LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN HƯƠNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

Cập nhật 2022-05-21 11:18:33

(Tin Tiền Giang, ngày 20 tháng 4 Nhâm Dần (dl. 20/5/2022)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 20-4 Nhâm Dần (Dl. 20-5-2022) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, Ông Đổ Tấn Hùng Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang và 12 vị Cán bộ, Viên chức tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, xã Tân Hương cùng  phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 người.
 
Họ Đạo Tân Hương được thành lập năm Nhâm Dần - 1962 đồng đạo đã chung tay tạo dựng ngôi Thánh Thất bằng vật liệu tạm để có nơi kính ngưỡng theo tôn giáo mình, trãi qua hơn 40 năm sử dụng, ngôi Thánh Thất tạm xuống cấp nặng. Vào giửa năm Giáp Thân - 2004, BCQ Họ Đạo xin phép xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu qui định của Hội Thánh. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Giấy phép số 19/GPXD ngày 28-10-2004, lễ đặt viên gạch khởi công xây dựng vào ngày 28-11 Giáp Thân (Dl.08-01-2005), lễ An Vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất tổ chức vào ngày 26-7 Bính Tuất (Dl. 19-8-2006).
 
Sau hơn 15 năm xây dựng, ngôi Thánh Thất Tân Hương đã hoàn thành, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid.19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức khánh thành ngôi thờ phải trì hoản thêm 02 năm. Vào ngày 31-3-2022, BCQ Họ Đạo Tân Hương làm Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung gởi đến Chính quyền địa phương về việc xin tổ chức lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất.
 
Tại Công văn số 1120/UBND-NV ngày 06-4-2022 UBND huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang có ý kiến như sau : “Chấp thuận Thánh Thất Họ Đạo Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành tổ chức Lễ Khánh thành Thánh Thất, nội dung, thời gian và địa điểm như bản chương trình đính kèm theo Thông báo, thời gian một ngày, từ 07 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 20-4 Nhâm Dần), địa điểm tại Thánh Thất Họ Đạo Tân Hương, ấp Tân Thuận,  xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”.
 
Việc chi, thu xây dựng ghi nhận như sau :
 
+ Tổng chi  :  4.688.470.000 đồng VN
+ Tổng thu  :  4.313.270.000 đồng VN
+ Tổng ngày công  xây dựng  :  11.230 ngày công
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ công quả xây dựng Thánh Thất trong suốt quá trìn h xây dựng do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ :