LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG ANH VÀ CHƯ VỊ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM ẤT MÙI 2015

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG ANH VÀ CHƯ VỊ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM ẤT MÙI 2015

Cập nhật 2015-05-27 14:21:26

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh))

Thực hiện chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên Đức Hộ Pháp. Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10 tháng 4 năm Ất Mùi (Dl. 27-5-2015).
Vào lúc 20 giờ ngày mùng 9 tháng 4 Ất Mùi (Dl. 26-5-2015) Hội Thánh tổ chức hòa nhạc tại Hộ Pháp Đường theo thông lệ.
Đến 12 giờ khuya cùng ngày thiết lễ Tiểu Đàn tại Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

Cập nhật 2015-05-23 01:58:02

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 05-04 Ất Mùi (Dl. 22-5-2015) tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh, Ban Giám Đốc Hạnh Đường tổ chức Lễ Bế Giảng Khóa 11 Hạnh Đường.
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường Trực, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống nam, nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

Ông Võ Thành Công Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh thay mặt Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tham dự

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2015-05-22 23:41:14

(Tin Kiên Giang ngày 21/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04-04 Ất Mùi (Dl. 21-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần Thanh Phong Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo UB.MTTQ.VN tỉnh Kiên Giang dẫn đầu Đoàn Cán Bộ, Viên chức tỉnh Kiên Giang, huyện Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A gồm 07 vị cùng Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

Cập nhật 2015-05-14 10:30:52

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/5/2015)

 
Xin quý đồng đạo xem qua Thông Tri của Hội Thánh gửi cho toàn Đạo liên quan đến việc “Đồng đạo bức xúc phản ảnh có nhóm người tự xưng Khối Nhơn Sanh mời dự Đại Hội Nhơn Sanh vào lúc 6g30 ngày 10-4 Ất Mùi (dl. 27/05/2015) tại Đại Đồng Xã Tòa Thánh Tây Ninh.”

[ Chi tiết ]

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM  HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-05-14 00:50:31

(Tin từ Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 11 giờ 30 trưa hôm nay, ngày 25-3 Ất Mùi (dl. 13-5-2015) Ngài DAVID SAPERSTEIN Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cùng quý vị Victoria Thoman Trợ lý đặc biệt của Đại sứ, Charlers Sellers Trưởng Phòng Chính trị, Nguyễn thị Tường Nhi Trợ lý Kinh tế Chính trị, đến Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

Cập nhật 2015-05-13 02:18:00

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 08/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 
08 giờ sáng ngày 20 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 08-5-2015), Hội Thánh mở khóa truyền Bí Pháp Giải Oan, Tắm Thánh và Độ Thăng tại tầng lầu Nam Đầu Sư Đường – Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư đến dự chứng buổi khởi giảng, giao trách nhiệm tổ chức truyền pháp cho Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2015-05-12 23:53:12

 (Tin Biên Hòa ngày 10/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng hôm nay, ngày 22-3 Ất Mùi (Dl. 10-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo phường Bửu Hòa TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Về phía Chính quyền địa phương, bà Lê thị Hòa đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng 04 Cán bộ, Viên chức Phường Bửu Hòa cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

Cập nhật 2015-05-12 23:10:05

(Tin Sóc Trăng ngày 06/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 03 năm Ất Mùi (Dl. 06-05-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Thạnh Trị, tọa lạc tại Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-04-30 23:58:39

(Tin Tây Ninh ngày 30/4/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng nay, ngày 12-3 Ất Mùi (Dl. 30-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu xã Thành Long.
Phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Thành Long gồm 07 vị cùng đến chứng dự.

[ Chi tiết ]

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

Cập nhật 2015-04-29 04:00:29

(Tin Long Hoa, Hòa Thành, ngày 28/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Theo thông lệ hằng năm, hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 28-4-2015) Họ Đạo Liên Xã Thị Trấn Hòa Thành – Long Thành Bắc tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ (Thị Trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh).

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản đ/t Pháp Luật Đạo, Đại diện chính quyền địa phương huyện Hòa Thành và Thị Trấn Hòa Thành và chư vị Chức

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Tổng cộng có 427 bài viết, hiển thị trên 43 trang