• KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016) (Bài 2)

  KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016) (Bài 2)

  KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC (5/7-10/7/2016)  (Bài 2) - Ngày Thứ ba 5/7/16, chúng tôi trong Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài gồm 5 người, dù khởi hành không cùng một địa điểm,  đã có mặt đầy đủ ở điểm hẹn là Viện Đại học Daejin- Hàn Quốc. Đó là Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh - Trần Quang Cảnh (Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, California- Hoa kỳ), Trưởng Phái đoàn, tôi, Lễ sanh Ngọc Tua Thanh (Thánh Thất Hoa Thạnh Đốn, Hoa kỳ), Phó đoàn, đặc trách thu nhận thông tin, Giáo Sư Tiến sĩ (GSTS) Ninh Thiên Hương (California Polytechnic University, San Luis Obispo), Thạc sĩ Grzegorz Fraszczak (Aberdeen University, Scotland), và Thạc sĩ Jason Paul Greenberger (University of the West, Rosemead, Hoa Kỳ).

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG HIỆP NINH, TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG HIỆP NINH, TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 21/8/2016 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ hôm nay, ngày 19-7 Bính Thân (Dl.21-8-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn văn Thế, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ - Viên chức tỉnh Tây Ninh, TP Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, KP Hiệp Lễ cùng Hội Thánh đến chứng dự

  [ Chi tiết ]
 • KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC TỪ 5/7- 10/7/2016 (Bài 1)

  KÝ SỰ TRUYỀN GIÁO HÀN QUỐC TỪ 5/7- 10/7/2016 (Bài 1)

  (Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh) Tôi sang Hàn Quốc lần nầy là lần thứ  2 trong vòng 2 năm. Lần thứ nhứt, Tôi tháp tùng Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài TTTN do Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh hướng dẫn, sang Hàn Quốc dự Hội Nghi Thượng đỉnh Tôn giáo hòa bình Thế giới (WARP summit) tháng 9/2014 ở Thủ đô Hán Thành.  Lần nầy Tôi tháp tùng Phái đoàn Ban Đại diện Hội Thánh tại Hải ngoại, do HH Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh hướng dẫn, cũng đến Hán Thành để thuyết trình về Đạo Cao Đài tại Đại Học Daejin, do Trung Tâm nghiên cứu các Tân Tôn giáo (CESNUR= Center for studies on New Religions) tổ chức

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

  (Tin Gò Dầu, Tây Ninh ngày 12/8/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ ngày 10 tháng 7 Bính Thân (Dl. 12-8-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Phó Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn 06 vị Cán Bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu, xã Hiệp Thạnh, ấp...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ ĐÔN THUẬN HUYỆN TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ ĐÔN THUẬN HUYỆN TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH

  (Tin Trảng Bàng, Tây Ninh ngày 22/7/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19-6 Bính Thân (Dl. Thứ Sáu 22-7-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến Họ Đạo xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN KHÁNH TRUNG - HUYỆN LẤP VÒ - TỈNH ĐỒNG THÁP

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN KHÁNH TRUNG - HUYỆN LẤP VÒ - TỈNH ĐỒNG THÁP

  (Tin Đồng Tháp ngày 14/7/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh. Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ ngày 11 tháng 9 Bính Thân (Dl. 14-7-2016) Đại huynh Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI THAM DỰ HỘI NGHỊ CESNUR TẠI SEOUL, ĐẠI HÀN TỪ NGÀY 5 ĐẾN 10/7/2016

  BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI THAM DỰ HỘI NGHỊ CESNUR TẠI SEOUL, ĐẠI HÀN TỪ NGÀY 5 ĐẾN 10/7/2016

  (Seoul, ngày 10/7/2016 – Tường trình của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh) Thể theo lời mời của Ban Tổ Chức Hội Nghị CESNUR và với sự chấp thuận của Hội Thánh, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh), Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại cùng với Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh (Lê Văn Tua), Phó Ban Cai Quản Thánh Thất Vùng Hoa Thịnh Đốn, đã đi Đại Hàn từ ngày 5 đến 10/7/2016 để tham dự và thuyết trình về Đạo Cao Đài tại Đại Hội này.  

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM NINH ĐỨC - HỌ ĐẠO KHU PHỐ NINH PHƯỚC, PHƯỜNG NINH THẠNH TP. TÂY NINH

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM NINH ĐỨC - HỌ ĐẠO KHU PHỐ NINH PHƯỚC, PHƯỜNG NINH THẠNH TP. TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 11/7/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08 tháng 6 Bính Thân (Dl. 11-7-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu tại ĐTPM của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Phường Ninh Thạnh, khu phố Ninh Đức cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ THỚI LAI HUYỆN BÌNH ĐẠI TỈNH BẾN TRE

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ THỚI LAI HUYỆN BÌNH ĐẠI TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre ngày 7/7/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 6 Bính Thân (Dl.7-7-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chuởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thới Lai, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre chứng lễ Khánh thành Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Đào văn Tụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre cùng 07 Cán bộ Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Bình Đại, xã Thới Lai cùng đếm tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH DỰ LỄ QUỐC KHÁNH HOA KỲ LẦN THỨ 240 (4/7/2016)

  HỘI THÁNH DỰ LỄ QUỐC KHÁNH HOA KỲ LẦN THỨ 240 (4/7/2016)

  (Tin TP.HCM ngày 30/6/2016 - Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh - Hình ảnh của Phối Sư Thượng Minh Thanh) Nhận lời mời của Bà Rena Bitter Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 18 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã đến TP. HCM tham dự Lễ Quốc khánh lần thứ 240 (ngày 4/7/2016) của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tổ chức tại Trung tâm GEM, số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 TP. Hồ Chí Minh. Tháp tùng Ngài Đầu Sư còn có Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ VĨNH XUÂN HUYỆN TRÀ ÔN TỈNH VĨNH LONG

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ VĨNH XUÂN HUYỆN TRÀ ÔN TỈNH VĨNH LONG

  (Tin Vĩnh Long ngày 30/6/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 5 Bính Thân (Dl.30-6-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long chứng dự Lễ Đặt viên gạch đầu tiên Khởi công xây dựng  Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía Chính quyền địa phương, ông Hồ văn Chính, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long cùng 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân đồng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THẠNH TÂN - TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THẠNH TÂN - TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 25/6/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay 21-5 Bính Thân (Dl. 25-6-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thạnh Tân TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, chứng Lễ Khánh thành ngôi ĐTPM của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Thanh Đồng, Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, xã Thạnh Tân cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

  THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

  HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN CESNUR CONFERENCE – Seoul, Korea – July 5 – July 10, 2016 (Hoa Thịnh Đốn ngày 22/6/2016 - Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh) Tổ chức CESNUR mà trụ sở chính đặt tại nước Ý, phối hợp với Viện Đại Học Daejin (Seoul, Korea)  đã mời Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đến thuyết trình về Đạo Cao Đài tại Hội nghị nầy. Hội nghị sẽ được tổ chức ở VĐH Daejin từ ngày 5 đến 10 tháng 7 năm 2016. Sở dĩ Hội Nghị CESNUR mời Đạo Cao Đài, là vì trước kia, lúc Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CQTGHN) còn hoạt động, HH Trần Quang Cảnh với tư cách là Hội Trưởng Hội Đồng Đại Diện CQTGHN đã 2 lần hướng dẫn Phái đoàn CQTGHN...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG 4 THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG 4 THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

  (Tin Gò Công ngày 23/6/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19-5 Bính Thân (Dl.23-6-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường 4 Thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Đại Tá Nguyễn văn Dũng, Trưởng phòng PA 88CA tỉnh Tiền Giang dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tiền Giang, Thị xã Gò Công, Phường 4 Thị xã Gò Công gồm 9 vị cùng đến tham dự lễ.

  [ Chi tiết ]
 • TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI HỌ ĐẠO XÃ HIỆP THẠNH VÀ PHƯỚC TRẠCH, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH

  TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI HỌ ĐẠO XÃ HIỆP THẠNH VÀ PHƯỚC TRẠCH, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH

  (Tin Gò Dầu, Tây Ninh ngày 14/6/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải) Thể hiện tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân” của người đạo Cao Đài nhận thức được vai trò trong xã hội của tôn giáo trong cộng đồng dân tộc, qua những chuyến đi thăm và tặng quà từ thiện cho đồng bào, đồng đạo gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mang niềm vui dù là những món quà nhỏ bé đến với những mảnh đời bất hạnh. Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Tây Ninh tổ chức phái đoàn đi thăm và tặng 300 phần quà cho đồng bào, đồng đạo tại hai Họ Đạo xã Hiệp Thạnh và Phước Trạch ở huyện Gò Dầu...

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM BÍNH THÂN 2016

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA...

Cập nhật 2016-05-10 07:10:46

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/5/2016)   Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Bính Thân...

[ Chi tiết ]
THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN ĐƯỜNG TRÍ HUỆ CUNG

THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ VIỆC GÂY RỐI TẠI BÁO ÂN...

Cập nhật 2016-04-11 23:21:39

(Tin Hội Thánh ngày 11/4/2016) Trong những ngày gần đây, đông đạo trong và ngoài nước xôn xao về việc nhóm người bất hảo gây rối tự xưng là Khối Nhơn Sanh, phối hợp với một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia, mang 13 hộp tro cốt ô hợp gồm có 9 người quốc tịch Việt Nam, 3 người quốc tịch Pháp...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN

Cập nhật 2016-06-24 00:00:51

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÂN TÔN GIÁO TẠI ĐẠI HÀN CESNUR CONFERENCE – Seoul, Korea – July 5 – July 10, 2016 (Hoa Thịnh Đốn ngày 22/6/2016 - Lễ Sanh Ngọc Duyên Thanh) Tổ chức CESNUR mà trụ sở chính đặt tại nước Ý, phối hợp với Viện Đại Học Daejin (Seoul, Korea)  đã mời Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đến...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]