LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

Cập nhật 2018-10-07 13:07:47

(Tin Gia Lai ngày 3/10/2018 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 24 tháng 8 Mậu Tuất (Dl.03-10-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía Chính quyền địa phương, ông Hồ Hải Tần Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Gia Lai và 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Gia Lai, TX An Khê, Phường Ngô Mây cùng đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO CHÂU PHÚ A TP.CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO CHÂU PHÚ A TP.CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2018-10-01 20:40:55

(Tin An Giang ngày 30/9/2018 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 21-8 Mậu Tuất (Dl.30-9-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Châu Phú, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang chứng lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu ngôi ĐTPM của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh An Giang và  05 Cán bộ, Viên chức tỉnh An Giang, Thành phố Châu Đốc, Phường Châu Phú A cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ TẮM THÁNH VÀ TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO NHI ĐỒNG TẠI HỌ ĐẠO XÃ LONG GIANG, HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

LỄ TẮM THÁNH VÀ TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO NHI ĐỒNG TẠI HỌ ĐẠO XÃ LONG GIANG, HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-10-01 17:29:57

(Tin Tây Ninh ngày 22/09/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi)

Vào lúc 8 giờ ngày 03 tháng 08 năm Mậu Tuất (dl: 22/09/2018) Ban Đại Diện Hội Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh cùng với Ban Cai Quản Họ Đạo xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ chức Hành Pháp Tắm Thánh cho hơn 300 cháu Nhi đồng tại Thánh Thất. Sau đó, làm lễ phát quà tặng trên 300 phần quà cho các cháu Nhi Đồng làm niềm vui Tết Trung Thu

[ Chi tiết ]

PHÁI ĐOÀN QUỐC TỀ CỦA 12 QUỐC GIA ĐẾN THAM QUAN HỘ PHÁP ĐƯỜNG VÀ TRÍ HUỆ CUNG TÒA THÁNH TÂY NINH

PHÁI ĐOÀN QUỐC TỀ CỦA 12 QUỐC GIA ĐẾN THAM QUAN HỘ PHÁP ĐƯỜNG VÀ TRÍ HUỆ CUNG TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-09-29 20:57:57

(Tin Tây Ninh ngày 25/9/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và nhóm Caodai TV : Lê Cường - Lê Đến - Trần Hữu Lợi - Nguyễn Tuấn Em)

Nhân chuyến thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, và dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày Rằm tháng 08 năm Mậu Tuất (24/09/2018) của 12 phái đoàn Ngoại Quốc gồm : Oomoto Giáo Nhựt Bản, Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Đại Tuần Chơn Lý Giáo Đại Hàn, Trung Tâm CESNUR ở Ý, Nhân Loại Ái Thiện Hội Thái Lan, Đại Học Dhaka Bangladesh, Đại Học Missouri Hoa Kỳ, Đại Học Concordia Montreal Canada, Church

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM MẬU TUẤT – 2018 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM MẬU TUẤT – 2018 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-09-29 14:39:57

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/9/2018 – Tường thuật của PS Thái Côn Thanh -Hình ảnh của nhóm Caodai TV: Nguyễn Trí Lực - Nguyễn Tuấn Em – Lê Cường – Lê Đến – Trần Hữu Lợi - Hà Thế Bảo - Sơn Nguyễn - Trần Thái - Lê Trí)

Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, tổ chức tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15-8 Mậu Tuất (Dl. 24-9-2018) đã kết thúc  thành công mỹ mãn, đúng theo Chương trình đã ban hành. Sau đây là khái quát một số trình tự cuộc lễ :Hà Thế Bảo

Từ đầu tháng 8 năm Mậu Tuất, Hội Thánh đã cho cất rạp tiền chế liền sát kín cả chung quanh Báo Ân Từ, từ sân trước vòng hai bên hông đến hậu điện, gồm 102 căn, mỗi căn ngang 2 mét 50, dài 04 mét, chừa một căn làm đường thông ra bên ngoài phía bên nhà khách, còn lại 101 căn bố trí cho các đơn vị gồm các Viện, Cơ quan, Bộ phận hành đạo dưới Viện, Ban Đại Diện Hội Thánh ở Hải ngoại, Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản các Họ Đạo ở các tỉnh thành phố trong nước có đăng ký chưng bày quả phẩm.

[ Chi tiết ]

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TỈNH TÂY NINH

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-09-19 20:00:10

(Tin Tây Ninh ngày 17/09/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi)

Thi hành Chỉ Thị Số 149/93 – NCPS. CT ngày 5 tháng 7 năm Mậu Tuất (dl. 15/08/2018) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 08 tháng 08 năm Mậu Tuất (dl.17/09/2018), tại Chánh Điện Thánh Thất Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, đã ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ Nhiệm 2 vị Chức Sắc Giáo Hữu làm Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, thay thế cho Giáo Hữu Thái Tổng Thanh và Giáo Hữu Thượng Hữu Thanh đã xin nghỉ việc.

[ Chi tiết ]

THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM MẬU TUẤT 2018

THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM MẬU TUẤT 2018

Cập nhật 2018-09-13 18:56:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/9/2018)

Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 03/9/2018 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Mậu Tuất 2018 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”, được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Mậu Tuất (dl. ngày 24 và 25/09/2018).

Tiếp theo, vào ngày 7/9/2018, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Mậu Tuất 2018” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ THỪA ĐỨC - THỚI THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, BẾN TRE

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ THỪA ĐỨC - THỚI THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI, BẾN TRE

Cập nhật 2018-09-06 07:33:38

(Tin Bến Tre ngày 3/9/2018 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24-7 Mậu Tuất (Dl. 03-9-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Thừa Đức - Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía Chính quyền địa phương, Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bến Tre, huyện Bình Đại, xã Thừa Đức, Thới Thuận cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 14  NĂM MẬU TUẤT 2018

LỄ KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 14 NĂM MẬU TUẤT 2018

Cập nhật 2018-09-01 10:31:23

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/08/2018 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)

Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm Mậu Tuất (Dl. 29/08/2018), Hội Thánh tổ chức Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 14 tại Hội trường Cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

Về phía Chính quyền có các vị :

Ông Nguyễn Văn Nhiếm, Phó Chủ Tịch MTTQ Tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh

Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng Phòng Cao Đài BTG Tây Ninh

[ Chi tiết ]

KHÓA THI KIỂM TRA BIỂU DIỂN NGHỆ THUẬT CHÈO VÀ HẦU CỦA BAN TỔNG TRẠO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH NĂM 2018

KHÓA THI KIỂM TRA BIỂU DIỂN NGHỆ THUẬT CHÈO VÀ HẦU CỦA BAN TỔNG TRẠO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH NĂM 2018

Cập nhật 2018-08-30 11:09:48

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/8/2018 – Tường thuật và hình ảnh của Lê Cường Caodaitv 

Vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm Mậu Tuất  (dl.27/08/2018) Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phói Sư  đến Ban Tổng Trạo tại Nội Ô Tòa Thánh chứng dự buổi Khóa thi kiểm tra nghệ thuật Chèo – Hầu của Ban Tổng Trạo Tòa Thánh Tây Ninh tại Khách Đình.

 Đến chứng dự buổi Lễ có Trưởng huynh Thượng Thống Lễ Viện cùng Quý Chức Sắc Cửu Viện và Ban Cai Quản Nhạc Tòa Thánh

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tổng cộng có 688 bài viết, hiển thị trên 69 trang