TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP ĐỨC NỮ ĐẦU SƯ HƯƠNG NHÌN

TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP ĐỨC NỮ ĐẦU SƯ HƯƠNG NHÌN

Cập nhật 2012-02-10 16:36:49

Thánh lễ đạo táng Đức Nữ Đầu Sư Hương Nhìn (Huỳnh Thị Nhìn), Phó Chưởng Quản Hội Thánh đặc trách Nữ Phái kiêm Nữ Chánh Phối Sư được diễn ra trong vòng trang nghiêm trật tự từ ngày 30/11/2011 (âl. 6/11 Tân Mão) với các nghi thức như Thượng Sớ Tân Cố, hành lễ nhập Liên Đài tại Nữ Đầu Sư Đường, di Liên Đài vào Báo Ân Từ, lễ phát tang và tang quyến chánh tế, và đến đêm thì có Nhạc hòa tấu.

[ Chi tiết ]

Hội Thánh công nhận chức việc hải ngoại.

Cập nhật 2010-11-25 08:03:46

{jcomments on}(Tin Tây Ninh 22/11/2010)

 

 

Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa phổ biến 2 Huấn Lịnh có tính cách lịch sử, do Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư ban hành ngày 15-11-2010, như sau :

 

 

1- Huấn Lịnh số 418/85-NCPS-HL, ký ngày 11-11-2010 (âl. ngày 6 tháng 10 Canh Dần), công nhận sáu (6) Chức Việc thuộc Thánh Thất Cao Đài Boston, tiểu bang Massachusetts, gồm có:

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • Tổng cộng có 1012 bài viết, hiển thị trên 102 trang