LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HỮU HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT PHÚ HỮU HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2015-08-13 23:06:17

(Tin An Giang ngày 10/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Phú Hữu huyện An Phú tỉnh An Giang, vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 6 Ất Mùi (Dl. 10-8-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thánh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.
Phía Chính quyền địa phương, Ông Huỳnh Phương Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp Vụ I của Ban Tôn Giáo tỉnh An Giang dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh An Giang, , xã Phú Hữu gồm 07 vị cùng Đoàn Hội Thánh đến tham dự lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NINH XUÂN TỈNH KHÁNH HÒA

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NINH XUÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Cập nhật 2015-08-05 23:58:53

(Tin Nha Trang ngày 4/8/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng 6 Ất Mùi (Dl. 04-8-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, chứng dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất Ninh Xuân.
Về phía Chính quyền địa phương do ông Trần văn Mãnh Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN và ông Nguyễn Hữu Dinh Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu phái đoàn Viên chức Tỉnh, Thị xã, Xã, Thôn gồm 07 vị cùng Hội Thánh đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÊM 1 VỊ LỄ SANH TẠI HẢI NGOẠI

HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÊM 1 VỊ LỄ SANH TẠI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2015-08-05 00:49:51

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 3/8/2015)

 Ngày 28/7/2015 vừa qua, Văn Phòng Lại Viện ban hành Tờ Bổ Nhiệm vị Lễ Sanh Thái Vinh Thanh (Dương Hữu Vinh, sinh năm 1948) lãnh nhiệm vụ phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, do Quyền Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại (Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh) phân công.

[ Chi tiết ]

 LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (1955-2015)

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (1955-2015)

Cập nhật 2015-08-03 12:07:16

(Tin Hà Nội ngày 30/7/2015)

Thể theo lời mời của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh,  Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng Ông Trang văn Hải Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh đã đáp phi cơ ra Hà Nội tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ, ngày truyền thống ngành quản lý Nhà Nước về Tôn giáo (02-8-1955 – 02-8-2015), được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 30/7/2015 tại Hội Trường của Bộ Nội Vụ ở Hà Nội.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT CHÀ LÀ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TÂY NINH

Cập nhật 2015-07-21 23:35:25

(Tin Tây Ninh ngày 19/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 04 tháng 6 Ất Mùi (dl. 19-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Về phía Chính quyền Ông Trang văn Hải Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Chà Là, ấp Ninh Hưng I gồm 13 vị đã cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU ĐTPM TÂN BÌNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2015-07-11 08:35:56

(Tin Tây Ninh ngày 10/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh).

Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 10-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo xã Tân bình, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Về phía chính quyền địa phương, có các ông Võ Hoàng Anh Duy, Đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh, ông Huỳnh Quốc Ngân, Đại diện Phòng Nội Vu Thành phố, ông Nguyễn Thanh Minh Chủ tịch UBND xã Tân Bình, bà Giao thị Hồng Thuận PCT MTTQ xã Tân Bình cùng đến tham dự. Khoảng 1000 đồng đạo trong ngoài tỉnh và khách thập phương cùng hành hương về dự lễ.

[ Chi tiết ]

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

KHAI GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 12 năm Ất Mùi 2015

Cập nhật 2015-07-08 11:10:37

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 06-7-2015), Hội Thánh tổ chức Lễ Khai giảng Hạnh Đường khóa 12 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Thượng Thống, Quyền Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ Cửu Viện cùng đến dự chứng.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAM LỢI, TP. CAM RANH

Cập nhật 2015-07-08 09:51:47

(Tin Cam Ranh, ngày 5/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 05-7-2015), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo Phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.
Phía chính quyền địa phương, Ông Hồ Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cam Ranh dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức TP Cam Ranh, Phường Cam Lợi gồm 07 vị cùng đến tham dự.
Đồng đạo trong, ngoài tỉnh và khách thập phương ước khoảng 1000 người đã hành hương về dự lễ khởi công ngôi Thánh Thất.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM

Cập nhật 2015-07-07 21:51:49

(Tin Hội An ngày 3/7/2015 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh) 

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 03-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo TP. Hội An tỉnh Quảng Nam.
Về phía chính quyền địa phương, Ông Lê Hồng Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Hội An dẫn đầu đoàn Cán bộ, Viên chức Thành phố Hội An, Phường Cẩm Phô gồm 09 vị cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

HỘI THÁNH THAM DỰ BUỔI TIẾP TÂN MỪNG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ NĂM THỨ 239

Cập nhật 2015-07-06 21:22:16

(Tin TP.HCM, ngày 2/7/2015 ) Thể theo lời mời của Bà Rena Bitter, Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM, lúc 6 giờ chiều ngày 1/7/2015 tại Trung Tâm GEM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dakao, TP.HCM, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đến tham dự buổi lễ tiếp tân đón mừng Ngày Lễ Độc Lập năm thứ 239 của Hoa Kỳ và đánh dấu Lễ kỷ niệm năm thứ 20 (1995-2015) của sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tháp tùng với Ngài Đầu Sư còn có Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP. HCM, cũng được mời tham dự.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 504 bài viết, hiển thị trên 51 trang

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:3880188