PHÓNG SỰ NGÀY KỶ NIỆM ĐỨC HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH

Cập nhật 2012-02-24 23:45:06

(Tin từ TTTN ngày 11 và 12 tháng 5, 2011 - âl. mùng 9 và 10, tháng 4 Tân Mão)

 

Ngày Thứ Tư 11/5/2011, bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều, đồng đạo mà phần đông là nữ phái lũ lượt đến Hộ Pháp Đường để chuẩn bị ngồi chờ để được lên trên lầu, nơi có bàn nghi thờ của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, có bức tượng giăng tay của Đức Ngài ban phép lành, và cũng là nơi cư ngụ của Đức Ngài  khi còn sanh tiền. Có trên trăm phần mâm cúng tế, cho nên nơi bàn nghi thờ Đức Hộ Pháp, không còn nhiều ch trống để di chuyển.

 

Đúng 7 giờ tối, theo chương trình do Hội Thánh phổ biến thì có buổi hòa tấu nhạc trước bàn nghi của Hộ Pháp, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Thường Trực Hội Thánh, hướng dẫn một Phái Đoàn Chức Sắc cao cấp Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện đến dự lễ. Chúng tôi nhận thấy có Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn, Phó Chưởng Quản đặc trách Nữ Phái, Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật, quý Ngài Quyền Chánh Phối Sư Thượng Nguyên Thanh và Ngọc Thưởng Thanh, Giáo Sư Thượng Nhơn Thanh (Quyền Thượng Thống Học Viện) cùng một số Chức Sắc cao cấp khác. Buổi hòa tấu nhạc xãy ra rất trang nghiêm, ước đoán có khoảng ngàn đồng đạo tham dự, đứng chật sân của Hộ Pháp Đường.


Buổi hòa nhạc chấm dứt vào lúc 8g30 tồi, để rồi vào lúc 12 giờ khuya, giờ Tý, có buổi cúng Tiều Đàn tại Đền Thánh.


Vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, Thứ Năm 12/5/2011 (âm lịch mùng 10 tháng 4 Tân Mão), chương trình chính thức kỷ niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài bắt đầu với khoảng 2000 đồng đạo tham dự. Cuộc lễ xãy ra từ 7 giờ đến 9 giờ sáng với các tiết mục theo thứ tự sau đây :


  • Rước bửu ảnh của Đức Hộ Pháp từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ.

  • Hành lễ cúng tế điện tại Báo Ân Từ.

  • Sau khi hành lễ xong, di chuyển bửu ảnh của Đức Hộ Pháp trỡ về Đền Thánh

  • Dùng cơm tại Hộ Pháp Đường

 

Đoàn diễn hành gồm có : cờ Đạo, bảng Đạo, bàn hương án để bửu ảnh Đức Hộ Pháp, lộng, tàn, lễ hầu, nhạc sắc tộc, giàn trống quan, có Long Mã dẫn đường.


Buổi lễ kết thúc với buổi cơm chạy tại Hộ Pháp Đường. Có trên trăm bàn ăn, mỗi bàn 10 người, đặt chung quanh sân của Hộ Pháp Đường, đồng đạo tham dự buổi lễ tự do ăn uống rất vui v, kể như đi ăn đám giỗ của Đức Hộ Pháp. Ăn xong thì tất cả âm thầm cám ơn quý đồng đạo nữ phái đã làm công quả trong nhiều ngày qua để nấu nướng những món ăn chay rất đặc sắc.

 

Một vài hình ảnh của buổi lễ

 

Lễ vật tại Hộ Pháp Đường

 

Chức sắc Hiệp Thiên Đài đang chuẩn bị bàn thờ Hộ Pháp

 

Nhạc lễ tại Hộ Pháp Đường

 

Ban trật tự và ban nhạc lễ Hội Thánh

 

Chức sắc Cao Đài nữ phái

 

Nữ Đầu Sư Hương Nhìn

 

Các em thiếu nhi Cao Đài trong sắc phục Tần nhơn (Kampuchia)

 

Chư vị chức sắc lãnh đạo Hội Thánh trước Đền Thánh

 

Chuẩn bị nghinh đón bửu ảnh đức Hộ Pháp

 

Di bửu ảnh đức Hộ Pháp từ Đền Thánh

 

Di bửu ảnh đức Hộ Pháp từ Đền Thánh về Báo Ân Từ

 

Chư vị chức sắc Hiệp Thiên Đài

 

Di hành về Báo Ân Từ

 

Chư vị chức sắc trên đường di hành về Báo Ân Từ

 

Đoàn lễ nhạc di hành về Báo Ân Từ

 

Đoàn Tần nhơn (tín đồ Kampuchia)

 

Rước bửu ảnh vào Báo Ân Từ

 

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh trước Báo Ân Từ

 

Ban lễ nhạc Báo Ân Từ

 

Ngài Cải trạng Lê Minh Khuyên tại Báo Ân Từ

 

Đại điện Báo Ân Từ (Điện thờ Phật Mẫu)

 

Di bửu ảnh Đức Hộ Pháp

 

Tín đồ " nhí " Cao Đài cung nghinh bửu ảnh đức Hộ Pháp

 

Chuẩn bị trai đường

 

 

Ban biên tập

(13/05/2011)