BẾ GIẢNG KHÓA TRUYỀN PHÁP GIẢI OAN, TẮM THÁNH, LÀM PHÉP XÁC

BẾ GIẢNG KHÓA TRUYỀN PHÁP GIẢI OAN, TẮM THÁNH, LÀM PHÉP XÁC

Cập nhật 2015-06-08 11:19:13

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Sau một tháng học lý thuyết và thực hành các phép : Giải oan, Tắm Thánh, Làm Phép Xác, 54 vị Chức sắc đang hành đạo tại Tòa Thánh và địa phương (gồm 01 Giáo Sư, 53 Giáo Hữu) đã được Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh và Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư tiến hành sát hạch đạt tiêu chuẩn.
08 giờ sáng hôm nay, ngày 22-4 Ất Mùi (dl. 08-6-2015), Hội Thánh tổ chức lễ Cầu nguyện và cấp Chứng Chỉ cho 54 vị Chức sắc nêu trên tại Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2015-06-07 06:24:19

(Tin Đồng Tháp ngày 5/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 19-4 Ất Mùi (Dl.05-6-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.
Phía chính quyền, Ông Bùi Minh Hùng Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng gồm 05 vị cùng Đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CÁC CHỨC VIỆC VÀ CÁC BAN NHẠC LỄ ĐỒNG NHI TẠI TỈNH TÂY NINH

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CÁC CHỨC VIỆC VÀ CÁC BAN NHẠC LỄ ĐỒNG NHI TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-06-07 06:10:41

(Tin Tây Ninh ngày 5/6/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội Thánh và được UBND tỉnh Tây Ninh cho phép, Ban Đại diện Hội thánh tỉnh Tây Ninh mở 09 lớp tập huấn đạo sự cho Chức việc và các Ban Nhạc, Lễ, đồng nhi đang hành đạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm Ất Mùi 2015.
Lớp đầu tiên khai giảng  vào lúc 8g ngày 17 tháng 4 Ất Mùi (3/6/2015), được tổ chức tại địa điểm Thánh Thất họ đạo Long Hải, huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO NINH PHƯỚC TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO NINH PHƯỚC TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-05-29 23:52:37

 (Tin Tây Ninh ngày 29/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 4 Ất Mùi (Dl. 29-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo Khu Phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Về phía chính quyền, Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Phường Ninh Thạnh, Khu phố Ninh Phước, Ninh Đức, Ninh Lợi cùngh đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG SANH VÀ CHƯ VỊ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM ẤT MÙI 2015

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẨM, ĐỨC THƯỢNG SANH VÀ CHƯ VỊ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM ẤT MÙI 2015

Cập nhật 2015-05-27 14:21:26

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh))

Thực hiện chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên Đức Hộ Pháp. Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10 tháng 4 năm Ất Mùi (Dl. 27-5-2015).
Vào lúc 20 giờ ngày mùng 9 tháng 4 Ất Mùi (Dl. 26-5-2015) Hội Thánh tổ chức hòa nhạc tại Hộ Pháp Đường theo thông lệ.
Đến 12 giờ khuya cùng ngày thiết lễ Tiểu Đàn tại Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 11 (NĂM ẤT MÙI - 2015)

Cập nhật 2015-05-23 01:58:02

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 05-04 Ất Mùi (Dl. 22-5-2015) tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh, Ban Giám Đốc Hạnh Đường tổ chức Lễ Bế Giảng Khóa 11 Hạnh Đường.
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường Trực, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống nam, nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

Ông Võ Thành Công Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh thay mặt Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tham dự

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2015-05-22 23:41:14

(Tin Kiên Giang ngày 21/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 Vào lúc 08 giờ sáng ngày 04-04 Ất Mùi (Dl. 21-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Trần Thanh Phong Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo UB.MTTQ.VN tỉnh Kiên Giang dẫn đầu Đoàn Cán Bộ, Viên chức tỉnh Kiên Giang, huyện Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A gồm 07 vị cùng Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM NGƯỜI TỰ XƯNG KHỐI NHƠN SANH

Cập nhật 2015-05-14 10:30:52

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/5/2015)

 
Xin quý đồng đạo xem qua Thông Tri của Hội Thánh gửi cho toàn Đạo liên quan đến việc “Đồng đạo bức xúc phản ảnh có nhóm người tự xưng Khối Nhơn Sanh mời dự Đại Hội Nhơn Sanh vào lúc 6g30 ngày 10-4 Ất Mùi (dl. 27/05/2015) tại Đại Đồng Xã Tòa Thánh Tây Ninh.”

[ Chi tiết ]

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM  HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-05-14 00:50:31

(Tin từ Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 11 giờ 30 trưa hôm nay, ngày 25-3 Ất Mùi (dl. 13-5-2015) Ngài DAVID SAPERSTEIN Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cùng quý vị Victoria Thoman Trợ lý đặc biệt của Đại sứ, Charlers Sellers Trưởng Phòng Chính trị, Nguyễn thị Tường Nhi Trợ lý Kinh tế Chính trị, đến Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

Cập nhật 2015-05-13 02:18:00

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 08/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 
08 giờ sáng ngày 20 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 08-5-2015), Hội Thánh mở khóa truyền Bí Pháp Giải Oan, Tắm Thánh và Độ Thăng tại tầng lầu Nam Đầu Sư Đường – Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư đến dự chứng buổi khởi giảng, giao trách nhiệm tổ chức truyền pháp cho Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 481 bài viết, hiển thị trên 49 trang

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:3517383