HAI GS JOE HOBBS VÀ MICHAEL WESCH ĐẾN TÒA THÁNH TÂY NINH NGHIÊN CỨU VIẾT SÁCH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

Cập nhật 2023-10-12 13:38:29

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/10/2023 – Hình ảnh và tường thuật của Nhóm Caodai TV)
 
Từ ngày 13/08 Quý Mão (dl. 27/09/2013) đến ngày 16/08 Quý Mão (dl. 1/10/2023) hai vị Giáo Sư Joe Hobbs và Michael Wesch đến Tòa Thánh Tây Ninh nhân dịp Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung  năm Quý Mão 2023 để tiếp tục nghiên cứu viết sách về 3 đề tài “Lịch sử và Giáo lý Đạo Cao Đài”, “Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc”, “Vũ Trụ Quan Cao Đài và Linh hồn sau khi chết đi về đâu?”
 
Được biết nhị vị Giáo Sư này được xem như là chuyên viên giảng dạy về Đạo Cao Đài, đã từng thăm viếng Tòa Thánh Tây Ninh nhiều lần, rất thích giáo lý Cao Đài.
 
GS Joe Hobbs tham quan Thánh Thất Saigon vàn năm 1999, gặp Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (lúc đó là CTS) và được giải thích về Đạo Cao Đài. GS Joe Hobbs giảng dạy ở Đại Học Missouri, Hoa Kỳ, và là Cựu Khoa Trưởng Khoa Địa Lý Học (2007 -2013), kiêm Giám Đốc Viện Việt Nam (2008-2019). GS chuyên nghiên cứu về Đức Phật Mẫu và từng đi thuyết trình về Cao Đài ở Hội Nghị Quốc Tế Nghiên cứu về Châu Á năm 2019 tại Hà Lan, Hội Nghị CESNUR năm 2018 tại Đài Loan. Năm 2020, GS Joe Hobbs giúp đỡ thiết lập môn học về các Tân Tôn Giáo Á Châu (Cao Đài, Duy Tâm Thánh Giáo Weixin Shengjiao và Đại Tuần Chơn Lý Giáo Daesoon Jinrihoe) tại Đại Học Missouri này. GS cũng là giảng viên môn Cao Đài tại đây. GS dự trù sẽ viết sách về “Cuộc đời của Đức Hộ Pháp” và “Lịch sử và Giáo Lý Đạo Cao Đài”.
 
GS Michael Wesch giảng dạy tại Kansas State University ở Thành phố Manhattan, tiểu bang Kansas, đến với Cao Đài vào năm 2020, tham quan Tòa Thánh Tây Ninh, và sau khi trỡ về giảng dạy môn Cao Đài trong lớp học. Tháng Giêng năm 2023, GS Wesch hướng dẫn một Phái Đoàn Sinh viên đến tham quan Tòa Thánh Tây Ninh nhân dịp Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.(Xem link https://caodai.com.vn/vn/news-detail/phai-doan-dai-hoc-kansas-va-oomoto-giao-tham-du-dai-le-duc-chi-ton-nam-quy-mao-2023.html.)  GS Wesch rất thích đề tài “Vũ Trụ Quan theo giáo lý Cao Đài”, và “Linh hồn sau khi chết đi về đâu”, nên muốn trỡ lại Tây Ninh để nghiên cứu thêm và viết sách.
 
Chượng trình nghiên cứu Cao Đài kỳ này được sự trợ giúp của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh và sự tiếp đón của một nhóm thanh niên Cao Đài hướng dẫn, như sau :
 
THỨ TƯ 13/ 08 QUÝ MÃO (DL. 27/ 09/  2023 – ĐI TÂY NINH
8:00 sáng – Đón GS Joe và GS Mike tại khách sạn
11:00g – Đến khách sạn Vinpearl Melia Tây Ninh
13:00g – Họp mặt tại tư gia Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh để trã lời các câu hỏi về lịch sử và giáo lý của Đạo
15:00g  – Đến Đền Thờ Phật Mẫu xem các gian hàng chuẩn bị Lễ Hội Yền
16:30g – Tham quan “Cực Lạc Cảnh” tại Họ Đạo Hiệp Long, tây Ninh
 
THỨ NĂM 14/ 08 QUÝ MÃO (DL. 28/ 09/ 2023)
9:00 sáng – Tham quan Nghĩa Trang Cực Lạc Thái Bình
11:00g – Tham quan Thánh Thất An Cơ, Quận Châu Thành, Tây Ninh và xem Lễ Tuần Cửu
16:00g – Tham quan Trí Giác Cung
 
THỨ SÁU 15/ 08 QUÝ MÃO (DL. 29/ 09/ 2023)
9:00g – Tiếp tục họp tại tư gia Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh
15:00g – 20:00g – Tham quan Lễ Hội Yến tại Đền Thờ Phật Mẫu
22:00g – Khuya – Tham dự Lễ Cúng Hội Yến tại trước sân Báo Ân Từ
 
THỨ BẢY 16/ 08 QUÝ MÃO (DL. 30/ 09/ 2023)
9:00g  – Tham quan Vạn Pháp Cung
Chiều – Tự do
 
CHỦ NHẬT 17/08 QUÝ MÃO (DL. 01/10/2023)
Sáng – Trỡ về TP. HCM
 
Sau đây là một vài hình ảnh của hai GS Joe Hobbs và Michael Wesch tại Tòa Thánh Tây Ninh