• LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂY SƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂY SƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  (Tin Bình Định ngày 30/5/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 24 tháng 4 Bính Thân (Dl.30-5-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định (tại thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định) chứng dự Lễ Đặt viên gạch đầu tiên Khởi công xây dựng Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT KHỔ HIỀN TRANG HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT KHỔ HIỀN TRANG HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Tiền Giang ngày 24/5/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh) Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18-4 Bính Thân (Dl.24-5-2016), Đại huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh – Quyền Ngọc Chánh Phối Sư đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Khổ Hiền Trang xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Phía chính quyền địa phương, ông Trần văn Phê Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang cùng 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh, huyện Tân Phước, xã Phú Mỹ cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HIỆP AN XÃ HIỆP TÂN HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HIỆP AN XÃ HIỆP TÂN HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

  Tin Tây Ninh ngày 18/5/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải) Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 4 Bính Thân (Dl.18-5-2016), Đại huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh - Quyền Ngọc Chánh Phối Sư đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng Thánh Thất Họ Đạo Ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

  [ Chi tiết ]
 • PHÁI ĐOÀN CHỨC SẮC CẤP CAO CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI THÁI LAN THAM DỰ HỘI NGHỊ

  PHÁI ĐOÀN CHỨC SẮC CẤP CAO CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI THÁI LAN THAM DỰ HỘI NGHỊ

   (Tin từ Thủ đô Bangkok Thái Lan ngày 21/5/2016 – Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nhận lời mời của Lãnh đạo Nhân Loại Ái Thiện Hội Thái Lan (Universal Love and Brotherhood Association - ULBA Thailand) đến Thủ đô Bangkok dự Hội nghị Quốc Tế Lần I về đề tài “Nhân Loại Ái Thiện Hội : Một Thử Thách của Tân Thiên Niên Kỷ” Tổ chức tại Đại Học Chulalongkorn University Alumni Association, Đường Phyathai, thủ đo Bangkok, Thái Lan, từ ngày 18 đến 21 tháng 5 năm 2016.   

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN BIÊN - THẠNH TÂY HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN BIÊN - THẠNH TÂY HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 12/5/2016 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 06 tháng 4 Bính Thân (Dl. 12-5-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên Xã Thị trấn Tân Biên và xã Thạnh Tây huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Đặt viên gạch đầu tiên Khởi công xây dựng  Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy Phó Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và Ông Hà Nhật Linh Chuyên viên Ban Tôn Giáo cùng 12...

  [ Chi tiết ]
 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM BÍNH THÂN 2016

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM BÍNH THÂN 2016

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/5/2016)   Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Bính Thân 2016.”

  [ Chi tiết ]
 • PHÁI ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  PHÁI ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 7/5/2016 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 10 giờ sang hôm nay, ngày 07-5-2016, Ông Kayabe Phó Tổng Lãnh Sự Nhật Bản đẫn đầu phái đoàn 06 Tùy viên Tòa Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại TP.HCM và  một Thông dịch viên, được Viên chức Chính quyền, Ban Tôn Giáo  tỉnh Tây Ninh hướng dẫn vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh. Phái đoàn được Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tiếp tại Nam Đầu Sư Đường.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 01-5-2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay ngày 25-3 Bính Thân (Dl.01-5-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Họ Đạo xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Về phía chính quyền, Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và các Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Trường Hòa, ấp Trường Thiện gồm 10 vị  cùng Hội Thánh...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM AN HÒA,TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM AN HÒA,TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

  (Tin Trảng Bàng ngày 23/04/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 17-3 Bính Thân (Dl. 23-4-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã An Hòa huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo xã An Hòa. Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng với các Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, xã An Hòa gồm 06 vị đã cùng Hội Thánh đến dự lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LONG HƯƠNG, BÀ RỊA, VŨNG TÀU

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LONG HƯƠNG, BÀ RỊA, VŨNG TÀU

  (Tin Bà Rịa Vũng Tàu ngày 17/4/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 11-3 Bính Thân (Dl.17-4-216), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chứng dự Lễ Khánh thành Thánh Thất. Về phía chính quyền địa phương Ông Đặng văn Hải Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Bà Rịa, TP Bà Rịa, Phường Long Hương cùng Hội Thánh đến dự chứng

  [ Chi tiết ]
 • LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 TẠI BÁO QUỐC TỪ, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH

  LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 TẠI BÁO QUỐC TỪ, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 16/4/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)   Hội Thánh cho phép BCQ Họ đạo Thị Trấn Hòa Thành và Long Thành Bắc đảm nhiệm tổ chức long trọng Lễ giổ tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ, ngay ở vùng thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là truyền thống tốt đẹp hầu giử gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Việt Nam là con Hồng cháu Lạc “uống nước nhớ nguồn” tự hào về đất nước bốn ngàn năm văn hiến thời đại Hùng Vương. Xin nhắc lại là Đức Hộ Pháp cho xây dựng Báo Quốc Từ và khánh thành ngày 16/8 Ất Mùi (01/10/1955) là nơi để thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương,...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TUA HAI XÃ ĐỒNG KHỞI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TUA HAI XÃ ĐỒNG KHỞI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 12/4/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày mùng 6 tháng 3 năm Bính Thân (Dl.12-4-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo. Về phía chính quyền, ông Trần Thanh Đồng Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng ông Hà Nhật Linh Chuyên viên Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh, ông Trần Tấn Khoa Phó Chủ tịch UB.MTTQ xã Đồng Khởi cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN ĐƯỜNG TRÍ HUỆ CUNG

  THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN ĐƯỜNG TRÍ HUỆ CUNG

  (Tin Hội Thánh ngày 11/4/2016) Trong những ngày gần đây, đông đạo trong và ngoài nước xôn xao về việc nhóm người bất hảo gây rối tự xưng là Khối Nhơn Sanh, phối hợp với một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia, mang 13 hộp tro cốt ô hợp gồm có 9 người quốc tịch Việt Nam, 3 người quốc tịch Pháp và 1 lọ tro cốt dán tên bên ngoài là Vương Thị Lệ (xin nói rõ Lệ, chứ không phải Lễ) mà nhóm phá rối này cho là tro cốt của Nữ Phật Thất Nương Diêu Trì Cung, đưa vào Báo Ân Đường Trí Huệ Cung để cúng lễ. Toàn Đạo chúng ta đều biết Báo Ân Đường Trí Huệ Cung do Đức Hộ Pháp lập thành, là nơi an dưỡng, tu tịnh của Đức Hộ...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ HẢI TP.PHAN RANG THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ HẢI TP.PHAN RANG THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN

  (Tin Phan Rang ngày 02/04/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 2 Bính Thân (Dl. 02-4-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Mỹ Hải TP. Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương do Ông Đổ Hải Nam Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận dẫn đầu đoàn 15 Cán bộ, Viên chức tỉnh Ninh Thuận, TP Phan Rang Tháp Chàm, Phường Mỹ Hải, Phường Mỹ Bình cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

  (Tin Long An ngày 29/03/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 8 giờ ngày 21-2 Bính Thân (Dl. 29-3-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Trương văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Hưng dẫn đầu 08 Cán bộ, Viên chức huyện Vĩnh Hưng, xã Thái Trị và Đại Đức Thích An Phát, Đại diện chùa Cổ Sơn cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM BÍNH THÂN 2016

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA...

Cập nhật 2016-05-10 07:10:46

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/5/2016)   Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Bính Thân...

[ Chi tiết ]
THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN ĐƯỜNG TRÍ HUỆ CUNG

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN...

Cập nhật 2016-04-11 23:21:39

(Tin Hội Thánh ngày 11/4/2016) Trong những ngày gần đây, đông đạo trong và ngoài nước xôn xao về việc nhóm người bất hảo gây rối tự xưng là Khối Nhơn Sanh, phối hợp với một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia, mang 13 hộp tro cốt ô hợp gồm có 9 người quốc tịch Việt Nam, 3 người quốc tịch Pháp...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
THÀNH LẬP VÀ TÔN CHỈ CỦA OOMOTO GIÁO (Bài 2)

THÀNH LẬP VÀ TÔN CHỈ CỦA OOMOTO GIÁO (Bài 2)

Cập nhật 2015-09-08 10:29:48

Oomoto có nghĩa là "Cội nguồn lớn" (Great Source, Great Origin), còn được gọi là Oomoto-kyo (Religion of Oomoto), là một Giáo phái được thành lập năm 1892 bởi Bà Deguchi Nao (1836- 1918). Những vị Lãnh đạo tinh thần kế tiếp của Giáo hội Oomoto đều là Nữ, tuy nhiên Ông Deguchi Onisaburo (1871-1948), con rễ Bà Nao Deguchi, người...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]