LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ TRẤN ÓC EO, HUYỆN THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG

Cập nhật 2020-11-25 05:28:24

(Tin Angiang ngày 22/11/2020 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 08-10 Canh Tý (Dl.22-11-2020) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Lý Minh Châu UBMTTQVN tỉnh An Giang và 11 Cán bộ, Viên chức tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn, Thị trấn Óc Eo cùng Hội Thánh đến chứng dự cuộc lễ.
 
Đồng đạo trong ngoài tỉnh An Giang và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 2.000 người.
 
Thánh Thất Thị trấn Óc Eo, tên gọi cũ là Thánh Thất Vọng Thê được đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tạo dựng tạm vào năm Bính Ngọ - 1966, để có nơi kính ngưỡng theo tôn giáo mình. Sau hơn 40 năm thờ tự, dù được mấy lần duy tu, ngôi Thánh Thất vẫn xuống cấp, nội thất chật hẹp, không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo tại cơ sở, nên BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu số 5 của Hội Thánh.
 
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND An Giang thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 28/GPXD ngày 20-11-2007, lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng được tổ chức vào ngày 20-01 Mậu Tý (Dl. 20-02-2008), Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Đức Chí Tôn vào ngày 08-02 Giáp Ngọ (Dl.08-3-2014).
 
Đến nay sau hơn 12 năm xây dựng, ngôi Thánh Thất đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức Lễ Khánh Thành Thánh Thất vào ngày 08-10 Canh Tý (Dl. 22-11-2020), được UBND huyện Thoại Sơn thống nhất tại Công văn số 2456/UBND- NC ngày 22-10-2020.
 
Sau đây là số liệu về thu chi và ngày công xây dựng Thánh Thất Thị trấn Óc Eo :
 
+ Tổng thu  :  2.900.093.000 đồng VN.
+ Tổng chi  :  3.100.186.000 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng  :  10.250 ngày công
 
Về việc ẩm thực trong quá trình xây dựng Thánh Thất Thie trấn Óc Eo do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :