CHÀO MỪNG 2 TÂN HỌ ĐẠO PARIS, PHÁP VÀ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

Cập nhật 2020-06-12 07:10:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11/6/2020).
 
Trong 3 tháng qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã có thêm 2 Tân Họ Đạo mới ở hải ngoại như sau :
 
Họ Đạo Paris, Pháp
 
Vào ngày 15/02 Canh Tý (dl. 08/03/2020) vừa qua, đồng đạo ở Thánh Thất Paris đã tổ chức một phiên họp để bầu cử các Chức Việc BTS Nam và Nữ. Phiên họp có tất cả 14 đồng đạo hiện diện và tất cả  đã đồng ý bầu cử quý vị đạo hữu sau đây vào các chức vụ :
 
 1. Đắc cử CTS Nam : TRƯƠNG THÀNH LẬP
 2. Đắc cử CTS Nữ :  VÕ THỊ LỆ THU
 3. Đắc cử PTS Nam : TRẦN ĐẮC TÚ
 4. Đắc cử TS Nam : NGUYỄN VĂN LẠC
 5. Đắc cử TS Nam : TRANG ROBERT HOÀNG
 6. Đắc cử TS Nữ : TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
 
Vào ngày 29/3/2020, Hội Thánh đã ban hành 2 Huấn Lịnh sau đây :
 
 1. Huấn Lịnh số 213/95-NCPS-HL, ký ngày 4 tháng 3 Canh Tý (dl. 27/3/2020), công nhận 6 vị Chức Việc kể trên của Họ Đạo Paris
 2. Huấn Lịnh số 214/95-NCPS-HL, ký ngày 5 tháng 3 Canh Tý (dl. 28/3/2020), cho thành lập Họ Đạo Paris, với thành phần nhân sự Ban Cai Quản như sau :
 
        - CTS Trương Thành Lập, Quyền Cai Quản Họ Đạo Paris, Pháp
        - CTS Võ Thị Lệ Thu, Quyền Phó Cai Quản đặc trách Nữ Phái Họ Đạo Paris, Pháp
       - PTS Trần Đắc Tú, Quyền Phó Cai Quản Họ Đạo Paris, Pháp
       - Thông Sự Nguyễn Văn Lạc, Thư Ký Họ Đạo
       - Thông Sự Trương Thị Phượng, đặc trách Hộ Vụ
           
 Xin nhắc lại là vào năm 6/1954 khi Đức Hộ Pháp công du tại Pháp, Ông Đổ Hữu Tấn đề nghị với ĐHP mua đất ở Paris để lập Văn Phòng và Tiểu Thánh Thất để tiện việc truyền giáo. ĐHP có ý là muốn mua đất gần Metro để Sinh viên dễ lui tới.  Ngày 14/7/1954, ĐHP đi xem một căn hộ với ý định mua làm phòng phổ tế và lập Cơ quan truyền giáo ở Pháp. Tuy nhiên chuyện không thành.
 
Đến năm 1967, do sự đề nghị của Ngài Phối sư Thượng Vinh Thanh nên ngày 3-5 1967 (Âl. 24 - 4 Đinh Mùi), Hội Thánh ban phẩm Lễ Sanh cho bà Lê Kim Huê, và từ đây tại Thủ đô Paris (Pháp), đã có một nơi thờ phượng Đức Chí Tôn ở tư gia Bà Lễ Sanh Huê, đường Francois Xavier, Quận 5, Paris.
 
Nay, qua bao thăng trầm của lịch sử Đạo và Đời, lời mong muốn của ĐHP ngày hôm nay mới ứng hiện vì đây là Họ Đạo đầu tiên tại Pháp do Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bổ nhiệm. Dĩ nhiên, ước vọng của quý Chức Việc và đồng đạo tại đây là xây được một Thánh Thất mẫu số 6 ngay tại Thủ Đô Paris.
 
 
Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan
 
Vào ngày 11/04 Canh Tý (dl. 03/05/2020) đồng đạo tại đây tổ chức một phiên họp để bầu cử các Chức Việc BTS Nam và Nữ. Phiên họp có tất cả 15 đồng đạo hiện diện và tất cả  đã đồng ý bầu cử quý vị đạo hữu sau đây vào các chức vụ :
 
 1. Đắc cử CTS Nam : NGUYỄN TUẤN EM
 2. Đắc cử CTS Nữ :  NGUYỄN THỊ MAI
 3. Đắc cử PTS Nữ :  NGUYỄN THỊ KIM LỢI
 4. Đắc cử PTS Nữ : HUỲNH THỊ NGỌC GIÀU
 5. Đắc cử PTS Nữ : LÊ YẾN NHI
 6. Đắc cử TS Nữ : NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO
 7. Đắc cử TS Nữ : LÝ THỊ THÙY TRANG
 8. Đắc cử TS Nữ : QUÁCH THỊ THÙY TRANG
 
Vào ngày 11/06/2020, Hội Thánh đã ban hành 2 Huấn Lịnh sau đây :
 
 1. Huấn Lịnh số 267/95-NCPS-HL, ký ngày 28 tháng 4 năm Canh Tý (dl. 20/05/2020), công nhận 8 vị Chức Việc kể trên của Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan
 2. Huấn Lịnh số 299/95-NCPS-HL, ký ngày 17 tháng 4 nhuần năm Canh Tý (dl. 08/06/2020), cho thành lập Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan, với thành phần nhân sự Ban Cai Quản như sau :
 
          - CTS Nguyễn Tuấn Em, Quyền Cai Quản Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan
          - CTS Nguyễn Thị Mai, Quyền Phó Cai Quản đặc trách Nữ Phái Họ Đạo
         - Thông Sự Lý Thị Thùy Trang, Thư Ký Ban Cai Quản Họ Đạo
 
Ngoài ra, Hội Thánh cũng bổ nhiệm quý Chức Việc sau đây trong Ban Tứ Vụ:
 
              - PTS Nguyễn Thị Kim Lợi, đặc trách Lễ Vụ
              - PTS Huỳnh Thị Ngọc Giàu, đặc trách Hộ Vụ
              - PTS Lê Yến Nhi, đặc trách Công Vụ
              - Thông Sự Nguyễn Thị Ngọc Thảo, đặc trách Lương Vụ
 
Chuyện hi hữu trong việc đóng Thiên Bàn của Họ Đạo Đài Bắc.
 
Về việc thành lập Họ Đạo ở Đài Bắc này, công lớn nhất là của hai vị đạo hữu Nguyễn Thị Kim Lợi và Nguyễn Thị Mai. Hiền Tỷ Kim Lợi là chủ nhà nơi có thờ Thiên Bàn Đức Chí Tôn 3 năm trước đây và hiện thời là nơi tập trung sinh hoạt Đạo của tất cả huynh tỷ đệ muội tại Đài Bắc.
 
Để có được Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn, Hiền Tỷ Kim Lợi đã phải lặn lội đến nhiều nơi làm thợ mộc ở Đài Bắc để nhờ mướn thợ mộc đóng Thiên Bàn, nhưng  không ai chịu nhận làm dù Hiền Tỷ đã tới lui năn nỉ nhiều lần. Mãi đến một lần nọ, sau khi đến năn nỉ người thợ mộc đóng Thiên Bàn không được và bước ra về thì bị con chó người ông thợ mộc cắn. Nhận thấy tấm lòng thiết tha mong muốn có một Thiên Bàn mà bị như vậy nên người thợ mộc mới nhận lời đóng Thiên Bàn để thờ, và một mình Hiền Tỷ tự cúng kính cho đến gần đây khi Đài Truyền Hình địa phương ở Đài Loan làm một phóng sự về Đạo Cao Đài và sinh hoạt của Hiền Tỷ Lợi thì nhiều đồng đạo khác nghe đến và bắt đầu tập họp lại đi cúng. 
 
Còn Hiền Tỷ Nguyễn Thị Mai là người có công kết nối, liên lạc và kêu gọi mọi người tập trung hiệp đồng kỉnh lễ Thầy, giúp cho đồng Đạo nơi đây được cảm thấy có sự kết nối và được kỉnh lễ Thầy ngay trên đất Đài Loan này.
 
Ngoài ra, cũng phải nhắc đến công đức, dù thầm lặng của những vị là chồng, là người nhà của quý Hiền Tỷ nơi đây, nhất là người chồng Đài Loan của Hiền Tỷ Lợi vì đã rộng rãi, vui vẻ chào đón đồng đạo đến nhà mình kỉnh lễ Đức Chí Tôn. Thỉnh thoảng, hiền huynh chồng của Hiền Tỷ Kim Lợi cũng thắp nhang kỉnh lễ Thầy lúc tứ thời do vợ mình bận đi làm, dù hiền huynh chưa nhập môn và chồng của quý hiền tỷ khác đã có công chở vợ của mình đến đây để kỉnh lễ. Nếu chồng của quý hiền tỷ này không tạo điều kiện về thời gian hoặc không cho phép vợ mình đi sinh hoạt Đạo thì cũng khó cho việc thành lập một Họ Đạo nơi đây.
 
Xin nhắc lại lịch sử Đạo trong việc phổ truyền nền Đại Đạo tại Trung Hoa qua 3 sự kiện sau :
 
 1. Tiên tri của Đức Tôn Sơn Chơn Nhơn
Tại một đàn cơ ở Hộ Pháp Đường ngày 17-10 Bính Tý (dl. 30/12/1936) , Đức Tôn Sơn Chơn Nhơn nói với GS Thượng Bảy Thanh (Phong Chí) là :” Theo ý Bần tăng tưởng thì buổi nầy chưa phải hợp thế thời cho Đạo phổ thông Trung quốc.” Tuy nhiên vào năm1938, GS Bảy tự ý đi sang Vân Nam Trung Quốc để truyền đạo, nhưng chỉ 10 tháng sau thì thất bại trỡ về Hà Nội, một trong nhiều lý do thất bại là không nói được tiếng Trung Hoa.
 
 1. Tiên tri của Đức Chí Tôn
Theo lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 24 -5 Mậu Tý (dl. 30/06/1948), Đức Chí Tôn cho Đức Hộ Pháp biết là “Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Ðạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu”.
 
(Xin vui lòng đọc 2 bài tiên tri này qua bài viết của Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh (Đỗ Văn Tâm) theo link sau đây :
 
 1. Đức Hộ Pháp, trong chuyến công du sang Đài Loan và Nhựt-Bổn, lúc 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 1954, có tuyên bố như sau :
“Trước hết, Tôi sang thăm Đài Loan. Tôi đi với tư cách riêng, nhưng thỏa thuận cùng các nhà Chức trách Quốc-Gia Trung Hoa, đã có nhã ý để tôi sử dụng một chiếc phi cơ của hảng C.A.T. Tôi chưa biết được thời gian tôi sẽ lưu trú tại Đài Loan. Việc đó sẽ tùy thuộc chương trình những cuộc tiếp đón chỉ sẽ được biết sau khi tôi đã đến Đài Bắc.
Tôi có ý muốn đặt những cơ sở của Đạo Cao Đài tại Đài Loan cũng như tôi đã làm việc đó tại Pháp trong cuộc hành trình vừa qua của tôi sang Âu Châu.”
 
Ngày hôm nay, sau 95 năm khai Đạo, các lời tiên tri trên bắt đầu lộ diện, nhứt là tất cả đồng đạo tại Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan, đều thông thạo tiếng Trung rành giỏi, đặc biệt là vị CTS Nguyễn Tuấn Em, phụ trách Caodai TV tại VN, nay là Quyền Cai Quản Họ Đạo, đã có bằng Thạc Sĩ Anh Văn tại Luân Đôn, nay học thêm để lấy bằng Thạc Sĩ Xã Hội Học tại Đại Học Đạm Giang (Tamkang University) ở Đài Bắc (New Taipei City, Taiwan). Việc đồng đạo ở Đài Bắc biết cả tiếng Anh và tiếng Trung như vậy sẽ giúp cho việc đi thuyết trình và truyền bá về Đạo Cao Đài được dễ dàng và hạnh thông.
 
Được biết đồng đạo ở Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan, cũng có ước vọng là sẽ xây một Thánh Thất mẫu số 5 hay 6 tại Đài Bắc, đặt bước chân đầu tiên của Đạo Cao Đài tại Trung Hoa, thực hiện theo lời tiên tri của Đức Chí Tôn là “Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để.”
 
XIN CHÚC MỪNG 2 TÂN HỌ ĐẠO PARIS, PHÁP VÀ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN, VÀ XIN CẦU CHÚC QUÝ HỌ ĐẠO HOÀN THÀNH SỨ MẠNG THIÊNG LIÊNG TRUYỀN GIÁO TẠI PHÁP VÀ TRUNG HOA THEO MỆNH LỆNH CỦA ĐỨC CHÍ TÔN VÀ CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG, NHỨT LÀ ĐƯỢC SỰ HỔ TRỢ CỦA ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN VÀ ĐỨC TÔN SƠN CHƠN NHƠN.
 
 
HỌ ĐẠO PARIS, PHÁP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỌ ĐẠO ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN