LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN

Cập nhật 2024-01-08 07:59:54

(Tin Phan Thiết ngày 30/12/2023 – Hình ảnh của Minh Hiếu Caodai TV) 

Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh-Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 18-11 Quý Mão (Dl. 30-12-2023), Phối Sư Thái Côn Thanh-Quyền Thái Chánh Phối Sư, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thành phố Phan Thiết chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, bà Thanh thị Kỷ, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Thuận và 13 Cán bộ, Viên chức tỉnh Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài, Phường Đức Nghĩa cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG XÃ PHƯỜNG 6 VÀ XÃ ĐỊNH BÌNH, TỈNH CÀ MAU

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN HỌ ĐẠO LIÊN PHƯỜNG XÃ PHƯỜNG 6 VÀ XÃ ĐỊNH BÌNH, TỈNH CÀ MAU

Cập nhật 2023-12-23 14:33:38

(Tin Cà Mau ngày 21/12/2023 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)

Thừa uỷ nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 09-11 Quý Mão (Dl.21-12-2023), Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Liên Phường Xã (Phường 6 và Xã Định Bình) chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lâm văn Khánh, Đại diện Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Cà Mau và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Cà Mau, Thành phố Cà Mau, phường 6, xã Định Bình, Khóm 9 cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO THỊ TRẤN THANH BÌNH, HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO THỊ TRẤN THANH BÌNH, HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2023-12-17 21:01:37

(Tin Đồng Tháp ngày 16/12/2023 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Minh Hiếu Caodai TV)

Thừa uỷ nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 04 tháng 11 năm Quý Mão (Dl. 16-12-2023), Phối Sư Thái Côn Thanh – Quyền Thái Chánh Phối Sư, dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chứng lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Minh Hoà, Phó Phòng Dân Vận các cơ quan Nhà Nước, Dân Tộc, Tôn Giáo của Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ Đồng Tháp và 20 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, Huyện Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình

[ Chi tiết ]

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Cập nhật 2023-12-11 16:18:42

(Tin Cần Thơ ngày 11/12/2023 - Tường thuật và hình ảnh bởi Thông Sự Phạm Thanh Hải)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 29/10/Quý Mão (dl.11/12/2023) tại Thánh Thất Họ Đạo phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Tân Trưởng Ban, Phó Ban Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Thành phố Cần Thơ.

Đến chúc mừng có quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo trong và ngoài Thành phố Cần Thơ cùng tham dự khoảng hơn 300 người.

[ Chi tiết ]

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TÂY NINH

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2023-12-09 18:39:56

(Tin Tây Ninh ngày 8/12/2023 - Tường thuật và hình ảnh bởi Lê Xuân Đến, Minh Hiếu, LS Hương Thúy)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 26-12-Quý Mão (dl. 8-12-2023) tại Thánh Thất Họ Đạo liên phường P1-P2-P3-P4 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Tân Trưởng Ban, các Phó Ban, Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, đồng thời tiễn đưa nguyên Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh.

Đến chúc mừng có quý Chức sắc, Chức việc các Ban cai quản Họ đạo và đồng đạo trong tỉnh và ngoài tỉnh Tây Ninh tham dự khoảng hơn 1000 người

[ Chi tiết ]

LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2023-12-09 17:42:05

(Tin Tây Ninh ngày 7/12/2023 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Minh Hiếu Caodai TV)

Thừa uỷ nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 25-10 Quý Mão (Dl. 07-12-2023) Phối Sư Thái Côn Thanh-Quyền Thái Chánh Phối Sư dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh Thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền, Bà Vũ thị Thanh Vân, Trưởng phòng Tôn giáo – Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 12 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Đồng Khởi, ấp Cầy Xiêng cùng phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2023-12-07 21:32:56

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/11/2023 – Tường thuật và hình ảnh của Hữu Lợi, Hứa Hoàng Thành, Huỳnh Thanh Liêm, Nguyễn Hoàng Thanh)

Thực hiện chương trình hành đạo năm Quý Mão (2023), Hội Thánh tiến hành Đàn Lễ Hạ Ngươn và Kỷ niệm 99 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (15/10 năm Bính Dần 1926 – 15/10 năm Quý Mão 2023), theo chương trình lễ như sau:

Ngày 15 tháng 10 Quý Mão (DL. 27-11-2023)

+ 00 giờ (Tý thời): Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn tại Đền Thánh với sự dự cúng đông đảo của chư Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ, ước lượng hơn 2000 người. Sau đàn cúng, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh ôn lại các hoạt động đạo sự và những bước phát triển nổi bật của nền Đại Đạo trong niên đạo 98 (năm Quý Mão – 2023).

[ Chi tiết ]

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO CHO BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TIỀN GIANG

LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO CHO BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN TẠI TỈNH TIỀN GIANG

Cập nhật 2023-12-04 17:09:23

(Tin Tiền Giang ngày 2/12/2023 - Tường thuật và hình ảnh bởi Thính thiện Nguyễn Văn Hoàng)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 20/10/Quý Mão (dl. 02/12/2023) tại Thánh Thất Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại tỉnh Tiền Giang.

Đến chúc mừng có quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo trong tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng tham dự khoảng hơn 300 người.

[ Chi tiết ]

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ KIẾN THÀNH, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ KIẾN THÀNH, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2023-12-04 07:05:34

(Tin An Giang ngày 1/12/2023- Tường thuật và hình ảnh của Caodai TV)

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 19-10 Quý Mão (dl. 01-12-2023), thừa ủy nhiệm Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo sư Thái Lập Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại tỉnh An Giang dẫn đầu phái đoàn đến Họ Đạo xã Kiến Thành chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn văn Trí, Phó Ban dân vận huyện ủy Chợ Mới và 5 Cán bộ, Viên chức huyện Chợ Mới, xã Kiến Thành cùng đến chứng dự buổi lễ.

[ Chi tiết ]

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG,  QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM QUÝ MÃO 2023

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-11-28 15:46:36

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/11/2023 – Hình ảnh và tường thuật của Hữu Lợi, Hoàng Thanh, Minh Hiếu, Hoàng Thành)

Theo thông lệ hằng năm, Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Quy Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu sư, Chức sắc hàng Thánh nam, nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh nhơn ngày đăng Tiên của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt – vị Anh Cả của nền Đại Đạo (ngày 13/10 Giáp Tuất 1934).

Những diễn tiến của cuộc lễ năm nay được ghi nhận như sau:

Ngày 12/10 năm Quý Mão (Dl. 24/11/2023) 

Từ lúc 08 giờ sáng ngày 12/10 Quý Mão, Lễ viện sắp đặt bàn nghi đặt tại tầng dưới Giáo Tông Đường. 

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tổng cộng có 1124 bài viết, hiển thị trên 113 trang