• LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

  (Tin Long An ngày 22/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 3 Ất Mùi (DL. 22-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về phía chính quyền địa phương, Ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN huyện Đức Hòa cùng 04 Viên chức xã Hiệp Hòa cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 14 giờ ngày mùng 2 tháng 3 Ất Mùi (DL.20-4-2015), Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tại cơ sở nhà, đất “Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục” thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tây Ninh (trước đó là Văn Phòng Bắc Tông Đạo và Tông Đạo Đường Nhơn cũ của Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh) họp với Hội Thánh để ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 14-4-2015, giao cơ sở nhà, đất Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

  (Tin TP. HCM ngày 12/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh, hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Hôm nay, ngày 24-2 Ất Mùi (Dl. 12-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Liên phường Thủ Thiêm – An Phú, Quận 2 TP.HCM. Phía Chính quyền do ông Nguyễn Chiến Trường Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố và 05 Viên chức quận, phường cùng đến tham dự. Đồng đạo tại TP. HCM và các tỉnh, thành trong nước hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người

  [ Chi tiết ]
 • BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

  BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 31/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 16 giờ 30 ngày 31-3-2015 (nhằm ngày 12-02-Ất Mùi), Ngài Giàng Seo Phữ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc của Chính phủ và Ngài Trần Lưu Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng các Tùy viên gồm 12 vị đã đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BÀN GIAO NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  LỄ BÀN GIAO NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/4/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 14 giờ ngày 01-04-2015 (nhằm ngày 13-02-Ất Mùi), tại khu rừng thiên nhiên phía đông khán đài – Nội Ô Tòa Thánh,  Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bàn giao cơ sở Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh, Thiếu nhi tỉnh (TTHTSHTTNT) cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo.

  [ Chi tiết ]
 • KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA XI (ẤT MÙI – 2015)

  KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA XI (ẤT MÙI – 2015)

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 23/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày mùng 4 tháng 2 Ất Mùi (dl. Thứ Hai 23-3-2015) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh khai giảng khóa 11 Hạnh Đường tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản Hội Thánh đ/t Pháp Luật Đạo cùng các vị Quyền Chánh Phối Sư nam, nữ, quý Chức Sắc Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ đồng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ HỘI ĐÔNG Y TỈNH TÂY NINH CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ HỘI ĐÔNG Y TỈNH TÂY NINH CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 14 giờ chiều hôm nay, ngày Mùng 01 tháng 02 năm Ất Mùi (Dl. Thứ Sáu, 20-3-2015) tại trụ sở Hội Đông Y tỉnh Tây Ninh đã có một buổi lễ bàn giao cơ sở Hội Đông Y tỉnh Tây Ninh (gồm cơ sở vật chất và đất) cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo. Hiện diện tại buổi lễ bàn giao, về phía chính quyền có quý Ông Nguyễn Hoàng Nam Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Ông Nguyễn văn Minh Phó Giám Đốc Sở Xây dựng

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TÂN AN THẠNH - HUYỆN BÌNH TÂN - TỈNH VĨNH LONG

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TÂN AN THẠNH - HUYỆN BÌNH TÂN - TỈNH VĨNH LONG

  (Tin Vĩnh Long ngày 16/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh– Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)  Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 16-3-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long. Về phía chính quyền địa phương, Ông Huỳnh văn Phúc Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN tỉnh Vĩnh Long cùng 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Bình Tân, xã Tân An Thạnh cùng đến dự lễ.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LONG TRÌ-HUYỆN CHÂU THÀNH-TỈNH LONG AN

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LONG TRÌ-HUYỆN CHÂU THÀNH-TỈNH LONG AN

  (Tin Long An, ngày 12/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay (22-01 Ất Mùi – dl. 12-03-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự lễ Khánh thành Thánh Thất xã Long Trì, huyện Châu Thành tỉnh Long An. Về phía Chính quyền, Ông Trần Minh Trí Phó Phòng Nội vụ huyện Châu Thành tỉnh Long An dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức huyện Châu Thành, Thị trấn Tầm Vu, xã Long Trì, ấp Phú Thạnh gồm 10 vị đã cùng đến chứng dự cùng phái đoàn Hội Thánh.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ THẠNH TỈNH ĐỒNG NAI

  LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ THẠNH TỈNH ĐỒNG NAI

   (Tin Đồng Nai ngày 09/03/2015 – Tường thuật và hình ảnh của CTS Quách Minh Khôi)  Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 19/01/Ất Mùi (DL.09/03/2015) Ngài Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đã cùng đoàn đến chứng dự lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Phú Thạnh thuộc huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.            Đại diện Chính quyền các cấp của Tỉnh Đồng Nai gồm có:    - Ông Trần Thanh Hùng - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Đồng Nai    - Bà Lê Thị Hoài - Phó Trưởng Phòng Phật Giáo Ban Tôn...

  [ Chi tiết ]
 • THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐẾN CHÀO THĂM VÀ CHÚC XUÂN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐẾN CHÀO THĂM VÀ CHÚC XUÂN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)  Vào lúc 15 giờ 40 ngày 18 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 08-03-2015) Thượng Tướng BÙI VĂN NAM Thứ trưởng Bộ Công An dẫn đầu Đoàn Viên chức Bộ Công An cùng với Ông Nguyễn Tri Phương Giám Đốc Công An Tây Ninh và các Viên chức Ban Giám Đốc Công An tỉnh Tây Ninh đến chào thăm Hội Thánh tại Giáo Tông Đường Nội Ô Tòa Thánh. Ngài Đầu Sư Thương Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, được lời mời đi dự lễ tại Ban Mê Thuột, đã ủy nhiệm cho ba vị Quyền Thái Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Nữ Chánh Phối Sư...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN HÀNG TRIỄN LÃM NĂM ẤT MÙI 2015

  LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN HÀNG TRIỄN LÃM NĂM ẤT MÙI 2015

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 06/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh) Vào lúc 09 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 06-03-2015) Hội Thánh tiến hành lễ Bế mạc 29 gian triển lãm mừng Đại Lễ Đức Chí Tôn của các Ban Đại Diện Hội Thánh, và các Ban Cai Quản Họ Đạo trong nước và hải ngoại tại sân lễ trước Đền Thánh. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh và quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống nam, nữ đến chứng dự cùng các Ban Đại diện Hội Thánh

  [ Chi tiết ]
 • LỄ THƯỢNG NGƯƠN TẠI ĐỀN THÁNH - CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ CHUNG TẠI TRAI ĐƯỜNG – HỘI THÁNH QUAN SÁT CÁC GIAN HÀNG TRIỄN LÃM

  LỄ THƯỢNG NGƯƠN TẠI ĐỀN THÁNH - CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ CHUNG TẠI TRAI ĐƯỜNG – HỘI THÁNH QUAN SÁT CÁC GIAN HÀNG TRIỄN LÃM

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 05/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh) Thể theo Chương trình Lễ Tết Nguyên đán – Đại Lễ Đức Chí Tôn – Lễ Thượng Nguơn năm Ất Mùi – 2015 tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đêm 14 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 04-03-2015) Đại đàn Lễ Thượng Nguơn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dâng sớ cầu nguyện quốc thới dân an

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ẤT MÙI 2015

  ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN NĂM ẤT MÙI 2015

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/02/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)   Hôm nay vào lúc 8giờ ngày 8 tháng Giêng năm Ất Mùi (dl. 26/02/2015),  Hội Thánh đến chủ trì Lễ Khai Mạc các gian triễn lãm Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Ất Mùi 2015 tại sân Đại Đồng Xã Tòa Thánh. Buổi lễ có sự hiện diện của quý lảnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt Trận Tổ Quốc và các ngành chức năng các cấp tỉnh Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Huyện Hòa Thành và Thị Trấn Hòa Thành như sau:

  [ Chi tiết ]
 • UBND TỈNH TÂY NINH GIAO 3 CƠ SỞ CHO HỘI THÁNH

  UBND TỈNH TÂY NINH GIAO 3 CƠ SỞ CHO HỘI THÁNH

    (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/2/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)  Vào lúc 8 giờ sáng ngày 25/2/2015, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, đến trụ sở của Y Viện để chứng kiến Lễ giao trả 3 cơ sở Đạo cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh theo các Quyết Định sau đây của UBND Tỉnh Tây Ninh :  Quyết Định số 380-QĐ/UBND ngày 14/2/2015 do Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ Tịch UBND Tỉnh Tây Ninh ký, giao cơ sở nhà, đất Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Tây Ninh cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh     [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM ẤT MÙI 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI...

Cập nhật 2015-01-29 00:06:33

    (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/01/2015)   Vào ngày mùng 3 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (dl. 22/01/2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa ban hành hai Thông Tri liên quan đến việc thành lập Ban Tổ Chức và...

[ Chi tiết ]
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ NỘI QUY ĐẠI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ NỘI QUY ĐẠI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 90...

Cập nhật 2014-11-25 09:31:34

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/11/2014)   Căn cứ Vi Bằng số 14/80.HT.VB ngày 28 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ (dl. 20/11/2014)  phiên họp lệ của Hội Thánh, Cửu Viện, Đại Diện,Q. Đại Diện Hội Thánh các Tỉnh, Thành phố và Ban Cai Quản các Họ Đạo, tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh,...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

Cập nhật 2012-05-17 09:17:35

CHÚ THÍCH  1)Nhân tài trí thức trên Thế giới đã từng cộng tác với CQTGHN : Giáo Sư Tiến Sĩ Kazi Islam, Khoa Trưởng Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới, thuộc VĐH Dhaka, Bangladesh. GSTS Sergei Blagov thuộc VĐH Moscow – Nga . GSTS Janet Hoskins, thuộc VĐH  Southern California – Hoa Kỳ GSTS Christopher Hartney thuộc VĐH...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]