VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN HOÀNG GIA CAMPUCHIA CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN HOÀNG GIA CAMPUCHIA CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-16 09:21:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Vào lúc 12 giờ 10 hôm nay, ngày 15-11-2014, Ông Số-mô-ny Phó Quốc Vụ Khanh và ông Nghet-chanh-pô Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Chánh phủ Hoàng gia Campuchia từ Thủ đô Phnom Pênh Vương quốc Campuchia được Giáo Hữu Ngọc Minh Thanh Cai Quản Họ Đạo Phnom Pênh hướng dẫn về gặp Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

BÀ RENA BITTER TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

BÀ RENA BITTER TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-14 17:06:33

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Lúc 11 giờ hôm nay (14-11-2014 – âl. 22-9nhuần Giáp Ngọ), Bà RENA BITTER Tổng Lãnh Sự Sứ Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh cùng ông Charler Sellers Tùy Viên Chính trị và ông Phạm Anh Vũ Chuyên viên kinh tế đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

[ Chi tiết ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH MỜI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH CỬ CỘNG TÁC VIÊN CHO BỘ MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH MỜI HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH CỬ CỘNG TÁC VIÊN CHO BỘ MÔN TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Cập nhật 2014-11-13 18:38:13

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Hôm nay, Thứ Năm 13-11-2014 ,Tiến sĩ Đoàn ngọc Minh dẫn đầu Đoàn Cán bộ Giảng dạy và Sinh viên Đại Học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh, đến Nam Đầu Sư Đường Nội Ô Tòa Thánh chào thăm Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, và đề nghị Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cử Chức Sắc làm cộng tác viên bộ môn Tôn giáo Cao Đài của nhà trường.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ THUẬN - HUYỆN BÌNH ĐẠI - TỈNH BẾN TRE

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHÚ THUẬN - HUYỆN BÌNH ĐẠI - TỈNH BẾN TRE

Cập nhật 2014-11-13 18:08:38

(Tin Bến Tre ngày 10/11/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Phú Thuận huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ (Dl. 10-11-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo. Đồng đạo trong và ngoài tỉnh Bến Tre về hành hương, dự lễ ước khoảng 700 người

[ Chi tiết ]

LỄ HOÀN CÔNG TU SỬA THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HIỆP HÒA - XÃ HIỆP TÂN - HUYỆN HÒA THÀNH - TỈNH TÂY NINH

LỄ HOÀN CÔNG TU SỬA THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HIỆP HÒA - XÃ HIỆP TÂN - HUYỆN HÒA THÀNH - TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-11-13 17:39:51

(Tin Tây Ninh ngày 10/11/2014 - Tường thuaật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Trường Hải)
Hồi trước năm 1970 nơi đây là văn phòng Phận Đạo Đệ Tam, nay là Họ Đạo ấp Hiệp Hòa, xây dựng tính đến nay đã trên 40 năm, tường nứt xuống cấp hư hỏng nhiều . Vì nhu cầu thực tế Hội Thánh và Chính quyền địa phương cho phép sửa chữa lại để có nơi đồng đạo cúng kính Đức Chí Tôn theo bản vẽ của Hội Thánh ( do lời phê số:486/89LP ngày 01/7 Giáp Ngọ (27/7/2014) của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh)

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-10-31 22:58:47

(Tin Tây Ninh ngày 29/10/2014 Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh = Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Nhận lời mời của BCQ Họ Đạo xã Trường Hòa huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, vào lúc 8giờ ngày 06 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ (dl. 29/10/201),   Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

[ Chi tiết ]

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ LẦN THỨ 11 CHO CHỨC VIỆC ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ LẦN THỨ 11 CHO CHỨC VIỆC ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-10-31 22:33:35

(Tin Tây Ninh ngày 27/10/2014 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Thúy)
        Vừa mãn lớp Tập Huấn Đạo sự lần thứ 10 ,gần 3500 học viên Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh lại tiếp tục mở lớp Tập Huấn Đạo Sự lần thứ 11 cho Chức việc nam nữ,Nhạc, Lể và Đồng Nhi học tập để bồi dưỡng kiến thức đạo đức, rèn luyện kỹ năng trang bị sự hiểu biết gìn giữ bổn phận và lien quan mật thiết trách nhiệm cao cả ,sống trong cộng đồng xã hội mà hành đạo làm tấm gương sáng nơi địa bàn cho đồng đạo noi theo .

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TRỠ VỀ SAU CHUYẾN ĐI SINGAPORE VÀ MALAYSIA (Bản tin thứ 5)

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TRỠ VỀ SAU CHUYẾN ĐI SINGAPORE VÀ MALAYSIA (Bản tin thứ 5)

Cập nhật 2014-10-20 09:02:22

(Tin từ Tòa Thánh ngày 17/10/2014 – Tường thuât của Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh và Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh. Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực)
NGÀY VỀ
Sáng ngày 17-10-2014 (âl. 24-9 Giáp Ngọ), Đoàn Hội Thánh rời Khách sạn Pudu Plaza lúc 09 giờ, lên xe bus trực chỉ về Phi trường Kuala Lumpur, đến nơi lúc 10 giờ.
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh, Đoàn vào phòng đợi lúc 12 giờ, đến 13 giờ 30 lên chuyến bay số VN 0684 của hãng Hàng Không Việt Nam Air Lines.

Máy bay cất cánh tại Phi trường Quốc tế Kuala Lumpur lúc 14 giờ (giờ Malaysia),

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC VINH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC VINH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2014-10-19 10:24:37

(Tin Tây Ninh ngày 18/10/2014 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
Mặc dù vừa đi công việc đạo sự 07 ngày tại Singapore-Malaysia mới về hôm qua, không quản mệt nhọc vì chuyến đi dài ngày, vào lúc 08 giờ sáng hôm nay (ngày 25 tháng 9 năm Giáp Ngọ - Dl. 18-10-2014), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất xã Phước Vinh huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Đồng đạo trong, ngoài tỉnh Tây Ninh về đây hành hương và tham dự lễ khoảng 600 người.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG HƯƠNG, TP. BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG HƯƠNG, TP. BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Cập nhật 2014-10-18 14:45:48

(Tin Bà Rịa, Vũng Tàu ngày 12/10/2014 - Tường thuật và hình ảnh của Lễ Sanh Hương Thúy)
Vì lý do Ngài Đầu Sư dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh lên đường đi Singapore tham dự Đại lễ kỷ niệm 78 năm thành lập Tao Yuan Singapore, nên ủy nhiệm cho Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Phường Long Hương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đúng 08 giờ ngày 19 tháng 9 Giáp Ngọ (Dl. 12-10-2014) Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư dẫn đầu đoàn Chức Sắc Hội Thánh đến Thánh Thất Long Hương. Ông Lê Xuân Lâm Phó Ban Tôn Giáo Dân Tộc của MTTQ.VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Tổng cộng có 440 bài viết, hiển thị trên 44 trang