LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM GIÁP NGỌ (2014) CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM GIÁP NGỌ (2014) CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-01-17 11:52:27

 (Tin Tây Ninh ngàt 14/01/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)       

Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tổng kết việc hành đạo năm Giáp Ngọ (2014) vào lúc 8g ngày 24/11 Giáp Ngọ (14/01/2015) tại Thánh Thất Họ Đạo Thị Trấn Hòa Thành Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành , tỉnh Tây Ninh. Hiện diện tại phiên họp có 75 Ban Cai quản Họ Đạo tỉnh Tây Ninh và quý Chức Sắc Ban Đại Diện, tổng số ước khoảng 300 vị tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ SUỐI NGÔ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ SUỐI NGÔ TÂN HÒA HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-01-14 23:43:55

(Tin Tây Ninh ngày 14/01/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 08 giờ sáng hôm nay (24-11 Giáp Ngọ – 14-01-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên xã Suối Ngô Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TRÍ BÌNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ TRÍ BÌNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-01-03 11:50:46

 (Tin Tây Ninh ngày 02/01/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 11 Giáp Ngọ (Dl. 02-01-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Trí Bình, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo. Về phía chính quyền, Ông Trần Thanh Đồng Trưởng Phòng Công tác Tôn giáo Cao Đài của Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-12-29 11:05:00

(Tin Tây Ninh ngày 27/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
 Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ ngày 06-11 Giáp Ngọ (Dl.27-12-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền do ông Trần Thanh Đồng Trưởng phòng công tác Tôn giáo Cao Đài

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

Cập nhật 2014-12-14 09:22:59

(Tin Trà Vinh ngày 12/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, vào lúc 08 giờ ngày 21 tháng 10 Giáp Ngọ (Dl. 12-12-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ đạo Cầu Ngang.

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ VÀ LỄ HẠ NGƯƠN NĂM GIÁP NGỌ 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ VÀ LỄ HẠ NGƯƠN NĂM GIÁP NGỌ 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-12-08 12:14:19

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 5/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực và Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 

Thực hiện đúng theo chương trình Hội Thánh đã phổ biến, lúc 16gờ ngày hôm nay 14 tháng 10 năm Giáp Ngọ (dl. Thứ Sáu 5/12/2014), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng đông đảo Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo nam nữ đã tề tựu tại công chánh môn để đón tiếp quan khách theo nghi thức tôn giáo, sau đó hướng dẫn quan khách vào Đền Thánh để dâng hương

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG,  QUÝ ĐẦU SƯ,CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ NĂM GIÁP NGỌ – 2014

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ,CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ NĂM GIÁP NGỌ – 2014

Cập nhật 2014-12-05 23:44:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/12/2014)
 
Thực hiện theo chương trình Kỷ niệm Đức Qu. Giáo Tông, Chư vị Đầu Sư và Chư Thánh nam nữ năm Giáp Ngọ - 2014 :
 
+ Chiều ngày 12-10 Giáp Ngọ (03-12-2014) : Hòa nhạc tại Giáo Tông Đường.
 
+ Tý thời ngày 13-10 Giáp Ngọ (04-12-2014) : Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư dâng sớ.
 
+ 07 giờ sang ngày 13-10 Giáp Ngọ (04-12-2014) : Rước Bửu ảnh Đức Qu. Giáo Tông, Chư vị Đầu Sư và Chư Thánh nam nữ từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ cúng tế.

[ Chi tiết ]

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ VÀ CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐĐTKPĐ

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ VÀ CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐĐTKPĐ

Cập nhật 2014-12-05 08:50:57

 (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/12/2014)

 Vào lúc 9g30 sáng ngày 13/10 năm Giáp Ngọ (dl. 4/12/2014), quý Ông :
-    Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ,
-    Trần Minh Chiến, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Xã Hội Bộ Công An,
-    Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Cao Đài BTGCP,
-    Trang Văn Hải, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
và Phái Đoàn đến Nam Đầu Sư Đường để chúc mừng Đại lễ Kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh tiếp kiến Phái Đoàn rất niềm nỡ 

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-22 10:36:25

 

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 21/11/2014 - Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
08 giờ sáng hôm nay – 29 tháng 9nhuần Giáp Ngọ (Dl. Thứ Sáu. 21-11-2014) Khóa 10 Hạnh Đường tổ chức lễ Bế giảng tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh.
 
Vào lúc 07 giờ 00 sáng, tất cả 120 Học Viên đã tề tựu tại Giảng đường chuẩn bị đón rước Hội Thánh.
 

Đúng 08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh cùng 02 Viên chức Ban Tôn Giáo tỉnh và quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ từ Giáo Tông Đường đến Giảng Đường trong tiếng vỗ tay đồng nhịp chào đón của toàn thể Học viên

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN TP. TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN TP. TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-16 21:06:34

(Tin Tây Ninh ngày 16/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 24 tháng 9nhuần Giáp Ngọ (Dl. 16-11-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 440 bài viết, hiển thị trên 44 trang