LỄ THƯỢNG NGUƠN, LỄ CẦU SÊU HỘI VÀ CHÈO HẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 TẠI TOÀ THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2024-03-02 19:08:28

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/2/2024 - Hình ảnh Hoàng Thanh, tường thuật Hữu Lợi)
 
LỄ THƯỢNG NGƯƠN TẠI ĐỀN THÁNH VÀ BÁO ÂN TỪ
Ngày Rằm tháng giêng năm Giáp Thìn (dl. 25/02/2024)
 
Lúc Tý thời (0h00) ngày Rằm tháng giêng, Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn Thượng Ngươn tại Đền Thánh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh dâng Sớ cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ của toàn Đạo, cập các đẳng vong hồn được siêu thăng cảnh Thiêng liêng hằng sống. Chức sắc, Chức việc và tín đồ dự cúng rất đông đảo. Đại Đàn kết thúc vào lúc 02 giờ rạng sáng.
 
Được biết, tổng kết năm nay có 4.422 Sớ cầu nguyện cho 54.597 chơn linh Cửu Huyền Thất Tổ của chư bổn đạo được siêu thăng tịnh độ.
 
Lúc 07 giờ sáng ngày Rằm tháng giêng năm Giáp Thìn, múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, biểu diễn trống Sa Văm, các Vũ khúc Sắc tộc mừng Lễ Thượng ngươn trước Đền Thánh và Báo Ân Từ. Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh, Đại Huynh Qu. Thái Chánh Phối sư, Chức sắc Cửu viện nam, nữ cùng quý đồng đạo tề tựu dự khán các tiết mục biểu diễn tươi vui và sôi động.
 
Ngay sau đó, tại Hậu điện Báo Ân Từ, Đại huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Qu. Thái Chánh Phối Sư cùng quý Chức sắc Cửu viện nam nữ cúng Cửu Huyền Thất Tổ của toàn Đạo, chư Chơn linh Tiền vãng, Hậu vãng, chư Chức sắc Đại Thiên phong, chư Anh linh Tử sĩ vị quốc Vong thân.
 
Lúc 09 giờ ngày Rằm tháng Giêng, cúng Cửu Huyền Thất Tổ của toàn Đạo tại Trai Đường (có trống nhạc). Sau khi cúng xong, quý Chức sắc dùng tiệc chay thân mật cùng chư bổn đạo.
 
Lúc Ngọ thời, cúng Đàn Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ, vị Chí Thiện Lê Thị Lang dâng Sớ cầu nguyện. Đàn cúng kết thúc vào lúc 13 giờ 30 trưa cùng ngày.
 
LỄ CẦU SIÊU HỘI VÀ CHÈO HẦU TẠI BÁO ÂN TỪ VÀ KHÁCH ĐÌNH
Ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn (dl. 26/02/2024)
           
Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng Giêng, lễ cúng tế điện cầu siêu cho tất cả các Chơn linh quá vãng đồng thời diễn ra tại Báo Ân Từ và Khách Đình.
 
Tại Báo Ân Từ: cúng tế cầu siêu cho Chơn linh Chức sắc trong hàng Thánh vị, từ phẩm Giáo hữu và các phẩm tương đương trở lên có tổng cộng 30 Chơn linh. Dự cúng có hơn 300 người.
 
Tại Khách Đình: cúng tế cầu siêu cho Chơn linh Chức sắc, Chức việc, đạo hữu hàng Thần vị, từ phẩm Lễ sanh và các phẩm tương đương, Chức việc, Đạo hữu có tổng cộng 902 Chơn linh. Dự cúng có hơn 5.000 người.
 
Lễ tế điện cầu siêu kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày.
 
Vào lúc 19 giờ, tại Báo Ân Từ và Khách đình diễn ra nghi thức chèo hầu. Buổi chèo hầu kết thúc vào lúc 22 giờ tối cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh về ba buổi lễ nói đây.
 
 
 
LỄ THƯỢNG NGƯƠN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỄ CẦU SIÊU HỘI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÈO HẦU