

THÔNG TRI SỐ 2/90 CỦA HỘI THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM...

Cập nhật 2015-06-10 21:57:36

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 5/6/2015) Hội Thánh vừa công bố Thông Tri số 02/90 ký ngày 15/04 Ất Mùi (dl. 01/06/2015) về việc nhóm giả mạo tự xưng Khối Nhơn Sanh lẻn vào Nội ô Tòa Thánh vào sáng ngày 10/04 Ất Mùi (dl.27-05-2015) phá rối trật tự trong Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức...

[ Chi tiết ]
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA...

Cập nhật 2015-05-21 09:38:15

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/5/2015)  Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Ất Mùi 2015.”

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

ĐẠO CAO ĐÀI VÀ HỘI TAO YUAN HAY TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN

Cập nhật 2015-07-28 00:20:32

Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh và Lễ Sanh Thái Xương Thanh sưu tầm (27/7/2015)              Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN do Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn đã lần lượt trong 2 năm (2013-2014) đến các nước Á Châu như Nhật, Đài Loan, Singapore, Mã Lai để dự Đại Lễ của...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]