LỄ RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM GIÁO NHI TẠI HỌ ĐẠO HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cập nhật 2023-10-23 13:05:13

(Tin Bình Phước ngày 22/10/2023 - Tường thuật và hình ảnh bởi Lễ sanh Thái Minh Thanh và Hữu Lợi Caodai TV)
 
Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày mùng 8 tháng 9 năm Quý Mão (Dl: 22/10/2023) Ban Cai quản Họ đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tổ chức Lễ rước Huấn lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm vị Giáo nhi Đỗ Thị Tuyết Trân đến hướng dẫn giọng đọc kinh cho đồng nhi Họ đạo huyện Đồng Phú.
 
Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của bà Trần Thị Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
 
Về phía tôn giáo có Lễ sanh Thái Minh Thanh (Trương Văn Minh) – Cai quản Họ đạo thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cùng chư Chức sắc, Chức việc, đồng đạo nơi Họ đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, và quý vị Chức sắc, Giáo nhi, Nhạc sĩ, từ Toà Thánh Tây Ninh đến tham dự.
 
Sau khi toàn hội kỉnh lễ Đức CHÍ TÔN, tại chánh điện ngôi Thánh Thất Họ đạo huyện Đồng Phú, vị Lễ sanh Thái Minh Thanh long trọng tuyên đọc Huấn lịnh số 25/98-N.CPS-HL ký ngày 18-08 Quý Mão (Dl: 02-10-2023) của Hội Thánh bổ nhiệm vị Giáo nhi Đỗ Thị Tuyết Trân, sinh năm 1991, thường trú tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hiện công quả nơi Sở Giáo nhi – Đồng nhi Tòa Thánh đến hướng dẫn giọng đọc kinh cho Đồng nhi nơi Họ đạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thời gian 03 tháng kể từ ngày ký Huấn lịnh bổ nhiệm.
 
Sau các phần diễn tiến tiếp theo của buổi lễ được tiến hành theo thông lệ, buổi lễ kết thúc vào lúc 9h30 phút sáng cùng ngày.
 
Được biết, do nhu cầu đạo sự của các Họ đạo nơi địa phương đệ trình, Hội Thánh chọn bổ nhiệm Giáo nhi đến hướng dẫn cho các Đồng nhi nơi địa phương giọng đọc kinh theo quy định của Hội Thánh từ trước. Những vị Giáo nhi được bổ nhiệm sẽ đến Họ đạo hướng dẫn giọng đọc kinh trong thời gian 03 tháng, theo Chương trình học tập do Ban Cai quản Họ đạo ấn định; sau khi mãn hạn sẽ trở lại Sở Giáo nhi – Đồng nhi Tòa Thánh tiếp tục phận sự.