LỄ THƯỢNG NGƯƠN TÂN SỬU 2021 VÀ LỄ CẦU SIÊU HỘI TẠI BÁO ÂN TỪ VÀ KHÁCH ĐÌNH

Cập nhật 2021-03-02 00:46:22

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/02/2021 – Tường thuật của Thanh Thủy – Hình ảnh của Hữu Lợi, Hoài Chung và nhóm Caodai TV)
 
Theo Chương trình Lễ Thượng Ngươn năm Tân Sửu - 2021, Tý thời (0h00) ngày Rằm tháng giêng năm Tân Sửu 2021 (dl. 26/02/2021), Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh dâng sớ cầu nguyện cho tất cả các đẳng Chơn hồn cập Tiền vãng Thất Tổ, Hậu vãng Cửu Huyền, do tử tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển Phụ Mẫu Hiếu nghĩa vi tiên.
 
Theo thông lệ hằng năm, vào lúc 14h00 ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu (Dl. 27-02-2021), Hội Thánh cử hành lễ truy điệu chư Chơn linh theo hàng phẩm Thánh vị tại Báo Ân Từ và Thần vị tại Khách Đình – Nội Ô Tòa Thánh với sự dự lễ đông đảo của chư Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ.
 
Lễ tế điện cầu siêu kết thúc vào lúc 16h00 chiều cùng ngày.
 
Vào lúc 19h00, tại Khách đình diễn ra nghi thức chèo hầu do các nhơn viên Ban Tổng trạo đảm trách. Buổi chèo hầu thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đến dự khán. Nghi thức này không chỉ là một nét văn hóa tôn giáo độc đáo kế thừa từ cội nguồn văn hóa dân tộc, mà còn hàm ẩn những ý nghĩa sâu sắc về mặt đạo pháp.
 
Nhân dịp nầy, xin nhắc lại những lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giải nghĩa cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn về Lễ Thượng Ngươn như sau: “Hôm nay là ngày Rằm Thượng Ngươn, thừa dịp Ngươn trọng hệ đối với các Đẳng linh hồn tiền vãng, hậu vãng … “Mỗi năm phân ra tam ngươn là: Thượng ngươn, Trung ngươn, Hạ ngươn. Mỗi ngươn niên, theo ta hiểu biết cái đại nghiệp của Càn Khôn Vũ Trụ với triết lý nhà Phật, thì cả tinh thần lẫn vật chất của vạn linh đều thay đổi mới. Theo triết lý ấy, ngày nay [Rằm Thượng Ngươn] là ngày các chơn hồn đặng quyền Chí Tôn ân xá, nếu không nói rằng hưởng được một đặc ân tiến hóa hơn nữa”.
 
Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ nói trên.

 

LỄ CẦU SIÊU HỘI TẠI BÁO ÂN TỪ VÀ KHÁCH ĐÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỄ CHÈO HẦU TẠI KHÁCH ĐÌNH