LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐTPM HỌ ĐẠO PHƯỚC LƯU, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Cập nhật 2020-10-09 00:50:52

(Tin Trảng Bàng, Tây Ninh ngày 07/10/2020 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sang ngày 21 tháng 8 Canh Tý (Dl. 07/10/2020) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phước Lưu, ấp Phước Tân, xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía Chính quyền  địa phương có ông Vương Hồng Ân, Phó Trưởng Phòng Dân Vận các cơ quan Nhà nước và Dân tộc Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 08 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, Thị xã Trảng Bàng, xã Phước Bình cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 500 người.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Phước Lưu xã Phước Bình được thành lập đã lâu nhưng chưa có ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu. Vào đầu năm Canh Tý - 2020, theo nguyện vọng của đồng đạo sở tại, Ban Cai Quản Họ Đạo Phước Lưu làm thủ tục xin xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh để có nơi thờ tự Đức Mẹ Thiêng Liêng, được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 72/GPXD đề ngày 28-5-2020, Ban Cai Quản Họ Đạo Phước Lưu đăng ký chương trình Lễ Khởi công, được lãnh đạo UBND xã Phước Bình thống nhất tại Công văn số 16/UBND ngày 02-7-2020.
 
Ban Cai Quản Họ Đạo cùng đồng đạo sở tại khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, và Lễ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo Phước Lưu tại địa điểm ấp Phước Tân, xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được tổ chức đúng theo qui định.
 
Sau đây là số hình ảnh của cuộc lễ :