• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • TẶNG QUÀ TẾT TÂN SỬU 2021 CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO CỦA MỘT SỐ HỌ ĐẠO TẠI TỈNH TÂY NINH

TẶNG QUÀ TẾT TÂN SỬU 2021 CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO CỦA MỘT SỐ HỌ ĐẠO TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2021-02-04 06:06:13

 (Tin Tây Ninh ngày 3/2/2021 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Thanh Thủy Caodai TV)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý (DL:02-02-2021) Ban Cai Quản Họ Liên Khu Phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi Lễ Tổng Kết việc hành đạo niên đạo 95 Canh Tý (2020). Sau đó, có tổ chức tặng 350 phần quà Tết cho đồng bào và đồng đạo nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
 
Trước đó vào ngày 16 tháng 12 canh Tý (DL) cho đến ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý (DL 01-2-2021)  các Họ Đạo trong tỉnh Tây Ninh, như Họ Đạo Phường Hiệp Ninh, Họ Đạo xã Phan, Họ Đạo ấp Trường Lưu, Họ Đạo Ấp Trường Ân , Họ Đạo xã Thành Long, Họ Đạo Phường Long Hoa, Họ Đạo xã Thái Bình, Họ Đạo Xã Thanh Phước, cũng tổ chức phát quà tết cho bà con nghèo nhân ngày tổng kết cuối năm mỗi Họ Đạo phát tương đương từ 300 đến 500 phần. Và một số Họ Đạo cũng sẽ tiếp tục mang đến tận nhà để phát quà Tết cho bà con cho đến hết ngày 29 tết.
 
Nhân dịp này Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức thăm và tặng quà cho Bộ Đội Biên Phòng huyện Trảng Bàng. quà gồm có gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt, và bánh mức.
 
Mỗi phần quà trị giá khoảng 300 ngàn đồng, tổng số phần quà là 12.650 phần, tổng trị giá trên 3.795.000 VND (Ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
 
Tại các buổi tặng quà có Chức sắc Ban Đại Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Tỉnh Tây Ninh, hiện diện như :
 
.Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Tây Ninh.
.Giáo Hữu Hương Nga, Phó Ban Đại Diện Đặc trách Nữ phái.
.Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh, Phó Ban Đại Diện.
.Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh, Phó Ban Đại Diện.
.Giáo Hữu Thái Trung Thanh, Phó Ban Đại Diện
.Và các Ban Cai Quản Họ Đạo, Chức Sắc, Chức Việc các ban bộ của Họ Đạo.
 
Đồng thời, có Đại diện Chính quyền địa phương chứng dự như sau :
 
.Ông Nguyễn Thái Bảo, Đại Diện UBMTTQ VN tỉnh Tây Ninh.
.Ông Hà Nhật Linh, Đại Diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
.Bà Nguyễn Thị Hồng Đào Ủy viên thường Trực UBMTTQ VN huyện Dương Minh Châu.
.Và các chính quyền cấp xã, ấp của mỗi Họ Đạo đều đến chứng dự. 
 
Sau đây là một số hình ảnh của các Họ Đạo tổ chức buổi phát quà.
 
 
 
TẠI LIÊN KHU PHỐ NINH LỢI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI PHƯỜNG HIỆP NINH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI XÃ THANH PHƯỚC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI XÃ THANH LONG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẠI XÃ PHAN