• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VÀ QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI - NĂM GIÁP THÌN 2024

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VÀ QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI - NĂM GIÁP THÌN 2024

Cập nhật 2024-05-19 14:23:34

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17/5/2024 – Tường thuật và hình ảnh  của Hữu Lợi và Hoàng Thanh Caodai TV)
 
Theo thông lệ hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng 04 âl. (nhân ngày Đức Hộ Pháp đăng tiên vào năm 1959), Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm hội ngày quy thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, quý Thời quân và chư Thánh Hiệp Thiên Đài nhằm tưởng nhớ công ơn những bậc tiền nhân đã dày công với nền Đại Đạo.
 
Năm nay, chương trình Lễ Kỷ niệm cũng được Hội Thánh tổ chức như thông lệ, với những diễn tiến chính như sau:
 
Ngày 09 tháng 04 năm Giáp Thìn (dl: 16/05/2024)
 
Lúc Dậu thời, đồng nhi nam nữ và chư đồng đạo tề tựu về Hộ Pháp Đường cúng thời và trì tụng Di Lạc Chơn Kinh.
 
Kết thúc thời cúng, quý chức sắc Lễ viện coi sóc trang hoàng các quả phẩm do đồng đạo hiến lễ, túc trực nhang đèn và trầm hương, chuẩn bị cho buổi hoà tấu cổ nhạc trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường. Đến chứng dự buổi hòa đờn có quý Chức sắc thường trực Hội Thánh.
 
Đúng 19 giờ: bắt đầu trỗi nhạc hiến lễ, chư chức sắc Hội Thánh đứng hầu tả hữu nơi bàn nghi tầng lầu Hộ Pháp Đường. Bên dưới sân, quý Chức sắc, Chức việc và bổn đạo nam nữ đứng hầu trang nghiêm và thành kính. Nhiều lượt người vào ra trước cổng Hộ Pháp Đường bái lễ và dâng lời cầu nguyện.
 
Buổi hòa đờn kết thúc vào lúc 20 giờ 15 phút tối.
 
Ngày 10 tháng 04 năm Giáp Thìn (dl: 17/05/2024)
 
Vào Tý thời, ngày mùng 10 tháng 4 Giáp Thìn, Hội Thánh cử hành lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh do Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh dâng sớ.
 
Buổi lễ cúng Tiểu đàn kết thúc vào lúc 01 giờ 30 phút rạng sáng.
 
Vào lúc 07 giờ sáng cùng ngày, Hội Thánh cùng chư Chức sắc Thiên phong, Chức việc, đồng đạo và đồng nhi nam nữ tề tựu trước Đền Thánh để cung nghinh Bửu ảnh Đức Hộ Pháp từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện.
 
Buổi rước Bửu ảnh được cử hành trang trọng với đầy đủ nghi thức gồm có: cờ Đạo, bảng Đạo, dàn hầu bát bửu, bàn hương án, lộng tàng, Lễ hầu, Long Mã, dàn trống quan và nhạc sắc tộc Tần nhơn, Tà mun.
 
Sau khi rước Bửu ảnh Đức Hộ Pháp đến an vị giữa đại điện Báo Ân Từ, Hội Thánh hành lễ cúng tế điện. Nơi nội nghi do Đại Huynh Phối sư Thái Côn Thanh – Qu. Thái Chánh Phối sư, TM. Qu. Thượng Chánh Phối sư quỳ dâng lễ.
 
Chư vị Lễ sĩ phái Thái đăng điện tuần tự dâng từng hương, hoa, rượu và trà; các vị giáo nhi lần lượt thài 03 bài thi Kỷ niệm Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, sau cùng là bài Hỗn Ngươn Kinh.
 
Lễ cúng tế điện kết thúc, quý Chức sắc, Chức việc và đạo hữu nam nữ tuần tự bái lễ và cầu nguyện trước bàn hương án. Sau đó, Hội Thánh và toàn đạo cung nghinh Bửu ảnh Đức Hộ Pháp trở về bái lễ tại Đền Thánh và an vị nơi Hộ Pháp Đường.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 giờ 10 sáng cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:
 
 
HÒA ĐỜN TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỄ RƯỚC BỬU ẢNH VỀ BÁO ÂN TỪ