LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Cập nhật 2024-06-22 14:47:02

(Tin Họ Đạo Đại Lộc ngày 13/6/2024)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08.05 Giáp Thìn (DL: 13/06/2024), Họ Đạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam làm Lễ khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.  Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cử Đại huynh Phối sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư, đến chứng giám và chủ tọa buổi lễ.
 
Đại diện Tỉnh Ủy tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn Giáo tỉnh Quảng Nam, MTTQVN tỉnh Quảng Nam và một số cán bộ, viên chức tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc, có mặt tại buổi lễ. Đại diện các Tôn Giáo bạn, Đại diện Ban Quý Tế Đình Miếu cùng đến chứng dự buổi lễ.
 
Đươc biết Họ Đạo huyện Đại Lộc được thành lập năm 1938, đồng đạo phải mượn nhà bổn đạo để lập Thiên bàn, thờ Đức Chí Tôn . Đến năm 1955 đồng đạo chung tâm hỉ hiến một lô đất khác, nhưng mãi đến năm 1956 mới xây dựng được ngôi Thánh Thất tạm. Đến năm 1980 đồng đạo cất lại hai ngôi nhà bằng gỗ để thờ hai Đấng Chí Tôn và Phật Mẫu . Qua thời gian, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu tạm đã xuống cấp nên BCQ Họ Đạo lập hồ sơ xin phép xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh vào năm 2021.
 
Sau gần 3 năm xây dựng, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu được hoàn thành. BCQ Họ Đạo đệ trình về Hội Thánh và UBND Huyện Đại Lộc xin phép tổ chức lễ Khánh Thành Ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu vào ngày hôm nay, mùng 08 tháng 05 năm Giáp Thìn (DL: 13/06/2024)
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ :