HỌ ĐẠO CAO ĐÀI MONTREAL, CANADA, HỖ TRỢ 12 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO ĐỒNG ĐẠO TẠI TÂY NINH (PHẦN 1/3)

HỌ ĐẠO CAO ĐÀI MONTREAL, CANADA, HỖ TRỢ 12 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO ĐỒNG ĐẠO TẠI TÂY NINH (PHẦN 1/3)

Cập nhật 2020-09-26 05:54:37

(Tin Tây Ninh ngày 24/9/2020 – Tường thuật và hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Khánh Thanh, Võ Thị Thanh Thủy và Trần Hữu Lợi Caodai TV)

Vào tháng 4/2020, Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo tại Họ Đạo Cao Đài Montreal, Canada, đã đóng góp công quả xây cất 12 căn Nhà Tình Thương cho 12 Hộ Nghèo, với số tiền là US$30,000 (Ba mươi ngàn Mỹ kim), mỗi căn nhà là US$ 2,500.  Xin bấm vào đây để xem lại bản tin :

http://caodai.com.vn/vn/news-detail/le-trao-tang-12-can-nha-tinh-thuong-tai-tinh-tay-ninh.html

Vào tháng 9/2020, một lần nữa quý Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo tại Họ Đạo Cao Đài Montreal, Canada, đóng góp công quả xây thêm 12 căn Nhà Tình Thương cho 12 Hộ Nghèo đồng đạo tại Tỉnh Tây Ninh. Số tiền đóng góp cũng là US$30,000 (Ba mươi ngàn Mỹ kim), mỗi căn nhà là US$2,500

[ Chi tiết ]

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO XÃ PHAN, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở HỌ ĐẠO XÃ PHAN, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2020-09-17 01:16:28

(Tin Tây Ninh ngày 16/9/2020 - Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh. Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi).

Vào lúc 08 giờ ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý (DL: 16-9-2020) nhân Đại lễ Trung Ngươn vào Rằm tháng bảy âm lịch hàng năm, để thể hiện tinh thần giúp đỡ nhau với truyền thống của người dân Việt Nam, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, trong thời kỳ khó khăn vì bệnh dịch Covid-19, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh cùng Ban Cai Quản Họ Đạo xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cùng quý nhà hảo tâm tổ chức phát 200 phần quà cho bà con đồng bào, đồng đạo nghèo trên địa bàng xã Phan.

Buổi phát quà có sự hiện diện của :

[ Chi tiết ]

TẶNG VỞ CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI TĨNH TÂY NINH NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

TẶNG VỞ CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI TĨNH TÂY NINH NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Cập nhật 2020-09-17 00:31:50

(Tin Tây Ninh ngày 15/9/2020 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Huỳnh Chi)

Nhân dịp Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021, vào 2 ngày 14 và 15/9/2020, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh kết hợp với UBMTTQ VN tỉnh Tây Ninh và UBMTTQ VN các huyện, như huyện Châu Thành, Thị xã Hòa Thành và các xã trong huyện Dương Minh Châu, đến thăm một số các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc địa bàng trên, để thăm và tặng vở cho các em sinh nghèo trong dịp lễ Khai Giảng năm học mới.

Phái Đoàn đi phát quà gồm có :

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM CANH TÝ – 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM CANH TÝ – 2020

Cập nhật 2020-09-16 00:27:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/9/2020)

Vào lúc 08 giờ ngày 27-7 Canh Tý (Dl. Thứ Hai 14-9-2020) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chủ trì phiên họp thường lệ tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh. Nội dung cuộc họp là nghe các Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố báo trình việc hành đạo trong tháng qua để rút kinh nghiệm cho chương trình hành đạo tháng tới, và xem xét việc tổ chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Canh Tý – 2020 là Đại lễ truyền thống của Đạo.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 19 HẠNH ĐƯỜNG NĂM CANH TÝ 2020

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 19 HẠNH ĐƯỜNG NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-09-06 00:08:59

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/9/2020 – Hình ảnh của Hữu Lợi Caodai TV)

Hôm nay, ngày 17-7 Canh Tý (Dl. 4-9-20209), Lễ Bế giảng khóa 19 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.

Vào lúc 07 giờ 30, 73 Học Viên Khóa 19 Hạnh Đường (gồm 38 Nam và 35 Nữ) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.

08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Dại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư kiêm Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đại Tỷ Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản Văn phòng Cửu Viện nam, nữ và Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, đến.

[ Chi tiết ]

LỄ CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ - CÚNG ĐÀN RẰM TRUNG NGƯƠN NĂM CANH TÝ (2020) TẠI BÁO ÂN TỪ

LỄ CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ - CÚNG ĐÀN RẰM TRUNG NGƯƠN NĂM CANH TÝ (2020) TẠI BÁO ÂN TỪ

Cập nhật 2020-09-05 06:13:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/9/2020 – Hình ảnh của Hữu Lợi Caodai TV)

Theo thông lệ hằng năm vào Rằm tháng 7 (Trung Ngươn), năm nay vào lúc  9 giờ sáng ngày 02-09-2020 tại Trai Đường Nội Ô Tòa Thánh, Lễ Viện lập bàn hương án vọng niệm Chư chơn linh Chức sắc Thiên phong, Cửu Huyền Thất Tổ, Chức việc, Đạo hữu, Chiến sĩ trận vong.

Dự cúng tại buổi Lễ có Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh; Phối Sư Thái Côn Thanh Quyền Thái Chánh Phối Sư Kiêm Quyền Thượng Chánh Phối Sư; Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư;

[ Chi tiết ]

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HỌ ĐẠO SÀIGÒN

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HỌ ĐẠO SÀIGÒN

Cập nhật 2020-09-05 05:46:24

(Tin Saigon ngày 31/8/2020 – Tường thuật và Hình ảnh của Phú Vinh và Nhơn Quang - Họ Đạo Saigon, Quận 5)

Vào lúc 8 giờ ngày 12 và 13 tháng 07 năm Canh Tý (DL.30-31/08/2019) tại Thánh Thất Sài Sòn, số 891 Trần Hưng Đạo Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tp.HCM, Ban Cai Quản Họ Đạo Sài Gòn đã tổ chức phát chẩn gần 1000 phần quà cho đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Đại lễ Trung Ngươn năm Canh Tý, cũng như trước sự ảnh hưởng của Dịch COVID-19 đến đời sống người dân trên địa bàn

[ Chi tiết ]

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2020-09-03 05:36:32

Tin Tây Ninh ngày 31-8-2020 - Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh. Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi).

Vào lúc 09 giờ ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý (DL 31-8-2020) Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Tỉnh Tây Ninh cùng Ban Cai Quản Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức phát 200 phần quà cho bà con đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch covid 19 tái phát và nhân dịp Trung Ngươn tháng 7 âm lịch, buổi lễ được tổ chức tại Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC ĐÀI LOAN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 67 NĂM CỦA TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN ĐÀI LOAN

HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC ĐÀI LOAN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 67 NĂM CỦA TIÊN THIÊN CỨU GIÁO HỒNG VẠN ĐÀI LOAN

Cập nhật 2020-07-29 23:21:35

(Tin Đài Loan ngày 28/7/2020 - – Hình ảnh và bản tin của Họ Đạo Đài Bắc Đài Loan)

Vào lúc 10 giờ sáng thứ 3 ngày 28/7/2020 (nhằm ngày 8/6 Canh Tý), Phái đoàn 14 người thuộc Họ Đạo Cao Đài Đài Bắc do CTS Nguyễn Tuấn Em, Quyền Cai Quản Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan, làm trưởng đoàn đã đến Tổng Chủ Viện Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn Đài Loan (Tao Yuan) tại Thành Phố Đài Bắc để tham dự “Lễ Kỷ Niệm 67 Năm Thành Lập Trụ Sở Chính Tổng Chủ Viện Nữ Đạo Đức” theo lời mời của Tiên Thiên Cứu Giáo Hồng Vạn Đài Loan và sự ủy nhiệm của Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO DI LINH  TỈNH LÂM ĐỒNG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

Cập nhật 2020-07-11 23:22:19

(Tin Di Linh, Lâm Đồng ngày 09/07/2020 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và của Trí Tâm Caodai TV)

Vào lúc 08 giờ ngày 19-5 Canh Tý (Dl. 09-7-2020), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Vũ Đình Sơn – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Di Linh và 14 Cán bộ , Viên chức, huyện Di Linh, Thị trấn Di linh cùng Hội Thánh đến dư chứng buổi lễ.

Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Lâm Đồng ước khoảng 1.000 người đã hành hương về dự lễ.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 822 bài viết, hiển thị trên 83 trang