BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2024-06-03 17:08:46

(Tin Kiên Giang ngày 1/6/2024 – Hình ảnh và  tường thuật bởi Phó trị sự Nguyễn Thanh Sơn)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 25.04 Giáp Thìn (dl: 01/06/2024) tại Thánh Thất thành phố Rạch Giá đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh và Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Đặc trách Nữ phái tại tỉnh Kiên Giang.

Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Ngọc Gấm Thanh đã tuyên đọc:

-Huấn lịnh số 447/99 NCPS-HL ngày 27.03 Giáp Thìn (dl: 05/05/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm vị Giáo sư Thái Cảnh Thanh (Lê Ngọc Cảnh) sinh năm 1954, thường trú khu phố Hiệp Thanh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đảm nhiệm Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Kiên Giang.

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO QUẬN Ô MÔN, TP. CẦN THƠ

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO QUẬN Ô MÔN, TP. CẦN THƠ

Cập nhật 2024-06-03 17:01:39

(Tin Saigon ngày 31/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thành, tường thuật Thông sự Trần Ngọc Lợi)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 24/04/Giáp Thìn (dl: 31/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo quận Ô Môn đã diễn ra buổi Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Cai quản Họ Đạo Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Thái Nhì Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tp. Cần Thơ đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 371/99 NCPS-HL của Hội Thánh bổ nhiệm vị:

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM

Cập nhật 2024-06-03 16:51:12

(Tin Saigon ngày 31/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thành, tường thuật Thông sự Trần Ngọc Lợi)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 24/04/Giáp Thìn (dl: 31/05/2024) tại Thánh thất Họ Đạo xã Trung Lập Hạ đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân Phó Cai quản Đặc trách Nữ phái Họ Đạo xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước chánh điện, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 52/99 N.CPS-HL ngày 01 tháng 4 năm Giáp Thìn của Hội Thánh bổ nhiệm:

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN CAI QUẢN HỌ ĐẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN CAI QUẢN HỌ ĐẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH

Cập nhật 2024-05-29 22:16:33

(Tin Saigon ngày 28/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thành, tường thuật Thành Đức)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 21.04 Giáp Thìn (dl: 28/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo huyện Bình Chánh đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân Ban Cai Quản Họ Đạo huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 439/99 NCPS-HL ngày 01.04 Giáp Thìn của Hội Thánh bổ nhiệm:

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO LIÊN QUẬN 6,10,11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM TÂN CAI QUẢN HỌ ĐẠO LIÊN QUẬN 6,10,11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật 2024-05-29 22:08:18

(Tin Saigo ngày 26/5/2024 - Hình ảnh Hoàng Thanh, tường thuật Thông sự Trần Ngọc Lợi)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 19.04 Giáp Thìn (dl: 26/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 6,10,11 đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm tân Cai Quản Họ Đạo liên quận 6,10,11, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước chánh điện, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 438/99 NCPS-HL ngày 01 tháng 4 năm Giáp Thìn của Hội Thánh bổ nhiệm:

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BAN HÀNH HUẤN LỊNH HỘI THÁNH BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Cập nhật 2024-05-28 16:05:43

(Tin Saigon ngày 23/5/2024 - Tường thuật bởi Thông sự Trần Ngọc Lợi và hình ảnh bởi Hữu Lợi)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 16.04 Giáp Thìn (dl: 23/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 5 - quận 8 đã diễn ra Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Đặc trách Nữ phái và Thư ký Ban Đại diện Hội Thánh tại TP.HCM.

Trước chánh điện uy nghiêm, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc:

 • Huấn lịnh số 48/99 N.CPS-HL ngày 16.03 Giáp Thìn (dl: 24/04/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm vị tân Giáo sư Hương Tuyết (Võ thị Tuyết) sinh năm 1961, thường trú khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Đảm nhiệm Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Đặc trách Nữ phái thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Giáo sư Hương Dưỡng nhận nhiệm vụ khác.

[ Chi tiết ]

PHÁI ĐOÀN BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA TOÀ THÁNH VATICAN CHÀO THĂM BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TP.HCM

PHÁI ĐOÀN BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA TOÀ THÁNH VATICAN CHÀO THĂM BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TP.HCM

Cập nhật 2024-05-28 15:15:29

(Tin Saigon ngày 23/5/2024 - Tường thuật và hình ảnh bởi Thông sự Trần Ngọc Lợi)

Vào lúc 15h30, ngày 16.04 Giáp Thìn (dl:.23/5/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo liên quận 5 - quận 8, phái đoàn Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh Vatican - Giáo Hội Công Giáo Rôma và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến chào thăm Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tp.HCM, gồm có:

 • Đức ông Indunil J. Kodithuwakku K, Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Toà Thánh Vatican
 • Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri - Đặc trách Văn phòng Mục vụ Đối thoại Đại kết và Liên tôn Hội đồng Giám Mục Việt Nam.

[ Chi tiết ]

LỄ HOÀN CÔNG CỔNG TAM QUAN THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG

LỄ HOÀN CÔNG CỔNG TAM QUAN THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG

Cập nhật 2024-05-22 08:26:49

(Tin Kiên Giaang ngày 21/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của Lễ Sanh Thái Đạt Thanh)

Sau thời gian kiến thiết xây dựng, lúc 8h sáng ngày 14.04 Giáp Thìn (dl: 21/05/2024) Họ Đạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ Hoàn công Cổng Tam Quan và khuôn viên hàng rào khu vực Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo.

Qua báo cáo của Họ Đạo, tổng kết thu chi tài chánh cụ thể như sau:

 • Tổng thu do đồng đạo đóng góp: 526.900.000vnd
 • Tổng chi công trình: 769.962.000vnd
 • Trội chi: 243.062.000vnd
 • Tổng ngày công quả: 320 ngày công

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CAI QUẢN ĐẶC TRÁCH NỮ PHÁI HỌ ĐẠO HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Cập nhật 2024-05-22 08:03:30

(Tin Long An ngày 19/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của Nhật Huy)

Lúc 8 giờ sáng, ngày 12/04/Giáp Thìn (dl: 19/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo huyện Cần Giuộc đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Cai quản Đặc trách Nữ phái  Họ Đạo huyện Cần Giuộc

Trước chánh điện, Giáo hữu Hương Hường - Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đặc trách Nữ phái tại tỉnh Long An đã tuyên đọc Huấn Lịnh số 35/99 - N.CPS - HL ngày 15/2/Giáp Thìn (DL 24/3/2024) của Hội Thánh bổ nhiệm vị:

[ Chi tiết ]

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI HAI HỌ ĐẠO Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO TẠI HAI HỌ ĐẠO Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cập nhật 2024-05-22 06:12:52

(Tin Vũng Tàu ngày 14/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh của CTS Nguyễn Công Khanh)

Trong 2 ngày 14/5/2024 và 16/5/2024,  Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã Ban hành Huấn lịnh bổ nhiệm thành phần Ban Cai Quản tại 2 Họ Đạo, cụ thể như sau:

Lúc 8 giờ sáng, ngày 07/04/Giáp Thìn (dl;14/05/2024) tại Thánh Thất Họ Đạo phường Long Hương đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm thành phần Ban Cai quản Họ Đạo phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[ Chi tiết ]

 • Trang
 • 1
 • 2
 • 3
 • Tổng cộng có 1113 bài viết, hiển thị trên 112 trang