LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO SÔNG CẦU,  TỈNH PHÚ YÊN

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

Cập nhật 2014-06-21 20:56:47

(Tin Phú Yên ngày 18/6/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên, vào lúc 08 giờ sáng ngày 21 tháng 5 Giáp Ngọ (Dl. 18-6-2914) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Sông Cầu. Đồng đạo các Họ Đạo trong nước khoảng trên 500 người đã hành hương về dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 9 LỚP HẠNH ĐƯỜNG

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 9 LỚP HẠNH ĐƯỜNG

Cập nhật 2014-06-21 12:39:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/6/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19 tháng 5 Giáp Ngọ (Dl. Thứ Hai 16-6-2014) Đại huynh Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh đã đến Giảng Đường (Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh) chứng dự Lễ Khai Giảng Khóa 9 Lớp Hạnh Đường.
Phía Chính quyền cùng đến tham dự có Ông Trang văn Hải Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh cùng 03 Cán Bộ Tùy viên, phía Mặt Trận Tổ Quốc có Ông Lê văn Nghĩa Trưởng Ban Tôn giáo-Dân tộc của UB.MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN

Cập nhật 2014-06-10 04:00:39

(Tin Long An, ngày 9/6/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay – 12-5 Giáp Ngọ (dl. 09-6-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trong và ngoài tỉnh Long An khoảng ngàn người đã hành hương về đây dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ TÚC, HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ TÚC, HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2014-06-07 00:31:38

(Tin Bến Tre, ngày 6/6/2014 – Tường thuật cua Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Phú Túc huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, vào lúc 8 giờ ngày 9-5 Giáp Ngọ (Dl.6-6-2014) Ngài Đầu Sư đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo, đồng đạo Cao Đài Tây Ninh trong ngoài tỉnh đã hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM HỌ ĐẠO THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM HỌ ĐẠO THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-05-31 01:00:27

 (Tin Tây Ninh, ngày 30/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu Họ Đạo Thành Long.
Ban Đại diện Hội Thánh các tỉnh thành phố, BCQ các Họ Đạo trong và ngoài tỉnh và đồng đạo khắp nơi hành hương về dự lễ ước khoảng 500 người.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2014-05-19 11:16:32

(Tin Biên Hòa ngày 18/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay (ngày 20 tháng 4 Giáp Ngọ - dl. 18-5-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo phường Bửu Hòa. Đồng đạo trong ngoài tỉnh khoảng trên 1000 người đã hành hương về đây dự lễ.
 

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ TP.HCM

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ TP.HCM

Cập nhật 2014-05-19 10:27:54

(Tin Cần Giờ, TP.HCM ngày 17/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. HCM, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay ngày19 tháng 4 Giáp Ngọ (dl. 17/05/2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Đồng đạo trong ngoài tỉnh khoảng trên 1000 người đã hành hương về đây dự lễ.
Về địa phương có quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB.MTTQ.VN và các Sở, Ngành hữu quan, Tôn giáo bạn và Ban quý tế đình miếu cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN CAI QUẢN CỦA 14 HỌ ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN CAI QUẢN CỦA 14 HỌ ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2014-05-19 05:36:37

(Tin Kiên Giang ngày 18/5/2014 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thái Đạt Thanh)
 
Thực hiện Chỉ thị 154/NCPS-CT ngày 17/01/ Giáp Ngọ (DL ngày 26/02/2014) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Sư Ngọc Gấm Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Kiên Giang triển khai tổ chức thực hiện Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Cai Quản và Phó Cai Quản của 14 Họ đạo thuộc tỉnh Kiên Giang với 29 vị Chức sắc từ Giáo Hữu đến Lễ Sanh nam nữ.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIÃNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIÊC HỌ ĐẠO TỈNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIÃNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIÊC HỌ ĐẠO TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-05-15 22:03:37

(Tin Tây Ninh ngày 12/05/2014 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Qua 07 ngày giảng huấn, lớp bồi dưỡng kỹ năng hành sự cho 264 học viên là Chức việc đang hành đạo tại các Họ Đạo tỉnh Tây Ninh (trong đó có vị học viên cao tuổi nhất là 83 tuổi) đã thành công tốt đẹp.

Vào lúc 14 giờ hôm nay, ngày 14/04 Giáp Ngọ (Dl.12/05/2014) Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tiến hành tổ chức lễ bế giãng lớp bồi dưỡng nói trên.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT KHÁNH HÒA, HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT KHÁNH HÒA, HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2014-05-11 22:55:29

(Tin An Giang ngày 10/5/2014 - Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Khánh Hòa huyện Châu Phú tỉnh An Giang, vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 4 Giáp Ngọ (DL. 10-5-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Khánh Hòa.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 392 bài viết, hiển thị trên 40 trang