LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2015-04-28 01:02:47

(Tin Bến Tre ngày 26/04/2015 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 08 giờ sáng nay, ngày 08 tháng 03 Ất mùi (dl: 26-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khởi công xây dựng Thánh Thất Họ Đạo liên xã Quới Điền - Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

Cập nhật 2015-04-24 04:08:35

(Tin Long An ngày 22/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 3 Ất Mùi (DL. 22-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN huyện Đức Hòa cùng 04 Viên chức xã Hiệp Hòa cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

Cập nhật 2015-04-22 01:34:24

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 14 giờ ngày mùng 2 tháng 3 Ất Mùi (DL.20-4-2015), Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tại cơ sở nhà, đất “Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục” thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tây Ninh (trước đó là Văn Phòng Bắc Tông Đạo và Tông Đạo Đường Nhơn cũ của Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh) họp với Hội Thánh để ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 14-4-2015, giao cơ sở nhà, đất Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo, đồng thời cho tiến hành lập biên bản bàn giao cụ thể theo hiện trạng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

Cập nhật 2015-04-14 03:51:16

(Tin TP. HCM ngày 12/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh, hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay, ngày 24-2 Ất Mùi (Dl. 12-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Liên phường Thủ Thiêm – An Phú, Quận 2 TP.HCM. Phía Chính quyền do ông Nguyễn Chiến Trường Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố và 05 Viên chức quận, phường cùng đến tham dự. Đồng đạo tại TP. HCM và các tỉnh, thành trong nước hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người

[ Chi tiết ]

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH.

Cập nhật 2015-04-02 12:48:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 31/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 31-3-2015 (nhằm ngày 12-02-Ất Mùi), Ngài Giàng Seo Phữ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc của Chính phủ và Ngài Trần Lưu Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng các Tùy viên gồm 12 vị đã đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

LỄ BÀN GIAO NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BÀN GIAO NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-04-02 12:17:58

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/4/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 14 giờ ngày 01-04-2015 (nhằm ngày 13-02-Ất Mùi), tại khu rừng thiên nhiên phía đông khán đài – Nội Ô Tòa Thánh,  Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bàn giao cơ sở Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh, Thiếu nhi tỉnh (TTHTSHTTNT) cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo.

[ Chi tiết ]

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA XI (ẤT MÙI – 2015)

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA XI (ẤT MÙI – 2015)

Cập nhật 2015-03-24 06:37:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 23/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày mùng 4 tháng 2 Ất Mùi (dl. Thứ Hai 23-3-2015) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh khai giảng khóa 11 Hạnh Đường tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản Hội Thánh đ/t Pháp Luật Đạo cùng các vị Quyền Chánh Phối Sư nam, nữ, quý Chức Sắc Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ đồng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ HỘI ĐÔNG Y TỈNH TÂY NINH CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ HỘI ĐÔNG Y TỈNH TÂY NINH CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-03-20 21:48:05

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/3/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

14 giờ chiều hôm nay, ngày Mùng 01 tháng 02 năm Ất Mùi (Dl. Thứ Sáu, 20-3-2015) tại trụ sở Hội Đông Y tỉnh Tây Ninh đã có một buổi lễ bàn giao cơ sở Hội Đông Y tỉnh Tây Ninh (gồm cơ sở vật chất và đất) cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo.

Hiện diện tại buổi lễ bàn giao, về phía chính quyền có quý Ông Nguyễn Hoàng Nam Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Ông Nguyễn văn Minh Phó Giám Đốc Sở Xây dựng

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TÂN AN THẠNH - HUYỆN BÌNH TÂN - TỈNH VĨNH LONG

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TÂN AN THẠNH - HUYỆN BÌNH TÂN - TỈNH VĨNH LONG

Cập nhật 2015-03-17 15:24:09

(Tin Vĩnh Long ngày 16/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh– Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26 tháng Giêng Ất Mùi (Dl. 16-3-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Huỳnh văn Phúc Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN tỉnh Vĩnh Long cùng 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Vĩnh Long, huyện Bình Tân, xã Tân An Thạnh cùng đến dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LONG TRÌ-HUYỆN CHÂU THÀNH-TỈNH LONG AN

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LONG TRÌ-HUYỆN CHÂU THÀNH-TỈNH LONG AN

Cập nhật 2015-03-13 07:18:43

(Tin Long An, ngày 12/03/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay (22-01 Ất Mùi – dl. 12-03-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự lễ Khánh thành Thánh Thất xã Long Trì, huyện Châu Thành tỉnh Long An.
Về phía Chính quyền, Ông Trần Minh Trí Phó Phòng Nội vụ huyện Châu Thành tỉnh Long An dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức huyện Châu Thành, Thị trấn Tầm Vu, xã Long Trì, ấp Phú Thạnh gồm 10 vị đã cùng đến chứng dự cùng phái đoàn Hội Thánh.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 417 bài viết, hiển thị trên 42 trang