TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG ĐẠO NGHÈO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2020-09-03 05:36:32

 (Tin Tây Ninh ngày 31-8-2020 - Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh. Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi).
 
Vào lúc 09 giờ ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý (DL 31-8-2020) Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Tỉnh Tây Ninh cùng Ban Cai Quản Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức phát 200 phần quà cho bà con đồng bào, đồng đạo có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch covid 19 tái phát và nhân dịp Trung Ngươn tháng 7 âm lịch, buổi lễ được tổ chức tại Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 
Buổi phát quà có sự hiện diện của :

-Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tỉnh Tây Ninh
-Giáo Hữu Ngọc Hõa Thanh, Phó Trưởng Ban Đại Diện
-Giáo Hữu Thái Lập Thanh, Trưởng Ban Cai Quản Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh
 
Chính quyền tham dự buổi lễ gồm có:
 
-Ông Hồ Đức Hải. Phó Chủ Tịch UBMTTQ VN  tỉnh Tây Ninh.
-Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.
-Ông Võ Hoàng Anh Duy, Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
-Ông Huỳnh Văn Phước, Chủ Tịch MTTQ VN Phường II Thành Phố Tây Ninh.
 
Mỗi phần quà gồm có:
Gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt.
Tổng trị giá 200 phần quà trên 50.000.000 đồng  (năm mươi triệu VND), do các mạnh thường quân đóng góp.
 
Buổi lễ phát quà được chấp hành đúng theo chỉ thị của chính quyền và của Hội Thánh về việc phòng chóng dịch bệnh Covid-19, nên mọi người đều mang khẩu trang và rữa tay sát khuẩn trước khi vào buổi lễ.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
 
 Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ trao quà tặng :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo Hữu Ngọc Hõa Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo Hữu Thái Lập Thanh
 
 
 
Giáo Sư Thái Thọ Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Giáo Hữu Ngọc Hõa Thanh và 2 vị Mạnh Thường Quân