LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TÂN KHÁNH TRUNG, HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2023-11-16 19:44:51

(Tin Đồng Tháp ngày 16/11/2023 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 04-10 Quý Mão (Dl. 16-11-2023), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Hoàng Phương, Trường phòng Dân tộc, Tôn giáo Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Đồng Tháp và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, xã Tân Khánh Trung cùng phái đoàn Hội Thánh đến chứng dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố bạn hành hương về tham dự Lễ Khánh Thành ước khoảng 1.500 người.
 
Họ Đạo Tân Khánh Trung được thành lập từ năm 1930 và Thánh Thất Họ Đạo được xây dựng từ năm 1933, do gia đình Hiền Huynh Lễ Sanh Thượng Xưa Thanh và Hiền Tỷ Giáo Hữu Hương Nỡ hỷ hiến, diện tích đất là 2.237m2, và đã kiến tạo ngôi Thánh Thất bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn. Ngôi thờ được tu bổ một lần vào năm 1970, nhưng sau hơn 70 năm sử dụng, ngôi thờ vẫn xuống cấp và chật hẹp, không còn phù hợp tình hình phát triển của Tôn giáo hiện nay. Đầu năm Canh Dần – 2010, BCQ Họ Đạo Tân Khánh Trung lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu số 05 của Hội Thánh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 09/GPXD ngày 12-05-2010, Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 06-12 Canh Dần (Dl. 09-01-2011), Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất vào ngày 11-6 Bính Thân (Dl. 14-7-2016).
 
Đến hôm nay, sau 12 năm xây dựng, ngôi Thánh Thất xã Tân Khánh Trung  đã hoàn thành. BCQ Họ Đạo lập Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung năm 2023, xin tổ chức lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất Tân Khánh Trung vào ngày 04-10-Quý Mão (Dl. 16-11-2023).
 
Qua báo cáo của BCQ Họ Đạo, việc thu, chi xây dựng cho ngôi Thánh Thất Tân Khánh Trung như sau :
 
+ Tổng thu :  7.540.650.000 đồng VN.
+ Tổng chi :  7.857.425.000 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng :  18.230 ngày công
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công trình do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn trong suốt thời gian thi công.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :