THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH VỀ VỤ DỜI 13 LỌ TRO CỐT RA KHỎI BÁO ÂN ĐƯỜNG

Cập nhật 2017-01-26 10:03:10

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/01/2017)
 
THÔNG TRI
                                                                       
                         
                         V/v dời 13 lọ tro cốt ra khỏi Báo Ân Đường (Trí Huệ Cung)
                    thuộc Họ đạo xã Trường Hòa, huyện Hòa Thánh, tỉnh Tây Ninh.
 
       Kính gởi:
                  -Quý Chức sắc Thiên phong nam, nữ hành đạo tại Trung ương Tòa Thánh,
                  -Quý Ban Đại diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố,
                  -Quý Ban Đại diện Hội Thánh, Chức sắc, Chức việc và toàn đạo Hải ngoại,
                  -Quý Ban Cai quản Họ đạo và Ban Nghi lễ cơ sở.
                  -Quý Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam, nữ.
 
          Kính quý Hiền,
 
       Vào ngày 05 tháng 3 năm Bính Thân (dl. 11/4/2016) Hội Thánh có ban hành Thông tri số : 01/91/HT-TT về việc nhóm bất hảo tự ý mang 13 lọ tro cốt không rõ nguồn gốc , gồm có 09 lọ ghi tên người quốc tịch Việt Nam, 03 lọ ghi tên người quốc tịch Pháp, và 01 lọ đề tên rõ ràng là Vương Thị Lệ mà bọn chúng phù phép giả mạo thành Vương Thị Lễ là tro cốt của Nữ Phật Thất Nương Diêu Trì Cung; bọn chúng chiếm cứ bất hợp pháp Báo Ân Đường (Trí Huệ Cung) để đưa 13 lọ tro cốt nói trên vào thờ cúng, nhằm lợi dụng, tuyên truyền, bịa đặt, lôi kéo người nhẹ dạ mê tín gây rối trong cửa Đạo.
 
        Căn cứ phúc trình số: 02/92-BĐD-VT ngày 25 tháng 12 năm Bính Thân (dl. 22/01/2017) của Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, thực hiện theo tâm tư nguyện vọng chánh đáng của đồng đạo. Ban Đại diện Hội Thánh cùng đông đảo đồng đạo nam, nữ tiến hành đưa 13 lọ tro cốt không rõ nguồn gốc nói trên đến chùa ở thành phố Hồ Chí Minh vào lúc sáng ngày 24 tháng 12 năm Bính Thân (dl. Thứ Bảy, 21/01/2017) an toàn tốt đẹp.
 
          Hội Thánh xin Thông Tri đến toàn đạo hiểu biết, hãy đề cao cảnh giác, kiên định lập trường, quyết tâm vì Thầy, vì Đạo, tránh xa kẻ tà tâm, vạch mặt, chỉ tên, bày trừ tận gốc kẻ mưu toan phá Đạo, để giữ vững và phát huy nền Đại Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn mà các bậc Tiền bối đã dày công xây dựng.
 
                                     Lập tại Tòa Thánh, ngày 27 tháng 12 năm Bính Thân
                                                                  (dl. 24/01/2017)