THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-09-16 12:23:55

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 16/9/2023)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 27/7 Quý Mão (dl. 11/09/2023)  vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo  về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Mão 2023 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”, được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Quý Mão (dl. ngày 29 và 30/09/2023).
 
Theo Sơ đồ Bảng Phân Phối Vị Trí Đơn vị Trưng Bày Lễ Phẩm Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Mão 2023 có tất cả 117 đơn vị trưng quả phẩm, tăng 7 đơn vị hơn năm vừa qua.
 
Chắc chắn năm nay đồng đạo về tham dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sẽ đông hơn năm ngoái.
 
Xin xem chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và Sơ Đồ Bảng Phân Phối Vị trí chưng quả phẩm sau đây: