• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • PHÁI ĐOÀN TÒA TỔNG LẢNH SỰ HOA KỲ TẠI TP.HCM THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁN TÂY NINH VÀ THAM QUAN ĐỀN THÁNH

PHÁI ĐOÀN TÒA TỔNG LẢNH SỰ HOA KỲ TẠI TP.HCM THĂM CHÀO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁN TÂY NINH VÀ THAM QUAN ĐỀN THÁNH

Cập nhật 2024-06-19 21:28:47

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/6/2024) – Tường thuật và hình ảnh của Caodai TV)
 
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 12/6/2024, Phái Đoàn Tòa Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM đã đến chào thăm Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Nam Đầu Sư Đường.
 
Thành phần Phái Đoàn Tổng Lảnh Sự Quán Hoa Kỳ gồm có :
 
-Bà Susan M. Burns – Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM
-Ông Rustum Nyquist – Viên chức Lảnh Sự
-Ông Lê Hạ Long – Trợ lý Lễ Tân
 
Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh, Đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh, tham gia hướng dẫn Phái Đoàn.
 
Sau buổi chào thăm Ngài Đầu Sư, Phái Đoàn tiếp tục đến tham quan Tòa Thánh Tây Ninh. Tại đây, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Thượng Thống Lại Viện, tiếp đón và giải thích về các biểu tượng và giáo lý của Đạo Cao Đài.
 
Sau đó, Bà Tổng Lãnh Sự đã ký vào Sổ Lưu Niệm tại Tịnh Tâm Đài.
 
Phái Đoàn đã ra về vào lúc 9g sáng cùng ngày, sau khi chụp hình chung lưu niệm trước Đền Thánh.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của Phái Đoàn: