• LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHÚ THẠNH HUYỆN NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHÚ THẠNH HUYỆN NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI

  (Tin Biên Hòa Đồng Nai ngày 22/4/2018 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 07-3 Mậu Tuất (Dl. Chủ nhựt 22-4-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng Phật giáo và các Tôn giáo khác của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

  (Tin T ây Ninh n gày 19/4/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 04 tháng 3 Mậu Tuất (Dl. Thứ Năm 19-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH.

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH.

  (Tin Tây Ninh ngày 14/4/2018 -  Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 29 tháng 2 Mậu Tuất (Dl. Thứ Bảy 14-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN TỈNH CÀ MAU

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN TỈNH CÀ MAU

  (Tin Cà Mau, ngày 10/04/2018 – Tường thuật của Phối sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 25-2 Mậu Tuất (Dl. 10-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Bà Trần thị Hồng Tâm Trưởng phòng Hành chánh Tổng hợp BTG tỉnh Cà Mau và 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Cà Mau, TP. Cà Mau, xã Tắc Vân cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRÀ VONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRÀ VONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 28/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc  08 giờ ngày 12-2 Mậu Tuất (Dl. 28/3/2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tóa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thái Bảo Phó Ban Tôn giáo Dân Tộc UBMTTQ tỉnh Tây Ninh và 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên, xã Trà Vong cùng Phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

  (Tin Đòng Tháp ngày 25/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09-02 Mậu Tuất (Dl. 25/3/2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Phía chính quyền địa phương, ông Châu văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp và 12 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng, Thị trấn Sa Rài cùng Phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO THỊ TRẤN TÂN BIÊN – THẠNH TÂY, TỈNH TÂY NINH

  TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO THỊ TRẤN TÂN BIÊN – THẠNH TÂY, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 18/3/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi) Vào lúc 10 giờ sáng ngày 02 tháng 02 năm Mậu Tuất (DL.18-03-2018), Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh đã hướng dẫn một Phái Đoàn gồm Chức Sắc, Chức Việc của Ban Đại Diện đến thăm và tặng 150 phần quà cho đồng bào, đồng đạo nghèo, tại Thánh Thất Họ Đạo Thị Trấn Tân Biên-Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CAM THÀNH BẮC HUYỆN CAM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CAM THÀNH BẮC HUYỆN CAM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA

  (Tin Nha Trang ngày 20/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 2 Mậu Tuất (Dl.20-3-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Phía chính quyền địa phương, ông Cao Ngọc Tâm – Phó TB Dân Vận Tỉnh Ủy tỉnh Khánh Hòa cùng 10 Viên Chức Cán Bộ tỉnh Khánh Hòa, huyện Cam Lâm, xã Cam Thành Bắc cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THẢO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH

  HỘI THẢO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH

  (Tin Dhaka, Bangladesh ngày 7/3/2018 – Bài và hình ảnh: Tuấn Em và Thùy Trang của CaodaiTV) Hội Thảo về Đạo Cao Đài được tổ chức vào ngày 4-6/3/2018 tại Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Thế giới, trường Đại Học Dhaka, Bangladesh. Hội thảo này là một tiêu chí đánh giá hoàn thành luận án tiến sĩ của Phó Giáo Sư Thạc Sĩ Mohamad Jahangir Alam về Đạo Cao Đài. Phó Giáo Sư Alam với bằng cấp Thạc Sĩ về Cao Đài Giáo (Master in Caodaism) là giảng viên chính, giảng dạy bộ môn Đạo Cao Đài và là người được Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại cấp học bổng sang Việt Nam để học tiếng Việt và nghiên cứu về Đạo Cao Đài từ năm 2013 đến 2015

  [ Chi tiết ]
 • HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 CỦA TỔ CHỨC NHÂN LOẠI ÁI THIỆN HỘI THÁI LAN

  HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 CỦA TỔ CHỨC NHÂN LOẠI ÁI THIỆN HỘI THÁI LAN

  (Tin Bangkok ngày 12/3/2018 – Tường thuật của Caodai TV Tuấn Em và Hữu Lợi) Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ 2 của Tổ chức Nhân Loại Ái Thiện Hội Thái Lan (Universal Love and Brotherhood – ULBA Thailand) với chủ đề “ Mối quan hệ giữa các tôn giáo cho nền hòa bình thế giới bền vững ” (Inter-Religious Relation for a Sustainable World Peace) được diễn ra trong hai ngày 11 & 12/3/2018 tại Trường Đại Học Xã Hội và Nhân Văn (Faculty of Social Sciences and Humanities) thuộc Viện Đại Học Mahidol, Quận Nakorn Pathom, TP. Bangkok, Thái Lan. Đây là hội nghị thường niên do Tổ chức Nhân Loại Ái Thiện Hội Thái Lan phối hợp với Nhân Loại Ái Thiện Hội Oomoto Giáo, Nhật Bản tổ chức

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HÒA TỊNH HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HÒA TỊNH HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Tiền Giang ngày 13/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, vào lúc 08 giờ sáng ngày 26 tháng 01 Mậu Tuất (Dl. Thứ Ba, ngày 13-3-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất. Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần văn Khuê, Phó Trưởng Ban Tôn giáo-Sở Nội Vụ tỉnh Tiền Giang cùng 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo, xã Hòa Tịnh cùng đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG HIỆP NINH TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG HIỆP NINH TỈNH TÂY NINH

   (Tin Tây Ninh ngày 06/03/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh- Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh, vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng Giêng Mậu Tuất (DL.06-3-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng Lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Ban Dân Tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh và 12 Cán Bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh cùng đến dự chứng.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM MẬU TUẤT 2018

  LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM MẬU TUẤT 2018

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh) Thực hiện Chương trình Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất – 2018, hôm nay, ngày 16 tháng Giêng Mậu Tuất (Dl. 03-3-2018) Hội Thánh tổ chức lễ Bế Mạc 30 Mô hình triển lãm. 07 giờ 30  : Các đơn vị chưng bày triển lãm (gồm các Viện trực thuộc Hội Thánh, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Cai Quản Họ Đạo tề tựu về sân lễ trước Đền Thành.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG TẠI ĐỀN THÁNH

  LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG TẠI ĐỀN THÁNH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/02/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường) Sau khi Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu 2017 chấm dứt vào ngày 22 tháng 10 năm Đinh Dậu (dl. 09/12/2017), tất cả quý Chức Việc và Chức Sắc Năm Nữ được tân phong và tân thăng đều phải trỡ về địa phương để lo may sắm Thiên Phục và áo mão. Tất cả áo mão và Thiên phục được đem trao cho Lễ Viện để tại Cung Đạo trong ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. 26/02/2018).

  [ Chi tiết ]
 • MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM MẬU TUẤT 2018

  MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM MẬU TUẤT 2018

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/02/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường) Ngày Đại lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất 2018 đã diễn tiến đúng theo Chương trình của Hội Thánh như sau : Ngày mùng 8 tháng Giêng Mậu Tuất (Dl. 23 -02-201 8 ) + 08 giờ 00 : - Hội Thánh tổ chức Lễ Khai mạc 30 gian triển lãm trên sân gạch trước Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh đọc diễn văn khai mạc ( Xin bấm vào đây xem bài Diễn Văn của Ngài Đầu Sư Thượng Tám...

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC...

Cập nhật 2018-02-20 14:53:41

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/01/2018) Vào ngày 29/11 năm Đinh Dậu (dl. 15/01/2018), Hội Thánh ra Thông Tri cho toàn thể đồng đạo biết CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM MẬU TUẤT 2018 Theo chương trình, sáng ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018,...

[ Chi tiết ]
HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM ĐINH DẬU 2017

HUẤN LỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM...

Cập nhật 2017-11-13 11:59:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/11/2017) Thực hiện theo kế hoạch hành đạo năm Đinh Dậu - 2017, Hội Thánh vừa ban hành Huấn lịnh số 58/92-HT-HL ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) mở Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 và Chương trình số 05/92-HT-CT ký ngày 20/9 năm Đinh Dậu (DL. 8/11/2017) ấn định chi tiết...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

LỊCH SỬ 60 NĂM BANG GIAO GIỮA ĐẠO CAO ĐÀI VÀ OOMOTO GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ NGƯỜI NHẬT BẢN (1935-1995)

Cập nhật 2017-08-26 00:44:12

Lời người dịch: *Nói về Oomoto: Tài liệu nầy do ông Yoshida Futura viết vào năm 1997 bằng Nhật ngữ (nên chỉ nói đến Đạo Cao Đài cho đến năm 1995) được đăng trong tạp chí Tôn giáo lớn ở Nhật trong những ngày gần đây. Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh có duyên may tìm được tài liệu bằng Anh ngữ nầy trong...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]