• LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

  LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 05-04 Ất Mùi (Dl. 22-5-2015) tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh, Ban Giám Đốc Hạnh Đường tổ chức Lễ Bế Giảng Khóa 11 Hạnh Đường. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường Trực, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống nam, nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng. Ông Võ Thành Công Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh thay mặt Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tham dự

  [ Chi tiết ]
 • LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

  LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

  (Tin Kiên Giang ngày 21/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)  Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04-04 Ất Mùi (Dl. 21-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần Thanh Phong Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo UB.MTTQ.VN tỉnh Kiên Giang dẫn đầu Đoàn Cán Bộ, Viên chức tỉnh Kiên Giang, huyện Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A gồm 07 vị cùng Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.

  [ Chi tiết ]
 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/5/2015)  Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Ất Mùi 2015.”

  [ Chi tiết ]
 • THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

  THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/5/2015)   Xin quý đồng đạo xem qua Thông Tri của Hội Thánh gửi cho toàn Đạo liên quan đến việc “Đồng đạo bức xúc phản ảnh có nhóm người tự xưng Khối Nhơn Sanh mời dự Đại Hội Nhơn Sanh vào lúc 6g30 ngày 10-4 Ất Mùi (dl. 27/05/2015) tại Đại Đồng Xã Tòa Thánh Tây Ninh.”

  [ Chi tiết ]
 • ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  (Tin từ Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 11 giờ 30 trưa hôm nay, ngày 25-3 Ất Mùi (dl. 13-5-2015) Ngài DAVID SAPERSTEIN Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cùng quý vị Victoria Thoman Trợ lý đặc biệt của Đại sứ, Charlers Sellers Trưởng Phòng Chính trị, Nguyễn thị Tường Nhi Trợ lý Kinh tế Chính trị, đến Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

  [ Chi tiết ]
 • HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

  HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 08/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)   08 giờ sáng ngày 20 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 08-5-2015), Hội Thánh mở khóa truyền Bí Pháp Giải Oan, Tắm Thánh và Độ Thăng tại tầng lầu Nam Đầu Sư Đường – Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Ngài Đầu Sư đến dự chứng buổi khởi giảng, giao trách nhiệm tổ chức truyền pháp cho Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

   (Tin Biên Hòa ngày 10/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 08 giờ sáng hôm nay, ngày 22-3 Ất Mùi (Dl. 10-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo phường Bửu Hòa TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Về phía Chính quyền địa phương, bà Lê thị Hòa đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng 04 Cán bộ, Viên chức Phường Bửu Hòa cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

  (Tin Sóc Trăng ngày 06/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 08 giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 03 năm Ất Mùi (Dl. 06-05-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Thạnh Trị, tọa lạc tại Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

  (Tin Tây Ninh ngày 30/4/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 08 giờ sáng nay, ngày 12-3 Ất Mùi (Dl. 30-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu xã Thành Long. Phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Thành Long gồm 07 vị cùng đến chứng dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

  LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

  (Tin Long Hoa, Hòa Thành, ngày 28/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Theo thông lệ hằng năm, hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 28-4-2015) Họ Đạo Liên Xã Thị Trấn Hòa Thành – Long Thành Bắc tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ (Thị Trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh). Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản đ/t Pháp Luật Đạo, Đại diện chính quyền địa phương huyện Hòa Thành và Thị Trấn Hòa Thành và chư vị Chức

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

  LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

  (Tin Bến Tre ngày 26/04/2015 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)  08 giờ sáng nay, ngày 08 tháng 03 Ất mùi (dl: 26-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khởi công xây dựng Thánh Thất Họ Đạo liên xã Quới Điền - Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

  (Tin Long An ngày 22/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 3 Ất Mùi (DL. 22-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về phía chính quyền địa phương, Ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN huyện Đức Hòa cùng 04 Viên chức xã Hiệp Hòa cùng đến tham dự.

  [ Chi tiết ]
 • LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 14 giờ ngày mùng 2 tháng 3 Ất Mùi (DL.20-4-2015), Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tại cơ sở nhà, đất “Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục” thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tây Ninh (trước đó là Văn Phòng Bắc Tông Đạo và Tông Đạo Đường Nhơn cũ của Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh) họp với Hội Thánh để ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 14-4-2015, giao cơ sở nhà, đất Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách...

  [ Chi tiết ]
 • LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

  LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

  (Tin TP. HCM ngày 12/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh, hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Hôm nay, ngày 24-2 Ất Mùi (Dl. 12-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Liên phường Thủ Thiêm – An Phú, Quận 2 TP.HCM. Phía Chính quyền do ông Nguyễn Chiến Trường Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố và 05 Viên chức quận, phường cùng đến tham dự. Đồng đạo tại TP. HCM và các tỉnh, thành trong nước hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người

  [ Chi tiết ]
 • BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

  BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

  (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 31/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) Vào lúc 16 giờ 30 ngày 31-3-2015 (nhằm ngày 12-02-Ất Mùi), Ngài Giàng Seo Phữ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc của Chính phủ và Ngài Trần Lưu Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng các Tùy viên gồm 12 vị đã đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

  [ Chi tiết ]

Thông tri Hội Thánh

Xem tất cả
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM ẤT MÙI 2015

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA...

Cập nhật 2015-05-21 09:38:15

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/5/2015)  Xin quý đồng đạo xem qua Chương Trình của Hội Thánh liên quan đến ngày “Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Ất Mùi 2015.”

[ Chi tiết ]
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN VÀ LỄ THƯỢNG NGƯƠN NĂM ẤT MÙI 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐẠI...

Cập nhật 2015-01-29 00:06:33

    (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28/01/2015)   Vào ngày mùng 3 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (dl. 22/01/2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa ban hành hai Thông Tri liên quan đến việc thành lập Ban Tổ Chức và...

[ Chi tiết ]

Tài liệu giáo lý

Xem tất cả
CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

CÔNG CUỘC TRUYỀN BÁ ĐẠO CAO ĐÀI Ở HẢI NGOẠI (BÀI 3)

Cập nhật 2012-05-17 09:17:35

CHÚ THÍCH  1)Nhân tài trí thức trên Thế giới đã từng cộng tác với CQTGHN : Giáo Sư Tiến Sĩ Kazi Islam, Khoa Trưởng Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới, thuộc VĐH Dhaka, Bangladesh. GSTS Sergei Blagov thuộc VĐH Moscow – Nga . GSTS Janet Hoskins, thuộc VĐH  Southern California – Hoa Kỳ GSTS Christopher Hartney thuộc VĐH...

[ Chi tiết ]

Kinh điển

Xem tất cả
PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH

Cập nhật 2012-05-24 20:08:46

PHẬT MẪU CHƠN KINH

[ Chi tiết ]