LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN BIÊN - THẠNH TÂY HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LIÊN XÃ TÂN BIÊN - THẠNH TÂY HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-05-13 05:26:18

(Tin Tây Ninh ngày 12/5/2016 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 06 tháng 4 Bính Thân (Dl. 12-5-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên Xã Thị trấn Tân Biên và xã Thạnh Tây huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Đặt viên gạch đầu tiên Khởi công xây dựng  Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy Phó Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và Ông Hà Nhật Linh Chuyên viên Ban Tôn Giáo cùng 12 Cán bộ Viên chức Huyện Tân Biên, Thị trấn Tân Biên, xã Thạnh Tây cùng đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

PHÁI ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

PHÁI ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-05-07 23:42:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 7/5/2016 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 10 giờ sang hôm nay, ngày 07-5-2016, Ông Kayabe Phó Tổng Lãnh Sự Nhật Bản đẫn đầu phái đoàn 06 Tùy viên Tòa Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại TP.HCM và  một Thông dịch viên, được Viên chức Chính quyền, Ban Tôn Giáo  tỉnh Tây Ninh hướng dẫn vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh.

Phái đoàn được Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tiếp tại Nam Đầu Sư Đường.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TRƯỜNG HÒA HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-05-01 22:40:37

(Tin Tây Ninh ngày 01-5-2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay ngày 25-3 Bính Thân (Dl.01-5-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Họ Đạo xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Về phía chính quyền, Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và các Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Trường Hòa, ấp Trường Thiện gồm 10 vị  cùng Hội Thánh đến dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM AN HÒA,TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM AN HÒA,TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Cập nhật 2016-04-24 23:42:33

(Tin Trảng Bàng ngày 23/04/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 17-3 Bính Thân (Dl. 23-4-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã An Hòa huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo xã An Hòa.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng với các Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, xã An Hòa gồm 06 vị đã cùng Hội Thánh đến dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LONG HƯƠNG, BÀ RỊA, VŨNG TÀU

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT LONG HƯƠNG, BÀ RỊA, VŨNG TÀU

Cập nhật 2016-04-18 23:21:29

(Tin Bà Rịa Vũng Tàu ngày 17/4/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 11-3 Bính Thân (Dl.17-4-216), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chứng dự Lễ Khánh thành Thánh Thất.

Về phía chính quyền địa phương Ông Đặng văn Hải Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Bà Rịa, TP Bà Rịa, Phường Long Hương cùng Hội Thánh đến dự chứng

[ Chi tiết ]

LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 TẠI BÁO QUỐC TỪ, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH

LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 TẠI BÁO QUỐC TỪ, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH

Cập nhật 2016-04-17 22:42:43

(Tin Tây Ninh ngày 16/4/2016 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

 

Hội Thánh cho phép BCQ Họ đạo Thị Trấn Hòa Thành và Long Thành Bắc đảm nhiệm tổ chức long trọng Lễ giổ tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ, ngay ở vùng thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh.

Đây là truyền thống tốt đẹp hầu giử gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Việt Nam là con Hồng cháu Lạc “uống nước nhớ nguồn” tự hào về đất nước bốn ngàn năm văn hiến thời đại Hùng Vương. Xin nhắc lại là Đức Hộ Pháp cho xây dựng Báo Quốc Từ và khánh thành ngày 16/8 Ất Mùi (01/10/1955) là nơi để thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương, các đấng Tiên Vương, các bậc Anh Hùng có công lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TUA HAI XÃ ĐỒNG KHỞI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TUA HAI XÃ ĐỒNG KHỞI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-04-13 00:13:35

(Tin Tây Ninh ngày 12/4/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày mùng 6 tháng 3 năm Bính Thân (Dl.12-4-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo.

Về phía chính quyền, ông Trần Thanh Đồng Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng ông Hà Nhật Linh Chuyên viên Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh, ông Trần Tấn Khoa Phó Chủ tịch UB.MTTQ xã Đồng Khởi cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ HẢI TP.PHAN RANG THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ HẢI TP.PHAN RANG THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN

Cập nhật 2016-04-03 23:18:49

(Tin Phan Rang ngày 02/04/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 2 Bính Thân (Dl. 02-4-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Mỹ Hải TP. Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương do Ông Đổ Hải Nam Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận dẫn đầu đoàn 15 Cán bộ, Viên chức tỉnh Ninh Thuận, TP Phan Rang Tháp Chàm, Phường Mỹ Hải, Phường Mỹ Bình cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN

Cập nhật 2016-03-31 11:56:39

(Tin Long An ngày 29/03/2016 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 8 giờ ngày 21-2 Bính Thân (Dl. 29-3-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Trương văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Hưng dẫn đầu 08 Cán bộ, Viên chức huyện Vĩnh Hưng, xã Thái Trị và Đại Đức Thích An Phát, Đại diện chùa Cổ Sơn cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BỘ LỄ NGHI VÀ TÔN GIÁO VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU BỘ LỄ NGHI VÀ TÔN GIÁO VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Cập nhật 2016-03-31 11:37:00

(Tin Vũng Tàu ngày 26/3/2016)

Đoàn Đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do bà Min Chandyneth, Cố vấn kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng cục Công tác Tôn giáo Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, cùng 20 vị Cán bộ cấp cao các tỉnh, thành Vương quốc Campuchia đến Việt Nam tham dự Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo được tổ chức tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 551 bài viết, hiển thị trên 56 trang