HỘI THẢO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH

HỘI THẢO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DHAKA, BANGLADESH

Cập nhật 2023-06-16 16:12:54

Tin từ Dhaka, Bangladesh – Ngày 11/6/2023

Vào ngày 11/6/2023, Trung Tâm Nghiên Cứu Triết Học DEV, trực thuộc Trường Đại Học Dhaka, Bangladesh đã tổ chức một buổi Hội Thảo với chủ đề “Đạo Cao Đài: Một Điển Hình Xuất Sắc về Tính Dung Hợp Tôn Giáo” tại Khoa Triết Học.

Giáo Sư Tiến Sĩ Anisuzzaman, Phó Chủ Tịch Trường Đại Học Global Bangladesh cũng đã tham dự Hội Thảo với vai trò là người hướng dẫn thảo luận. Trong khi đó, Giáo Sư Tiến Sĩ Kazi Nurul Islam, Giáo sư danh dự của Khoa Tôn Giáo và Văn Hóa Thế Giới, Trường Đại Học Dhaka, chủ trì buổi Hội Thảo.

Giáo Sư Tiến Sĩ Shah Kawthar Mustafa Abululayee, Trưởng Khoa Triết Học, kiêm Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Triết Học DEV, Trường Đại Học Dhaka, điều hành buổi Hội Thảo.

[ Chi tiết ]

LỄ MINH THỆ CHO CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG NĂM QUÝ MÃO 2023

LỄ MINH THỆ CHO CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-02-19 10:16:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/2/2023 – Tường thuật và hình ảnh của Hữu Lợi và nhóm CaodaiTV)

Cũng trong dịp Xuân Quý Mão nầy, đúng theo chu kỳ 05 năm Hội Thánh tổ chức Đại hội Nhơn sanh và Đại hội Hội Thánh tại Toà Thánh Tây Ninh. Hai kỳ Đại hội nói trên là sự kiện quan trọng của toàn Đạo nhằm ôn lại quá trình hành đạo trong 05 năm qua, định ra phương hướng hành đạo 05 năm tới, tổng hợp những nguyện vọng chánh đáng của nhơn sanh và thăng thưởng phẩm vị cho quý Chức sắc, Chức việc và đạo hữu công quả hội đủ điều kiện.

[ Chi tiết ]

PHÁI ĐOÀN ĐẠI HỌC KANSAS VÀ OOMOTO GIÁO THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM QUÝ MÃO 2023

PHÁI ĐOÀN ĐẠI HỌC KANSAS VÀ OOMOTO GIÁO THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-02-11 15:19:26

Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/2/2023 – Tường thuật của Thiên Ân – Hình ảnh của Hữu Lợi và Nhóm CaodaiTV

Trước nhứt, chúng tôi xin nhắc lại là vào dịp Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Canh Tý 2020, vị Trưởng Huynh Giáo Hữu Thượng Cãnh Thanh, Cựu Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, đã mời 3 vị thân hữu ngoại quốc đến tham dự như :

 1. GS Joe Hobbs, Đại Học Missouri, Hoa Kỳ
 2. GS Michael Wesch, Đại Học Kansas State University, Hoa Kỳ, và gia đình
 3. Ông Patrick Scott, Phóng viên báo New York Times, Hoa Kỳ và gia đình

(Xin vào trang nhà để xem chi tiết : https://caodai.com.vn/vn/news-detail/mon-hoc-ton-giao-cao-dai-duoc-giang-day-tai-dai-hoc-tieu-bang-kansas-hoa-ky.html)

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM NHÂM DẦN 2022

ĐẠI HỘI HỘI THÁNH NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-11-20 01:22:01

(Tin TTTN ngày 23/10/2022 – Tin tức và hình ảnh của Caodai TV)

Thực hiện Chương trình hành đạo chu kỳ 05 năm (từ năm Đinh Dậu – 2017 đến năm Nhâm Dần - 2022) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã được tiến hành vào các ngày 21 và 23 tháng 10 Nhâm Dần (Dl. 14 và 16-11-2022) theo Chương trình Đại Hội đã được Hội Thánh ban hành.

Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 đã diễn tiến và thành công tốt đẹp, đúng theo Chương trình:

+ Đại Hội Trù Bị được tổ chức tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (qui định làm việc 02 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh) nhưng nhờ chuẩn bị và hoàn thiện tốt các mặt văn kiện và tổ chức nhân sự, nên đã hoàn thành trong 01 ngày.

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2022-10-24 23:44:48

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/09/2022 – Hình ảnh của CaodaiTV)

Thực hiện theo Huấn lịnh số 41/97-HT-HL ngày 20/08 Nhâm Dần về khai Đại hội Nhơn sanh và Chương trình Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, Ban Tổ chức Đại hội gởi Thơ mời đến các Đại biểu đương nhiên, Nghị viên, Phái viên ở các Họ đạo, các Ban Nghi lễ địa phương về dự Đại hội Nhơn sanh tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.

Từ chiều ngày 28 tháng 8 Nhâm Dần, các Đại biểu Nhơn sanh từ các Họ đạo miền Bắc, miền Trung và một số Họ đạo miền Đông, miền Tây Nam phần và hải đảo, cũng như một số Họ đạo ở hải ngoại đã về đến Tòa Thánh. 

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2022-10-24 10:42:00

(Tin Định Quán, Đồng Nai ngày 20/10/2022 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 25-09 Nhâm Dần (Dl. 20-10-2022), Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Họ đạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chứng Lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh thất của Họ đạo, cùng đi có vị Quyền Nữ Chánh Phối sư và chư Chức sắc nam, nữ tháp tùng.

Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Hoàn – đại diện Phòng Nội vụ huyện Định Quán và quý cán bộ, viên chức huyện Định Quán, thị trấn Định Quán cùng đến tham dự.

[ Chi tiết ]

GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH ĐÃ MÃN NHIỆM VỤ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

GIÁO HỮU THƯỢNG CẢNH THANH ĐÃ MÃN NHIỆM VỤ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

Cập nhật 2022-07-11 04:49:58

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/7/2022 – Tường thuật của Phóng viên CaodaiTV)

Như đã thông báo tại Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại năm Nhâm Dần tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 19/6/2022, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) đã đệ đơn xin Hội Thánh được từ chức nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại ngày 20/6/2022 như sau :

“Sau gần 12 năm phục vụ cho Đạo và Hội Thánh, trân trọng kính trình xin Ngài Đầu Sư vui lòng cho Tiện đệ được từ nhiệm chức v Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại. Lý do: vì sức khỏe, già yếu, không còn sinh lực và tinh thần để điều hành các công tác đạo sự tại hải ngoại rất phức tạp hiện nay.”

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ TẠI HẢI NGOẠI LẦN 2 NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN, HOA KỲ

Cập nhật 2022-06-25 12:15:33

(Tin Washington D.C USA, ngày 19/6/2022 – Tường thuật của Thính Thiện Nguyễn Văn Hoàng và hình ảnh Phó Trị Sự Lâm Huỳnh Ngọc Diễm Cao Đài TV)

Thi hành Thông Tri của Hội Thánh số 09-97/HT.TT ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần (dl. 25/03/2022) về việc tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022, Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại đã tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại hải ngoại vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần (Dl 19/6/2022) tại Hội trường 1900 Gallows Road, Vienna, Virginia, một thành phố trong khu vực Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.

[ Chi tiết ]

HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

HỌ ĐẠO PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG, HÒA THÀNH, TÂY NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHƠN SANH CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022

Cập nhật 2022-06-14 11:46:13

(Tin Tây Ninh, ngày 11/06/2022, Hình ảnh và tường thuật của Phó trị sự Đặng Trung Hiếu)

Căn cứ Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 05 Nhâm Dần (Dl. 11/06/2022), Họ Đạo phường Long Thành Trung, Thị Xã Hòa Thành long trọng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022.

Về phía Chính quyền có sự tham dự của quý khách mời:

- Ông Võ Hoàng Anh Duy - đại diện Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh Tây Ninh;

- Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hoà Thành;

Cùng hiện diện có quý lãnh đạo Công an, Thị đội và một số cơ quan ban ngành đoàn thể Thị Xã Hòa Thành, và đại diện chính quyền phường Long Thành Trung.

[ Chi tiết ]

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TỔ NGHI LỄ TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CẤP CƠ SỞ NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TỔ NGHI LỄ TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

Cập nhật 2022-06-14 10:51:08

(Tin Quảng Ninh, ngày 09/06/2022, Hình ảnh và tường thuật của Tổ nghi lễ Tp. Cẩm Phả)

Thực hiện Chương trình Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022 do Hội Thánh ban hành, lúc 9 giờ ngày 11 tháng 05 năm Nhâm Dần (Dl. 09/06/2022), Tổ Nghi Lễ Cao Đài TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở.

Đến tham dự Đại hội, về phía chính quyền có quý khách mời:

 

- Ông Trần Văn Thành – Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Quảng Ninh;

- Ông Nguyễn Tiến Như – Phó Ban Dân vận Thành ủy Tp. Cẩm Phả;

- Bà Đoàn Thị Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp. Cẩm Phả;

Cùng một số đại biểu chính quyền Tp. Cẩm Phả và phường Cẩm Tây, Tp. Cẩm Phả.

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Tổng cộng có 1085 bài viết, hiển thị trên 109 trang