• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM TÂN SỬU 2021

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM TÂN SỬU 2021

Cập nhật 2021-11-19 03:02:20

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17/11/2021 – Hình ảnh và tường thuật của CaoDai TV)
 
Như thông lệ hằng năm, vào hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm Tân Sửu (dl. 16/11 và 17/11/2021), Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội Ngày quy thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư, Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào sáng ngày 12 tháng 10 năm Tân Sửu (dl. 16/11/2021), Lễ Viện đặt bàn nghi tại tầng dưới Giáo Tông Đường, các cơ quan Đạo và một số Họ đạo hiến về đây các mâm lễ phẩm được bày trí trước bàn nghi. Đến 19 giờ tối cùng ngày diễn ra buổi hòa tấu cổ nhạc hiến lễ.
 
Tý thời (0h00), ngày 13 tháng 10 năm Tân Sửu (dl. 17/11/2021), Hội Thánh thiết lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh. Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dâng sớ lên Đức Chí Tôn cầu nguyện cho Chơn Linh Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư, Chức Sắc Hàng Thánh Nam Nữ được cao thăng thiên vị.
 
Lúc 07 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm Tân Sửu (dl. 17/11/2021), Lễ rước Bửu Ảnh Đức Quyền Giáo Tông từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ tế điện.
 
Cúng lễ xong, Hội Thánh đưa Bửu Ảnh Đức Quyền Giáo Tông trở về an vị nơi Đền Thánh.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 giờ sáng cùng ngày.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
BUỔI HÒA TẤU HIẾN LỄ TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỄ RƯỚC BỬU ẢNH ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG