THUYẾT TRÌNH VỀ CAO ĐÀI TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ Ở ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ ĐÀI LOAN

Cập nhật 2020-12-13 02:17:41

(Tin từ Đài Bắc, Đài Loan, ngày 12/12/2020 – Tường thuật và Hình ảnh: Họ Đạo Đài Bắc, Đài Loan)
 
Ngày 11/12/2020, CTS Nguyễn Tuấn Em, Quyền Trưởng Ban Cai Quản Họ Đạo Cao Đài Đài Bắc, Đài Loan, sinh viên Thạc Sĩ tại Đại Học Đạm Giang, Đài Loan, và Thông Sự Lý Thị Thùy Trang, đại diện Họ Đạo Đài Bắc tham dự Hội Nghị Quốc Tế về Nghiên Cứu Tôn Giáo với chủ đề: “Sự Phát Triển và Quốc Tế Hóa của Các Nền Tân Tôn Giáo Đông Á” theo lời mời của Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo, Đại Học Chính Trị Đài Loan (Cheng Chi University Taiwan).
 
Hội nghị này được sự kết hợp tổ chức của Phân khoa nghiên cứu Tôn giáo, Đại Học Chính Trị Đài Loan và Học Viện Nghiên Cứu Tư Tưởng Đại Tuần Chơn Lý Giáo của trường Đại Học Daejin, Hàn Quốc, được thực hiện bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Hoa, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh.
 
Do tình hình dịch bệnh Covid 19, nên Hội Nghị phải thực hiện theo hình thức trực tuyến so với kế hoạch Hội Nghị truyền thống như đã dự định. Do đó, các diễn giả tại Hàn Quốc tập trung tại Học Viện Nghiên Cứu Tư Tưởng Đại Tuần Chơn Lý Giáo (Daesoon Jinrihoe), dưới sự chủ trì của Giáo Sư Bae Kyuhan, Đại Học Daejin, và Diễn giả ở Đài Loan thì tập trung tại Trung tâm nghiên cứu Tôn Giáo, Trường Đại Học Chính Trị Đài Loan dưới sự chủ trì của Giáo Sư Lý Ngọc Trân. Hình ảnh thuyết trình, thảo luận được kết nối trực tiếp ở hai đầu cầu Đại Học Chính Trị Đài Loan và Đại Học Daejin, Hàn Quốc.
 
Hội Nghị này thu hút sự tham dự của nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu Tôn giáo đến từ các trường Đại Học, Học viện tại Đài Loan như: Đại Học Chính Trị, Đại Học Nguyên Trí, Đại Học Chơn Lý, Đại Học Đạm Giang, và ở Hàn Quốc gồm: Đại Học Daejin, Đại Học Kyung Hee và Học viện nghiên cứu Tư Tưởng Đại Tuần Chơn Lý Giáo.
 
Tổng cộng có 10 diễn giả chính, được chia làm 4 phiên thuyết trình và thảo luận. Chủ đề tập trung về những nền Tân Tôn Giáo ở Đông Á, những triết lý, hệ thống tổ chức, sự phát triển và những vấn đề nghiên cứu học thuật đối với các nền Tân Tôn Giáo trong thời kỳ phát triển, hội nhập của thế giới.
 
Riêng về chủ đề Tôn giáo và Văn hóa Việt Nam, có ba (03) diễn giả trình bày gồm:
 
- Giáo sư Chung Vân Oanh (鍾雲鶯) đến từ Đại Học Nguyên Trí thuyết trình về “Tín ngưỡng dân gian Việt Nam” và nhấn mạnh sự thành công của Tôn Giáo Cao Đài trong đời sống tâm linh của người Việt;
-Tiến Sĩ Nguyễn Thị Hà An (người Việt, đang giảng dạy tại Đại Học Chính Trị Đài Loan) thuyết trình về “Lịch sử và giáo lý cơ bản của Đạo Cao Đài” và nhấn mạnh triết lý Bác Ái – Công Bình, Tư Tưởng Đại Đồng và Thế Giới Quan của Đạo Cao Đài.
- CTS Nguyễn Tuấn Em đến từ Đại Học Đạm Giang, đồng thời thay mặt Họ Đạo Đài Bắc thuyết trình chủ đề “Sự phổ truyền Đạo Cao Đài sang Đài Loan: Nhân Ý cùng Thiên Ý” (The spreading of Caodaism to Taiwan: Man’s Will versus Divine Will), trong đó trích dẫn Thánh Ngôn của Đạo Cao Đài và những tiên tri của các Đấng Thiêng Liêng về việc phổ truyền nền Đại Đạo cho người Trung Hoa, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển của nền Đại Đạo trong khoảng một thập kỷ vừa qua là do sự nổ lực của những người Đạo Cao Đài, nhưng về mặt tâm linh đều đã được sắp xếp bởi các Đấng Thiêng Liêng.
 
Có thể nói đây là một Hội Nghị rất hữu ích và thành công trong việc kết nối những giáo sư, nhà nghiên cứu Tôn giáo ở Đài Loan và Hàn Quốc cùng nhau chia sẻ những kết quả nghiên cứu học thuật về các nền Tân Tôn Giáo ở Đông Á, trong đó có Đạo Cao Đài ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để Đại diện của Họ Đạo Đài Bắc chia sẻ với giới học thuật về một nền Tân Tôn Giáo với tên gọi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở Việt Nam, trãi qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, đã chuyển mình phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua và từng bước hình thành và phát triển giữa trong cộng đồng người Hoa tại Đài Loan.
 
Sau đây là một số hình ảnh của Hội Nghị.
 
 
 
 
CỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ ĐÀI LOAN (CHENG CHI UNIVERSITY TAIWAN)
 
 
 
 
POSTER GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS LÝ NGỌC TRÂN, CHỦ TỌA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ĐÀI LOAN
 
 
 
 
 
 
QUANG CẢNH THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN TỪ HÀN QUỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIÁO SƯ LÂM KÍNH TRÍ, ĐẠI HỌC CHENG CHI
 
 
 
 
GIÁO SƯ KIM TAE-SOO - ĐẠI HỌC DAEJIN HÀN QUỐC
 
 
 
 
GS CHUNG VÂN OANH - ĐẠI HỌC NGUYÊN TRÍ ĐÀI LOAN
 
 
 
GS TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ HÀ AN THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẠO CAO ĐÀI
 
 
 
 
CTS NGUYỄN TUẤN EM ĐANG THUYẾT TRÌNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTS NGUYỄN TUẤN EM ĐANG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
 
 
 
 
 
(từ trai) GS LÝ TÚ HIỀN, CTS NGUYỄN TUẤN EM, GS LÝ NGỌC TRÂN
GS CHUNG VÂN OANH, GS TRƯƠNG GIA LÂN, GS LÂM KÍNH TRÍ
VÀ GS KIM TAE-SOO
 
 
 
 
(Từ Trái) GS Lâm Kính Trí (ĐH Chính Trị); CTS Nguyễn Tuấn Em (ĐH Đạm Giang);
GS Trương Gia Lân (ĐH Chơn Lý) và GS Lâm Thái Nguyên
(Trưởng Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo, Đại Học Chính Trị Đài Loan)
 
 
 
 
 
ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ ĐÀI LOAN (CHENG CHI UNIVERSITY TAIWAN) VỀ ĐÊM