THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI TẠI ĐẠI HỌC MISSOURI

Cập nhật 2017-11-09 12:22:43

(Tin Columbia, Missouri, ngày 5/11/2017 – Ghi nhận của Nguyễn Tấn Khoa)
 
Giáo  Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh), Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, cùng với đạo hữu Nguyễn Tấn Khoa ở New Orleans, Louisiana, đã đến Đại Học Missouri ở Thành phố Columbia, tiểu bang Missouri, từ ngày 31/10/2017 đến ngày 3/11/2017 để thuyết trình về tôn giáo Cao Đài cho các sinh viên của Phân Khoa Nghiên cứu Tôn Giáo (Department of Religious Studies at Missouri University) của Đại học này. Được biết Đại Học Missouri (viết tắt là MU, hay còn gọi là Mizzou) là một Đại Học công được thành lập vào năm 1839. Đại Học MU hiện có khoảng 30.000 sinh viên, có 300 chương trình học vấn và 20 Phân Khoa. Chương trình Cử Nhân có khoảng 24.000 sinh viên, còn Chương trình Thạc Sĩ và Tiền Sĩ có khoảng 7000 sinh viên. Đại Học MU được nỗi tiếng với Phân Khoa Báo Chí và Y Khoa.
 
Mục đích mời GS Thượng Cảnh Thanh là Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo muốn cho các Sinh Viên được mỡ mang sự hiểu biết về các tân tôn giáo ở Á Châu. Việc mời là sự kết hợp của 3 tổ chức của Đại Học Missouri ở TP. Columbia, đó là :
 
 1. Tổ chức “The Vietnam Institute” (Học Viện Việt Nam), vị Giám Đốc là GS Tiến Sĩ (GSTS) Joe Hobbs
 2. Trung Tâm “The Asian Affairs Center” (Trung Tâm Á Châu Sự Vụ) do GSTS Sang Kim làm Giám Đốc
 3. Phân Khoa “Department of Religious Studies” (Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo) do GSTS Signe Cohen làm Khoa Trưởng
 
Những vị Giáo Sư nói đây đã quen thân với Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh từ năm 2012, khi Giáo Hữu Cảnh (lúc đó là Lễ Sanh) cũng đến Đại Học Missouri để thuyết trình về Đạo Cao Đài (xin bấm vào đây để xem bài phóng sự về chuyến đi năm 2012 : http://caodai.com.vn/vn/news-detail/dai-hoc-missouri-tiep-don-phai-doan-cao-dai.html )
 
Năm năm trôi qua, kỳ này, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đã mời  tổ chức bạn đi tháp tùng đến Đại Học Missouri, cũng để trình bày về tổ chức và về tôn giáo như sau:
 
 1. GSTS Massimo Introvigne, Chủ Tịch tổ chức CESNUR (Center for Studies on New Religions, Trung Tâm Nghiên Cứu các Tân Tôn Giáo) từ Italy đến. Tháp tùng GS Massimo Introvigne còn có GS Rosita Soryte, từ Lithuania.
 
 1. Đại Học Daejin (Daejin University) thuộc Tôn giáo Daesoon Jinrihoe (tạm dịch “Đại Tuần Chơn Lý Hội Hàn Quốc”) gồm có:
  1.  GSTS Lee Tae-Yeol (Giám Đốc trong Hội Đồng Quản Trị Đại Học Daejin, kiêm Giám Đốc Phân Khoa Nghiên Cứu và Phát Triển Tôn Giáo;
  2. GSTS Lee Gyung Won, Giáo Sư giảng dạy tại Đại Học Daejin và Thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa Học;
  3. GSTS Cha Ikje, Giám Đốc Ủy Ban Quốc Tế Sự Vụ của Đại Học Daejin 
  4. Ông Kim Dong Hwan, nhân viên của Ủy Ban Quốc Tế Sự Vụ
 
Phái Đoàn như vậy gồm có Cao Đài, Daesoon Jinrihoe và Cesnur, đã làm việc tại Đại Học Missouri theo chương trình như sau :
 
Thứ Tư 1/11/2017
 
9 :00 giờ - Phái Đoàn đến thăm chào xã giao GS Joe Hobbs, Giám Đốc Học Viện Việt Nam và GS Sang Kim, Giám Đốc Trung Tâm Á Châu Sự Vụ. Tại buổi tọa đàm, có thêm quý vị GS. Mike Alden, GS William Meyers và GS Jerry Nelson.  GS Joe Hobbs and GS Sang Kim giải thích về nhiệm vụ và hoạt động của Học Viện VN và của Trung Tâm Á Châu Sự Vụ.
 
10:30 – Phái Đoàn đến thăm chào GS Signe Cohen, Khoa Trưởng Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo, với sự hiện diện của các GS Kate Kelley, Dennis Kelley, Dan Cohen. Tại đây, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh trao tặng một số sách về Cao Đài bằng Anh ngữ cho GS Signe Cohen., còn GS Lee Tae-Yeol của Đại Học Daejin trao tặng một một món quà đặc biệt của tôn giáo Daesoon
 
13:00 – 14:00 – Phần thuyết trình về Đạo Cao Đài do Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh trình bày, có chiếu một video về Tòa Thánh Tây Ninh và một vài hoạt động đạo sự. Buổi thuyết trình có khoảng 130 sinh viên của Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo tham dự. Một vài Sinh viên cho biết cảm tưởng là rất ngạc nhiên được biết có một tôn giáo mới ở Việt Nam và hứa về sẽ liên lạc và nghiên cứu thêm.
 
14:30-16:00 – GS Massimo Introvigne và GS Rosita Soryte thuyết trình về mục đích và hoạt động của Trung Tâm Nghiên cứu về các Tân Tôn Giáo (CESNUR) cho khoảng 15 vị Giáo Sư và nhân viên của Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo, Học Viện VN và Trung Tâm Á Châu Sự Vụ.
 
19:00 – Tiệc khoản đãi Phái Đoàn do GS Khoa Trưởng Signe Cohen chủ trì.
 
Thứ Năm 2/11/2017
 
10:00 – 12:00 – Phái Đoàn được hướng dẫn tham quan khung viên Đại Học Missouri, Thư Viện, Trung Tâm Sinh Viên Vụ để chụp hình kỷ niệm.
 
12:30 – GS Sang Kim, Giám Đốc Trung Tâm Á Châu Sự Vụ thiết đãi buổi ăn trưa cho Phái Đoàn
 
13:30 – 17:00 – Phái Đoàn được hướng dẫn tham quan TP. Columbia, Viện Bảo Tàng Cựu Thủ Tướng Winston Churchill, và Làng sinh sống đặc biệt của người dân Amish (sinh sống theo lối xưa, không xài xe, không xài điện).
 
Thứ Sáu 3/11/2017
 
13:00 – 14:00 – Thuyết trình của Tôn giáo Daesoon Jinrihoe do GS. Lee Gyung Won trình bày. Buổi thuyết trình này có khoảng 100 sinh viên của Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo tham dự.
 
15:00 – 16:00 - Thuyết trình đặc biệt cho các GS và Sinh viên không thuộc Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo với chủ đề “Các Tân Tôn Giáo Á Châu trên Thế Giới”. Cả 3 Phái Đoàn thuyết trình, mỗi Phái Đoàn được 20 phút. Phái Đoàn Cesnur do GS Massimo Introvigne thuyết trình, Phái Đoàn Cao Đài do Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh thuyết trình và Phái Đoàn Daesoon Jinrihoe do GS Cha Ikje thuyết trình. Có khoảng 40 Giáo Sư và Sinh viên tham dự.
 
18:30 – Phái Đoàn Cao Đài thiết đãi buổi tiệc để cám ơn quý vị Giáo Sư ở Đại Học Missouri đã giúp đỡ các Phái Đoàn được thuyết trình với các Sinh Viên và giới thiệu tôn giáo của mình.
 
Tóm lại, mục đích chính của buổi thuyết trình là giới thiệu Đạo Cao Đài cho Giáo Sư và Sinh Viên biết và biết đâu sẽ có người sẽ viết sách hay luận án bằng Anh ngữ về Đạo, vì hiện tại sách vỡ về Anh ngữ của Đạo có rất ít. Đạo Cao Đài được Đức Chí Tôn thành lập không chỉ riêng cho nước Việt Nam mà cho toàn Thế giới, do đó nhiệm vụ của người tín đồ Cao Đài là cần phải truyền bá mối Đạo Trời này cho nhiều người biết càng tốt, đánh tiếng chuông cho nhiều người nghe để họ đến với Đạo Cao Đài.
 
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi thuyết trình tại Đại Học Missouri
 
 
 
 
 
Cổng chánh của Đại Học Missouri
 
Phòng họp của Học Viện Việt Nam (Vietnam Institute)
 
(từ trái) GS Rosita Soryte, GS William Meyers, GH Thượng Cảnh Thanh, GS Massimo Introvigne
 
GS Massimo Introvigne và Nguyễn Tấn Khoa
 
GS. Jerry Nelson (trái) và GS Mike Alden của Học Viện Việt Nam
 
(từ trái) GS Lee Gyung Won, GS Jay Cha va GS Lee Tae-Yeol (Đại Học Daejin)
 
(từ phải) GS Sang Kim và GS Joe Hobbs
 
Trong Văn Phòng Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo
 
Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh trao tặng sách Cao Đài cho GS Signe Cohen
 
GS Lee Tae-Yeol tặng quà cho GS Signe Cohen
 
 
 
 
 
Chuẩn bị cho buổi thuyết trình
 
Đạo hữu Nguyễn Tấn Khoa và Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Vân (đang học Tiến Sĩ)
 
 
 
 
 
Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh đang thuyết trình về Đạo Cao Đài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước Văn Phòng Trung Tâm Á Châu Sự Vụ (Asian Affairs Center)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham quan Trung Tâm sinh Viên Vụ
 
 
 
 
 
 
 
Biểu tượng của Đại Học MU (hay Mizzou) là Con Cọp
 
 
 
 
 
 
 

GS Massimo Introvigne đang thuyết trình

 
GS Joe Hobbs giới thiệu Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh
 
GS Jay Cha thuyết trình về Daesoon Jinrihoe
 
 
 
Tiệc CÁM ƠN do Phái Đoàn Cao Đài thiết đãi
 
 
 
Nguyễn Tấn Khoa ngõ lời cám ơn đến quý vị Giáo Sư
 
 
 
GS Kate Kelley , GH Thượng Cảnh Thanh và Nguyễn Tấn Khoa
 
 
 
Phái Đoàn đi tham quan Bảo Tàng Viện Winston Churchill
 
Phái Đoàn đứng trước Bức Tường Bá Linh