LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HẬU THẠNH ĐÔNG  HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN

LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ HẬU THẠNH ĐÔNG HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN

Cập nhật 2016-02-27 09:45:23

(Tin Long An ngày 26/02/2016)

Vào lúc 08 giờ ngày 19-01 Bính Thân (Dl. 26-2-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự Lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo xã Hậu Thạnh Đông huyện Tân Thạnh tỉnh Long An.

Đại Biểu Lãnh đạo địa phương do ông Nguyễn văn Thắm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh dẫn đầu cùng 08 Viên chức huyện, xã đồng đến tham dự.

Đồng đạo trong và ngoài tỉnh có khoảng 1000 người hành hương về Thánh Thất bái lễ, mừng công.

[ Chi tiết ]

LỄ BẾ MẠC MÔ HÌNH TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN 2016

LỄ BẾ MẠC MÔ HÌNH TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-02-24 10:41:42

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 23/02/2016)

Sáng nay lúc 8 giờ ngày mùng 16 tháng Giêng Bính Thân (dl. 23/02/2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng Chức Sắc Thường Trực và Cửu Viện Hội Thánh nam nữ, với sự tham dự của quý Đại Biểu Đại Diện lãnh đạo chính quyền và MTTQ tỉnh Tây Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Huyện Hòa Thành, các phường xã vùng phụ cận Tòa Thánh, đã đến Đại Đồng Xã Nội Ô Tòa Thánh làm Lễ Bế Mạc 30 mô hình triễn lãm phục vụ Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Bính Thân 2016.

[ Chi tiết ]

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN – 2016

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN – 2016

Cập nhật 2016-02-16 15:53:37

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/02/2016)

Vào ngày Mùng 4 Tết, Cửu Viện Hội Thánh tựu sở, cũng là ngày các đơn vị (danh sách kèm theo) triển khai dựng 30 gian triển lãm Mừng Đại lễ Đức Chí Tôn cặp hai bên Đông Tây Khán đài sân Đại đồng xã, từ mé Đại lộ Phạm Hộ Pháp đến Đại lộ Cao Thượng Phẩm, theo thứ tự sau :

Chiều ngày Mùng 7, ba mươi gian triển lãm đã hoàn thành phần trang trí ngoại diện, nội tâm, cờ xí đèn hoa đậm đà bản sắc tôn giáo dân tộc, tạo thành  một cảnh quan sinh động, nhộn nhịp người đến tham quan sớm.

[ Chi tiết ]

LỄ MINH THỆ TÂN GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH (TRẦN QUANG CẢNH), TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

LỄ MINH THỆ TÂN GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH (TRẦN QUANG CẢNH), TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2016-02-15 21:53:42

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15/02/2016)

Vào lúc 10giờ sáng nay mùng 8 tháng Giêng Bính Thân (dl. 15/02/2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đã chủ tọa buổi Lễ Minh Thệ và ban hành Đạo Lịnh cho Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) được Hội Thánh đặc cách ân thăng, cùng 02 vị Lễ Sanh và 1 vị Nữ Giáo Thiện Tân phong.

Theo chương trình lúc 10 giờ, Hội Thánh và quý Chức Sắc nam, nữ tề tựu tại Đền Thánh. Sau đó:

[ Chi tiết ]

LỄ TỰU SỞ CỦA HỘI THÁNH NĂM BÍNH THÂN 2016

LỄ TỰU SỞ CỦA HỘI THÁNH NĂM BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-02-12 10:28:45

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/02/2016)

 

08 giờ sáng nay, mùng 4 tháng Giêng Bính Thân (Dl. 11-02-2016) là ngày Tựu Sở. Toàn thể Chức Sắc hành đạo Cửu Viện tề tựu về Nam Đầu Sư Đường trình diện và thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.

 

Ngài Đầu Sư Chưởng Quản nhắc lại tiêu chí Hội Thánh đã đề ra cho từng cá nhân hành đạo là : "Tư duy chân chính, nhận thức đúng đắn việc phải trái, tu sửa bản thân cho xứng phận - Giữ gìn kỷ cương, tôn ti trật tự, thượng hạ phân minh, thực hiện đúng Qui chế để việc hành đạo đạt hiệu quả cao nhứt - Hành sự phải trong sáng, việc làm cần rõ ràng, phân minh để giữ gìn thanh danh.

 

[ Chi tiết ]

TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM BÍNH THÂN 2016 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM BÍNH THÂN 2016 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-02-09 07:51:31

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày mùng 1 tháng Giêng Bính Thân, dl. 8/2/2016)

Từ tờ mờ sang hôm nay mùng 1 Tết, khoảng trên 30 ngàn tín đồ Cao Đài lũ lượt về Tòa Thánh để tham dự Lễ Tết Nguyên Đán. Trước khi lễ bắt đầu vào lúc 7 giờ tại trước sân Đền Thánh, đồng đạo đã tranh nhau tấp nập vào bái lễ Đức Chí Tôn. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thánh, Chưởng Quản Hội Thánh, quý vị Chức Sắc Thường Trực Hội Thánh như Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, Ngài Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh

[ Chi tiết ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-02-08 15:55:57

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/2/2016)

Như thường lệ hằng năm, ngày Đại Lễ Đức Chí Tôn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 08 tháng Giêng năm Bính Thân (dl. Thứ Hai 15/02/2016). Năm nay sẽ có 30 mô hình được triễn lãm chung quanh Đại Đồng Xã. Theo chương trình thì buổi sáng vào lúc 8 giờ Hội Thánh sẽ khai mạc các gian triễn lãm. Vào lúc 17 giờ Hội Thánh tiếp khách mời tại Giáo Tông Đường, và di chuyển đến Nữ Đầu Sư Đường để dùng buổi cơm chiều

[ Chi tiết ]

LỊCH CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

LỊCH CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016 CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2016-02-07 14:29:48

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/2/2016)

Vào ngày Thứ Ba 2/2/2016 (a6l. 24-12 Ất Mùi), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dưới sự hướng dẫn của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh,  đã đi chúc Tết năm Bính Thân - 2016 tại các Cơ quan Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh như sau :

[ Chi tiết ]

CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH QUYỀN CHÚC XUÂN HỘI THÁNH NĂM BÍNH THÂN 2016

CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH QUYỀN CHÚC XUÂN HỘI THÁNH NĂM BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-02-06 15:03:35

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6/2/2016)

Tổng kết từ ngày 13-12 Ất Mùi (22-01-2016) đến ngày 26-12 Ất Mùi (04-2- 2016) các Đoàn khách Đảng, Chính quyền, các BĐD Hội Thánh các tỉnh, thành phố đến thăm và Chúc Xuân Bính Thân – 2016 Hội Thánh như sau :

Ngày 13-12 Ất Mùi (22-01-2016) ông Nguyễn Minh Tân Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Tây Ninh cùng 01 Viên chức VP Tỉnh Ủy, do ông Anh Duy Viên chức Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh hướng dẫn đến Chúc Xuân Bính Thân – 2016.

Ngày 14-12 Ất Mùi (Dl. 23-01-2016) ông Nguyễn văn Hoàng Quân, Phó Giám Đốc Sở Nội Vu Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Vĩnh Long và 04 Thành Viên Ban Tôn Giáo, do ông Anh Duy Viên chức Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh hướng dẫn đến Chúc Xuân Bính Thân – 2016

[ Chi tiết ]

BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH HOẠT ĐỘNG CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016

BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TỈNH TÂY NINH HOẠT ĐỘNG CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016

Cập nhật 2016-01-30 17:35:53

(Tin Tây Ninh ngày 27/01/2016)

Chiều ngày 18/12/Ất Mùi (dl. 27/01/2016) Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tỉnh Tây Ninh dưới sự hướng dẫn của Giáo Sư Thái Thọ Thanh cùng 5 vị Chức Sắc thành viên, đến văn phòng Hội Thánh ( Nam Đầu Sư Đường) chúc tết Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, sau đó đến Tòa Nội Chánh chúc Tết quý Ngài Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư, Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư,

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Tổng cộng có 547 bài viết, hiển thị trên 55 trang