LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ TP.HCM

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ TP.HCM

Cập nhật 2014-05-19 10:27:54

(Tin Cần Giờ, TP.HCM ngày 17/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. HCM, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay ngày19 tháng 4 Giáp Ngọ (dl. 17/05/2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Đồng đạo trong ngoài tỉnh khoảng trên 1000 người đã hành hương về đây dự lễ.
Về địa phương có quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB.MTTQ.VN và các Sở, Ngành hữu quan, Tôn giáo bạn và Ban quý tế đình miếu cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN CAI QUẢN CỦA 14 HỌ ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN CAI QUẢN CỦA 14 HỌ ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2014-05-19 05:36:37

(Tin Kiên Giang ngày 18/5/2014 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thái Đạt Thanh)
 
Thực hiện Chỉ thị 154/NCPS-CT ngày 17/01/ Giáp Ngọ (DL ngày 26/02/2014) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Sư Ngọc Gấm Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Kiên Giang triển khai tổ chức thực hiện Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Cai Quản và Phó Cai Quản của 14 Họ đạo thuộc tỉnh Kiên Giang với 29 vị Chức sắc từ Giáo Hữu đến Lễ Sanh nam nữ.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIÃNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIÊC HỌ ĐẠO TỈNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIÃNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIÊC HỌ ĐẠO TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-05-15 22:03:37

(Tin Tây Ninh ngày 12/05/2014 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Qua 07 ngày giảng huấn, lớp bồi dưỡng kỹ năng hành sự cho 264 học viên là Chức việc đang hành đạo tại các Họ Đạo tỉnh Tây Ninh (trong đó có vị học viên cao tuổi nhất là 83 tuổi) đã thành công tốt đẹp.

Vào lúc 14 giờ hôm nay, ngày 14/04 Giáp Ngọ (Dl.12/05/2014) Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tiến hành tổ chức lễ bế giãng lớp bồi dưỡng nói trên.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT KHÁNH HÒA, HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT KHÁNH HÒA, HUYỆN CHÂU PHÚ TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2014-05-11 22:55:29

(Tin An Giang ngày 10/5/2014 - Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Khánh Hòa huyện Châu Phú tỉnh An Giang, vào lúc 08 giờ sáng ngày 12 tháng 4 Giáp Ngọ (DL. 10-5-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Khánh Hòa.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 8 HẠNH ĐƯỜNG

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 8 HẠNH ĐƯỜNG

Cập nhật 2014-05-11 21:41:53

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 11-4 Giáp Ngọ (Dl. 09-5-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh cùng với quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Cửu Viện Nam, Nữ đã đến Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh dự chứng Lễ bế Giảng Khóa 8 Hạnh Đường. Phía Chính quyền, có Bà Nguyễn thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Võ Thành Công, Phó Trưởng BanTôn giáo tỉnh Tây Ninh và quý Cán bộ tùy viên cũng đã đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM NGÀY TRIỀU THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

LỄ KỶ NIỆM NGÀY TRIỀU THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Cập nhật 2014-05-09 06:44:42

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) )
 
Như hằng năm, ngày hôm nay Mùng 10 tháng 4 năm Giáp Ngọ (dl. 8/5/2014), Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ Niệm 55 năm ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (qui Thiên ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi - 1959). Ngày hôm nay cũng được Hội Thánh gọi là ngày Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO TOÀN THỂ CHỨC VIỆC TỈNH TÂY NINH

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO TOÀN THỂ CHỨC VIỆC TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-05-06 23:30:39

(Tin Tây Ninh ngày 4/5/2014 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)
 

Tập huấn đạo sự là để bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho Chức Việc nam nữ đang hành đạo tại 75 Họ Đạo của toàn Tỉnh Tây Ninh có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, giúp cho việc hành đạo được thống nhất, nắm vững cơ bản hành chánh đạo. Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Sở Nội Vụ Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh mở lớp tập huấn đạo sự cho Chức Việc toàn tỉnh Tây Ninh học tập trong bảy ngày qua các môn học:

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂN AN TỈNH LONG AN

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT TÂN AN TỈNH LONG AN

Cập nhật 2014-05-03 22:54:17

(Tin Long An ngày 2/5/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Long An Phường 2 Thành phố Tân An tỉnh Long An, vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 04 Giáp Ngọ (Dl. 02-05-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo. Phía Chính quyền địa phương có quý ông Võ Lê Tuấn Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Long An, ông Lê văn Hùng Phó Chủ tịch UBND TP. Tân An và 08 Cán bộ Viên chức Phường

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HÒA ĐỒNG HUYỆN CỦ CHI TP.HCM

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HÒA ĐỒNG HUYỆN CỦ CHI TP.HCM

Cập nhật 2014-04-27 23:14:17

(Tin Củ Chi, TP.HCM, ngày 26/04/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi TP.HCM, vào lúc 08 giờ ngày 27-3 Giáp Ngọ (dl.26-4-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Phú Hòa Đông. Về phía chính quyền địa phương có ông Bùi Xuân Điều Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi,

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO VĨNH KIM TỈNH TIỀN GIANG

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO VĨNH KIM TỈNH TIỀN GIANG

Cập nhật 2014-04-25 10:09:43

(Tin Tiền Giang, ngày 23/4/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, vào lúc 08 giờ ngày 24-3 Giáp Ngọ (Dl. 23-4-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo Vĩnh Kim. Phía chính quyền địa phương có ông Phạm Hồng Tâm Đại diện BTG tỉnh Tiền Giang, ông Trần Hữu Đoàn Đại diện Phòng Nội Vụ huyện Châu Thành cùng 05 Cán bộ, Viên chức cơ sở cùng đến tham dự. Khoảng trên 1000 đồng đạo từ khắp nơi đã về đây hành hương, dự lễ.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 386 bài viết, hiển thị trên 39 trang