ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM  HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-05-14 00:50:31

(Tin từ Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 11 giờ 30 trưa hôm nay, ngày 25-3 Ất Mùi (dl. 13-5-2015) Ngài DAVID SAPERSTEIN Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cùng quý vị Victoria Thoman Trợ lý đặc biệt của Đại sứ, Charlers Sellers Trưởng Phòng Chính trị, Nguyễn thị Tường Nhi Trợ lý Kinh tế Chính trị, đến Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

HỘI THÁNH TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN BÍ PHÁP

Cập nhật 2015-05-13 02:18:00

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 08/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 
08 giờ sáng ngày 20 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 08-5-2015), Hội Thánh mở khóa truyền Bí Pháp Giải Oan, Tắm Thánh và Độ Thăng tại tầng lầu Nam Đầu Sư Đường – Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư đến dự chứng buổi khởi giảng, giao trách nhiệm tổ chức truyền pháp cho Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO BỬU HÒA-TP. BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2015-05-12 23:53:12

 (Tin Biên Hòa ngày 10/5/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng hôm nay, ngày 22-3 Ất Mùi (Dl. 10-5-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo phường Bửu Hòa TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Về phía Chính quyền địa phương, bà Lê thị Hòa đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng 04 Cán bộ, Viên chức Phường Bửu Hòa cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

Cập nhật 2015-05-12 23:10:05

(Tin Sóc Trăng ngày 06/05/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 03 năm Ất Mùi (Dl. 06-05-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Thạnh Trị, tọa lạc tại Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO XÃ THÀNH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-04-30 23:58:39

(Tin Tây Ninh ngày 30/4/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

08 giờ sáng nay, ngày 12-3 Ất Mùi (Dl. 30-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu xã Thành Long.
Phía chính quyền, Ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Thành Long gồm 07 vị cùng đến chứng dự.

[ Chi tiết ]

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ

Cập nhật 2015-04-29 04:00:29

(Tin Long Hoa, Hòa Thành, ngày 28/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Theo thông lệ hằng năm, hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 Ất Mùi (Dl. 28-4-2015) Họ Đạo Liên Xã Thị Trấn Hòa Thành – Long Thành Bắc tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ (Thị Trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh).

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản đ/t Pháp Luật Đạo, Đại diện chính quyền địa phương huyện Hòa Thành và Thị Trấn Hòa Thành và chư vị Chức

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO LIÊN XÃ QUỚI ĐIỀN-HÒA LỢI, HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2015-04-28 01:02:47

(Tin Bến Tre ngày 26/04/2015 – Tường trình của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 08 giờ sáng nay, ngày 08 tháng 03 Ất mùi (dl: 26-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khởi công xây dựng Thánh Thất Họ Đạo liên xã Quới Điền - Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

Cập nhật 2015-04-24 04:08:35

(Tin Long An ngày 22/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ ngày 04 tháng 3 Ất Mùi (DL. 22-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Lâm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN huyện Đức Hòa cùng 04 Viên chức xã Hiệp Hòa cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

LỄ BÀN GIAO CƠ SỞ BẮC TÔNG ĐẠO VÀ TÔNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN CHO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

Cập nhật 2015-04-22 01:34:24

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 14 giờ ngày mùng 2 tháng 3 Ất Mùi (DL.20-4-2015), Đại diện Chính quyền tỉnh Tây Ninh đến tại cơ sở nhà, đất “Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục” thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tây Ninh (trước đó là Văn Phòng Bắc Tông Đạo và Tông Đạo Đường Nhơn cũ của Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh) họp với Hội Thánh để ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 14-4-2015, giao cơ sở nhà, đất Xưởng Sản Xuất thuộc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sử dụng vào việc Đạo, đồng thời cho tiến hành lập biên bản bàn giao cụ thể theo hiện trạng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỦ THIÊM - AN PHÚ QUẬN 2 TP.HCM

Cập nhật 2015-04-14 03:51:16

(Tin TP. HCM ngày 12/04/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh, hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay, ngày 24-2 Ất Mùi (Dl. 12-4-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Liên phường Thủ Thiêm – An Phú, Quận 2 TP.HCM. Phía Chính quyền do ông Nguyễn Chiến Trường Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố và 05 Viên chức quận, phường cùng đến tham dự. Đồng đạo tại TP. HCM và các tỉnh, thành trong nước hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 483 bài viết, hiển thị trên 49 trang