LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG VĨNH - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-12-29 11:05:00

(Tin Tây Ninh ngày 27/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
 Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Long Vĩnh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ ngày 06-11 Giáp Ngọ (Dl.27-12-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Về phía chính quyền do ông Trần Thanh Đồng Trưởng phòng công tác Tôn giáo Cao Đài

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

Cập nhật 2014-12-14 09:22:59

(Tin Trà Vinh ngày 12/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, vào lúc 08 giờ ngày 21 tháng 10 Giáp Ngọ (Dl. 12-12-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ đạo Cầu Ngang.

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ VÀ LỄ HẠ NGƯƠN NĂM GIÁP NGỌ 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ VÀ LỄ HẠ NGƯƠN NĂM GIÁP NGỌ 2014 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-12-08 12:14:19

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 5/12/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực và Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 

Thực hiện đúng theo chương trình Hội Thánh đã phổ biến, lúc 16gờ ngày hôm nay 14 tháng 10 năm Giáp Ngọ (dl. Thứ Sáu 5/12/2014), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng đông đảo Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo nam nữ đã tề tựu tại công chánh môn để đón tiếp quan khách theo nghi thức tôn giáo, sau đó hướng dẫn quan khách vào Đền Thánh để dâng hương

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG,  QUÝ ĐẦU SƯ,CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ NĂM GIÁP NGỌ – 2014

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ,CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM, NỮ NĂM GIÁP NGỌ – 2014

Cập nhật 2014-12-05 23:44:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/12/2014)
 
Thực hiện theo chương trình Kỷ niệm Đức Qu. Giáo Tông, Chư vị Đầu Sư và Chư Thánh nam nữ năm Giáp Ngọ - 2014 :
 
+ Chiều ngày 12-10 Giáp Ngọ (03-12-2014) : Hòa nhạc tại Giáo Tông Đường.
 
+ Tý thời ngày 13-10 Giáp Ngọ (04-12-2014) : Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư dâng sớ.
 
+ 07 giờ sang ngày 13-10 Giáp Ngọ (04-12-2014) : Rước Bửu ảnh Đức Qu. Giáo Tông, Chư vị Đầu Sư và Chư Thánh nam nữ từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ cúng tế.

[ Chi tiết ]

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ VÀ CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐĐTKPĐ

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ VÀ CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐĐTKPĐ

Cập nhật 2014-12-05 08:50:57

 (Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/12/2014)

 Vào lúc 9g30 sáng ngày 13/10 năm Giáp Ngọ (dl. 4/12/2014), quý Ông :
-    Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ,
-    Trần Minh Chiến, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Xã Hội Bộ Công An,
-    Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Cao Đài BTGCP,
-    Trang Văn Hải, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
và Phái Đoàn đến Nam Đầu Sư Đường để chúc mừng Đại lễ Kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh tiếp kiến Phái Đoàn rất niềm nỡ 

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-22 10:36:25

 

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 21/11/2014 - Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
08 giờ sáng hôm nay – 29 tháng 9nhuần Giáp Ngọ (Dl. Thứ Sáu. 21-11-2014) Khóa 10 Hạnh Đường tổ chức lễ Bế giảng tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh.
 
Vào lúc 07 giờ 00 sáng, tất cả 120 Học Viên đã tề tựu tại Giảng đường chuẩn bị đón rước Hội Thánh.
 

Đúng 08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh cùng 02 Viên chức Ban Tôn Giáo tỉnh và quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Qu. Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ từ Giáo Tông Đường đến Giảng Đường trong tiếng vỗ tay đồng nhịp chào đón của toàn thể Học viên

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN TP. TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỜNG NINH SƠN TP. TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-16 21:06:34

(Tin Tây Ninh ngày 16/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 24 tháng 9nhuần Giáp Ngọ (Dl. 16-11-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khánh thành ngôi Điện Thờ Phật Mẫu của Họ Đạo

[ Chi tiết ]

VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN HOÀNG GIA CAMPUCHIA CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN HOÀNG GIA CAMPUCHIA CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-16 09:21:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Vào lúc 12 giờ 10 hôm nay, ngày 15-11-2014, Ông Số-mô-ny Phó Quốc Vụ Khanh và ông Nghet-chanh-pô Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Chánh phủ Hoàng gia Campuchia từ Thủ đô Phnom Pênh Vương quốc Campuchia được Giáo Hữu Ngọc Minh Thanh Cai Quản Họ Đạo Phnom Pênh hướng dẫn về gặp Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

BÀ RENA BITTER TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

BÀ RENA BITTER TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-14 17:06:33

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Lúc 11 giờ hôm nay (14-11-2014 – âl. 22-9nhuần Giáp Ngọ), Bà RENA BITTER Tổng Lãnh Sự Sứ Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh cùng ông Charler Sellers Tùy Viên Chính trị và ông Phạm Anh Vũ Chuyên viên kinh tế đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH MỜI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH CỬ CỘNG TÁC VIÊN CHO BỘ MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH MỜI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH CỬ CỘNG TÁC VIÊN CHO BỘ MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Cập nhật 2014-11-13 18:38:13

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Hôm nay, Thứ Năm 13-11-2014 ,Tiến sĩ Đoàn ngọc Minh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Giảng dạy và Sinh viên Đại Học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh, đến Nam Đầu Sư Đường Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, và đề nghị Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cử Chức Sắc làm cộng tác viên bộ môn Tôn giáo Cao Đài của nhà trường.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 447 bài viết, hiển thị trên 45 trang