LỄ KHÁNH THÀNH THUYỀN BÁT NHÃ CỦA HỌ ĐẠO NHÀ BÈ, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HCM

Cập nhật 2021-03-13 02:45:37

(Tin Saigon, ngày 11/03/2021, Tường thuật của Chánh Trị sự Nguyễn Bảo Huy, hình ảnh của Hoàng Thành)
 
Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 01 năm Tân Sửu (DL.11/03/2021), được sự chấp thuận của Hội Thánh và chính quyền địa phương, Ban Cai Quản Họ Đạo Thị Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM đã long trọng tổ chức Lễ Khánh Thành Thuyền Bát Nhã của Họ Đạo.
 
Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tại Tp.HCM đã đến chứng lễ và cắt băng Khánh thành khuôn thuyền Bát nhã.
 
Về phía chính quyền địa phương có:
- Ông Mai Văn Chớ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Nhà Bè.
Cùng các đại diện Phòng nội vụ, Công An huyện Nhà Bè, UBMTTQVN Thị trấn Nhà Bè
 
Về phía Đạo có :
- Giáo Hữu Hương Dưởng, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh ĐT Nữ Phái
- Giáo Hữu Thượng Đức Thanh, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP.HCM
- Giáo Hữu Thượng Bình Thanh, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh tại TP.HCM
- Giáo Hữu Thái Vinh Thanh, Trưởng Ban Cai Quản Họ Đạo Nhà Bè
 và một số Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo các Họ Đạo trên địa bàn Tp.HCM cùng đến tham dự, ước khoảng 200 người.
 
Theo báo cáo của Ban Kiến tạo, tổng kinh phí kiến tạo Khuôn Thuyền Bát Nhã là 761.132.000 đồng ( Bảy trăm sáu mươi mốt triệu một trăm ba mươi hai ngàn đồng)
 
Buổi lễ bế mạc lúc 9h30 cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ.