LỄ MINH THỆ CHO CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-02-19 10:16:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/2/2023 – Tường thuật và hình ảnh của Hữu Lợi và nhóm CaodaiTV)
 
Cũng trong dịp Xuân Quý Mão nầy, đúng theo chu kỳ 05 năm Hội Thánh tổ chức Đại hội Nhơn sanh và Đại hội Hội Thánh tại Toà Thánh Tây Ninh. Hai kỳ Đại hội nói trên là sự kiện quan trọng của toàn Đạo nhằm ôn lại quá trình hành đạo trong 05 năm qua, định ra phương hướng hành đạo 05 năm tới, tổng hợp những nguyện vọng chánh đáng của nhơn sanh và thăng thưởng phẩm vị cho quý Chức sắc, Chức việc và đạo hữu công quả hội đủ điều kiện.
 
Được biết là theo Quyết nghị của Đại hội Hội Thánh năm Nhâm Dần 2022 thì tổng số Chức sắc cầu thăng, Chức việc và đạo hữu công quả nam nữ cầu phong trong nước và hải ngoại là 1.698 vị (trong đó Nam phái là 865 vị, Nữ phái là 833 vị).
 
Sau khi Đại hội Hội Thánh năm Nhâm Dần năm 2022 chấm dứt vào ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Dần (Dl. 15/11/2022), tất cả quý vị nam nữ được tân phong và tân thăng đều phải trở về địa phương để lo may sắm Thiên phục.
 
Vào ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão (dl. 01/02/2023), tất cả Thiên phục được đem trao cho Lễ Viện đặt tại Cung Đạo – Đền Thánh.
 
Theo Chương trình lễ do Hội Thánh ban hành, ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão (Dl. 02/02/2023) diễn ra Lễ Cầu nguyện Trấn thần Thiên phục, Minh thệ và Ban hành Đạo lịnh cho chư Chức sắc tân phong, tân thăng tại Đền Thánh. Dự chứng buổi lễ có quý Chức sắc như sau:
 
  • -Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội Thánh (chủ trì buổi lễ);
  • -Phối sư Thái Côn Thanh – Qu. Thái Chánh Phối sư, TM. Qu. Thượng Chánh Phối sư;
  • -Phối sư Ngọc Thưởng Thanh – Qu. Ngọc Chánh Phối sư;
  • -Phối sư Hương Đắt – Qu. Nữ Chánh Phối sư;
  • -Cùng một số Chức sắc Cửu viện nam, nữ.
 
Các diễn tiến chính của buổi lễ như sau:
 
Hồi 6 giờ 30 phút: Tất cả Chức sắc tân phong và tân thăng tề tựu tại phía trước Đền Thánh để được kiểm danh và tiến vào Đền Thánh tuần tự theo phẩm vị. Những vị Chức sắc được xếp vị trí ngồi liền kề nhau, chật kín trong Nội điện và dài xuống Tịnh Tâm Đài.
 
07 giờ 30 phút: Lễ Cầu nguyện Trấn thần Thiên phục tại Đền Thánh
 
Ngài Đầu Sư và ba vị Qu. Chánh Phối sư tiến đến Cung Đạo bái lễ và cầu nguyện Đức CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng liêng. Toàn thể chư vị có mặt tại Đền Thánh cũng đồng thành tâm bái lễ và cầu nguyện.
 
Sau đó, các vị Chức sắc tân phong, tân thăng nhận Thiên phục theo phẩm cấp mới; và ra bên ngoài khu vực Đền Thánh, chỉnh tề Thiên phục trước khi vào lại Chánh điện để lập Minh thệ.
 
08 giờ 30 phút: Lễ Minh thệ của Chức sắc tân thăng, tân phong trước bàn Ngũ Lôi và Vi Hộ Pháp. Trước Chánh điện oai nghiêm, quý Chức sắc lập minh thệ tuần tự theo phẩm cấp từ phẩm Phối sư, Giáo sư và các phẩm tương đương, Giáo hữu và các phẩm tương đương, Lễ sanh và các phẩm tương đương, và quý Chức sắc Quản Nhạc, Đội Nhạc, Cai Nhạc và Bếp Nhạc.
 
Lúc 09 giờ 30 phút: Sau khi hoàn tất lễ Minh thệ, Ngài Đầu Sư ban Huấn dụ với nội dung đại ý nhắc nhở quý Chức sắc giữ vẹn lời minh thệ và cố gắng trở thành tấm gương tiêu biểu, xứng đáng cho toàn Đạo noi theo.
 
Kết thúc buổi lễ, Ngài Đầu sư, ba vị Qu. Chánh Phối sư và toàn thể chư vị có mặt bái lễ Đức CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng liêng.
 
Sau đó, các vị Chức sắc tân phong, tân thăng được hướng dẫn đến Văn phòng Lại viện nam nữ để nhận Đạo lịnh.
 
Nhiều vị lưu lại trước Đền Thánh và các khuôn viên lân cận chụp ảnh lưu niệm.