LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT THÂN CỬU NGHĨA  – TIỀN GIANG

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT THÂN CỬU NGHĨA – TIỀN GIANG

Cập nhật 2014-10-08 11:29:01

(Tin Mỹ Tho ngày 27/9/2014 – Tường thuật của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh – Hình ảnh của Minh Khôi)
 
           Sáng nay, 04/09/Giáp Ngọ (DL. 27/09/2014), trong sự vui mừng của đồng đạo tại Họ Đạo Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Ban Cai Quản Họ Đạo sau khi được sự thống nhất cho phép của Hội Thánh và Chính quyền, đã long trọng tổ chức Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Thân Cửu Nghĩa.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIÃNG LỚP THỨ 9 TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIỆC NAM NỮ TỈNH TÂY NINH

LỄ KHAI GIÃNG LỚP THỨ 9 TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CHO CHỨC VIỆC NAM NỮ TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-09-28 13:31:12

(Tin Tây Ninh ngày 27/9/2014 – Tường thuật của Giao Sư Thai Thọ Thanh - Hình ảnh của Trường Hải)
Từ đầu năm 2014 đến nay, Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh đã mở 8 lớp Tập Huấn Đạo Sự cho Chức việc và ban bộ thuộc địa bàn, tổng cộng được 2450 học viên dự học, mục đích là giúp cho việc hành đạo được thống nhất từ trung ương đến địa phương.
Vào lúc 8 giờ ngày 4/9 Giáp Ngọ (dl. 27/9/2014) Ban Đại Diện Hội Thán tại Tây Ninh tiếp tục khai giảng lớp Tập Huấn Đạo Sự lần thứ 9, địa điểm tại Thánh Thất Họ Đạo Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HIỆP NINH, TÂY NINH

LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HIỆP NINH, TÂY NINH

Cập nhật 2014-09-24 14:04:46

(Tin Tây Ninh ngày 17/9/2014 – Tường thuật của Giáo Su Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)
 
Họ Đạo phường Hiệp Ninh trước đây là Phận Đạo Đệ Thất được thành lập vào năm 1960 (Canh Tý) thuộc ấp Hiệp Lễ, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. ĐTPM được xây dựng vào năm 1970 (Canh Tuất) bằng vật liệu dơn sơ, nay đã xuống cấp hư hỏng nặng.
 
Đồng đạo Cao Đài tại Họ Đạo Phường Hiệp Ninh lập kiến nghị xin xây dựng ngôi ĐTPM Hiệp Ninh, và đã được Hội Thánh và Chánh Quyền thống nhất cấp phép cho Họ Đạo xây dựng ĐTPM theo mẩu số 5 (Công văn số: 06/ GPXD ngày 7/5/2014 của Sở Xây Dựng ký)

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIÃNG LỚP HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ KHAI GIÃNG LỚP HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 10 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-09-24 12:06:55

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/9/2014 – Tường thuật của Giáo Su Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)
 
         Thừa ủy quyền của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưỡng Quãn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh công du Hàn Quốc tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới cho Hòa Bình, Đại Huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh đến chủ tọa lễ khai giãng lớp hạnh đường khóa 10 năm Giáp Ngọ (2014) vào lúc 14 giờ ngày 28/08 Giáp Ngọ (20/9/2014) tại Giảng Đường Nội Ô TTTN. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Vỏ Thành Công, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Văn Nghĩa, đại diện UBMTTQ tỉnh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 4)

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 4)

Cập nhật 2014-09-19 19:34:59

(Tin từ Seoul – Hàn quốc ngày 19/9/2014. Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực)
 
Hôm nay ngày Thứ Sáu 19-9-2014 nhằm ngày 26 tháng 8 Giáp Ngọ, Phái Đoàn Hội Thánh đã ở tại Seoul vào ngày thứ tư, cũng là ngày cuối của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Tôn giáo cho hòa bình.
Vào lúc 09 giờ 00, Đoàn đến Cổng Hòa bình Thế giới thuộc Công Viên Olympic Seoul để tham dự buổi “Đi bộ vì Hòa bình Thế giới”.

 

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 3)

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 3)

Cập nhật 2014-09-18 23:51:14

 

(Tin từ Seoul – Hàn quốc ngày 18/9/2014 -- Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực)

 
08 giờ 00 sáng ngày Thứ Năm, 18-9-2014 (âm lịch 25 tháng 8 Giáp Ngọ Đoàn rời khách sạn và 10 giờ 30 đến Trung tâm Hội nghị của IWPG. 
Tại hội trường lớn của Trung tâm đã tập trung khoảng 2000 đại biểu.
 

 

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 2)

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH (BÀI 2)

Cập nhật 2014-09-17 23:19:10

(Tin từ Seoul – Hàn quốc ngày 17/9/2014 - Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực).
 
14 giờ 00 ngày Thứ Tư 17-9-2014 (âm lịch 24 tháng 8 Giáp Ngọ) Đoàn đến Sân Vận động Olympic Seoul để tham dự lễ khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh
 
Tại đây đã tề tựu khoảng 200.000 người (theo thông báo của Ban Tổ chức)
 Chương trình Lễ khai mạc gồm các tiết mục sau : 

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐI SEOUL (ĐẠI HÀN) DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH TÔN GIÁO THẾ GIỚI CHO HÒA BÌNH

Cập nhật 2014-09-16 21:09:52

(Tin từ Seoul – Hàn quốc ngày 16/9/2014 - - Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh cung cấp của Nguyễn Trí Lực)
 
Đây là lần thứ nhứt trong năm Giáp Ngọ - 2014, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nhận lời mời của lãnh đạo Hội “Thiên Văn Hóa, Hòa Bình Thế Giới, Khôi Phục Ánh Sáng của Thượng Đế ” (Heavenly Culture, World  Peace, Restoration of Light - HWPL) đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Tôn Giáo Thế Giới cho Hòa bình (World Alliance of Religions for World Peace Summit)

[ Chi tiết ]

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM GIÁP NGỌ - 2014

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM GIÁP NGỌ - 2014

Cập nhật 2014-09-10 09:24:22

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/9/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Thực hiện Chương trình Đại lễ HY.DTC theo truyền thống, vào lúcTý thời ngày Rằm tháng 8 Giáp Ngọ (dl. 8/9/2014) Hội Thánh thiết Tiểu Đàn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dâng sớ, sau đàn cúng Ngài Đầu Sư Thuyết Đạo (xin bấm vào đây xem Bài Thuyết Đạo).
Hội Yến DTC năm nay có 102 đơn vị gồm Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố, các Họ Đạo Cơ sở và các Viện, Ban, Bộ phận trực thuộc Hội Thánh chưng bày 92 căn quả phẩm chung quanh Báo Ân Từ (xin bầm vào đây để xem Bản đồ vị trí các gian hàng).

[ Chi tiết ]

TỔNG CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH

TỔNG CỤC AN NINH XÃ HỘI BỘ CÔNG AN ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH

Cập nhật 2014-09-06 20:07:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 6/9/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của LS Thượng Em Thạnh).
08 giờ 45 hôm nay – Thứ Bảy. 6-9-2014, Đại Tá Trần Minh Chiến, Cục Phó Cục AN.XH Bộ Công An, dẫn đầu Đoàn Cán bộ gồm 05 vị đã đến Nam Đầu Sư Đường – Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh nhân ngày Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đạo thứ 89.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 426 bài viết, hiển thị trên 43 trang