LỄ TRUY ĐIỆU CHƯ VỊ QUÁ VÃNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI TP.HCM

Cập nhật 2021-10-11 03:53:07

(Tin Họ Đạo Saigon ngày 10/10/2021- Tường thuật của CTS Nguyễn Hoàng Huy, hình ảnh của Hứa Hoàng Thành)
 
Ngày 04 tháng 09 năm Tân Sửu (DL.09/10/2021) tại Thánh Thất Họ Đạo Sài Gòn, Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP. Hồ Chí Minh đã cử hành Lễ Truy điệu chư Chức Sắc, Chức việc, đồng đạo, đồng bào tử vong trong thời điểm đại dịch Covid-19 tại địa phận Tp.HCM.
 
Buổi lễ có sự hiện diện của Giáo sư Thượng Sang Thanh – Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tp.HCM, cùng sự tham dự có đại diện các Ban Cai Quản, Ban nghi lễ và đại diện tang quyến. Lễ diễn ra trong khuôn khổ quy định Chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19.
 
Sau thời cúng Ngọ thời (12 giờ trưa) tại Chánh điện Thánh Thất Họ đạo Sài Gòn, Giáo Sư Thượng Sang Thanh dâng sớ Truy điệu, cầu nguyện Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát ban ân lành cho chư chơn linh quá vãng được siêu thăng nơi cõi thiêng liêng hằng sống.
 
Lúc 14 giờ, tại Thiên Phong Đường tiến hành lễ Đăng điện cúng tế làm theo nghi thức tang lễ hàng Thánh.
 
Lúc 15 giờ, Giáo Sư Thượng Sang Thanh tuyên dương công nghiệp hành đạo của tam vị cố Chức sắc quy vị vì đại dịch Covid-19 là cố Giáo Hữu Ngọc Hoàng Thanh, cố Giáo Hữu Hàm phong Hương Ngân, cố Giáo Hữu Hàm phong Hương Hương; đồng thành tâm phân ưu cùng toàn thể tang quyến của quý Chức Sắc, Chức việc, đồng đạo, đồng bào đã qua đời do dịch bệnh COVID19.
 
Sau đó, Đồng nhi khởi tụng Kinh Cầu Siêu, Kinh Khi Đã Chết Rồi.
 
Lễ kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
 
Được biết, trong suốt nhiều tháng qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng về mọi mặt đời sống của người dân và có hơn 110 vị Chức Sắc, chức việc và đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trong địa phận Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong vì dịch bệnh.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ Truy điệu nói trên.