LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 13

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 13

Cập nhật 2015-12-19 13:18:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 18/12/2015)

108 Học viên hàng phẩm Lễ Sanh và Giáo Thiện của 18 tỉnh thành phố trong nước tham dự Hạnh Đường Khoá 13 được khai giảng ngày 07-9 Ất Mùi (dl. ngày Thứ Hai 19-10-2015) đến nay, ngày mùng 8 tháng 11 Ất Mùi (Dl. Thứ Sáu, 18-12-2015) đã hoàn tất giáo trình, thi tốt nghiệp và hôm nay tổ chức lễ bế giảng vào lúc 8 giờ sáng.

Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc nam, nữ Thường trực Hội Thánh và Cửu Viện cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM CHÂU PHÚ A, TP. CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM CHÂU PHÚ A, TP. CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2015-12-19 12:42:09

(Tin Châu Đốc ngày 14/12/2015)

Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 11 Ất Mùi (Dl. 14-12-2015), thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc tỉnh An Giang.

Đồng đạo và khách thập phương trong và ngoài tỉnh An Giang hành hương về dự lễ khoảng 500 vị

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TÔN GIÁO TẠI TP.HCM

HỘI THÁNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TÔN GIÁO TẠI TP.HCM

Cập nhật 2015-12-16 00:43:15

(Tin TP.HCM ngày 14/12/2015)

Vào lúc 14g chiều ngày hôm nay 14-12-2015, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đến TP. Hồ Chí Minh dự cuộc Hội nghị nhan đề "Tôn giáo với việc tuyên truyền vận động nếp sống văn hóa, văn minh, phát triển kinh tế" do Ban Tôn Giáo Chính phủ chủ trì.

           Cuộc hội nghị được đặt dưới sự chủ tọa của Ông Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, và qui tụ Đại biểu các Tôn giáo

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO XÃ LỘC NINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO XÃ LỘC NINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-12-06 06:19:51

(Tin Tây Ninh ngày 5/12/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay, ngày 24-10 Ất Mùi (Dl. 05-12-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.

Phía chính quyền do Ông Trần văn Phú Phó Chủ tịch UBMTTQVN và ông Nguyễn Hữu Ngãi Phó phòng Nội Vụ huyện Dương Minh Châu và 05 Cán bộ Viên Chức Huyện DMC, xã Lộc Ninh cùng đến dự chứng lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ HẠ NGƯƠN VÀ LỄ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

LỄ HẠ NGƯƠN VÀ LỄ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cập nhật 2015-12-06 05:50:45

(Tin Tây Ninh ngày 25/11/2015)

Theo chương trình thông báo của Hội Thánh, Lễ Hạ Ngươn và Lễ Kỷ Niệm 91 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã được tổ chức trọng thể vào lúc 7 giở sáng ngày 15 tháng 10 năm Ất Mùi (dl. 26/11/2015) trước sân Đền Thánh và tại Báo Ân Từ với sự biễu diễn múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân và ban nhạc sắc tộc. Sau đó, vào lúc 8 giờ sáng thì cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Trai Đường, và vào lúc 12 giờ trưa thì cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.

[ Chi tiết ]

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM ẤT MÙI 2015 CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH

LỄ TỔNG KẾT ĐẠO SỰ NĂM ẤT MÙI 2015 CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-12-03 11:19:02

(Tin Tây Ninh ngày 30/11/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Hôm nay vào lúc 8g30 ngày 19/10/Ất Mùi (dl. 30/11/2015) Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ Tỗng Kết Đạo Sự năm Ất Mùi (2015) tại Thánh Thất Thành Phố Tây Ninh, mục đích đánh giá quá trình hành đạo trong năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hành đạo trong năm 2016 (Niên Đạo 91)

Hiện diện tại buổi lễ, về phía chính quyền tham dự có :

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ

Cập nhật 2015-11-25 02:51:56

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/11/2015)

Như thường lệ hằng năm, hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm Ất Mùi (dl. 24/11/2015), Hội Thánh tổ chức ngày Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, Quý Đầu Sư và Chức Sắc hàng Thánh nam nữ. Theo chương trình phổ biến, vào Tý thời thì cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh, sau đó lúc 7 giờ sáng thì Lễ rước bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ làm lễ tế điện. Nghi thức buổi lễ gồm có : cờ Đạo, bảng Đạo, bàn Hương án, Lộng, Tàng, Lễ hầu, Long Mã, giàn trống quan, nhạc dân tộc. Sau khi cúng lễ xong, đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh.

̃

[ Chi tiết ]

TẶNG QUÀ ĐỒNG BÀO NGHÈO XÃ NINH ĐIỀN TỈNH TÂY NINH

TẶNG QUÀ ĐỒNG BÀO NGHÈO XÃ NINH ĐIỀN TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-11-21 00:27:56

(Tin Tây Ninh ngày 19/11/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 10 năm Ất Mùi (dl.19/11/2015) Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tổ chức đi thăm và tặng 200 phần quà cho đồng bào và đồng đạo gặp hoàn cảnh khó khăn tại Thánh Thất Họ Đạo xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Được biết Họ Đạo Ninh Điền được tách ra từ Họ Đạo Thành Long hơn 4 năm qua, cơ sở thờ tự là ngôi nhà 3 gian làm Thánh Thất tạm thờ Đức Chí Tôn và sinh hoạt đạo sự.

[ Chi tiết ]

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP.HCM

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP.HCM

Cập nhật 2015-11-12 06:32:12

(Tin TP.HCM ngày 06/11/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Quách Minh Khôi)

Thi hành Huấn Lịnh số 334/90 – NCPS.HL của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh về việc bổ nhiệm tân Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành phố HCM (đính kèm Huấn Lịnh), sáng nay, lúc 08g ngày 25/09/Ất Mùi (DL 06/11/2015) tại hội trường Thánh Thất Sài Gòn đã diễn ra lễ Tổng Kết Đạo Sự toàn thành năm Đạo thứ 90 và lễ tiếp rước Huấn Lịnh, bàn giao giữa tân và cựu Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tp. HCM.

Đến tham dự hội nghị, về phía chính quyền thành phố có ông Ông Vũ Mạnh Hải – Trưởng Ban Dân Tộc – Tôn Giáo UBMTTQVN Tp.HCM và đoàn cán bộ viên chức

[ Chi tiết ]

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ LẦN THỨ 9 NĂM 2015 TẠI TỈNH TÂY NINH

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ LẦN THỨ 9 NĂM 2015 TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-11-05 00:34:08

(Tin Tây Ninh ngày 01/11/2015 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)

 Vào lúc 14g chiều ngày 23/9/Ất Mùi (01/11/2015) tại địa điểm Thánh Thất Phường Hiệp Ninh,TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn Đạo Sự cho Chức việc, Ban Bộ Nhạc ,Lễ và Đồng Nhi. Đây là lớp học thứ 9 năm 2015, có 180 học viên tham gia lớp học , gồm có 6 Họ Đạo : Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Ninh Phước,Ninh Hòa, Hiệp Định và Hiệp An .

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Tổng cộng có 520 bài viết, hiển thị trên 52 trang