LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH CÔNG NHẬN TÂN NHẠC SĨ, LỄ SĨ, GIÁO NHI ĐẮC KHOA MỤC NĂM TÂN SỬU 2021

Cập nhật 2021-04-13 01:39:30

(Tin Tòa Thánh ngày 04/12/2021- Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Thúy và Tường thuật của Thanh Thủy – CaoDai TV)
 
Vào ngày 29 tháng 02 năm Tân Sửu (Dl. 10/04/2021), tại Đền Thánh, Hội Thánh tổ chức lễ ban hành Huấn lịnh công nhận các vị Tân Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi đắc khoa mục năm Tân Sửu – 2021.
 
Hiện diện tại buổi lễ có quý Chức sắc như sau:
 
.Phối sư Thái Côn Thanh – Qu. Thái Chánh Phối sư, TM. Qu. Thượng Chánh Phối sư;
.Phối sư Ngọc Thưởng Thanh – Qu. Ngọc Chánh Phối sư;
.Phối sư Hương Đắt – Qu. Nữ Chánh Phối sư;
.Quý Chức sắc Thượng Thống Cửu viện nam nữ;
 
Lúc 08 giờ, quý Chức sắc bái lễ Đức CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng Liêng cầu nguyện phẩm phục cho các Tân Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi.
 
Sau đó, Phối sư Ngọc Hồng Thanh – Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Lại viện tuyên đọc các Huấn lịnh như sau:
 
-Huấn lịnh số 154/96-NCPS-HL đề ngày 14 tháng 02 năm Tân Sửu (Dl. 26 – 03 – 2021) công nhận 46 vị trúng tuyển Nhạc sĩ,
-Huấn lịnh số 155/96-NCPS-HL đề ngày 14 tháng 02 năm Tân Sửu (Dl. 26 – 03 – 2021) công nhận 29 vị trúng tuyển Lễ sĩ.
 
Tiếp the, Giáo sư Hương Khang – Tổng quản Văn phòng Nữ Chánh Phối sư tuyên đọc Huấn lịnh số 16/96-N.CPS-HL đề ngày 17 tháng 02 năm Tân Sửu (Dl. 29 – 03 – 2021) công nhận 15 vị trúng tuyển Giáo nhi.
 
Sau khi tề chỉnh phẩm phục, các vị Tân Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi tuần tự nhận Huấn lịnh công nhận của Hội Thánh. Được biết, Phối sư Thái Côn Thanh – Qu. Thái Chánh Phối sư, Phối sư Ngọc Thưởng Thanh – Qu. Ngọc Chánh Phối sư, Phối sư Hương Đắt – Qu. Nữ Chánh Phối sư tuần tự trao Huấn lịnh cho 03 vị Tân Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi là 03 thí sinh đậu thủ khoa trong khoa thi năm nay.
 
Nhân dịp nầy, Phối sư Ngọc Thưởng Thanh – Qu. Ngọc Chánh Phối sư và Phối sư Hương Đắt – Qu. Nữ Chánh Phối sư ban Huấn dụ với đại ý nhắc nhở thế hệ kế thừa gắng sức chung lo cho cơ nghiệp Đạo.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 sáng cùng ngày.
 
Được biết, trước đó Hội Thánh đã mở khoa thi Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh vào các ngày 04,05,06,07,08 tháng 02 năm Tân Sửu (Dl. 16,17,18,19,20 – 03 – 2021). Xin xem lại bản tin qua liên kết sau: https://caodai.com.vn/vn/news-detail/khoa-thi-nhac-si-le-si-giao-nhi-tai-toa-thanh-tay-ninh-nam-tan-suu-2021.html
 
Sau đây là các Huấn Lịnh và một vài hình ảnh của buổi lễ: