KHOA THI NHẠC SĨ, LỄ SĨ, GIÁO NHI TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH NĂM TÂN SỬU 2021

Cập nhật 2021-03-26 04:38:41

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/03/2021 – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Thúy, Tường thuật của Thanh Thủy - CaoDai TV)
 
Vào các ngày 04-02 Tân Sửu đến ngày 08-02 Tân Sửu (Dl. 16-03 đến 20-03-2021), Hội Thánh mở khoa thi Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh
 
Được biết, khoa thi nhằm tuyển chọn những vị có khả năng chuyên môn và nhiệt tâm phụng sự cho phần      Quan Hôn Tang Tế tại Tòa Thánh Tây Ninh và đáp ứng nhu cầu giáo huấn nhạc lễ, đồng nhi tại các Họ Đạo cơ sở.
 
Trước đó, vào ngày 22-12 năm Canh Tý (Dl. 03-02-2021), Hội Thánh ban hành Huấn lịnh số 01/96-NCPS-HL cho mở khoa thi Nhạc sĩ, Lễ sĩ, Giáo nhi tại Giảng đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, bổ nhiệm thành phần Ban Chủ khảo, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Ban Giám thị và quy định các môn thi.
 
Khoa thi nầy do Ngài Phối sư Ngọc Thưởng Thanh - Quyền Ngọc Chánh Phối sư làm Chánh Chủ Khảo; Phối sư Thái Côn Thanh - Quyền Thái Chánh Phối sư, TM. Quyền Thượng Chánh Phối sư làm Phó Chủ Khảo cùng Phối sư Hương Đắt Quyền Nữ Chánh Phối sư - Phó Chủ Khảo; và thành phần Ban giám khảo gồm 10 vị Chức sắc đảm trách.
 
Mở đầu khoa thi, Ngài Quyền Ngọc Chánh Phối sư - Chánh chủ khảo phát biểu động viên tinh thần các thí sinh và bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng của Hội Thánh đối với thế hệ Nhạc sĩ – Lễ sĩ – Giáo nhi kế thừa.
 
Trong các buổi thi, các thí sinh tự bốc thăm các đề thi môn chính (theo chuyên môn) và thực hiện theo yêu cầu của đề thi đó. Phần thi của mỗi thí sinh được 10 giám khảo nam, nữ chấm điểm về chuyên môn, nghệ thuật, phong cách, giọng điệu…
 
Những thí sinh đạt đủ điểm các môn chính theo chuyên môn mới được dự thi khẩu vấn về Pháp Luật Đạo, căn cứ điểm trung bình cả môn chính và môn phụ mà xếp hạng.
 
Vào ngày 20/3/2021, tại buổi bế mạc khoa thi, Ngài Quyền Ngọc Chánh Phối Sư ban Huấn dụ, khuyến nhủ các em thí sinh trau dồi hạnh đức, khả năng chuyên môn để phụng sự cho cơ nghiệp Đạo.
 
Tiếp đoạn, thí sinh Lê Hiền Trí, đại diện cho toàn thể thí sinh phát biểu tri ân Hội Thánh, Ban Chủ khảo, Ban Thư ký và Ban Giám thị khoa thi Nhạc sĩ, Lễ sĩ và Giáo nhi năm Tân Sửu 2021 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em thí sinh đạt kết quả tốt đẹp.
 
Cuối cùng, Phối sư Hương Đắt – Quyền Nữ Chánh Phối sư có bài phát biểu về ý nghĩa thiêng liêng trong phận sự của Nhạc, Lễ, Giáo nhi; trong đó có nhắc lại Thánh giáo của Đức CHÍ TÔN dạy về việc tập Lễ, nhạc và đồng nhi từ thuở ban sơ của nền Đại Đạo (Xin bấm vào đây để xem nguyên văn Bài phát biểu).
 
Khoa thi tuyển Nhạc sĩ, Lễ sĩ Giáo nhi năm Tân Sửu 2021 kết thúc tốt đẹp.
 
Kết quả có 90 thí sinh đắc khoa mục gồm:
- 46 Nhạc sĩ
- 29 Lễ sĩ
- 15 Giáo nhi
 
Kết quả chính thức đạt 100% số thí sinh dự thi
 
Được biết, tất cả thí sinh đắc khoa mục sẽ được Hội Thánh ban Huấn lịnh và cấp bằng công nhận.
 
Nhân dịp nầy, xin trích lại lời dạy của Đức Hộ Pháp như sau: “Nghĩ vì ‘Tân-Kinh’ là Kinh Tận-Độ đã ra nên cần nhứt phải có Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi dạy mấy em Đồng-Nhi cho thành thuộc phòng độ rỗi phần linh-hồn cho con cái Đức Chí-Tôn khắp cả các nơi mà Phướn Đạo đã đủ huyền-vi che-chở”  (trích Sắc lịnh 51 do Đức Hộ Pháp đề ngày 9.11 Bính-Tý 1936).
 
XIN CHÚC MỪNG CÁC TÂN NHẠC SĨ, LỄ SĨ VÀ GIÁO NHI ĐẮC KHOA MỤC NĂM TÂN SỬU 2021
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Khoa Thi :