• LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG

   (Tin An Giang ngày 18/3/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 21 tháng 02 năm Đinh Dậu (Dl. 18-3-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị Xã Tân Châu tỉnh An Giang chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía Chính quyền, ông Huỳnh Thành Cư, Phó Trưởng Phòng Ban Tôn Giáo tỉnh An Giang cùng  06 Cán bộ, Viên chức tỉnh An Giang, Thị xã Tân Châu, Phường Long Hưng và Phường Long Châu cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • 67 SINH VIÊN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH, ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CHO MÔN “TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO CAO ĐÀI”

  67 SINH VIÊN ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH, ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC THI TRẮC NGHIỆM CHO MÔN “TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO CAO ĐÀI”

  (Tin Dhaka ngày 12/03/2017- Bản báo cáo về lớp học “Truyền thống Tôn giáo Cao Đài” của Giáo sư Mohammad Jahangir Alam) Môn “Truyền thống tôn giáo Cao Đài” được giảng dạy trong học kỳ thứ 7 (7 th Semester), nghĩa là vào đầu năm thứ 4 của chương trình Cử Nhân. Năm nay 2017, có tất cả 69 sinh viên ghi danh môn học này (năm thứ 4 của chương trình Cử Nhân khóa học 2013-2017) và gồm có 38 nam và 31 nữ. Ngày khai giảng môn Cao Đài cho kỳ thứ 7 là ngày 01/01/2017 và chấm dứt vào ngày 30/06/2017.  

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO TT SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO TT SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

  (Tin Cà Mau ngày 06/03/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Váo lúc 08 giờ sáng ngày 09 tháng 2 Đinh Dậu (Dl. 06-03-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau, chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ĐTPM của Họ Đạo. Về phía Chính quyền địa phương, Ông Trần Việt Phương UV.TT Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo của UB.MTTQ.VN tỉnh Cà Mau và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Cà Mau, TP. Cà Mau, huyện Trần văn...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 01/03/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng 02 Đinh Dậu (DL.01-03-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Phía chính quyền địa phương, Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng 11 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, Huyện Hòa Thành, Xã Trường Hòa, ấp Trường Thiện cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017

  THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017

  (Tin Hội Thánh Cao Đài TTTN– Ngày 18/02/2017) Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “ Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Đinh Dậu – 2017 ” vừa được Hội Thánh ký ngày 16/02/2017 và ban hành cùng ngày. Đây là Thông Tri để tất cả các cơ sở Đạo trong và ngoài nước chuẩn bị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở từ nay cho đến ngày 14/6/2017, nộp hồ sơ cầu phong, cầu thăng, bầu thành phần Đại biều (Nghị viên, Phái viên) để đi dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh tổ chức vào ngày 21/10/2017 (âl. ngày 2 tháng 9 năm Đinh...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KP NINH PHƯỚC, PHƯỜNG NINH THẠNH, TP. TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KP NINH PHƯỚC, PHƯỜNG NINH THẠNH, TP. TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 24-01 ĐINH DẬU  (DL. 20-02-2017) – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 24-01 Đinh Dậu (Dl. 20-02-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Khu Phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.  

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ – TP.HCM

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ – TP.HCM

  (Tin Nhà Bè ngày 15/02/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng Đinh Dậu (Dl 15-02-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Ấp 5 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè TP.Hồ Chí Minh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn văn Lượng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo TP. HCM cùng 12 Cán bộ, Viên chức Thành phố, huyện Nhà Bè, xã Phú Xuân, ấp 5 cùng đến tham dự

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ MẠC ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017 VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN

  LỄ BẾ MẠC ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017 VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16 tháng Giêng Đinh Dậu (dl. 12/02/2017) Tiếp tục thực hiện theo Chương trình Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu 2017 và Lễ Thượng Ngươn năm Đinh Dậu 2017: Ngày 15 Tháng Giêng năm Đinh Dậu (dl. 11/02/2017): 00 giờ - Cúng Đại Đàn tại Đền Thánh 07:00 giờ - Múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, Nhạc Sắc Tộc, trước Đến Thánh và Báo Ân Từ. 08:00 giờ - Cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Báo Ân Từ 09:00 giờ - Cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Trai Đường (có trống nhạc) 12:00 giờ trưa – Cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ 19:00 giờ -  Hội Thánh đi quan sát 30 gian triển lãm, chuẩn bị cho lễ Bế mạc hôm sau (16...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017

  LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 05/02/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Ngày Đại lễ Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu – 2017 đã diễn tiến đúng theo Chương trình của Hội Thánh như sau : Ngày mùng 8 tháng Giêng Đinh Dậu (Dl. 04-02-2017) + 08 giờ 00 : - Hội Thánh tổ chức Lễ Khai mạc 30 gian triển lãm trên sân gạch trước Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh đọc diễn văn khai mạc (Diễn văn đính kèm). Sau lễ cắt băng mở cửa tượng trưng tại sân lễ, Ngài Đầu Sư hướng dẫn quý quan khách duyệt qua 30 gian triển lãm. (Xin bấm vào đây xem bài Diễn Văn của Ngài Đầu Sư Thượng Tám...

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH MỪNG XUÂN ĐINH DẬU VÀO NGÀY MÙNG 1 TẾT

  HỘI THÁNH MỪNG XUÂN ĐINH DẬU VÀO NGÀY MÙNG 1 TẾT

  (Tòa Thánh Tây Ninh ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, dl. Thứ Bảy 28/01/2017) Theo chương trình phổ biến, lúc 7 giờ sáng nay, Mùng 1 Tết Đinh Dậu,  Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, cùng một số Chức Sắc Nam, Nữ Thường Trực Hội Thánh và Cửu Viện, đã tề tựu đông đủ trước Đền Thánh để xem múa Long Mã, Ngọc Kỳ lân và Nhạc Sắc Tộc mừng Năm Mới. Có trên 20 ngàn tín đồ tham dự. Sau buổi bái lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh, quý vị Chức Sắc cùng Đoàn Long Mã di chuyển đến Báo Ân Từ bái lễ Đức Phật Mẫu. Tiếp theo quý Chức Sắc đến Hộ Pháp Đường, Giáo Tông Đường, Nam, Nữ Đầu Sư Đường bái lễ Đức Hộ Pháp,...

  [ Chi tiết ]
 • THƯ CHÚC XUÂN NĂM ĐINH DẬU 2017 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  THƯ CHÚC XUÂN NĂM ĐINH DẬU 2017 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  Kính Hội Thánh Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong , Quý Chức Việc và Quý Đồng Đạo Nam, Nữ.   K ính Quý Hiền, N ăm Bính Thân (2016) đã mãn, Xuân Đinh Dậu (2017) lại về. Thay mặt Hội Thánh, với niềm ưu ái thân tình, xin gởi đến quý Chức Sắc Thiên phong, quý Chức việc và Toàn Đạo Nam, Nữ lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng  “ Năm mới An khang, Thịnh vượng ” . T rong khí thế đất nước thanh bình, kinh tế quốc dân ngày càng khởi sắc, toàn đạo Cao Đài Tòa Thánh...

  [ Chi tiết ]
 • THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH VỀ VỤ DỜI 13 LỌ TRO CỐT RA KHỎI BÁO ÂN ĐƯỜNG

  THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH VỀ VỤ DỜI 13 LỌ TRO CỐT RA KHỎI BÁO ÂN ĐƯỜNG

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/01/2017) Kính quý Hiền,    Vào ngày 05 tháng 3 năm Bính Thân (dl. 11/4/2016) Hội Thánh có ban hành Thông tri số : 01/91/HT-TT về việc nhóm bất hảo tự ý mang 13 lọ tro cốt không rõ nguồn gốc , gồm có 09 lọ ghi tên người quốc tịch Việt Nam, 03 lọ ghi tên người quốc tịch Pháp, và 01 lọ đề tên rõ ràng là Vương Thị Lệ mà bọn chúng phù phép giả mạo thành Vương Thị Lễ là tro cốt của Nữ Phật Thất Nương Diêu Trì Cung; bọn chúng chiếm cứ bất hợp pháp Báo Ân Đường (Trí Huệ Cung) để đưa 13 lọ tro cốt nói trên vào thờ cúng, nhằm lợi dụng, tuyên truyền, bịa đặt, lôi kéo người nhẹ dạ...

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH CHÚC XUÂN VÀ NHẬN CHÚC XUÂN NĂM ĐINH DẬU 2017

  HỘI THÁNH CHÚC XUÂN VÀ NHẬN CHÚC XUÂN NĂM ĐINH DẬU 2017

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/01/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)   Vào 2 tuần lễ  cuối năm Bính Thân (2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh,   Chưởng Quản  Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đã đến thăm và chúc Xuân Đinh Dậu (2017) cho các cơ quan và đơn vị :   Quân Khu 7 , TP. HCM Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh , Ban Dân Vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, Ban Nội Chính Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh , Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh HĐND tỉnh...

  [ Chi tiết ]
 • BAN ĐẠI DIỆN TỈNH TÂY NINH ĐI TẶNG QUÀ XUÂN ĐINH DẬU 2017

  BAN ĐẠI DIỆN TỈNH TÂY NINH ĐI TẶNG QUÀ XUÂN ĐINH DẬU 2017

  (Tin Tây Ninh ngày 24/01/2017 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi) Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm Bính Thân (dl. Từ ngày 15/01 đến 24/01/2017), Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh phối hợp với 70 Ban Cai Quản Họ Đạo toàn Tỉnh, đã đi chúc Xuân và tặng quà Tết cho đồng bào, đồng đạo nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.       Tổng cộng đã tặng 8,610 phần quà, mỗi phần gồm có: trà, mức, đường, sửa, bánh ngọt, gạo, bột ngọt, dầu ăn, mì, nước tương, xà bông, và một số hiện kim.

  [ Chi tiết ]
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ĐINH DẬU 2017

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 21/01/2017) Như thường lệ hằng năm, ngày Đại Lệ Vía Đức Chí Tôn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu (dl. Thứ Bảy 04/02/2017). Năm nay sẽ có 30 mô hình được triễn lãm chung quanh Đại Đồng Xã. Theo chương trình thì buổi sáng vào lúc 8 giờ Hội Thánh sẽ khai mạc các gian triễn lãm. Vào lúc 17 giờ Hội Thánh tiếp khách mời tại Giáo Tông Đường, và di chuyển đến Nữ Đầu Sư Đường để dùng buổi cơm chiều. Đến 19 giờ thì Hội Thánh mời tất cả quan khách đến trước Đền Thánh để xem phần diễn hành Múa Long Mã, Tứ linh, Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng và Nhạc Sắc Tộc.

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH...

Cập nhật 2017-02-24 09:45:41

(Tin Hội Thánh Cao Đài TTTN– Ngày 18/02/2017) Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “ Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Đinh Dậu – 2017 ” vừa được Hội Thánh ký ngày 16/02/2017 và...

[ Chi tiết ]
THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH VỀ VỤ DỜI 13 LỌ TRO CỐT RA KHỎI BÁO ÂN ĐƯỜNG

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH VỀ VỤ DỜI 13 LỌ TRO CỐT RA...

Cập nhật 2017-01-26 10:03:10

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/01/2017) Kính quý Hiền,    Vào ngày 05 tháng 3 năm Bính Thân (dl. 11/4/2016) Hội Thánh có ban hành Thông tri số : 01/91/HT-TT về việc nhóm bất hảo tự ý mang 13 lọ tro cốt không rõ nguồn gốc , gồm có 09 lọ ghi tên người quốc tịch Việt Nam, 03 lọ ghi...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

Cập nhật 2016-06-24 00:00:51

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN CESNUR CONFERENCE – Seoul, Korea – July 5 – July 10, 2016 (Hoa Thịnh Đốn ngày 22/6/2016 - Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh) Tổ chức CESNUR mà trụ sở chính đặt tại nước Ý, phối hợp với Viện Đại Học Daejin (Seoul, Korea)  đã mời Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đến...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]