THÔNG TRI SỐ 2 CỦA HỘI THÁNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONAVIRUS COVID-19

Cập nhật 2020-03-12 20:45:53

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/3/2020)
 
Tiếp theo Thông Tri số 1 ngày 09/02/2020 của Hội Thánh liên quan đến việc phòng, chống dịch Coronavirus,  hôm nay ngày 09/03/2020, Hội Thánh ra thêm Thông Tri yêu cầu các đồng đạo tiếp tục tham gia việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đặc biệt Hội Thánh yêu cầu các Họ Đạo ngưng tổ chức các lễ hội tập trung đông người, đồng thời tiến hành các biện pháp theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và chính quyền địa phương, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bào an toàn cho tín đồ và du khách..
 
Xin xem Bản Thông Tri dưới đây: