• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM CANH TÝ 2020

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-11-28 01:51:20

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/11/2020 – Hình ảnh và tường thuật của nhóm CaoDai TV – Hoài Chung, Tân Trần, Hữu Lợi, Thanh Thủy)
 
Như thông lệ hằng năm, vào hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm Canh Tý (dl. 26/11 và 27/11/2020), Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Quy Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý (dl. 26/11/2020), tại Giáo Tông Đường, các cơ quan Đạo và một số Họ đạo hiến về đây các mâm lễ phẩm được bày trí trước Bửu Ảnh Đức Quyền Giáo Tông. Đến 19 giờ cùng ngày tổ chức hòa tấu cổ nhạc hiến lễ Đức Ngài.
 
Tý thời, ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý (dl. 27/11/2020), Hội Thánh thiết lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh với sự dự cúng đông đủ của chư Chức sắc Hội Thánh gồm có:
 
.Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh;
.Phối Sư Thái Côn Thanh – Quyền Thái Chánh Phối Sư, TM. Quyền Thượng Chánh Phối Sư;
.Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh – Quyền Ngọc Chánh Phối Sư;
.Phối Sư Hương Đắt – Quyền Nữ Chánh Phối Sư
cùng đông đảo chư Chức sắc, Chức việc và đạo hữu nam nữ.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh dâng sớ lên Đức Chí Tôn cầu nguyện cho Chơn Linh Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư, Chức Sắc Hàng Thánh Nam Nữ được cao thăng thiên vị.
 
Vào lúc 07 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý (dl. 27/11/2020), Hội Thánh cùng chư đạo hữu nam nữ tề tựu trước Đền Thánh cung thỉnh Bửu Ảnh Đức Quyền Giáo Tông đến Báo Ân Từ hành lễ tế điện.
 
Khi tế điện xong, Hội Thánh đưa Bửu Ảnh Đức Quyền Giáo Tông về lại Đền Thánh. Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: