• LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIẾU PHỤNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIẾU PHỤNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG

  (Tin Vĩnh Long ngày 02/12/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng 11 Bính Thân (Dl. 02-12-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Hiếu Phụng Huyện Vũng liêm tỉnh Vĩnh Long chứng lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất. Về phía chính quyền địa phương, Bà Trần thị Hồng Thủy Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long và 05 Cán bộ, Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, xã Hiếu Phụng cùng đến tham dự cuộc lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU

   (Tin Bạc Liêu ngày 23/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 24-10 Bính Thân (Dl. 23-12-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Thành Chiểu Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cùng 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai, Phường Láng Tròn cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự. Đồng đạo và khách thập phương trong...

  [ Chi tiết ]
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN VÀ LỄ BẾ GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN ĐẠO SỰ 2016 TẠI THÁNH THẤT SÀIGÒN

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN VÀ LỄ BẾ GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN ĐẠO SỰ 2016 TẠI THÁNH THẤT SÀIGÒN

  (Tin Saigon ngày 24/11/2016 – Tường thuật của Quách Minh Khôi) Vào lúc 8 giờ 00 sáng nay, ngày 25 tháng 10 năm Bính Thân (Dl. 24/11/2016) tại hội trường Thánh Thất Sài Gòn, Quận 5 Thành phố HCM đã diễn ra Hội Nghị Tổng Kết Chung Niên và Bế Giảng Lớp Tập Huấn Đạo Sự toàn Thành niên Đạo 91 - 2016. Cuộc lễ đặt dưới quyền chủ tọa của Giáo Sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành phố HCM. Về phía chính quyền, đến  chứng dự gồm có : Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tôn Giáo Tp.HCM - Ông Trần Văn Hùng - đại Diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tp.HCM -...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

   (Tin Tây Ninh ngày 18/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 19-10 Bính Thân (Dl. 18-11-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến Họ Đạo xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía Chính quyền, Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 11 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh, ấp Long Phú cùng Hội Thánh đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ - NĂM BÍNH THÂN 2016

  LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ - NĂM BÍNH THÂN 2016

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/11/2016) Như thông lệ hằng năm, vào ngày 11 và 12/11/2016, Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Bổi lễ gồm có các nghi thức như : Hòa tấu nhạc tại Giáo Tông Đường, cúng Tiểu đàn, Lễ rước bửu ảnh từ Đến Thánh đến Báo Ân Từ để cúng tế, khi lễ xong thì đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh. Chương trình buổi lễ như sau :

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG 400 PHẦN QUÀ CHO ĐÔNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO BỊ NGẬP NƯỚC VEN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG TỈNH TÂY NINH

  TẶNG 400 PHẦN QUÀ CHO ĐÔNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO BỊ NGẬP NƯỚC VEN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây ninh ngày 3/11/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải) Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong những ngày qua, nhiều cơn mưa to, nước lũ từ trên thượng nguồn Campuchia tràn về làm cho mực nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Tây Ninh dâng cao, cả cánh đồng ven sông nước nổi trắng xóa, nhà cửa sông vườn nằm cập bờ sông điều ngập nước,  một số đồng bào và đồng đạo đang sống trong vùng lũ Xót xa hoàn cảnh khó khăn của người dân, thể hiện tấm lòng nhân ái của người đạo Cao Đài, Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh do Giáo Sư Thái Thọ Thanh hướng dẫn, phối hợp với...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 03/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 10 Bính Thân (dl. 03-11-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 08 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Chà Là, ấp Ninh Hưng cùng đến chứng dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ THẠNH PHƯỚC HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ THẠNH PHƯỚC HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 25/10/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 9 Bính Thân (DL.25-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Thạnh Phước huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu, Cổng Tam quan và Trụ Phướn của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng 05 Viên chức tỉnh Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thạnh Phước cùng đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC THẠNH, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC THẠNH, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

  (Tin Củ Chi ngày 12/10/2016- Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 9 Bính Thân (Dl. Thứ Tư 12-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn văn Lượng Phó Trưởng Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn 10 Cán bộ Viên chức TP. Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, xã Phước Thạnh cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 09/10/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 9-9 Bính Thân (Dl. 09-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Phó Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng 07 Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Bàu Năng cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • NGÀI ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH CÙNG ĐOÀN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

  NGÀI ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH CÙNG ĐOÀN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

  (Tin California ngày 25/9/2016 – Ghi nhận của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh ) Từ ngày 11/9/2016 đến ngày 20/9/2016, thể theo lời mời của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đã tháp tùng Phái Đoàn Ban Tôn Giáo Chính Phủ đi công tác tại Hoa Kỳ. Thành phần Phái Đoàn 11 người do Ông Bùi Thanh Hà Phó Trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn gồm đại diện cơ quan chức năng của Chính Phủ và đại diện một số tổ chức Tôn Giáo VN

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM BÍNH THÂN 2016

  ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM BÍNH THÂN 2016

  (Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/9/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Thực hiện Chương trình Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Thân – 2016, bảng phân công Ban Tổ chức, sơ đồ khu vực chưng bày quả phẩm như đã công bố: + Chiều ngày 14/8 Bính Thân (dl. 14/9/2016) : * 100 căn quả phẩm chung quanh Báo Ân Từ đã chưng bày hoàn chỉnh, rực rở sắc màu hoa trái. * Người vãn cảnh chật nức chen chân nhau đi tham quan. * Khoảng 500 xe khách lớn nhỏ đậu chật kín các con đường trong vòng rào Nội Ô và các con đường bên...

  [ Chi tiết ]
 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐÀI TV

  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐÀI TV

  (Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh) Thú thật sau khi xem chương trình trình chiếu trong Caodai TV về Đạo Cao Đài, chúng tôi vô cùng thích thú và khâm phục. Chúng tôi thích thú vì lần đầu tiên trên TV hình ảnh Đạo Cao Đài như Tòa Thánh Tây Ninh, các Thánh Thất và các nghi lễ Đạo, và âm nhạc Đạo đã được phổ biến rộng rãi cho mọi người hiểu thế nào là Đạo Cao Đài. Đây là điều mà chúng tôi hằng mơ ước bấy lâu. Hình ảnh Tổ Đình TTTN rất đẹp và rõ nét với màu sắc rực rỡ. Các nghi lễ Đạo và các biểu diễn múa Long Mã, múa Rồng trông rất đẹp mắt. Các bài ca cổ nhạc...

  [ Chi tiết ]
 • THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM BÍNH THÂN 2016

  THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM BÍNH THÂN 2016

  (Tin Tây Ninh ngày 5/9/2016) Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 16/8/2016 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Thân 2016 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”, được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Bính Thân (dl. ngày 15 và 16/9/2016). Tiếp theo, vào ngày 30/8/2016, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Thân 2016” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh     [ Chi tiết ]

 • KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016) (Bài 2)

  KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016) (Bài 2)

  KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016)  (Bài 2) - Ngày Thứ ba 5/7/16, chúng tôi trong Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài gồm 5 người, dù khởi hành không cùng một địa điểm,  đã có mặt đầy đủ ở điểm hẹn là Viện Đại học Daejin- Hàn Quốc. Đó là Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh - Trần Quang Cảnh (Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, California- Hoa kỳ), Trưởng Phái đoàn, tôi, Lễ sanh Ngọc Tua Thanh (Thánh Thất Hoa Thạnh Đốn, Hoa kỳ), Phó đoàn, đặc trách thu nhận thông tin, Giáo Sư Tiến sĩ (GSTS) Ninh Thiên Hương (California Polytechnic University, San Luis Obispo), Thạc sĩ Grzegorz Fraszczak (Aberdeen University, Scotland), và Thạc sĩ Jason Paul Greenberger (University of the West, Rosemead, Hoa Kỳ).

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM BÍNH THÂN 2016

THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ...

Cập nhật 2016-09-06 22:42:16

(Tin Tây Ninh ngày 5/9/2016) Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 16/8/2016 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Thân 2016 tại Nội...

[ Chi tiết ]
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM BÍNH THÂN 2016

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA...

Cập nhật 2016-05-10 07:10:46

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/5/2016)   Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Bính Thân...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

Cập nhật 2016-06-24 00:00:51

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN CESNUR CONFERENCE – Seoul, Korea – July 5 – July 10, 2016 (Hoa Thịnh Đốn ngày 22/6/2016 - Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh) Tổ chức CESNUR mà trụ sở chính đặt tại nước Ý, phối hợp với Viện Đại Học Daejin (Seoul, Korea)  đã mời Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đến...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]