LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH - HUYỆN CẦN GIỜ -TP.HCM

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH - HUYỆN CẦN GIỜ -TP.HCM

Cập nhật 2015-10-31 21:53:37

(Tin Cần Giờ ngày 24/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP. HCM, vào lúc 08 giờ sáng ngày 12-9 Ất Mùi (24-10-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất.

Về phía chính quyền địa phương, Ông Nguyễn văn Lượng Phó Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức gồm 06 vị cùng Hội Thánh đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU BÀU NĂNG HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-10-22 04:36:57

(Tin Tây Ninh ngày 21/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay ngày 09-9 Ất Mùi (Dl. 21-10-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu.

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu

[ Chi tiết ]

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 13 NĂM ẤT MÙI – 2015

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 13 NĂM ẤT MÙI – 2015

Cập nhật 2015-10-20 10:06:21

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 19/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh

Hôm nay, ngày 09 tháng 7 Ất Mùi (Dl. 19-10-2015), Hội Thánh tổ chức Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 13  tại Hạnh Đường (Văn Phòng Ban Thế Đạo cũ vừa được Nhà Nước Tây Ninh giao lại và Hội Thánh sử dụng làm Hạnh Đường)

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

Về phía Chính quyền có các vị : Ông Võ hoàng Khải – TV.TU Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Bà Nguyễn thị Minh Lý – Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh, Ông Võ Thành Công – Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO NÚI SẬP HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO NÚI SẬP HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2015-10-17 22:35:32

Tin An Giang ngày 16/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh

Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 9 năm Ất Mùi (Dl. 16-10-215) Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Qu. Ngọc Chánh Phối Sư, dẫn đầu Đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo Thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH THAM DỰ HỘI THẢO VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG TẠI HÀ NỘI

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH THAM DỰ HỘI THẢO VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG TẠI HÀ NỘI

Cập nhật 2015-10-13 11:02:37

(Tin Hà Nội ngày 09/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Ngọc Huấn)

Vào hai ngày 08-09/10/2015 Bộ Nội Vụ Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (Delegation of European Union to VietNam) tổ chức tại Hà Nội buổi Hội thảo quốc tế về các vấn đề tôn giáo với chủ đề “Chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, chia sẻ kinh nghiệm giữa Châu Âu và Việt Nam”.  

[ Chi tiết ]

TANG LỄ CỐ CẢI TRẠNG LÊ MINH KHUYÊN, PHÓ CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH ĐẶC TRÁCH PHÁP LUẬT ĐẠO

TANG LỄ CỐ CẢI TRẠNG LÊ MINH KHUYÊN, PHÓ CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH ĐẶC TRÁCH PHÁP LUẬT ĐẠO

Cập nhật 2015-10-12 09:37:39

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/10/2015)

Thực hiện theo đúng chương trình do Lễ Viện đã phổ biến vào ngày 7/10/2015.

Sau khi thi hài Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Chưởng Quản Hội Thánh đặc trách Pháp Luật Đạo, đưa về Khách đình, Lễ Viện và Ban Thuyền Bác Nhã Tòa Thánh tiến hành các việc như khâm liệm thi hài trước Thiên Bàn tại Khách đình, di quan ra khu vực hành lễ phía trước, tiến hành việc thành phục phát tang, đồng nhi và đồng đạo luân phiên tụng Di Lạc Chơn Kinh.

[ Chi tiết ]

NGÀI CẢI TRẠNG LÊ MINH KHUYÊN, PHÓ CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH ĐẶC TRÁCH PHÁP LUẬT ĐẠO, QUI THIÊN

NGÀI CẢI TRẠNG LÊ MINH KHUYÊN, PHÓ CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH ĐẶC TRÁCH PHÁP LUẬT ĐẠO, QUI THIÊN

Cập nhật 2015-10-07 17:00:47

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 7/10/2015)
 
Sau một thời gian dài trị bệnh không thuyên giảm, sáng hôm nay 07-10-2015 (âl. ngày 25 tháng 8  Ất Mùi) gia đình Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên xin xuất viện, đưa Ngài về nhà sau Văn phòng Hiệp Thiên Đài. 
Đến 09 giờ 20 cùng ngày Ngài Cải Trạng đã trút hơi thở cuối cùng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC ĐÔNG HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC ĐÔNG HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-10-07 16:36:19

(Tin Tây Ninh ngày 07/10/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thài Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày hôm nay 25-8 Ất Mùi (Dl. 07-10-2015), Đại huynh Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, đã dẫn đầu Phái Đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện thờ Phật Mẫu của Họ Đạo xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.

 

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM ẤT MÙI – 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH.

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM ẤT MÙI – 2015 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH.

Cập nhật 2015-09-30 07:23:02

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/09/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực, Hà Thế Bảo, Lê Quốc Cường và Nguyễn Minh Khâm)

Vào lúc 09 giờ sáng ngày 15-8 Ất Mùi (27-9-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, quý Chức sắc Thường Trực Hội Thánh và quý Chức Sắc hành đạo tại Cửu Viện cùng hơn 200 Chức sắc, Chức việc, đồng đạo các Họ Đạo lân cận Nội Ô Tòa Thánh tề tựu tại Cửa Hòa Viện, long trọng tiếp rước Phái đoàn Oomoto Giáo Nhật bản (51 vị) do bà Giáo chủ Kurenai Deguchi dẫn đầu, và Phái đoàn Tao Yuan Taiwan-Malaysia (31 vị) do Ngài Trần Chiếu Thành (Chen Chao Cheng) và Ngài Lý Đức Hùng (Lee Tuck Hing) dẫn đầu.

[ Chi tiết ]

UBND TỈNH TÂY NINH GIAO LẠI 2 CƠ SỞ TRONG NỘI Ô TÒA THÁNH CHO HỘI THÁNH

UBND TỈNH TÂY NINH GIAO LẠI 2 CƠ SỞ TRONG NỘI Ô TÒA THÁNH CHO HỘI THÁNH

Cập nhật 2015-09-18 14:43:02

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17/09/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)

 Vào lúc 14 giờ ngày 17-9-2015 Đại diện UBND và Sở ngành liên quan tỉnh Tây Ninh đến Hội Trường Cơ quan Trường Đoàn tỉnh ban hành 02 Quyết định của Chủ Tịch UBND tỉnh, giao 2 cơ sở cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh quản lý, sử dụng vào việc Đạo như sau :
1.    Cơ sở Trường Đoàn Tỉnh Tây Ninh (VP Ban Thế Đạo cũ của Đạo),
2.    Cơ sở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Tây Ninh (Nhà Hội Vạn Linh cũ của Đạo)
 Hiện diện tại buổi lễ, về phía Đại diện UBND và Sở, Ngành tỉnh Tây Ninh gồm có các vị sau đây :

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 519 bài viết, hiển thị trên 52 trang

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:4199177