LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-07-11 08:35:56

(Tin Tây Ninh ngày 10/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh).

Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 10-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân bình, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Về phía chính quyền địa phương, có các ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh, ông Huỳnh Quốc Ngân, Đại diện Phòng Nội Vu Thành phố, ông Nguyễn Thanh Minh Chủ tịch UBND xã Tân Bình, bà Giao thị Hồng Thuận PCT MTTQ xã Tân Bình cùng đến tham dự. Khoảng 1000 đồng đạo trong ngoài tỉnh và khách thập phương cùng hành hương về dự lễ.

[ Chi tiết ]

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

Cập nhật 2015-07-08 11:10:37

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 06-7-2015), Hội Thánh tổ chức Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 12 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

Cập nhật 2015-07-08 09:51:47

(Tin Cam Ranh, ngày 5/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 05-7-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo Phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.
Phía chính quyền địa phương, Ông Hồ Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cam Ranh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức TP Cam Ranh, Phường Cam Lợi gồm 07 vị cùng đến tham dự.
Đồng đạo trong, ngoài tỉnh và khách thập phương ước khoảng 1000 người đã hành hương về dự lễ khởi công ngôi Thánh Thất.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

Cập nhật 2015-07-07 21:51:49

(Tin Hội An ngày 3/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 03-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo TP. Hội An tỉnh Quảng Nam.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Lê Hồng Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Hội An dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức Thành phố Hội An, Phường Cẩm Phô gồm 09 vị cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

Cập nhật 2015-07-06 21:22:16

(Tin TP.HCM, ngày 2/7/2015 ) Thể theo lời mời của Bà Rena Bitter, Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM, lúc 6 giờ chiều ngày 1/7/2015 tại Trung Tâm GEM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dakao, TP.HCM, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đến tham dự buổi lễ tiếp tân đón mừng Ngày Lễ Độc Lập năm thứ 239 của Hoa Kỳ và đánh dấu Lễ kỷ niệm năm thứ 20 (1995-2015) của sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tháp tùng với Ngài Đầu Sư còn có Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP. HCM, cũng được mời tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỢI THUẬN HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT LỢI THUẬN HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-06-24 22:19:25

(Tin Tây Ninh ngày 23/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 08 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 23-6-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH BỔ NHIỆM 2 HIỀN TÀI HẢI NGOẠI

HỘI THÁNH BỔ NHIỆM 2 HIỀN TÀI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2015-06-15 00:31:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/6/2015)

 Vào ngày 9/04 Ất Mùi (dl. 26/05/2015) Văn Phòng Lại Viện phổ biến Tờ Bổ Nhiệm số 08/90-LV-BN, bổ nhiệm 2 vị Hiền Tài Hải Ngoại “Phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại”. Đó là Hiền Tài Võ Thanh Liêm, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, hiện cư ngụ tại Thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi. Người thứ hai là Hiền Tài Võ Hà Thu Giang, sinh năm 1951 tại Tây Ninh, hiện cư ngụ tại Thành phố Ottawa, Canada. Hiền Tài Liêm được phong phẩm Hiền Tài theo Vi Bằng ngày 27/01/1972 (Khóa 4) của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Hiền Tài Thu Giang được phong phẩm Hiền Tài theo Vi Bằng ngày 16/07/1973 (Khóa 5) của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VÕ XU - BÌNH THUẬN

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT VÕ XU - BÌNH THUẬN

Cập nhật 2015-06-11 13:04:02

(Tin Bình Thuận ngày 10/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 24-4 Ất Mùi (Dl. 10-6-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Thị Trấn Võ Xu huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận.
Về phía chính quyền địa phương do Ông Huỳnh văn Tú Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh dẫn đầu đoàn 11 Viên chức huyện Đức Linh, Thị trấn Võ Xu, xã Gia An đến dự chứng buổi lễ.

[ Chi tiết ]

BẾ GIẢNG KHÓA TRUYỀN PHÁP GIẢI OAN, TẮM THÁNH, LÀM PHÉP XÁC

BẾ GIẢNG KHÓA TRUYỀN PHÁP GIẢI OAN, TẮM THÁNH, LÀM PHÉP XÁC

Cập nhật 2015-06-08 11:19:13

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Sau một tháng học lý thuyết và thực hành các phép : Giải oan, Tắm Thánh, Làm Phép Xác, 54 vị Chức sắc đang hành đạo tại Tòa Thánh và địa phương (gồm 01 Giáo Sư, 53 Giáo Hữu) đã được Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh và Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư tiến hành sát hạch đạt tiêu chuẩn.
08 giờ sáng hôm nay, ngày 22-4 Ất Mùi (dl. 08-6-2015), Hội Thánh tổ chức lễ Cầu nguyện và cấp Chứng Chỉ cho 54 vị Chức sắc nêu trên tại Đền Thánh.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2015-06-07 06:24:19

(Tin Đồng Tháp ngày 5/6/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 19-4 Ất Mùi (Dl.05-6-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.
Phía chính quyền, Ông Bùi Minh Hùng Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng gồm 05 vị cùng Đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 499 bài viết, hiển thị trên 50 trang

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:3804374