LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIẾU PHỤNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HIẾU PHỤNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG

Cập nhật 2016-12-06 08:03:28

(Tin Vĩnh Long ngày 02/12/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng 11 Bính Thân (Dl. 02-12-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Hiếu Phụng Huyện Vũng liêm tỉnh Vĩnh Long chứng lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất.

Về phía chính quyền địa phương, Bà Trần thị Hồng Thủy Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long và 05 Cán bộ, Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, xã Hiếu Phụng cùng đến tham dự cuộc lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU

Cập nhật 2016-11-25 03:42:47

 (Tin Bạc Liêu ngày 23/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 24-10 Bính Thân (Dl. 23-12-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Thành Chiểu Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cùng 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai, Phường Láng Tròn cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự.

Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Bạc Liêu hành hương về dự lễ khánh thành khoảng 2.000 người.

[ Chi tiết ]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN VÀ LỄ BẾ GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN ĐẠO SỰ 2016 TẠI THÁNH THẤT SÀIGÒN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHUNG NIÊN VÀ LỄ BẾ GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN ĐẠO SỰ 2016 TẠI THÁNH THẤT SÀIGÒN

Cập nhật 2016-11-25 03:07:30

(Tin Saigon ngày 24/11/2016 – Tường thuật của Quách Minh Khôi)

Vào lúc 8 giờ 00 sáng nay, ngày 25 tháng 10 năm Bính Thân (Dl. 24/11/2016) tại hội trường Thánh Thất Sài Gòn, Quận 5 Thành phố HCM đã diễn ra Hội Nghị Tổng Kết Chung Niên và Bế Giảng Lớp Tập Huấn Đạo Sự toàn Thành niên Đạo 91 - 2016. Cuộc lễ đặt dưới quyền chủ tọa của Giáo Sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành phố HCM. Về phía chính quyền, đến  chứng dự gồm có :

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tôn Giáo Tp.HCM

- Ông Trần Văn Hùng - đại Diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tp.HCM

- Ông Nguyễn Trường Sơn - đại diện Phòng An Ninh Xã Hội CA Tp.HCM
và các giới chức chính quyền, Ban ngành, Đoàn thể của Quận 5 và Phường 1.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-11-19 00:29:27

 (Tin Tây Ninh ngày 18/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 19-10 Bính Thân (Dl. 18-11-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến Họ Đạo xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía Chính quyền, Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 11 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Long Vĩnh, ấp Long Phú cùng Hội Thánh đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ - NĂM BÍNH THÂN 2016

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ - NĂM BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-11-13 00:28:44

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/11/2016)

Như thông lệ hằng năm, vào ngày 11 và 12/11/2016, Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Bổi lễ gồm có các nghi thức như : Hòa tấu nhạc tại Giáo Tông Đường, cúng Tiểu đàn, Lễ rước bửu ảnh từ Đến Thánh đến Báo Ân Từ để cúng tế, khi lễ xong thì đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh.

Chương trình buổi lễ như sau :

[ Chi tiết ]

TẶNG 400 PHẦN QUÀ CHO ĐÔNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO BỊ NGẬP NƯỚC VEN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG TỈNH TÂY NINH

TẶNG 400 PHẦN QUÀ CHO ĐÔNG BÀO, ĐỒNG ĐẠO BỊ NGẬP NƯỚC VEN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-11-10 01:14:43

(Tin Tây ninh ngày 3/11/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong những ngày qua, nhiều cơn mưa to, nước lũ từ trên thượng nguồn Campuchia tràn về làm cho mực nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Tây Ninh dâng cao, cả cánh đồng ven sông nước nổi trắng xóa, nhà cửa sông vườn nằm cập bờ sông điều ngập nước,  một số đồng bào và đồng đạo đang sống trong vùng lũ

Xót xa hoàn cảnh khó khăn của người dân, thể hiện tấm lòng nhân ái của người đạo Cao Đài, Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh do Giáo Sư Thái Thọ Thanh hướng dẫn, phối hợp với các Họ đạo tổ chức đi thăm và tặng quà

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-11-05 03:52:46

(Tin Tây Ninh ngày 03/11/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 10 Bính Thân (dl. 03-11-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 08 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Chà Là, ấp Ninh Hưng cùng đến chứng dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU  HỌ ĐẠO XÃ THẠNH PHƯỚC HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ THẠNH PHƯỚC HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-10-28 01:46:23

(Tin Tây Ninh ngày 25/10/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 9 Bính Thân (DL.25-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Thạnh Phước huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu, Cổng Tam quan và Trụ Phướn của Họ Đạo. Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng 05 Viên chức tỉnh Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thạnh Phước cùng đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC THẠNH, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC THẠNH, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH

Cập nhật 2016-10-15 04:28:46

(Tin Củ Chi ngày 12/10/2016- Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 9 Bính Thân (Dl. Thứ Tư 12-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn văn Lượng Phó Trưởng Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn 10 Cán bộ Viên chức TP. Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, xã Phước Thạnh cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-10-10 12:19:14

(Tin Tây Ninh ngày 09/10/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 9-9 Bính Thân (Dl. 09-10-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Phó Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng 07 Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Bàu Năng cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 533 bài viết, hiển thị trên 54 trang